Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-18 av 18

2020
1 Foldal, Vegard.
Hvordan hjelpe langtidssykmeldte?. HR Forum Trøndelag - frokostmøte; 2020-02-04 - 2020-02-04
NTNU Untitled
 
2 Foldal, Vegard.
Motiverende intervju som en RTW intervensjon for sykmeldte: En prosessevaluering. Arbeid og helse forskningsgruppe (Rehab); 2020-01-16
NTNU Untitled
 
3 Foldal, Vegard.
Sykefravær, motiverende intervju og return to work: Sykmeldte sin opplevelse av motiverende intervju ved retur til arbeid. Kunnskapstimen i NAV; 2020-06-10
NTNU Untitled
 
4 Foldal, Vegard; Standal, Martin Inge; Aasdahl, Lene; Hagen, Roger; Bagøien, Gunnhild; Fors, Egil Andreas; Johnsen, Roar; Solbjør, Marit.
Sick-listed workers’ experiences with motivational interviewing in the return to work process: a qualitative interview study. BMC Public Health 2020 ;Volum 20.(276)
NTNU STO Untitled
 
2019
5 Foldal, Vegard.
Sykmeldte sin opplevelse av å få motiverende intervju av NAV-veiledere ved tilbakeføring til arbeid. Forskningsmøte; 2019-10-30
NTNU Untitled
 
6 Foldal, Vegard.
Sykmeldte sin opplevelse av å få motiverende intervju av NAV-veiledere ved tilbakeføring til arbeid. Arbeid og helse forskningsgruppe (Rehab); 2019-01-17
NTNU Untitled
 
7 Foldal, Vegard; Standal, Martin Inge; Aasdahl, Lene; Hagen, Roger; Fors, Egil Andreas; Johnsen, Roar; Bagøien, Gunnhild; Solbjør, Marit.
Sick-listed Workers' experiences with motivational interviewing administered by caseworkers in the return to work process. WDPI; 2019-06-07 - 2019-06-07
NTNU STO Untitled
 
8 Foldal, Vegard; Standal, Martin Inge; Hagen, Roger; Fors, Egil Andreas.
"Vil finne ut om veiledningsmetode virker". https://memu.no [Internett] 2019-03-19
NTNU Untitled
 
2018
9 Aasdahl, Lene; Foldal, Vegard Stolsmo; Standal, Martin Inge; Hagen, Roger; Johnsen, Roar; Solbjør, Marit; Fimland, Marius Steiro; Fossen, Heidi; Jensen, Chris; Bagøien, Gunnhild; Halsteinli, Vidar; Fors, Egil Andreas.
Motivational interviewing in long-term sickness absence: study protocol of a randomized controlled trial followed by qualitative and economic studies. BMC Public Health 2018 ;Volum 18.(756) s. -
NTNU PIHSØ STO Untitled
 
10 Foldal, Vegard Stolsmo; Aasdahl, Lene; Standal, Martin Inge; Hagen, Roger; Johnsen, Roar; Solbjør, Marit; Fimland, Marius Steiro; Fossen, Heidi; Jensen, Chris; Bagøien, Gunnhild; Halsteinli, Vidar; Fors, Egil Andreas.
Effekten av motiverende intervju på tilbakeføring til arbeid: En randomisert studie. Seminar FoU-enheten Helse og arbeid ved Helse Midt-Norge RHF; 2018-03-14 - 2018-03-14
NTNU STO Untitled
 
11 Foldal, Vegard Stolsmo; Fors, Egil Andreas; Standal, Martin Inge; Hagen, Roger; Johnsen, Roar; Solbjør, Marit; Jensen, Chris; Aasdahl, Lene.
Motivational interviewing in long-term sick absence: design of a randomized controlled trial with mixed methods. EUMASS; 2018-10-04 - 2018-10-06
NTNU Untitled
 
12 Foldal, Vegard Stolsmo; Fors, Egil Andreas; Standal, Martin Inge; Hagen, Roger; Solbjør, Marit; Jensen, Chris; Aasdahl, Lene.
Effect of motivational interviewing in long-term sickness absence on return to work: design of a randomized controlled trial with mixed methods. Nordic Conference in Work and rehabilitation; 2018-10-01 - 2018-10-03
NTNU Untitled
 
13 Foldal, Vegard Stolsmo; Standal, Martin Inge; Fors, Egil Andreas.
Effekten av motiverende intervju på tilbakeføring til arbeid: en randomisert kontrollert studie. Brukerretted formidlingstiltak hos NAV Falkenborg; 2018-09-18 - 2018-09-18
NTNU Untitled
 
14 Standal, Martin Inge; Foldal, Vegard; Hagen, Roger; Aasdahl, Lene; Johnsen, Roar; Fors, Egil Andreas; Solbjør, Marit.
Describing the first two months of sickness absence: Experiences from the sick listed in a Norwegian context. Nordic Conference in Work & Rehabilitation 2018; 2018-10-01 - 2018-10-03
NTNU Untitled
 
15 Standal, Martin Inge; Foldal, Vegard; Hagen, Roger; Aasdahl, Lene; Johnsen, Roar; Fors, Egil Andreas; Solbjør, Marit.
Describing the first two months of sickness absence: Experiences from the sick listed in a Norwegian context. EUMASS 2018; 2018-10-04 - 2018-10-07
NTNU Untitled
 
2016
16 Foldal, Vegard; Langvik, Eva; Saksvik-Lehouillier, Ingvild.
Dispositional factors and work mastery among shift workers. Chronobiology International 2016 ;Volum 33.(6) s. 650-652
NTNU Untitled
 
17 Foldal, Vegard Stolsmo; Langvik, Eva; Saksvik-Lehouillier, Ingvild.
Personal Dispositions and Shift-Work Tolerance: A Longitudinal Study of Municipality Shift Workers. Journal of employment counseling 2016 ;Volum 53.(4) s. 174-186
NTNU Untitled
 
2015
18 Foldal, Vegard Stolsmo; Langvik, Eva Oddrun; Saksvik-Lehouillier, Ingvild.
Dispositional factors and work-mastery among shift workers. The 22nd International Symposium on Shiftwork and Working Time.; 2015-06-08 - 2015-06-12
NTNU Untitled