Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-10 av 10

2019
1 Holm, Ragnhild; Nymo, Kirsti.
På nett med lederopplæring. Lensmannsbladet - Politilederen 2019
KRUS PHS Untitled
 
2 Nymo, Kirsti.
Fengselsbetjent i dag - og i morgen. I: Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2410-4. s. 332-341
KRUS Untitled
 
3 Nymo, Kirsti.
Kutt og rehabilitering. NRK P2 [Radio] 2019-02-02
KRUS Untitled
 
4 Nymo, Kirsti; Skotte, Sven-Erik.
Look to Norway? Well .... Comparative Penology blog 2019
KRUS Untitled
 
2018
5 Nymo, Kirsti.
Straff som fortjent. Vårt land 2018 s. -
KRUS Untitled
 
6 Nymo, Kirsti; Skotte, Sven-Erik.
Svikter sin samfunnsforpliktelse. Dagbladet 2018 s. 34-35
KRUS Untitled
 
7 Skotte, Sven-Erik; Nymo, Kirsti.
Når kriminalomsorgen svekkes, reduseres samfunnsborgernes sikkerhet. Dagbladet 2018 s. 34-35
KRUS Untitled
 
2015
8 Nymo, Kirsti.
Hvorfor straffer vi - egentlig?. Tidsskrift for strafferett 2015 ;Volum 15.(3) s. 287-314
KRUS Untitled
 
2013
9 Nymo, Kirsti.
Straffens begrunnelser i rettssamfunnet. Mellom samfunnsplikt og personlig frihet.. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/160433/Straffens%20begrunnelser%20i%20retssamfunnet.pdf?sequence=8 2013
KRUS Untitled
 
2006
10 Nymo, Kirsti.
På sporet av den profesjonelle fengselsbetjenten. I: Fengslet som endringsarena : bok for fengselsbetjenter : en artikkelsamling om noen sentrale emner i kriminalomsorgen. Oslo: KRUS 2006 ISBN 82-91910-66-9. s. 90-109
KRUS Untitled