Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 79 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Spilker, Hendrik Storstein; Tøndel, Gunhild.
Digitalization and social life. Department seminar; 2021-03-18
NTNU Untitled
 
2 Stuvøy, Ingvill; Tøndel, Gunhild; Tjora, Aksel.
Bacheloroppgaven som en første smak av forskning. I: En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-70942-6. s. 15-22
NTNU Untitled
 
3 Stuvøy, Ingvill; Tøndel, Gunhild; Tjora, Aksel.
En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt. Cappelen Damm Akademisk 2021 (ISBN 978-82-02-70942-6) 290 s.
NTNU Untitled
 
4 Søraa, Roger Andre; Nyvoll, Pernille; Tøndel, Gunhild; Fosch-Villaronga, Eduard; Serrano, Artur.
The social dimension of domesticating technology: Interactions between older adults, caregivers, and robots in the home. Technological Forecasting and Social Change 2021 ;Volum 167.
NTNU Untitled
 
5 Tøndel, Gunhild.
Den viktige veiledningen. I: En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-70942-6. s. 78-88
NTNU Untitled
 
6 Tøndel, Gunhild.
Taming the Home: Body, Technology and the State. IV ISA Forum of Sociology, Online Forum; 2021-02-23 - 2021-02-27
NTNU Untitled
 
7 Tøndel, Gunhild; Tøssebro, Jan; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
Kvalitet - hvordan måle dette? Kvalitetsarbeid og kvalitetsindikatorer i kommunale helse- og omsorgstjenester. Dialogseminar i regi av forskningsprosjektet Measuring Quality (MASQ): Exceeding the limitations of quality management in municipal health and care services; 2021-11-29 - 2021-11-29
NTNU SAMFORSK Untitled
 
8 Åm, Heidrun; Frøyhaug, Marte; Tøndel, Gunhild.
Helsedata som gullgruve? Forventninger til kommersialisering av helsedata i Norge. Nytt Norsk Tidsskrift 2021 ;Volum 38.(1-2) s. 86-98
NTNU Untitled
 
2020
9 Lassemo, Eva; Sand, Kari; Tøndel, Gunhild.
Kartlegging spørsmål fra lhbtiq-ungdom, ung.no. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06545-9) 78 s. SINTEF Rapport(2020:00454)
SINTEF NLSH NTNU Untitled
 
10 Paulsen, Veronika; Svendsen, Stina; Tøndel, Gunhild; Kaasbøll, Jannike; Ådnanes, Marian; Thaulow, Kristin; Midtgård, Trude Mariane.
Skeive barn og unge i barnevernet. En studie av barnevernets praksis og tilnærminger.. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS 2020 (ISBN 978-82-7570-619-3) 184 s.
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
11 Søraa, Roger Andre; Fosch-Villaronga, Eduard; Quintas, Joao; Dias, Jorge; Tøndel, Gunhild; Sørgaard, Jon; Nyvoll, Pernille; Nap, Henk Herman; Serrano, Artur.
Mitigating isolation and loneliness with technology through emotional care by social robots in remote. I: Mobile Technologies for Delivering Healthcare in Remote, Rural or Developing Regions. Institution of Engineering and Technology (IET) 2020 ISBN 9781839530470. s. 255-268
UNN NTNU Untitled
 
12 Søraa, Roger Andre; Fyhn, Håkon; Tøndel, Gunhild; Serrano, Artur.
Kick-off workshop for project "AUTOWORK" Technology and automation are transforming the future of work. Kick-off; 2020-06-04 - 2020-06-05
NTNU Untitled
 
13 Tøndel, Gunhild; Stuvøy, Ingvill; Sætnan, Ann Adel Rudinow.
When is a House (not) a Home? Querying the power at stake in negotitations of home and care. EASST/4S Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science; 2020-08-18 - 2020-08-21
NTNU Untitled
 
2019
14 Caspersen, Joakim; Paulsen, Veronika; Tøndel, Gunhild.
Arr. workshop "Skjønnsutøvelse i velferdsstatlig kontekst". Skjønnsutøvelse i velferdsstatlig kontekst; 2019-11-06 - 2019-11-06
NTNU SAMFORSK Untitled
 
15 Forsberg, Niri Andreas Kvammen.
Når relasjonar betyr noko. Ein studie av Nittedal kommune sin kamp for å utvikle eit større innovativt handlingsrom. Trondheim: Institutt for tverrfaglige kulturstudier.: NTNU 2019 96 s.
NTNU Untitled
 
16 Henriksen, Ida Marie; Tøndel, Gunhild.
Digitale normer: smarttelefonen som linse til urbant byliv. I: Bysamfunn. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03005-0. s. 237-248
NTNU Untitled
 
17 Lassemo, Eva; Tøndel, Gunhild; Sand, Kari.
Innsiktsarbeid ung.no Delrapport 2. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06342-4) 103 s. SINTEF Rapport(2019:00213)
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
18 Nilsen, Sara Marie; Asheim, Andreas; Tøndel, Gunhild.
Helsepersonells oppfattelse av kapasitetspress i spesialisthelsetjenesten. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019 ;Volum 139.(18) s. 1744-1747
SAMFORSK STO Untitled
 
19 Rasmussen, Bente; Sætnan, Ann Adel Rudinow; Tøndel, Gunhild.
Kunnskapens skjeve kanter. Om telling, måling og matteuseffekter i akademia. I: Universitetskamp. Scandinavian Academic Press 2019 ISBN 978-82-304-0247-4. s. -
NTNU Untitled
 
20 Sand, Kari; Lassemo, Eva; Tøndel, Gunhild.
Adolescents' use of an online question-answer (QA) service to address mental health-related issues. 12th European Public Health Conference Building bridges for solidarity and public health Marseill; 2019-11-20 - 2019-11-23
NTNU SINTEF Untitled
 
21 Sand, Kari; Tøndel, Gunhild; Lassemo, Eva.
How adolescents use an online question-answer (QA) service to address their mental issues. European Journal of Public Health 2019 ;Volum 29. Suppl. 4
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
22 Tøndel, Gunhild; Cuhadar, Seyran Gursoy.
John A. Hartford Index of Societal Aging. I: Encyclopedia of Gerontology and Population Aging. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-319-69892-2.
SAMFORSK Untitled
 
23 Tøndel, Gunhild; Seibt, David.
Governing the Elderly Body: Technocare Policy and Industrial Promises of Freedom. I: Digitalization in Industry. Between Domination and Emancipation. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-28258-5. s. 233-259
NTNU Untitled
 
24 Tøndel, Gunhild; Tøssebro, Jan; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Almklov, Petter.
Ruling (in or out) with numbers: When promises of «quality» meet premises of care in Norwegian health and care services.. NNDR 2019, Inclusion and Exclusion in the Welfare Society; 2019-05-08 - 2019-05-10
NTNU SAMFORSK Untitled
 
2018
25 Morsund, Ewa.
Mellom kald og varm omsorg. En kvalitativ studie av implementeringen av velferdsteknologi i et interkommunalt samarbeid. Trondheim: NTNU 2018 77 s.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
26 Nilsen, Sara Marie; Tøndel, Gunhild.
Kvalitative intervju: Håndtering av kapasitetspress i spesialisthelsetjenesten.. Fagmøte; 2018-04-06 - 2018-04-06
STO SAMFORSK Untitled
 
27 Sætnan, Ann Rudinow; Tøndel, Gunhild; Rasmussen, Bente.
Does counting change what is counted? Potential for paradigm change through performance metrics.. Research Evaluation 2018 ;Volum 28.(1) s. 73-83
NTNU SAMFORSK Untitled
 
28 Tøndel, Gunhild.
Omsorgens materialitet: trygghet, teknologi og alderdom. Tidsskrift for omsorgsforskning 2018 ;Volum 4.(3) s. 287-297
NTNU Untitled
 
29 Tøndel, Gunhild; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Almklov, Petter Grytten; Tøssebro, Jan; Wik, Sigrid Elise; Fyhn, Håkon.
Arr. workshop: "Styring og organisering av velferdstjenestene: Kvalitetsspørsmålet".. Styring og organisering av velferdstjenestene: Kvalitetsspørsmålet; 2018-12-05 - 2018-12-05
SAMFORSK Untitled
 
30 Tøndel, Gunhild; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Tøssebro, Jan; Almklov, Petter Grytten; Wik, Sigrid Elise; Fyhn, Håkon.
Arr. workshop: "Styring, måling og omsorg. Kvalitetsindikatorer i kommunal helse- og omsorgssektor".. Styring, måling og omsorg: Kvalitetsindikatorer i kommunal helse- og omsorgssektor; 2018-09-18 - 2018-09-18
SAMFORSK Untitled
 
31 Tøndel, Gunhild; Sætnan, Ann Rudinow.
Fading dots, disappearing lines - surveillance and Big Data in news media after the Snowden revelations.. I: The Politics of Big Data. Big Data, Big Brother?. Routledge 2018 ISBN 978-1138293748. s. 197-224
NTNU SAMFORSK Untitled
 
32 Tøndel, Gunhild; Tøssebro, Jan; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
Regulerte liv: Kvalitet som styringsproblematikk og indikatorenes framvekst i kommunal omsorg. NNFF 8. nasjonale forskningskonferanse; 2018-06-04 - 2018-06-05
SAMFORSK Untitled
 
2017
33 Henriksen, Ida Marie; Tøndel, Gunhild.
Spontane dybdeintervjuer: Strategisk interaksjon som sosiologisk forskningsmetode. Norsk sosiologisk tidsskrift 2017 ;Volum 24.(3) s. 216-232
NTNU Untitled
 
34 Næss, Robert; Tøndel, Gunhild.
Miljøsosiologi: En samtale mellom Robert Næss og Gunhild Tøndel. Sosiologifestivalen; 2017-10-05 - 2017-10-05
NTNU Untitled
 
35 ; Arntsen, Trude.
Fra nasjonale visjoner til lokale handlinger: En sosioteknisk studie av velferdsteknologi og innovasjon på flere samfunnsnivå. Trondheim: Institutt for tverrfaglige kulturstudier: NTNU 2017 96 s.
NTNU Untitled
 
36 Søraa, Roger Andre; Tøndel, Gunhild.
Welfare technology and robots at Department of Interdisciplinary Studies of Culture (KULT). Seminar for velferdsteknologi; 2017-11-20 - 2017-11-21
NTNU Untitled
 
37 Søraa, Roger Andre; Tøndel, Gunhild; M. Bergschöld, Jenny; Arntsen, Trude.
Velferdsteknologi: Motvilje og velvilje innen kommunale pleie- og omsorgstjenester. Helse og Medisinsk Teknologi 2017; 2017-09-26 - 2017-09-27
NTNU Untitled
 
38 Tøndel, Gunhild.
Alarms in action: The materialization of safety in elderly care and how it shapes the user-nurse relation. Medical Sociology 49th Annual Conference; 2017-09-13 - 2017-09-15
NTNU Untitled
 
39 Tøndel, Gunhild.
Materializing Safety: Ageing, Technocare and the Welfare State. NEON-konferansen; 2017-11-21 - 2017-11-23
NTNU Untitled
 
40 Tøndel, Gunhild.
Materializing Safety: Technocare in the Ageing Welfare State. 13th Annual Norwegian Health Sociology Conference; 2017-04-19 - 2017-04-20
NTNU Untitled
 
41 Tøndel, Gunhild.
Omsorgens håndtrykk i scener rundt tall. I: Trangen til å telle. Objektivering, måling og standardisering som samfunnspraksis. Scandinavian Academic Press 2017 ISBN 9788230402139. s. 91-123
NTNU Untitled
 
42 Tøndel, Gunhild; Henriksen, Ida Marie.
Fra inspirasjon til ødemark: Om temming av data i kvalitativ analyse.. STS-lunsj; 2017-06-01 - 2017-06-01
NTNU Untitled
 
43 Tøndel, Gunhild; Lie, Merete; M. Bergschöld, Jenny; Søraa, Roger Andre; Kiran, Asle Helge.
Arranging the workshop "Robots on the (t)rack? Welfare Technology and the Digitalization of Healthcare".. Robots on the (t)rack? Welfare Technology and the Digitalization of Healthcare; 2017-10-18 - 2017-10-19
NTNU Untitled
 
2016
44 Sætnan, Ann Rudinow; Tøndel, Gunhild; Rasmussen, Bente.
Does counting change what's counted? Performance management and the resurgence of positivism in Norwegian sociology. ELSA Norway Conference 2016; 2016-04-11 - 2016-04-13
NTNU Untitled
 
45 Sætnan, Ann Rudinow; Tøndel, Gunhild; Rasmussen, Bente.
Does counting change what's counted? Performance management and the resurgence of positivism in Norwegian sociology.. 7th Biennial Surveillance & Society Conference; 2016-04-20 - 2016-04-23
NTNU Untitled
 
46 Sætnan, Ann Rudinow; Tøndel, Gunhild; Rasmussen, Bente.
Does counting change what's counted? Performance management as driver for paradigm change.. Accelerated Academy; 2016-11-30 - 2016-12-02
NTNU Untitled
 
47 Tøndel, Gunhild; Sætnan, Ann Rudinow.
Fading dots, disappearing lines. Post-Snowden journalism in Norway. The digital is political, isn't it?; 2016-11-22 - 2016-11-23
NTNU Untitled
 
48 Tøndel, Gunhild; Sætnan, Ann Rudinow.
Fading dots, disappearing lines. Traces of the Snowden revelations in Norwegian media.. Crypto vs. mass surveillance; 2016-11-14 - 2016-11-14
NTNU Untitled
 
2015
49 Atroshi, Gulizar.
"Velferdsteknologi fra plan til prosjekt". En kvalitativ studie av domestisering av velferdsteknologi. Trondheim: Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU 2015 82 s.
NTNU Untitled
 
50 Backman, Christel; Johnson, Erica; Sætnan, Ann Rudinow; Tøndel, Gunhild; Svenonius, Ola; Yngvesson, Susanne Wigorts.
Post-Snowden Surveillance Journalism in Scandinavia. Surveillance and Citizenship: State-Media-Citizen Relations after the Snowden Leaks; 2015-06-18 - 2015-06-19
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste