Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 54 << Previous 1 2    Next >>

2021
1 Elde, Silje; Sørdahl, Patrick Berg; Svorken, Marianne; Nyrud, Thomas; Boéchat, Céline; Cordeiro, Cheryl Marie; Olsen, Petter.
Mapping the local-global wine chain from Europe to China: Towards shared standards and benchmarks in wine traceability and authenticity. Tromsø: Nofima AS 2021 (ISBN 978-82-8296-674-0) 42 p. Nofima rapportserie(10/2021)
NOFIMA Untitled
 
2 Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Sørdahl, Patrick Berg.
Hvordan kan pliktkvoter bidra til mer foredling? Vurdering av tre forslag til endringer i "Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketrål-tillatelse". Tromsø: Nofima AS 2021 (ISBN 978-82-8296-665-8) 47 p. Nofima rapportserie(1/2021)
NOFIMA Untitled
 
2020
3 Kvalvik, Ingrid; Solås, Ann-Magnhild; Sørdahl, Patrick Berg.
Introducing the ecosystem services concept in Norwegian coastal zone planning. Ecosystem Services 2020 ;Volume 42. p. 1-11
NOFIMA Untitled
 
2019
4 Hersoug, Bjørn; Armstrong, Claire W.; Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar; Holmgaard, Sanne Bech; Johnsen, Jahn Petter; Kvalvik, Ingrid; Mikkelsen, Eirik Inge; Paudel, Keshav Prasad; Solås, Ann-Magnhild; Sundsvold, Bente; Sørdahl, Patrick Berg; Thuestad, Alma Elizabeth.
"Når det blåser i fra ØST" - Om bruken av økosystemtjeneste-perspektivet i kystsoneplanleggingen. Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-579-8) 99 p. Nofima rapportserie(2/2019)
NIKU NOFIMA UiT Untitled
 
5 Kvalvik, Ingrid; Solås, Ann-Magnhild; Sørdahl, Patrick Berg.
How can the choice of plan types affect coastal governance integration in Norway?. PlanNord 2019, The 9th Nordic Planning Research Symposium; 2019-08-21 - 2019-08-23
NOFIMA Untitled
 
6 Kvalvik, Ingrid; Solås, Ann-Magnhild; Sørdahl, Patrick Berg.
Introducing the ecosystem services concept in Norwegian coastal governance: gradual change or shallow reform?. MARE People and the Sea X. Learning from the past, imagining the future; 2019-06-25 - 2019-06-28
NOFIMA Untitled
 
7 Mikkelsen, Eirik Inge; Sørdahl, Patrick Berg.
Impact assessments in Norwegian coastal zone planning. PlanNord 2019, The 9th Nordic Planning Research Symposium; 2019-08-21 - 2019-08-23
NOFIMA Untitled
 
8 Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Mikkelsen, Eirik Inge; Sørdahl, Patrick Berg.
Ecosystem services and coastal governance. PlanNord 2019, The 9th Nordic Planning Research Symposium; 2019-08-21 - 2019-08-23
NOFIMA Untitled
 
9 Sørdahl, Patrick Berg.
Er helhet det nye buzzordet i arealplanlegging?. Fra fjord til bord - Blogg - forskning.no 2019
NOFIMA Untitled
 
10 Sørdahl, Patrick Berg.
Intet nytt fra ØST? Dagens praksis, og hva kan ØST bidra med?. Kan perspektivet om økosystemtjenester (ØST) bidra til bedre planlegging i kystsonen? Coreplans sluttseminar; 2019-01-30
NOFIMA Untitled
 
11 Sørdahl, Patrick Berg; Elde, Silje; Svorken, Marianne.
Hva er matkriminalitet, og hvordan påvirker det deg? Matsvindel foregår på flere måter enn du tror. Fra fjord til bord - Blogg - forskning.no 2019
NOFIMA Untitled
 
12 Sørdahl, Patrick Berg; Mikkelsen, Eirik Inge.
Impact assessments in Norwegian Coastal Zone Planning. MARE People and the Sea X. Learning from the past, imagining the future; 2019-06-25 - 2019-06-28
NOFIMA Untitled
 
2018
13 Elde, Silje; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg.
Om rykter, usikkerhet og ulovlig fiske. (Publisert på nettavisene til itromsø.no - debatt, nordlys.no - Nordnorsk debatt og Fiskeribladet.no - fiskeridebatt). Nordlys 2018
NOFIMA Untitled
 
14 Kvalvik, Ingrid; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Laksa, Unn; Erzini, Karim; Stobberup, Kim; Nielsen, Kåre Nolde; Vidal, Duarte Fernández; Failler, Pierre.
Evaluation of the governance structures of the cases. FarFish, Deliverable No. 3.3. : European Commission - Horizon2020 2018 89 p.
NOFIMA UiT Untitled
 
15 Mikkelsen, Eirik Inge; Sørdahl, Patrick Berg.
Akvakultur og andre interesser. Kystsoneplanlegging i Troms. Presentasjon for Troms fylkeskommune; 2018-03-07
NOFIMA Untitled
 
16 Mikkelsen, Eirik Inge; Sørdahl, Patrick Berg.
Impact assessments in Norwegian Coastal Zone Planning. Arctic Frontiers conferences; 2018-01-24
NOFIMA Untitled
 
17 Mikkelsen, Eirik Inge; Sørdahl, Patrick Berg.
Impact Assessments of Aquaculture in Norwegian Coastal Zone Planning. IIFET 2018; 2018-07-16 - 2018-07-20
NOFIMA Untitled
 
18 Mikkelsen, Eirik Inge; Sørdahl, Patrick Berg.
Konsekvensutredning av akvakulturlokaliteter i kystsoneplanlegging - Verdier og avveininger. Havbruk 2018 – Havbruk i samfunnet; 2018-04-18 - 2018-04-20
NOFIMA Untitled
 
19 Mikkelsen, Eirik Inge; Sørdahl, Patrick Berg.
Konsekvensutredning av akvakulturlokaliteter, verdier og avveininger. Funn fra undersøkelse av to kystsoneplanprosesser i Troms. Presentasjon på møte om konsekvensanalyser i ny kystsoneplanprosess for Midt-og Sør-Troms; 2018-09-21
NOFIMA Untitled
 
20 Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Elde, Silje.
Identifying fraud through mass balancing – is it possible? A study of a mixed-method approach in the Norwegian cod fishery. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-562-0) 25 p. Nofima rapportserie(24/2018)
NOFIMA Untitled
 
21 Sørdahl, Patrick Berg.
Et hav av plass. Berlevågingen 2018 ;Volume 97.(3) p. 18-19
NOFIMA Untitled
 
22 Sørdahl, Patrick Berg.
Folk og røvere. Berlevågingen 2018 ;Volume 95.(1) p. 12-13
NOFIMA Untitled
 
23 Sørdahl, Patrick Berg.
Få bukt med kriminaliteten. Nofima-seminaret "Verdens beste" - er det godt nok?, Nor-fishing 2018; 2018-08-21
NOFIMA Untitled
 
24 Sørdahl, Patrick Berg.
Pliktsystemet for industrieide torsketrålere. Fiskeriseminar hos Troms fylkeskommune; 2018-04-06
NOFIMA Untitled
 
25 Sørdahl, Patrick Berg; Svorken, Marianne; Elde, Silje.
Identifying discrepancies in registrations within the supply chain - a study from the cod fisheries in Norway. IIFET 2018 (The International Institute of Fisheries Economics & Trade); 2018-07-16 - 2018-07-20
NOFIMA Untitled
 
26 Sørdahl, Patrick Berg; Svorken, Marianne; Elde, Silje.
Registration-based analysis to detect discrepancies in the food supply chain. ASSET 2018 summit on Global Food Integrity; 2018-05-28 - 2018-05-31
NOFIMA Untitled
 
2017
27 Kvalvik, Ingrid; Sørdahl, Patrick Berg; Solås, Ann-Magnhild.
Governing coastal space: The applicability of an ecosystem service approach in municipal coastal zone planning in Norway. MARE Conference People and the Sea IX: Dealing with Maritime Mobilities; 2017-07-05 - 2017-07-07
NOFIMA Untitled
 
28 Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Sørdahl, Patrick Berg; Hersoug, Bjørn.
Kystsoneplanlegging – hva er forskerne opptatte av?. Planpraksis i sjø. Arbeidsseminar; 2017-02-23
NOFIMA UiT Untitled
 
29 Sørdahl, Patrick Berg.
Authent-Net & the FARNHub. Authenticate Workshop; 2017-11-14
NOFIMA Untitled
 
30 Sørdahl, Patrick Berg.
Hasvik-modellen – Ringvirkninger og læringseffekter. Fisken og Vi; 2017-03-07
NOFIMA Untitled
 
31 Sørdahl, Patrick Berg.
Hvordan planlegges kystsonen?. Fiskeridirektoratets Planforum 2017; 2017-10-24 - 2017-10-26
NOFIMA Untitled
 
32 Sørdahl, Patrick Berg.
Pliktsystemet – Hva er det, og hva skjer nå?. Kystens dag; 2017-06-09
NOFIMA Untitled
 
33 Sørdahl, Patrick Berg; Bjørkan, Maiken.
Foretrekker vi sutring foran fakta?. Dagens næringsliv 2017
NF NOFIMA Untitled
 
34 Sørdahl, Patrick Berg; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Hersoug, Bjørn.
Hvordan planlegges kystsonen? Kartlegging av gjeldende planpraksis etter plan- og bygningsloven i sjøområdene. Tromsø: Nofima AS 2017 (ISBN 978-82-8296-510-1) 56 p. Nofima rapportserie(15/2017)
NOFIMA UiT Untitled
 
35 Sørdahl, Patrick Berg; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Hersoug, Bjørn.
Planpraksis i sjø – Kartlegging av gjeldende planpraksis etter PBL i sjøområdene. Medlemsmøte Havbruk Nord; 2017-05-29
NOFIMA UiT Untitled
 
36 Sørdahl, Patrick Berg; Svorken, Marianne; Elde, Silje; Olsen, Petter.
Food integrity – Overall challenges and standards. Authenticate workshop; 2017-11-14
NOFIMA Untitled
 
37 Thuestad, Alma Elizabeth; Eythórsson, Einar; Mikkelsen, Eirik Inge; Holmgaard, Sanne Bech; Sørdahl, Patrick Berg.
Ecosystem services and coastal governance (ECCO). MIKON flaggskipmøte; 2017-10-18 - 2017-10-18
NIKU NOFIMA NORCE Untitled
 
2016
38 Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg.
Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-440-1) 53 p. Nofima rapportserie(50/2016)
NOFIMA UiT Untitled
 
39 Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari.
Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-432-6) 20 p. Nofima rapportserie(46/2016)
NOFIMA Untitled
 
40 Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent.
Fisken og folket. Orkana Forlag 2016 (ISBN 978-82-8104-288-9) 308 p.
NOFIMA UiT Untitled
 
41 Mathiesen, Lars; Arnesen, Eirik; Bjørkan, Maiken; Brattland, Camilla; Finstad, Bjørn-Petter; Fredriksen, Bjørn; Høgberg, Benedikte Moltumyr; Sørdahl, Patrick Berg.
Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitesplikten. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. : Nærings- og fiskeridepartementet 2016 52 p.
NF NHH NOFIMA UiO UiT Untitled
 
42 Mathiesen, Lars; Bjørkan, Maiken; Sørdahl, Patrick Berg.
En Fremtidsrettet fiskeridebatt. Nordlys 2016
NF NHH NOFIMA Untitled
 
43 Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Sørdahl, Patrick Berg.
For mye av en god ting? Evaluering av forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) trådt i kraft 1.1.2015. FHFs hvitfisksamling; 2016-10-20
NOFIMA Untitled
 
44 Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar.
Evaluering av landingsforskriften - Sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-442-5) 11 p. Nofima rapportserie(51/2016)
NOFIMA Untitled
 
45 Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar.
For mye av en god ting? Evaluering av forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) trådt i kraft 1.1.2015. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-424-1) 62 p. Nofima rapportserie(41/2016)
NOFIMA Untitled
 
46 Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar.
Ordning til besvær. Norsk Sjømat 2016 (6) p. 22-24
NOFIMA Untitled
 
47 Sørdahl, Patrick Berg.
Hensyn til kulturminner i KU på tiltaksnivå. Møte i ECCO-prosjektet; 2016-10-28
NOFIMA Untitled
 
48 Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; Aarsæther, Nils.
Fra trål til kyst?. Nordlys 2016 p. 4-
NOFIMA UiT Untitled
 
49 Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; Aarsæther, Nils.
Local level stakeholder initiative: North Norwegian municipalities' reaction to changes in fisheries management. IIFET 18th Biennial Conference 2016; 2016-07-12 - 2016-07-15
NOFIMA UiT Untitled
 
50 Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; Aarsæther, Nils.
Sandbergs dilemma - Stortingsbehandlingen av Sjømatindustrimeldingen vil avgjøre om et dårlig fungerende pliktsystem kan avvikles. Dagens næringsliv 2016
NOFIMA UiT Untitled
 
    Show next list