Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-22 av 22

2020
1 Alnes, Rigmor Einang; Berg, Helen; Krøvel, Brit Steines; Blindheim, Kari.
"Du har på en måte hatt besøk, vet du". NSF Nasjonale E- helse konferanse; 2020-02-12 - 2020-02-13
NTNU Untitled
 
2 Berg, Helen; Steinsbekk, Aslak.
Is individual practice in an immersive and interactive virtual reality application non-inferior to practicing with traditional equipment in learning systematic clinical observation? A randomized controlled trial. BMC Medical Education 2020 ;Volum 20.
NTNU Untitled
 
2019
3 Alnes, Rigmor Einang; Berg, Helen; Krøvel, Brit Steines; Blindheim, Kari.
«Du har på en måte hatt besøk, vet du!» En kvalitativ studie om videokommunikasjon mellom beboere og pårørende i sykehjem. Tidsskrift for omsorgsforskning 2019
NTNU Untitled
 
4 Berg, Helen.
Smart læring for helsepersonell Simulering i Virtuell Realitet (VR). Smarte Samfunn - Samspillskonferansen 2019 - Nye Ålesund; 2019-02-08 - 2019-02-08
NTNU Untitled
 
5 Berg, Helen.
Virtuell virkelighet og Virtuell samhandling. Utvikling og test av virtuelt læringsverktøy for systematisk klinisk observasjon med ABCDE-metodikken. Fagdag simulering for kommunehelsetjenesten med USHT Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF; 2019-06-05 - 2019-06-06
NTNU Untitled
 
6 Berg, Helen; Steinsbekk, Aslak.
Developing a virtual reality (VR)- application for practicing the ABCDE- approach. Fjordkonferansen 2019; 2019-06-19 - 2019-06-20
NTNU Untitled
 
2018
7 Berg, Helen.
Bruk av ABCDE og ISBAR i den akutte samhandlingskjeden for den eldre multisyke, erfaringer fra et pilotprosjekt med simulering som metode. SimMidt; 2018-05-29 - 2018-05-30
NTNU Untitled
 
8 Berg, Helen.
Med VR-brille som forskningsredskap. Fagblogg for medisin og helse ved NTNU [Internett] 2018-06-19
NTNU Untitled
 
9 Berg, Helen; Steinsbekk, Aslak.
Changes in performance during repeated in situ simulation with three different cases. AMEE 2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
NTNU Untitled
 
10 Steinsbekk, Aslak; Berg, Helen.
Bruk av Virtuell virkelighet (VR) for å trene team kommunikasjon. Læringsfestivalen 2018; 2018-05-06 - 2018-05-07
NTNU Untitled
 
2017
11 Berg, Helen.
Utvikling og testing av modell for simulering i overganger mellom tjenestenivå. SUN Uimulation User Network 2017; 2017-10-24 - 2017-10-25
NTNU Untitled
 
12 Berg, Helen; Zanaboni, Paolo; Alnes, Rigmor Einang.
Bruk av videokommunikasjon i hverdagsrehabilitering – utprøving og erfaring. Tidsskrift for omsorgsforskning 2017 (2) s. 152-159
NTNU UNN Untitled
 
13 Steinsbekk, Aslak; Berg, Helen.
VirSam – Virtuell samhandling. SUN Simulation User Network; 2017-10-24 - 2017-10-25
NTNU Untitled
 
2015
14 Berg, Helen; Korsnes, Reidun; Gammelsæter, Per; Anderssom, Siv-Iren Stormo.
Erfaringsnotat- Tildeling av varslings- og lokaliseringsteknologi. : Høgskolen i Ålesund 2015 (ISBN 978-82-92186-54-1) 29 s. Notat - Høgskolen i Ålesund(1)
NTNU Untitled
 
15 Kirchhoff, Ralf; Berg, Helen.
Scoping review: Hverdagsrehabilitering og videokommunikasjon. Fjordkonferansen 2015; 2015-06-18 - 2015-06-19
NTNU Untitled
 
16 Kirchhoff, Ralf; Berg, Helen.
Videokommunikasjon i hverdagsrehabilitering. Den internasjonale sykepleiedagen; 2015-05-12 - 2015-05-12
NTNU Untitled
 
2014
17 Alnes, Rigmor Einang; Berg, Helen.
Lokaliseringsteknologi - nytte og utfordringar : Ei undersøking om bruk av lokaliseringsteknologi for personer med kognitiv svikt.. Fjordkonferansen 2014; 2014-06-18 - 2014-06-20
NTNU Untitled
 
18 Alnes, Rigmor Grete Einang; Schaathun, Hans Georg; Berg, Helen.
Drivers and barriers in public sector innovation. Lessons learned from the ALV project. FJORD Konferansen 2014; 2014-06-18 - 2014-06-19
NTNU UiO Untitled
 
19 Berg, Helen; Alnes, Bjarte; Alnes, Rigmor Grete Einang.
Sporing av personer med kognitiv svikt med hjelp av GPS. Høgskolen i Ålesund: Senter for omsorgsforskning 2014 (ISBN 978-82-93269-61-8) 40 s.
NORD NTNU Untitled
 
20 Berg, Helen; Krøvel, Brit Steines; Campell, Cecilie; Alnes, Rigmor Grete Einang; Schaathun, Hans Georg.
Internett i kommunale bustader, eit kommunalt ansvar eller ei privatsak?. Sunnmørsposten 2014
NTNU Untitled
 
21 Molnes, Sven Inge; Berg, Helen.
Tverrprofesjonelt samarbeid om velferdsteknologi. Sunnmørsposten 2014 ;Volum 132.(36) s. 8-9
NTNU Untitled
 
22 Molnes, Sven Inge; Berg, Helen.
Tverrprofesjonelt samarbeid om velferdsteknologi. Romsdals Budstikke. 2014 ;Volum 172.(47) s. 23-
NTNU Untitled