Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-25 av 25

2019
1 Føre, Martin; Finstad, Bengt; Svendsen, Eirik; Gräns, Albin; Økland, Finn; Rosten, Carolyn; Uglem, Ingebrigt; Frank, Kevin; Alfredsen, Jo Arve.
Exploring new technologies for detecting stress in farmed salmon: Initial trials in tank based facilities. Aquaculture 19; 2019-10-07 - 2019-10-10
NINA OCEAN NTNU Untitled
 
2018
2 Eisenhauer, Lionel; Alver, Morten; Svendsen, Eirik; Solvang, Torfinn.
Kan behandlingstiltak øke risikoen for eksternsmitte av lakselus?. Kyst.no [Internett] 2018-06-29
OCEAN Untitled
 
3 Føre, Martin; Frank, Kevin; Svendsen, Eirik; Sunde, Leif Magne.
På veien mot Individtilpasset avlusing – en tilnærming basert på presisjonsfiskeoppdrett. FHF Lusekonferanse 2018; 2018-01-22 - 2018-01-24
OCEAN NTNU Untitled
 
4 Føre, Martin; Svendsen, Eirik; Alfredsen, Jo Arve; Uglem, Ingebrigt; Bloecher, Nina; Sveier, Harald; Sunde, Leif Magne; Frank, Kevin.
Using acoustic telemetry to monitor the effects of crowding and delousing procedures on farmed Atlantic salmon (Salmo salar). Aquaculture 2018 ;Volum 495. s. 757-765
OCEAN NINA NTNU Untitled
 
5 Føre, Martin; Svendsen, Eirik; Frank, Kevin; Bloecher, Nina; Sunde, Leif Magne.
Developing Precision Fish Farming: Unveiling Links Between Observable Behaviour and Physiological States in Farmed Fish. Aqua 2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
OCEAN NTNU Untitled
 
6 Svendsen, Eirik; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Hagemann, Andreas; Birkevold, Jens; Delacroix, Stephanie; Andersen, Aage Bjørn.
Effect of ultrasonic cavitation on small and large organisms for water disinfection during fish transport. Aquaculture Research 2018 ;Volum 49.(3) s. 1166-1175
OCEAN NIVA Untitled
 
2017
7 Bloecher, Nina; Føre, Martin; Frank, Kevin; Svendsen, Eirik; Schellewald, Christian; Sunde, Leif Magne; Alfredsen, Jo Arve; Stahl, Annette.
Acoustic telemetry and computer vision methods for monitoring and documenting farmed fish behaviour during delousing operations. Aquaculture Europe 2017; 2017-10-17 - 2017-10-20
OCEAN NTNU Untitled
 
8 Føre, Martin; Frank, Kevin; Norton, Tomas; Svendsen, Eirik; Alfredsen, Jo Arve; Dempster, Timothy David; Eguiraun, Harkaitz; Watson, Win; Stahl, Annette; Sunde, Leif Magne; Schellewald, Christian; Skøien, Kristoffer Rist; Alver, Morten; Berckmans, Daniel.
Precision fish farming: A new framework to improve production in aquaculture. Biosystems Engineering 2017 ;Volum 173. s. 176-193
OCEAN NTNU Untitled
 
9 Føre, Martin; Frank, Kevin; Svendsen, Eirik; Schellewald, Christian; Sunde, Leif Magne; Alfredsen, Jo Arve; Stahl, Annette.
Telemetri og maskinsyn for overvåking av trender i tilstander hos laks før, under og etter avlusning Prosjektrapport for prosjektet "Teknologi for nye datatyper og informasjon som beskriver situasjon og tilstand hos laksefisk i kommersielle merder (LAKSIT)" FHF Pnr. 901184.. Trondheim: SINTEF Ocean AS 2017 120 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
10 Føre, Martin; Svendsen, Eirik; Frank, Kevin; Schellewald, Christian; Sunde, Leif Magne; Stahl, Annette; Alfredsen, Jo Arve.
LAKSIT:Telemetri og maskinsyn for overvåkning og dokumentasjon av fiskevelferd i avlusningsprosesser. Norsk Fiskeoppdrett 2017 ;Volum 4. s. 48-51
OCEAN NTNU Untitled
 
11 Gansel, Lars Christian; Endresen, Per Christian; Steinhovden, Kristine; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Svendsen, Eirik; Forbord, Silje; Jensen, Østen.
OMAE2017-62030 Drag on Nets Fouled With Blue Mussel (Mytilus Edulis) and Sugar Kelp (Saccharina Latissima) and Parameterization of Fouling. OMAE 2017; 2017-06-25 - 2017-06-30
OCEAN NTNU Untitled
 
12 Gansel, Lars Christian; Endresen, Per Christian; Steinhovden, Kristine; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Svendsen, Eirik; Forbord, Silje; Jensen, Østen.
OMAE2017-62030 Drag on Nets Fouled With Blue Mussel (Mytilus Edulis) and Sugar Kelp (Saccharina Latissima) and Parameterization of Fouling. I: ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 6: Ocean Space Utilization. ASME Press 2017 ISBN 978-0-7918-5772-4. s. -
OCEAN NTNU Untitled
 
13 Volent, Zsolt; Birkevold, Jens; Lien, Andreas Myskja; Svendsen, Eirik; Bekkevoll, Andreas; Sunde, Leif Magne; Kosberg, Per; Tveiten, Svein.
FLEXIBLE TARPAULIN BAGS FOR SAFEKEEPING OF REVERSE OSMOSIS (RO) PRODUCED FRESHWATER FOR USE IN AGD AND SEA LICE TREATMENT.. EAS 2017; 2017-10-17 - 2017-10-20
OCEAN Untitled
 
2016
14 Erikson, Ulf Gøran; Gansel, Lars; Frank, Kevin; Svendsen, Eirik; Digre, Hanne.
Crowding of Atlantic salmon in net-pen before slaughter. Aquaculture 2016 ;Volum 465. s. 395-400
OCEAN Untitled
 
15 Jovanović, Vedran; Risojević, Vladimir; Babić, Zdenka; Svendsen, Eirik; Stahl, Annette.
Splash detection in surveillance videos of offshore fish production plants. International Conference on Systems, Signals, and Image Processing 2016 ;Volum 2016-June.
OCEAN Untitled
 
16 Jovanovic, Vedran; Babic, Zdenka; Risojevic, Vladimir; Svendsen, Eirik; Stahl, Annette.
Splash Detection in Surveillance Videos of Offshore Fish Production Plants. International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP) 2016 Bratislava; 2016-05-23 - 2016-05-25
OCEAN NTNU Untitled
 
17 Rundtop, Per; Stahl, Annette; Frank, Kevin; Svendsen, Eirik; Bjerkeng, Magnus; Grøtli, Esten Ingar.
Underwater vehicle for autonomous net inspection in salmon aquaculture. Arctic Frontiers; 2016-01-24 - 2016-01-29
OCEAN SINTEF Untitled
 
18 Stahl, Annette; Schellewald, Christian; Frank, Kevin; Rundtop, Per; Svendsen, Eirik.
Computer Vision Technology in Aquaculture. Aquaculture Europe 2016; 2016-09-21 - 2016-09-23
OCEAN NTNU Untitled
 
19 Svendsen, Eirik; Rundtop, Per; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Stahl, Annette; Frank, Kevin; Grøtli, Esten Ingar.
Autonomy in aquaculture - Experiences, trends and future opportunities. Conference on Autonomy 2016; 2016-03-16 - 2016-03-17
OCEAN SINTEF Untitled
 
20 Volent, Zsolt; Kosberg, Per; Lien, Andreas Myskja; Birkevold, Jens; Svendsen, Eirik; Powell, Mark; Sunde, Leif Magne.
Delousing and AGD treatment of salmon with reverse osmosis produced freshwater. Sea Lice 2016; 2016-09-26 - 2016-09-28
OCEAN UiB Untitled
 
2015
21 Grøtli, Esten Ingar; Reinen, Tor Arne; Grythe, Knut; Transeth, Aksel Andreas; Vagia, Marialena; Bjerkeng, Magnus Christian; Rundtop, Per; Svendsen, Eirik; Rødseth, Ørnulf Jan; Eidnes, Grim.
SEATONOMY Design, development and validation of marine autonomous systems and operations. MTS/IEEE OCEANS'15; 2015-10-19 - 2015-10-22
OCEAN SINTEF Untitled
 
22 Grøtli, Esten Ingar; Reinen, Tor Arne; Grythe, Knut; Transeth, Aksel Andreas; Vagia, Marialena; Bjerkeng, Magnus Christian; Rundtop, Per; Svendsen, Eirik; Rødseth, Ørnulf Jan; Eidnes, Grim.
SEATONOMY Design, development and validation of marine autonomous systems and operations. OCEANS 2015
OCEAN SINTEF Untitled
 
23 Grøtli, Esten Ingar; Vagia, Marialena; Fjerdingen, Sigurd Aksnes; Bjerkeng, Magnus Christian; Transeth, Aksel Andreas; Svendsen, Eirik; Rundtop, Per.
Autonomous Job Analysis: A Method for Design of Autonomous Marine Operations. MTS/IEEE OCEANS'15; 2015-10-19 - 2015-10-22
OCEAN SINTEF Untitled
 
24 Grøtli, Esten Ingar; Vagia, Marialena; Fjerdingen, Sigurd Aksnes; Bjerkeng, Magnus Christian; Transeth, Aksel Andreas; Svendsen, Eirik; Rundtop, Per.
Autonomous Job Analysis: A Method for Design of Autonomous Marine Operations. OCEANS 2015
OCEAN SINTEF Untitled
 
2014
25 Lien, Andreas Myskja; Svendsen, Eirik; Sunde, Leif Magne; Heide, Mats Augdal.
Teknologi for smittereduksjon og økt kvalitet i forbindelse med transport av fisk i brønnbåt. HAVBRUK 2014; 2014-03-31 - 2014-04-02
OCEAN Untitled