Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 146 << Previous 1 2 3    Next >>

2019
1 Aslam, Muhammad Luqman; Valdemarsson, Sverrir; Søfetland, Even; Berge, Andreas Aarseth; Gjerde, Bjarne.
Genetic basis of resistance against infectious pancreatic necrosis in rainbow trout. FriskFisk 2019; 2019-02-06 - 2019-02-07
NOFIMA Untitled
 
2 Boison, Solomon Antwi; Ding, Jingwen; Leder, Erica; Gjerde, Bjarne; Bergtun, Per Helge; Norris, Ashie; Baranski, Matthew; Robinson, Nicholas Andrew.
QTLs Associated with Resistance to Cardiomyopathy Syndrome in Atlantic Salmon. Journal of Heredity 2019 ;Volume 110.(6) p. 727-737
NOFIMA NMBU Untitled
 
3 Boison, Solomon Antwi; Gjerde, Bjarne; Hillestad, Borghild; Makvandi-Nejad, Shokouh; Moghadam, Hooman.
Genomic and transcriptomic analysis of amoebisc gill disease resistansce in Atlantic salmon(salmo salar L.). Frontiers in Genetics 2019 ;Volume 10. p. 1-15
NOFIMA VETINST Untitled
 
4 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Christopher; Kolarevic, Jelena; Berge, Gerd Marit; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Iversen, Martin Haugmo; Wergeland, Heidrun Inger; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid.
Velferd hos rensefisk - operative velferdsindikatorer (OVI) - RENSVEL. Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-589-7) 203 p. Nofima rapportserie(12/2019)
NORD NOFIMA NTNU UiB Untitled
 
5 Gjerde, Bjarne.
Effect of gill-health on growth of Atlantic salmon in two field test. Frisk fisk 2019; 2019-02-06 - 2019-02-07
NOFIMA Untitled
 
6 Gjerde, Bjarne.
Knowledge building for running selective breeding programs for aquaculture species. Fishery Forum for Development Cooperation Seminar 2019; 2019-03-13 - 2019-03-14
NOFIMA Untitled
 
7 Gjerde, Bjarne; Boison, Solomon Antwi; Aslam, Muhammad Luqman; Løvoll, Marie; Bakke, Håvard; Rey, Simon; Lillehammer, Marie.
Estimates of genetic correlations between susceptibility of Atlantic salmon to amoebic gill disease in a bath challenge test and a field test. Aquaculture 2019 ;Volume 511. p. 1-9
NOFIMA Untitled
 
8 Gjerde, Bjarne; Hindar, Kjetil; Bentsen, Hans; Jacq, Celeste; Bakke, Tor A..
Laks i gyro-infiserte vassdrag har større motstandskraft mot gyro.. Naturen 2019 ;Volume 143.(1) p. 26-32
NINA NOFIMA UiO Untitled
 
9 Gjerde, Bjarne; Kraugerud, Reidun Lilleholt.
Laks i gyro-infiserte vassdrag har større motstandskraft mot gyro. nofima.no [Internet] 2019-04-05
NOFIMA Untitled
 
10 Gjerde, Bjarne; Mahapatra, Kanta Das; Reddy, Padala V.G.K.; Saha, Jatendra N.; Jana, Ranjit K.; Meher, Prem K.; Sahoo, Minakshi; Khaw, Hooi Ling; Gjedrem, Trygve; Rye, Morten.
Genetic parameters for growth and survival in rohu carp (Labeo rohita). Aquaculture 2019 ;Volume 503. p. 381-388
NOFIMA Untitled
 
11 Lillehammer, Marie; Boison, Solomon Antwi; Norris, Ashie; Løvoll, Marie Therese; Bakke, Håvard; Gjerde, Bjarne.
Genetic parameters of resistance to amoebic gill disease in two Norwegian Atlantic salmon populations. Aquaculture 2019 ;Volume 508. p. 83-89
NOFIMA Untitled
 
2018
12 Gjerde, Bjarne.
Avl mot lus - kan vi på sikt sleppe å sette inn tiltak mot lus?. Norsk Fiskeoppdrett 2018 ;Volume 43.(8) p. 86-89
NOFIMA Untitled
 
13 Gjerde, Bjarne.
Er avl mot lus eit sisyfosarbeid?. Norsk Fiskeoppdrett 2018 ;Volume 43.(8) p. 90-
NOFIMA Untitled
 
14 Gjerde, Bjarne.
Experimental design with sufficient power to detect a predefined true difference between (two) treatments. AKVA workshop “Statistics and experimental design”; 2018-10-17
NOFIMA Untitled
 
15 Gjerde, Bjarne.
Grunnlaget for avlsarbeidet – den kvantitative genetikken. Fagseminar genetikk og avl; 2018-01-24
NOFIMA Untitled
 
16 Gjerde, Bjarne.
Kan avl mot lus føre til at vi på sikt slepp å behandle fisken mot lus?. Nasjonal konferanse om forebygging og kontroll av lakselus; 2018-01-23
NOFIMA Untitled
 
17 Gjerde, Bjarne.
Motstandskraft mot Gyrodactylus salaris hos ulike elvestammer av laks. Hvordan går det med villaksen? Kunnskapsstatus og kunnskapshull; 2018-02-07
NOFIMA Untitled
 
18 Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Åsgård, Torbjørn Einar.
Tilvekst hos laks når ein har berre ein fisk per kar. Havbruk 2018 – Havbruk i samfunnet; 2018-04-18 - 2018-04-20
NOFIMA Untitled
 
19 Gjerde, Bjarne; Hindar, Kjetil; Bakke, Tor A.; Bentsen, Hans.
Naturlig utvalg for økt motstandskraft mot Gyrodactylus salaris hos laks i infiserte vassdrag. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-557-6) 22 p. Nofima rapportserie(19/2018)
NINA NOFIMA UiO Untitled
 
20 Lillehammer, Marie; Boison, Solomon Antwi; Doeschl-Wilson, A.; Anacleto, O.; Gjerde, Bjarne.
Epidemiologiske effekter av seleksjon for resistens mot amøbegjellesykdom og infeksiøs pankreas nekrose. Havbruk 2018 – Havbruk i samfunnet; 2018-04-18 - 2018-04-20
NOFIMA Untitled
 
2017
21 Bentsen, Hans; Gjerde, Bjarne; Eknath, Ambekar E.; de Vera, Marietta S. Palada; Velasco, Ravelina R.; Danting, Jocedel C.; Dionisio, Edna E.; Longalong, Felicisima M.; Reyes, Ruben A.; Abella, Tereso A.; Tayamen, Melchor M.; Ponzoni, Raul W..
Genetic improvement of farmed tilapias: Response to five generations of selection for increased body weight at harvest in Oreochromis niloticus and the further impact of the project. Aquaculture 2017 ;Volume 468. p. 206-217
NOFIMA Untitled
 
22 Gjerde, Bjarne.
Avl – ein viktig teknologi for kostnadseffektiv produksjon av blåskjel. Blåskjel som det neste oppdrettseventyret – hvilken forskning trengs?. Høyteknologisenteret; 2017-03-14
NOFIMA Untitled
 
23 Gjerde, Bjarne.
Genetic parameters for early sexual maturation in Atlantic salmon. Breeding for disease resistance – end seminar; 2017-11-28
NOFIMA Untitled
 
24 Gjerde, Bjarne.
Genetics of resistance and infectivity to diseases - some preliminary result from a pilot experiment with IPN in Atlantic salmon. Frisk Fisk 2017; 2017-02-01 - 2017-02-02
NOFIMA Untitled
 
25 Gjerde, Bjarne.
Genetisk motstandskraft mot AGD. AGD (amøbegjellesykdom) workshop - Bolk 5. Eksperimentelle forsøk - avl og genetikk; 2017-06-01
NOFIMA Untitled
 
26 Gjerde, Bjarne.
Genetisk variasjon i evna til motstad. Frisk Fisk 2017; 2017-02-01 - 2017-02-02
NOFIMA Untitled
 
27 Gjerde, Bjarne.
Genetiske parametrar. Frisk Fisk 2017; 2017-02-01 - 2017-02-02
NOFIMA Untitled
 
28 Gjerde, Bjarne.
Quantitative genetics of resistance to AGD in Atlantic salmon. Frisk Fisk 2017; 2017-02-01 - 2017-02-02
NOFIMA Untitled
 
29 Gjerde, Bjarne.
Quantitative genetics of resistance to AGD in Atlantic salmon. International Gill Health Initiative; 2017-04-27 - 2017-04-28
NOFIMA Untitled
 
30 Gjerde, Bjarne.
Selective breeding a powerful technology to reduce/solve the lice problem. MEDFRI workshop; 2017-01-26 - 2017-01-27
NOFIMA Untitled
 
31 Gjerde, Bjarne; Boison, Solomon Antwi; Aslam, Muhammad Luqman; Moghadam, Hooman; Lillehammer, Marie; Løvoll, Marie; Rey, Simon.
Is genetic resistance to AGD from a bath challenge-test a good predictor of genetic resistance from a field-test?. Tromsø: Nofima AS 2017 (ISBN 978-82-8296-409-8) 23 p. Nofima rapportserie(26/2017)
NOFIMA Untitled
 
32 Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2017 (ISBN 978-82-8296-498-2) 110 p. Nofima rapportserie(10/2017)
NOFIMA VETINST Untitled
 
33 Lein, Ingrid; Bundgaard, Dag Egil; Gjerde, Bjarne.
Hygienisk produksjon, desinfeksjon og transport av rogn og melke fra rognkjeks. Tromsø: Nofima AS 2017 (ISBN 978-82-8296-512-5) 26 p. Nofima rapportserie(16/2017)
NOFIMA Untitled
 
2016
34 Aslam, Luqman; Boison, Solomon Antwi; Lillehammer, Marie; Norris, Ashie; Løvoll, Marie; Bakke, Håvard; Gjerde, Bjarne.
Genetics of amoebic gill disease (AGD) resistance in Atlantic salmon. Havbruk 2016; 2016-04-18 - 2016-04-20
NOFIMA Untitled
 
35 Gjerde, Bjarne.
Genetic parameters for resistance to amoebic gill disease in Atlantic salmon. FHF-seminar; 2016-06-23
NOFIMA Untitled
 
36 Gjerde, Bjarne.
Improved heart-health in Atlantic salmon - management (training) and/or selective breeding. Havbruk 2016; 2016-04-18 - 2016-04-20
NOFIMA Untitled
 
37 Gjerde, Bjarne.
Selective breeding a powerful technology to reduce/solve the lice problem. Fish Breeders Round Table; 2016-06-14 - 2016-06-15
NOFIMA Untitled
 
38 Gjerde, Bjarne.
Selective breeding a powerful technology to reduce/solve the lice problem. Genteknologi og laks: avl for en bærekraftig fremtid. GenØk seminar; 2016-06-16
NOFIMA Untitled
 
39 Gjerde, Bjarne.
Selective breeding a powerful technology to reduce/solve the lice problem. Besøk av VRI-Innlandet; 2016-05-24
NOFIMA Untitled
 
40 Gjerde, Bjarne.
Variation in digestibility of protein and lipid among individual Atlantic salmon. Fish Breeders Round Table; 2016-06-14 - 2016-06-15
NOFIMA Untitled
 
41 Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid; Tanase, Cristina.
Telling av lakselus. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-410-4) 16 p. Nofima rapportserie(34/2016)
NOFIMA Untitled
 
42 Lein, Ingrid; de Vries, Anne; Tveiten, Helge; Grevle, Inger Synnøve; Refstie, Terje; Gjerde, Bjarne.
Hvordan utnytte melke fra rognkall mest effektivt?. Programkonferansen HAVBRUK 2016; 2016-04-18 - 2016-04-20
NOFIMA Untitled
 
43 Lein, Ingrid; de Vries, Anne; Tveiten, Helge; Grevle, Inger Synnøve; Refstie, Terje; Gjerde, Bjarne.
Optimal utilization of lumpsucker sperm. Abstract. Aquaculture Europe 2016; 2016-09-21 - 2016-09-23
NOFIMA Untitled
 
44 Lein, Ingrid; Tanase, Cristina; Rams, Albert; Gjerde, Bjarne.
Viktig å telle lus i bedøvelseskaret. Havbruk 2016; 2016-04-18 - 2016-04-20
NOFIMA Untitled
 
45 Lein, Ingrid; Tanase, Cristina; Rams, Albert; Gjerde, Bjarne.
Viktig å telle lus i bedøvelseskaret. Norsk Fiskeoppdrett 2016 (3)
NOFIMA Untitled
 
46 Lillehammer, Marie; Norris, Ashie; Løvoll, Marie; Gjerde, Bjarne; Lillehammer, Marie.
Genetics for amoebic gill disease resistance in Atlantic salmon. Havbruk 2016; 2016-04-18 - 2016-04-20
UiO Untitled
 
47 Lillehammer, Marie; Norris, Ashie; Løvoll, Marie Therese; Bakke, H; Gjerde, Bjarne.
Poster: Genetiske parametre for AGD-resistens hos laks. Havbruk 2016; 2016-04-18 - 2016-04-20
NOFIMA Untitled
 
48 Lillehammer, Marie; Norris, Ashie; Løvoll, Marie Therese; Gjerde, Bjarne.
Genetics for amoebic gill disease resistance in Atlantic salmon. Havbruk 2016; 2016-04-18 - 2016-04-20
UiO Untitled
 
49 Sae-Lim, Panya; Gjerde, Bjarne; Nielsen, Hanne Marie; Mulder, Han; Kause, Antti.
A review of genotype-by-environment interaction and micro-environmental sensitivity in aquaculture species. Reviews in Aquaculture 2016 ;Volume 8.(4) p. 369-393
NOFIMA Untitled
 
2015
50 Mørkøre, Turid; Larsson, Thomas; Kvellestad, Agnar Ståle; Koppang, Erling Olaf; Åsli, Magnus; Krasnov, Aleksei; Dessen, Jens-Erik; Moreno, Helena Maria; Valen, Elin Christine; Gannestad, Kjellrun Hoås; Gjerde, Bjarne; Taksdal, Torunn; Bæverfjord, Grete; Meng, Yuqiong; Heia, Karsten; Wold, Jens Petter; Borderias, A.J.; Moghadam, Hooman; Romarheim, Odd Helge; Rørvik, Kjell-Arne.
Mørke flekker i laksefilet. Kunnskapsstatus og tiltak for å begrense omfanget. Tromsø: Nofima AS 2015 (ISBN 978-82-8296-322-0) 79 p. Nofima rapportserie(34/2015)
NOFIMA NMBU VETINST Untitled
 
    Show next list