Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-17 av 17

2019
1 Helland, Hege Beate Stein; Skivenes, Marit.
Barns rett til familieliv. Dagbladet 2019 s. 62-63
UiB Untitled
 
2 Helland, Hege Stein.
Adopsjon som barneverntiltak. Fagmøte Bufdir; 2019-03-22 - 2019-03-22
UiB Untitled
 
3 Helland, Hege Stein.
Adopsjon som barneverntiltak - Nordland 2019. Faglig kurs i barnevernrettslige spørsmål for barneverntjenester i Nordland; 2019-05-06 - 2019-05-06
UiB Untitled
 
4 Helland, Hege Stein.
In the Best Interest of the Child – An Analysis of Judgments on Involuntary Adoption in the Norwegian Judicial System. The 27th NISPAcee Annual Conference - From Policy Design to Policy Practice; 2019-05-24 - 2019-05-26
UiB Untitled
 
5 Helland, Hege Stein; Eek-Larsen, Kaja; Holm, Lisette; Juhasz, Ida Benedicte; Læret, Oda Krogh; McEwan-Strand, Amy; Pedersen, Siri Hansen; Ruiken, Barbara; Storm, Marie Topaas; Sætre, Hilde Svrljuga; Skivenes, Marit; Sørsdal, Line Marie; Øvstetun, Vilde Tøfte.
Mot et Barneperspektiv i Barnevernet: En studie av implementeringen av programmet Mitt Liv Barnevern. Bergen: Centre for Research on Discretion and Paternalism (UiB) 2019 53 s.
HVL UiB Untitled
 
6 Helland, Hege Stein; Skivenes, Marit.
Adopsjon som barneverntiltak. Fylkesnemnda møter advokatene - Frokostseminar; 2019-06-14 - 2019-06-14
UiB Untitled
 
7 Juhasz, Ida Benedicte; Helland, Hege Stein; Holm, Lisette; McEwan-Strand, Amy.
Lovfestet kjærlighet - Endringer i barnevernloven gir barn rett til kjærlighet. Det er unikt i verdenssammenheng. Tidsskriftet Norges Barnevern 2019 ;Volum 96.(04) s. 282-284
UiB Untitled
 
8 Skivenes, Marit; Helland, Hege Beate Stein.
Adopsjon som barnevernstiltak – lansering av forskningsrapport.. Adopsjon som barnevernstiltak – lansering av forskningsrapport; 2019-02-06 - 2019-02-06
UiB Untitled
 
9 Skivenes, Marit; Helland, Hege Beate Stein.
Rapport: Adopsjon som barneverntiltak.. Bergen: Centre for Research on Discretion and Paternalism 2019 303 s.
UiB Untitled
 
10 Skivenes, Marit; Helland, Hege Stein.
Adopsjon som barneverntiltak. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid 2019 ;Volum 2019.(2) s. 2-7
UiB Untitled
 
2018
11 Helland, Hege Beate Stein.
Et barnevern i krise? Om skjønn, legitimitet og beslutninger i barnevernet. Faglig-pedagogisk dag 2018; 2018-02-02 - 2018-02-02
UiB Untitled
 
12 Helland, Hege Beate Stein.
Fag og forskning 2018 - Hege Stein Helland. Fag og forskning 2018 med masterstudentene; 2018-03-16 - 2018-03-16
UiB Untitled
 
13 Helland, Hege Beate Stein; Skivenes, Marit; Tefre, Øyvind Samnøy.
In the Best Interest of the Child – An Analysis of Judgments on Involuntary Adoption in the Norwegian Judicial System. Eusarf 2018 Porto - XV International Conference; 2018-10-02 - 2018-10-05
HVL UiB Untitled
 
14 Helland, Hege Beate Stein; Thoburn, June; Pösö, Tarja; Alver, Svanhild; Andersland, Geir Kjell; Burns, Kenneth; Meysen, Thomas; Skivenes, Marit.
The Critique of Child Protection and Children’s Rights. Bergen Exchanges 2018; 2018-08-20 - 2018-08-24
UiB Untitled
 
15 Pedersen, Siri Hansen; Helland, Hege Beate Stein; Luhamaa, Katre; Sandberg, Kirsten; Falch-Eriksen, Asgeir; Meysen, Thomas.
Child’s best interest principle. Bergen Exchanges 2018; 2018-08-20 - 2018-08-24
UiB Untitled
 
2017
16 Enroos, Rosi; Helland, Hege Beate Stein; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit; Tonheim, Milfrid.
The role and function of spokesperson in care order proceedings: A cross-country study in Finland and Norway. Children and youth services review 2017 ;Volum 74. s. 8-16
UiB Untitled
 
17 Helland, Hege Beate Stein; Kriz, Katrin; Sánchez-Cabezu, Sagrario Segado; Skivenes, Marit.
Are there population biases against migrant children? An experimental analysis of attitudes towards corporal punishment in Austria, Norway and Spain. Children and youth services review 2017 ;Volum 85. s. 151-157
UiB Untitled