Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-24 av 24

2019
1 Eide, Helene Marie Kjærgård; Helleve, Ingrid; Kvam, Edel Karin.
What is the ideal school according to school leaders?. NERA; 2019-03-06 - 2019-03-08
UiB Untitled
 
2 Eide, Liv; Kvam, Edel Karin; Ulvik, Marit.
Student wellbeing in the time of measurement. The 19th Biennial Conference of International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT); 2019-07-01 - 2019-07-05
UiB Untitled
 
3 Helleve, Ingrid; Eide, Helene Kjærgård; Kvam, Edel Karin.
Mediating the ideal school - school leaders’ perspectives on ideal schooling and learning. NERA (Nordic Educational Research Association); 2019-03-05 - 2019-03-08
UiB Untitled
 
4 Kvam, Edel Karin.
Nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede lærere i Norge. Ny som lærer på Vestlandet; 2019-10-30 - 2019-10-31
UiB Untitled
 
5 Kvam, Edel Karin.
Praksisveiledning og lærerstudenters profesjonelle utvikling. Om utviklende kunnskapsprosesser i lærerutdanningens praksisveiledning. Acta didactica Norden 2019 ;Volum 13.(1) s. 1-19
UiB Untitled
 
6 Kvam, Edel Karin.
Profesjonsfaglig fellesskap. Om kollektive utviklingsprosesser i skoleorganisasjonen. Faglig seminar; 2019-02-21 - 2019-02-21
UiB Untitled
 
7 Kvam, Edel Karin.
Utviklende samtalepraksis i fagfornyelsen. Skolesamling; 2019-08-15 - 2019-08-15
UiB Untitled
 
8 Kvam, Edel Karin.
Veiledningssamtalens betydning i profesjonsutvikling. Et innspill til progresjon i veiledning av nyutdannede lærere. Faglig seminar for veiledere i skolen; 2019-11-06 - 2019-11-06
UiB Untitled
 
9 Kvam, Edel Karin; Ulvik, Marit.
Students’ perspectives on teaching.Teachers’ work in a tension between student perspectives and educational policy. ECER2019 - Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future; 2019-09-02 - 2019-09-06
UiB Untitled
 
10 Kvam, Edel Karin; Ulvik, Marit; Helleve, Ingrid.
The entrance into teaching for new teachers with a variety of backgrounds. ECER2019 - Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future; 2019-09-02 - 2019-09-06
UiB Untitled
 
2018
11 Kvam, Edel Karin.
Læreres kollegasamtaler. Om profesjonalitet, lærersamarbeid og utvikling av bedre undervisning. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 9788215028712) 160 s.
UiB Untitled
 
12 Kvam, Edel Karin.
Lærersamarbeid i norsk grunnskole de siste 50 år. Den sjuende nordiske utdanningshistoriske konferansen (NJEdH2018); 2018-09-19 - 2018-09-20
UiB Untitled
 
13 Kvam, Edel Karin.
Untapped learning potential? A study of teachers’ conversations with colleagues in primary schools in Norway. Cambridge Journal of Education 2018 ;Volum 48.(6) s. 697-714
UiB Untitled
 
14 Kvam, Edel Karin.
Veiledning som verktøy for profesjonell utvikling. Lektorutdanningskonferansen 2018; 2018-02-12 - 2018-02-13
UiB Untitled
 
15 Ulvik, Marit; Helleve, Ingrid; Roness, Dag; Eide, Liv; Kvam, Edel Karin.
Hvordan skape lærelyst?. Faglig-pedagogisk dag; 2018-02-02 - 2018-02-02
UiB Untitled
 
16 Ulvik, Marit; Kvam, Edel Karin.
Om å arbeide med case. Ny som lærer på Vestlandet; 2018-10-16 - 2018-10-17
UiB Untitled
 
17 Ulvik, Marit; Kvam, Edel Karin; Eide, Liv.
Affected by teaching. Nordic Educational Research Association Conference, NERA; 2018-03-08 - 2018-03-10
UiB Untitled
 
2017
18 Kvam, Edel Karin.
Erfaringer med feltarbeid i grunnskolen. FoU-samling; 2017-12-18 - 2017-12-18
UiB Untitled
 
19 Kvam, Edel Karin.
Kollegasamtaler i skolen. Ny som lærer på Vestlandet; 2017-10-04 - 2017-10-05
UiB Untitled
 
20 Kvam, Edel Karin.
Læreres kollegasamtaler. Forskningsseminar UiB; 2017-12-12 - 2017-12-13
UiB Untitled
 
2016
21 Kvam, Edel Karin.
Skikkethet i grunnskolelærerutdanningene. Rektormøte for partnerskapsskoler-NLA Høgkolen; 2016-11-15 - 2016-11-15
UiB Untitled
 
2015
22 Kvam, Edel Karin.
Lærerne diskuterer ikke pedagogikk. Utdanning [Fagblad] 2015-02-20
UiB Untitled
 
2014
23 Kvam, Edel Karin.
Lærersamarbeid i norsk grunnskole. Om pedagogiske begrunnelser og strukturelle rammer for kollektiv yrkesutøvelse de siste førti år. Årbok for norsk utdanningshistorie 2014 ;Volum 30 (2013/2014). s. 71-91
NLAH Untitled
 
2011
24 Kvam, Edel Karin.
Slipp lærerne fri!. Bergens Tidende 2011
UiB Untitled