Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-8 av 8

2017
1 Rye, Johan Fredrik; Stachowski, Jakub.
Debatt: Helse-Norge og fastlegeordningen Stoler ikke på norske leger. Dagbladet.no 2017
NTNU Untitled
 
2 Stachowski, Jakub.
Bruk og ikke bruk av helsetjenester blant polske arbeidsinnvandrere. Nasjonal konferanse om likeverdige helse- og omsorgstjenester til innvandrerbefolkningen; 2017-10-24 - 2017-10-24
NTNU Untitled
 
3 Stachowski, Jakub.
Quo vadis, akademia?. sosiologen.no 2017
NTNU Untitled
 
4 Stachowski, Jakub.
To be or to belong? Labour migration from Eastern and Central Europe to rural areas in Norway.. Polish migration to Norway: Facts and knowledge gaps; 2017-10-20 - 2017-10-20
NTNU Untitled
 
5 Stachowski, Jakub.
Å være eller å tilhøre? Arbeidsinnvandring fra Øst- og Sentral Europa til rurale områder i Norge.. Sosiologiforeningens vinterseminaret; 2017-02-02 - 2017-02-04
NTNU Untitled
 
6 Stachowski, Jakub; Rye, Johan Fredrik.
The transnational rural other – reconsidering the idea of otherness in rural studies. XXVII European Society for Rural Sociology congress; 2017-07-24 - 2017-07-27
NTNU Untitled
 
7 Stachowski, Jakub; Rye, Johan Fredrik.
Transnasjonale helsepraksiser. Bruk av helsetjenester blant polske arbeidsinnvandrere i Norge. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2017 ;Volum 13.(1) s. -
NTNU Untitled
 
8 Stachowski, Jakub; Sæther, Inga.
Mot en mer helhetlig tilnærming til migrasjon: Hva kan vi lære av Abdelmalek Sayad?. sosiologen.no 2017
NTNU UiO Untitled