Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 164 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2022
1 Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Gjersvik, Reidar.
Erfaringskartlegging av krav til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. SINTEF akademisk forlag 2022 (ISBN 978-82-536-1731-2) 45 s. SINTEF Fag(86)
SINTEF NTNU Untitled
 
2021
2 Fufa, Selamawit Mamo; Venås, Christoffer; Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Is it possible to achieve waste free construction sites in Norway?. International Conference on Resource Sustainability icRS 2021; 2021-07-19 - 2021-07-23
SINTEF Untitled
 
3 Fufa, Selamawit Mamo; Venås, Christoffer; Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Is it possible to achieve waste free construction sites in Norway?. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2021 ;Volum 1196.
SINTEF Untitled
 
4 Resch, Eirik; Andresen, Inger; Eivind, Selvig; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Tellnes, Lars G. F.; Stoknes, Stein.
Promoting climate neutral urban areas – FutureBuilt zero method to measure compliance in pilot projects. The 10th International Conference on Life Cycle Management 5th – 8th September 2021. LCM 2021 2021
HIOF SINTEF NTNU Untitled
 
5 Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Fjellheim, Kristin; Lien, Synne Krekling; Krogstie, John; Ahlers, Dirk; Wyckmans, Annemie; Driscoll, Patrick Arthur; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild.
Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities. Definition, Key Performance Indicators and Assessment Criteria: Version 2.0. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-536-1700-8) 80 s. ZEN Report(32)
SINTEF NTNU Untitled
 
6 Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Fjellheim, Kristin; Lien, Synne Krekling; Krogstie, John; Ahlers, Dirk; Wyckmans, Annemie; Driscoll, Patrick Arthur; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild.
ZERO EMISSION NEIGHBOURHOODS IN SMART CITIES Definition, key performance indicators and assessment criteria: Version 2.0. Bilingual version. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-536-1700-8) 80 s.
SINTEF NTNU Untitled
 
2020
7 Andresen, Inger; Resch, Eirik; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Selvig, Eivind; Stoknes, Stein.
NOTAT FutureBuilt ZERO – Kriterier, regneregler og dokumentasjonskrav. Oslo: Futurebuilt 2020 10 s.
SINTEF NTNU Untitled
 
8 Bergsdal, Håvard; Sørensen, Åse Lekang; Cervenka, Zdena; Holm, Øystein; Thomsen, Judith; Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Stokke, Raymond Andreas; De Boer, Luitzen; Hamdan, Hasan; Holmen, Elsebeth; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Backe, Stian; Kauko, Hanne; Georges, Laurent; Walnum, Harald Taxt; Lien, Synne Krekling; Skaar, Christofer; Wolfgang, Ove; Brattebø, Helge; Lausselet, Carine; Resch, Eirik; Sandberg, Nina Holck; Pinel, Dimitri; Thorvaldsen, Kasper Emil; Alonso, Maria Justo; Askeland, Magnus; Petersen, Sobah Abbas; Favero, Matteo; Carlucci, Salvatore; Liu, Peng.
Innovasjonsrapport 2020. Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN). SINTEF akademisk forlag 2020 42 s. ZEN Report(28)
ENERGISINT NTNU SINTEF Untitled
 
9 Ersfjord, Eva; Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Nytt verktøy for å definere nullutslippsområder. SINTEF Blogg [Internett] 2020-02-13
SINTEF Untitled
 
10 Ersfjord, Eva; Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Rehabilitering av områder er bedre for klimaet enn å bygge på nytt. SINTEF Blogg [Internett] 2020-03-04
SINTEF Untitled
 
11 Frischknecht, Rolf; Ramseier, L; Yang, W; Birgisdottir, Harpa; Chae, Ch U; Lutzkendorf, Thomas; Passer, Alexander; Balouktsi, M; Berg, B; Bragança, L; Butler, J; Cellura, M.; Dixit, M; Dowdell, D; Francart, Nicholas; García Martínez, A; Gomes, Vanessa; de Silva, M. Gomes; Guimaraes, G.; Hoxha, E.; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Konig, H.; Llatas, C; Longo, S; Lupisek, Antonin; Martel, J; Mateus, R; Nygaard Rasmussen, Freja; Ouellet-Plamondon, C; Peuportier, Bruno; Pomponi, Francesco; Pulgrossi, L.; Rock, Martin; Satola, Daniel; Soust Verdaguer, B; Szalay, Z; Truong Nhu, A; Veselka, J; Volf, M; Zara, O..
Comparison of the greenhouse gas emissions of a high-rise residential building assessed with different national LCA approaches– IEA EBC Annex 72. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 2020 ;Volum 588.
NTNU SINTEF Untitled
 
12 Nilsen, Torbjørn Tumyr; Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Bevar byggene. Arkitektnytt [Internett] 2020-04-02
SINTEF Untitled
 
13 Rambæk, Ida; Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Norge bør satse på rehabilitering framfor nybygg. SINTEF [Internett] 2020-03-25
SINTEF Untitled
 
14 Resch, Eirik; Andresen, Inger; Selvig, Eivind; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Tellnes, Lars G. F.; Stoknes, Stein.
FutureBuilt ZERO metodebeskrivelse. Oslo: Futurebuilt 2020 19 s.
NTNU ØSTFOLDFOR SINTEF Untitled
 
15 Seehusen, Joachim; Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Rehabilitering i stedet for nybygg kan redusere utslipp med 63 prosent. Teknisk Ukeblad [Internett] 2020-04-02
SINTEF Untitled
 
16 Widing, Glen; Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Nytt er lønnsomt, rehabilitering er enda bedre. Estate nyheter [Internett] 2020-04-02
SINTEF Untitled
 
17 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
- Utslippsfrie gravemaskiner bedre enn forventet. Anlegg og Transport [Internett] 2020-06-15
SINTEF Untitled
 
18 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
– Utslippsfrie gravemaskiner fungerte bedre enn forventet. Anleggsmaskinen [Internett] 2020-06-16
SINTEF Untitled
 
19 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Anbefaler klimagasskrav til norske bygninger. Fremtidens Byggenæring [Internett] 2020-06-09
SINTEF Untitled
 
20 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Anbefaler klimagasskrav til norske bygninger. NTB info [Internett] 2020-06-09
SINTEF Untitled
 
21 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Anbefaler klimagasskrav til norske bygninger. Byggfakta [Internett] 2020-06-09
SINTEF Untitled
 
22 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Anbefaler klimagasskrav til norske bygninger. SINTEF [Internett] 2020-06-09
SINTEF Untitled
 
23 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Anbefaler klimagasskrav til norske bygninger. Byggeindustrien [Internett] 2020-06-09
SINTEF Untitled
 
24 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Anbefaler klimagasskrav til norske bygninger. NT24 [Internett] 2020-06-09
SINTEF Untitled
 
25 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Anbefaler klimagasskrav til norske bygninger. Byggmesteren [Internett] 2020-06-09
SINTEF Untitled
 
26 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Elektriske gravemaskiner fungerte bra. vanytt.no [Internett] 2020-06-28
SINTEF Untitled
 
27 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Flere bygg bør bevares. NRK [Internett] 2020-04-03
SINTEF Untitled
 
28 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Forskere anbefaler klimagasskrav til norske bygninger. Trønder-Avisa [Avis] 2020-06-10
SINTEF Untitled
 
29 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
GHG emission requirements and benchmark values in Norwegian building codes. WSBE Beyond 2020; 2020-11-02 - 2020-11-04
SINTEF Untitled
 
30 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
GHG emission values for Norwegian buildings. webinar - LCA, climate and buildings; 2020-05-29
SINTEF Untitled
 
31 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Gravemaskinen Eldar sparte omsorgssenteret på Biri for 144.000 i dieselkostnader. Oppland Arbeiderblad Pluss [Internett] 2020-06-20
SINTEF Untitled
 
32 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Ja, elektrisk gravemaskiner funker. bil24.no [Internett] 2020-06-16
SINTEF Untitled
 
33 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Lessons learnt from green public procurement within the construction sector in Norway. WSBE Beyond 2020; 2020-11-02 - 2020-11-04
SINTEF Untitled
 
34 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Norge bør satse på rehabilitering framfor nybygg. Bygg Fakta [Internett] 2020-03-25
SINTEF Untitled
 
35 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Norge bør satse på rehabilitering framfor nybygg. VVS Forum [Internett] 2020-03-25
SINTEF Untitled
 
36 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Norge bør satse på rehabilitering framfor nybygg. Nemitek [Internett] 2020-03-25
SINTEF Untitled
 
37 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Norge bør satse på rehabilitering framfor nybygg. VVS Aktuelt [Internett] 2020-04-02
SINTEF Untitled
 
38 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Norge bør satse på rehabilitering framfor nybygg. Fremtidensbygg.no [Internett] 2020-08-20
SINTEF Untitled
 
39 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Reduser klimagassutslippene med 50 prosent. estatenyheter.no [Internett] 2020-06-19
SINTEF Untitled
 
40 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Referanseverdier for klimagassutslipp fra materialbruk i bygninger. I: Innovasjonsrapport 2020. Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN). SINTEF akademisk forlag 2020 ISBN 978-82-536-1680-3. s. 14-14
SINTEF Untitled
 
41 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Rehabilitering i stedet for nybygg kan redusere utslipp med 63 prosent. Teknisk Ukeblad [Internett] 2020-06-02
SINTEF Untitled
 
42 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Sintef-rapport: El-gravemaskiner fungerte bedre enn forventet. Veier24.no [Internett] 2020-06-16
SINTEF Untitled
 
43 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Strengere klimakrav for bygg – kan gi nye regler for beregning av utslipp. tu.no [Internett] 2020-06-18
SINTEF Untitled
 
44 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Utslippsfrie gravemaskiner fungerte bedre enn forventet. Ny teknikk [Internett] 2020-06-16
SINTEF Untitled
 
45 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Utslippsfrie gravemaskiner fungerte bedre enn forventet. nt24.no [Internett] 2020-06-16
SINTEF Untitled
 
46 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Utslippsfrie gravemaskiner fungerte bedre enn forventet. NTBinfo [Internett] 2020-06-15
SINTEF Untitled
 
47 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Utslippsfrie gravemaskiner fungerte bedre enn forventet. Fremtidens Byggenæring [Internett] 2020-06-15
SINTEF Untitled
 
48 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Utslippsfrie gravemaskiner fungerte bedre enn forventet. SINTEF [Internett] 2020-06-15
SINTEF Untitled
 
49 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Utslippsfrie gravemaskiner fungerte bedre enn forventet. Byggeindustrien [Internett] 2020-06-15
SINTEF Untitled
 
50 Wiik, Marianne Rose Kjendseth.
Utslippsfrie gravemaskiner fungerte bedre enn forventet. Byggfakta [Fagblad] 2020-06-15
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste