Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-24 av 24

2020
1 Ringstad, Tina Louise.
Vi har en språkmaskin i hodet. ung.forskning.no [Internett] 2020-06-05
NTNU Untitled
 
2019
2 Ringstad, Tina Louise.
Distribution and function of embedded V–Neg in Norwegian: A corpus study. Nordic Journal of Linguistics 2019 ;Volum 42. s. 329-363
NTNU Untitled
 
3 Ringstad, Tina Louise.
Veit norske barn at (ikkje) dei (ikkje) kan (ikkje) velje fritt kor negasjonen skal stå?. MONS - Møte om norsk språk; 2019-11-27 - 2019-11-29
NTNU Untitled
 
2018
4 Ringstad, Tina Louise.
Grammar to the people. AcqVA retreat; 2018-10-17 - 2018-10-17
NTNU Untitled
 
5 Ringstad, Tina Louise.
Språksystem hos små barn. Forsker Grand Prix; 2018-09-27 - 2018-09-27
NTNU Untitled
 
6 Ringstad, Tina Louise.
Språksystem hos små barn. Forsker Grand Prix finale; 2018-09-29 - 2018-09-29
NTNU Untitled
 
2017
7 Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit; Ringstad, Tina Louise.
Genus i barnespråk. Genus i norsk; 2017-06-14 - 2017-06-14
NTNU UiO UiT Untitled
 
8 Ringstad, Tina Louise.
"Ikke æ kakk eggan". Korleis fungerer språktileigning?. Exfac "TED"-talk; 2017-09-20 - 2017-09-20
NTNU Untitled
 
9 Ringstad, Tina Louise.
Innføyd ordstilling i førstespråkstileigning: Valfridom eller overgeneralisering?. MONS 17; 2017-11-22 - 2017-11-24
NTNU Untitled
 
10 Ringstad, Tina Louise; Kush, Dave Whitney.
Children's strategies in acquisition: Acquiring embedded word order optionality. International Symposium of Bilingual and Monolingual Speech; 2017-09-04 - 2017-09-07
NTNU Untitled
 
11 Ringstad, Tina Louise; Kush, Dave Whitney.
Overgeneralizing word order? L1 acquisition of embedded word order optionality. Generative Approaches to Language Acquisition; 2017-09-07 - 2017-09-09
NTNU Untitled
 
2016
12 Larsen, Tina Louise Ringstad.
Presentasjon av ph.d.-prosjekter. Norsk tidsskrift for logopedi 2016 ;Volum 3.
NTNU Untitled
 
13 Ringstad, Tina Louise.
Acquiring embedded word order in Norwegian. EMLAR 2016; 2016-04-19 - 2016-04-21
NTNU Untitled
 
14 Ringstad, Tina Louise.
CHILDES-vettreglane – Ver rusta mot utfordringar når du skal transkribere barnespråk i CHILDES-standarden. Dagsseminar om transkribering og koding; 2016-05-12 - 2016-05-12
NTNU Untitled
 
15 Ringstad, Tina Louise.
/fisk/ eller /spist/? Om korleis vi kan transkribere utydeleg tale og få hjelp frå CHILDES. Norsk tidsskrift for logopedi 2016 ;Volum 62.(4) s. 8-12
NTNU Untitled
 
16 Ringstad, Tina Louise.
Life as a PhD-candidate: a survival guide. PhD seminar; 2016-11-09 - 2016-11-09
NTNU Untitled
 
2015
17 Ringstad, Tina Louise.
Acquiring verb placement in embedded clauses in Norwegian - How is it even possible?. Department seminar; 2015-11-16 - 2015-11-16
NTNU Untitled
 
18 Ringstad, Tina Louise.
Om kvifor me treng ein norsk standard for transkripsjon og tagging av barnespråkskorpus. MONS - Møte om norsk språk; 2015-11-25 - 2015-11-27
NTNU Untitled
 
19 Sunde, Anne Mette; Riksem, Brita Ramsevik; Grimstad, Maren Berg; Ommeren, Rikke van; Ringstad, Tina Louise; Eide, Kristin Melum; Landgraff, Espen Utne.
"Vet du hvor mange språk du kan?". Researchers' Night; 2015-09-25 - 2015-09-25
NTNU Untitled
 
2014
20 Eide, Kristin Melum; Emilsen, Linda Evenstad; Ringstad, Tina Louise.
Humaniora har egenverdi. Under dusken [Avis] 2014-05-04
NTNU Untitled
 
21 Ringstad, Tina Louise.
"Bibiola – Biola – Bibiola". Kva rolle speler input frå foreldra for barnet si språkutvikling?. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2014 ;Volum 14.(2)
NTNU Untitled
 
22 Ringstad, Tina Louise.
Byggeklossar i barnespråk. Om tre norske born si tileigning av funksjonelle kategoriar. Trondheim: NTNU 2014 93 s.
NTNU Untitled
 
23 Ringstad, Tina Louise.
Now Ylva little and can't coffee. Norwegian L1 acquisition - a corpus study. Manchester forum in Linguistics (MFiL); 2014-11-06 - 2014-11-07
NTNU Untitled
 
24 Ringstad, Tina Louise.
Nå Ylva litn og kan ikke kaffe. Førstespråkstileigning i tre norske born.. Språkdagen; 2014-02-07 - 2014-02-07
NTNU Untitled