Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-30 av 30

2020
1 Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Jacques, Nadine; Kubowicz, Stephan; Cerbule, Kristine; Su, Biao; Larsen, Roger B.; Vollstad, Jørgen.
The effect of long-term use on the Catch efficiency of Biodegradable gillnets. Marine Pollution Bulletin 2020 ;Volum 161.(B) s. 1-11
OCEAN SINTEF UiT Untitled
 
2 Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Jacques, Nadine; Vollstad, Jørgen; Su, Biao.
Effect of mechanical properties of monofilament twines on the catch efficiency of biodegradable gillnets. PLOS ONE 2020 ;Volum 15.(9) s. -
OCEAN UiT Untitled
 
3 Syversen, Tore; Vollstad, Jørgen.
Merking av fiskeredskap - Resultat fra tester med forskjellige typer merker. : SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06415-5) 39 s. SINTEF Rapport(2020:01398)
OCEAN SINTEF Untitled
 
4 Syversen, Tore; Vollstad, Jørgen; Lilleng, Grethe; Hanssen, Bård Johan.
Slitasje på redskap - Kvantisering av slitasje fra ulike redskapstyper. : SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06447-6) 79 s. SINTEF Rapport(2020:01296)
OCEAN SINTEF Untitled
 
5 Thorvaldsen, Trine; Salomonsen, Cecilie; Vollstad, Jørgen; Meling, Signe; Toldnes, Bendik.
Nødstopp og varsling for økt sikkerhet i kystfiskeflåten - Faglig sluttrapport - 2020:01294 A. Trondheim: SINTEF Ocean AS 2020 (ISBN 978-82-14-06446-9) 36 s.
OCEAN Untitled
 
2019
6 Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Su, Biao; Føre, Heidi Moe; Vollstad, Jørgen; Olsen, Leonore; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan.
Comparison of fishing efficiency between biodegradable gillnets and conventional nylon gillnets. Fisheries Research 2019 ;Volum 213. s. 67-74
OCEAN SINTEF UiT Untitled
 
7 Høyli, Randulf; Breimo, Gorm; Olsen, Leonore; Vollstad, Jørgen.
Gjenvinning av kasserte linebruk. Tromsø: SINTEF Nord AS 2019 (ISBN 978-82-14-06339-4) 23 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
8 Syversen, Tore; Vollstad, Jørgen; Walderhaug, Ståle.
Merking av fiskeredskap - Oversikt over teknologi og tilgjengelige løsninger. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06255-7) 55 s. SINTEF Rapport(2019:01205)
OCEAN SINTEF Untitled
 
2018
9 Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Su, Biao; Føre, Heidi Moe; Vollstad, Jørgen; Olsen, Leonore; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan.
COMPARISON OF FISHING EFFICIENCY BETWEEN BIODEGRADABLE PBSAT GILLNETS AND CONVENTIONAL NYLON (PA) GILLNETS. ICES annual meeting of theworking group on Fisheries Technology and Fish behaviour; 2018-06-04 - 2018-06-09
OCEAN SINTEF UiT Untitled
 
10 Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Tveit, Guro Møen; Vollstad, Jørgen; Schei, Marte.
Effect of using biodegradable PBSAT gillnets on the Catch efficiency and quality of Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides). Marine and Coastal Fisheries 2018
OCEAN Untitled
 
11 Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Vollstad, Jørgen; Su, Biao; Føre, Heidi Moe; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan.
Comparison of fishing efficiency between biodegradable PBSAT gillnets and conventional nylon gillnets in the cod (Gadus morhua) fishery in northern Norway.. ICES Annual Science Conference; 2018-09-24 - 2018-09-27
OCEAN UiT Untitled
 
12 Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Vollstad, Jørgen; Su, Biao; Føre, Heidi Moe; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan.
Fishing efficiency of biodegradable PBSAT gillnets and conventional nylon gillnets used in Norwegian cod (Gadus morhua)and saithe (Pollachius virens)fishery.. ICES Journal of Marine Science 2018
OCEAN UiT Untitled
 
13 Tveit, Guro Møen; Digre, Hanne; Øye, Elling Ruud; Vollstad, Jørgen; Schei, Marte.
The quality of gillnetted cod - the effects of hauling procedure and net material. REfood Symposium; 2018-02-08 - 2018-02-09
OCEAN NTNU Untitled
 
2017
14 Tveit, Guro Møen; Digre, Hanne; Øye, Elling Ruud; Vollstad, Jørgen; Schei, Marte.
Quality of gillnetted coastal cod - effects of hauling procedure and net material. World Seafood Congress; 2017-09-10 - 2017-09-13
OCEAN NTNU Untitled
 
15 Tveit, Guro Møen; Schei, Marte; Erikson, Ulf Gøran; Misimi, Ekrem; Øye, Elling Ruud; Vollstad, Jørgen; Digre, Hanne.
Technology for improved catch handling. QualiFish day 2017; 2017-09-14 - 2017-09-14
OCEAN NTNU Untitled
 
2016
16 Tveit, Guro Møen; Vollstad, Jørgen; Digre, Hanne.
Effect of hauling procedure and gillnetting material on different quality parameters of coastal cod.. QualiFish day 2016; 2016-04-19 - 2016-04-19
OCEAN Untitled
 
17 Tveit, Guro Møen; Vollstad, Jørgen; Digre, Hanne.
Quality of gillnetted coastal cod.. Møte hos Norges Fiskarlag; 2016-05-04 - 2016-05-04
OCEAN Untitled
 
18 Tveit, Guro Møen; Vollstad, Jørgen; Digre, Hanne; Schei, Marte.
Quality of gillnetted coastal cod - the effects of hauling procedure and net material. QualiFish day 2016; 2016-04-19 - 2016-04-19
OCEAN Untitled
 
2015
19 Fagerheim, Alf I.; Vollstad, Jørgen; Tveit, Guro Møen.
Runddorg på dagsorden. KYSTmagasinet [Internett] 2015-06-25
OCEAN Untitled
 
20 Jensen, Terje; Vollstad, Jørgen.
Jørgen forsker på blåmerker og garnhalere. Fiskeribladet Fiskaren [Avis] 2015-04-24
OCEAN Untitled
 
21 Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan; Vollstad, Jørgen; Herrmann, Bent.
Use of semi-pelagic trawling for reducing bycatch in shrimp trawls. Trials onboard R/V Johan Ruud 02-06 February 2015. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 978-82-14-05883-3) 15 s.
OCEAN UiT Untitled
 
22 Sistiaga, Manu Berrondo; Schei, Marte; Gjøsund, Svein Helge; Hansen, Kurt; Vollstad, Jørgen; Grimsmo, Leif.
Levering av trålfangede levende reker. Test av en ny skånsom sekk på tokt ombord pa "Dansken". : SINTEF Fiskeri og havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-06013-3) 16 s.
OCEAN Untitled
 
23 Tveit, Guro Møen; Vollstad, Jørgen.
Muligheter for forbedringer av garnfisket. QualiFish day 2015; 2015-04-17 - 2015-04-17
OCEAN Untitled
 
24 Vollstad, Jørgen.
Runddorg, fremtidens fiskeredskap?. Qualifish day, LofotFishing 2015; 2015-04-17 - 2015-04-17
OCEAN Untitled
 
2014
25 Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Gjøsund, Svein Helge; Jensen, Jørgen Haavind; Rindahl, Lasse; Vollstad, Jørgen; Reite, Karl Johan.
Project MultiSEPT - Development of multirig semi-pelagic trawling. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05653-2) 20 s.
OCEAN Untitled
 
26 Grimaldo, Eduardo; Vollstad, Jørgen; Rindahl, Lasse.
Semi-pelagisk kystreketråling Rapport fra tokt om bord på kystreketråleren "Gullholmen" i perioden 30. september - 10. oktober 2013 på fiskefeltene i Lyngenfjorden, Ullsfjorden, og Fugløysundet.. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05710-2) 24 s.
OCEAN Untitled
 
27 Vollstad, Jørgen.
Ny teknologi for kystfiske, runddorging etter torsk, hyse, sei og makrell.. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05760-7) 9 s.
OCEAN Untitled
 
28 Vollstad, Jørgen; Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Rindahl, Lasse; Gjøsund, Svein Helge.
Artsselektiv snurrevad - Utvikling av fangstbegrensende innretninger til snurrevadfisket. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-06018-8) 28 s.
OCEAN Untitled
 
2013
29 Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Vollstad, Jørgen.
Toktrapport Seleksjonsforsøk med 55mm enkeltrist i firepanelkonstruksjon. Rapport fra toktet ombord MTr "Arctic Swan" i perioden 23. november – 03. desember 2012 i fiskefeltene rundt Hopen, Storfjordrenne og Bjørnøya.. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05569-6) 24 s.
OCEAN Untitled
 
30 Vollstad, Jørgen.
Forprosjekt runddorg. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05573-3) 19 s.
OCEAN Untitled