Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-24 av 24

2019
1 Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Flödl, Peter; Hauer, Christoph.
Sammenligning av estimat av vanndekket areal basert på hydrodynamisk modellering og droneflybilder tatt på forskjellige vannføringer i Vassbygdselva. Villakskonferanse 2019; 2019-01-22 - 2019-01-23
NORCE Untitled
 
2018
2 Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich; Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph; Vollset, Knut Wiik; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven Erik; Helle, Turid Myklebust; Johannessen, Arne; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Hobæk, Anders; Skancke, Liv Bente; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olaf; Vethe, Arne.
Blekeprosjektet 2014-2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 132 s. LFI Uni Miljø(317)
NIVA NORCE UIA UiB Untitled
 
3 Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Fjeldstad, Hans-Petter; Kroglund, Frode.
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø : god praksis ved miljøforebyggende tiltak i elver og bekker. : NORCE 2018 196 s. LFI Uni Miljø(296)
ENERGISINT NORCE Untitled
 
4 Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph.
Kartlegging av gyte- og oppvekstområder for storaure i Tokkeåi i Telemark 2015-2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 42 s. LFI Uni Miljø(307)
NORCE Untitled
 
5 Pulg, Ulrich; Hauer, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen.
Flom og miljø i et endret klima. Forskermøte om flomsikring i Aurland; 2018-04-13
NORCE Untitled
 
6 Pulg, Ulrich; Isaksen, Trond Einar; Velle, Gaute; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Vollset, Knut Wiik; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Gassovermetning i vassdrag - en kunnskapsoppsummering. Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen: NORCE LFI 2018 70 s. LFI Uni Miljø(LFI rapport nr. 312)
NORCE Untitled
 
7 Pulg, Ulrich; Isaksen, Trond Einar; Velle, Gaute; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Vollset, Knut Wiik; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Gassovermetning i vassdrag - en kunnskapsoppsummering. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2018 70 s. LFI Uni Miljø(312)
NORCE Untitled
 
8 Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Barlaup, Bjørn Torgeir; Espedal, Espen Olsen; Hauer, Christoph; Fjeldstad, Hans-Petter.
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø - God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker. Småkraftdagane 2018; 2018-03-20 - 2018-03-20
ENERGISINT NORCE Untitled
 
9 Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Vollset, Knut Wiik; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen.
Gassovermetning i vassdrag. Fiskesymposiet; 2018-04-06
NORCE Untitled
 
10 Pulg, Ulrich; Vollset, Knut Wiik; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Hauer, Christoph; Flödl, Peter.
Gassmetning i Otra nedenfor Brokke 2016-2017 og muligheter for avbøtende tiltak. Bergen: Uni Research AS 2018 31 s. LFI Uni Miljø(319)
NORCE Untitled
 
11 Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar.
A Norwegian Handbook: Mitigation measures for improving the aquatic environment. 3rd FIThydro Regional Stakeholder Workshop for the Scandinavian region; 2018-06-04 - 2018-06-05
NORCE UiB Untitled
 
12 Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Barlaup, Bjørn Torgeir; Hauer, Christoph; Fjeldstad, Hans-Petter.
Tiltakshåndboken - er habitattiltak verdt innsatsen?. Fiskesymposiet; 2018-04-05 - 2018-04-06
ENERGISINT NORCE Untitled
 
13 Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Flödl, Peter; Hauer, Christoph.
A COMPARISON OF CALCULATING WETTED AREA BY HYDRAULIC MODELLING AND IN SITU UAV MEASUREMENTS IN A NORWEGIAN SALMONID STREAM.. ISE Ecohydraulics 2018; 2018-08-19 - 2018-08-24
NORCE Untitled
 
14 Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore.
Erfaringer med tiltaksgjennomføring i vassdrag. Eksempler på miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.. Seminar om fiske- og vassdragsforvaltning; 2018-09-10 - 2018-09-10
NORCE UiB Untitled
 
2017
15 Espedal, Espen Olsen.
Flaum og vassdragsmiljø i eit endra klima - innovative metoder for restaurering og betre miljøtilstand.. Vassdragsvern og Flaum - Kven har ansvar? - Åpent Folkemøte; 2017-08-26 - 2017-08-26
NORCE Untitled
 
16 Espedal, Espen Olsen; Johnsen Ytrehus, Tormod.
15.000 tonn skal vekk - Elveeigarlaget skal lage betre leve- og yngleforhold for laksen. Firda [Avis] 2017-09-19
NORCE Untitled
 
17 Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Fjeldstad, Hans-Petter.
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.. Bergen: Uni Research AS 2017 180 s. LFI Uni Miljø(296)
ENERGISINT NORCE UiB Untitled
 
18 Stranzl, Sebastian Franz; Barlaup, Bjørn Torgeir; Postler, Christoph; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen.
Kanalisert strekning i Audna; bonitering og drivtelling av gytefisk som grunnlag for restaureringstiltak.. Bergen: Uni Research AS 2017 39 s. LFI Uni Miljø(293)
NORCE Untitled
 
19 Velle, Gaute; Halvorsen, Godtfred A.; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen.
Påvirkning fra gassovermetning på bunndyr i Otra nedstrøms Brokke. Bergen: Uni Research Miljø 2017 26 s. LFI Uni Miljø(283)
NORCE Untitled
 
2016
20 Espedal, Espen Olsen; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Velle, Gaute.
Fiskebiologisk vurdering av Arefjordpollen 2016. Bergen: Uni Research AS 2016 15 s. LFI Uni Miljø(262)
NORCE Untitled
 
21 Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Vollset, Knut Wiik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Espedal, Espen Olsen; Skår, Bjørnar; Velle, Gaute.
Gassmetning i Otra nedenfor kraftverk Brokke. LFI-rapport 271.. Bergen: Uni Research AS 2016 40 s. LFI Uni Miljø(271)
NORCE Untitled
 
22 Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Ittner, Lukas.
Restoring urban rivers: Two cases from Norway. Annual Meeting of the German Society of Limnology and the SIL Austria; 2016-09-26 - 2016-09-30
NORCE Untitled
 
23 Velle, Gaute; Haave, Marte; Espedal, Espen Olsen; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz.
Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn høsten 2015. : Uni Research Miljø LFI 2016 59 s.
NORCE Untitled
 
2015
24 Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Birkeland, Ina Bakke; Løyland, John; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Velle, Gaute; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik; Skoglund, Helge; Stranzl, Sebastian Franz; Wiers, Tore.
Rømmingen av regnbueaure fra Angelskår i Sørfjorden januar 2015. : LFI Uni Research Miljø 2015 44 s. LFI Uni Miljø(250)
NORCE Untitled