Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-39 av 39

2021
1 Berg, Fredrik; Andersen, Elisabeth.
Gravkapellene - glemte skatter frem i lyset. Kirkefagsamling 2021; 2021-03-25
NIKU Untitled
 
2020
2 Andersen, Elisabeth; Berg, Fredrik.
Norske gravkapell - 41 presentasjoner av gravkapeller i artikkelserie 11. november - 19. desember.. Avisa Vårt land 2020
NIKU Untitled
 
3 Berg, Fredrik.
Murgårdsbyen: Transformasjon og kontekst. NIKUs forskningsuke 2020; 2020-11-24
NIKU Untitled
 
4 Berg, Fredrik.
Solceller på kulturhistorisk verdifulle bygninger? Erfaringer fra tre kirker. Riksantikvarens SKE-Forum; 2020-09-11
NIKU Untitled
 
5 Berg, Fredrik; Andersen, Elisabeth.
Bygninger for sorg og avskjed: Norske gravkapeller ca. 1860-1950. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 2020 s. 161-182
NIKU Untitled
 
6 Berg, Fredrik; Andersen, Elisabeth.
Norges gravkapeller - en innføring. Prostemøtet for Hamar bispedømme; 2020-01-23 - 2020-01-23
NIKU Untitled
 
2019
7 Berg, Fredrik.
Kirker og klimaendringer i Agder. Valle radio [Radio] 2019-02-12
NIKU Untitled
 
8 Berg, Fredrik.
Klimasikring av listeførte kirker i Agderfylkene. Kirkebygg- og gravplasskonferansen 2019; 2019-05-21 - 2019-05-22
NIKU Untitled
 
9 Berg, Fredrik.
Klimasikring av verneverdige bygninger. CIENS frokostmøte: "Er kulturminnene rustet for klimaendringer?"; 2019-03-27 - 2019-03-27
NIKU Untitled
 
10 Berg, Fredrik.
Norges gravkapeller - en prosjektintroduksjon. Norsk forening for Gravplasskultur (NFG) Fagdager 2019; 2019-09-11 - 2019-09-13
NIKU Untitled
 
11 Berg, Fredrik; Donarelli, Anna.
Energy Performance Certificates and Historic Apartment Buildings: A Method to Encourage User Participation and Sustainability in the Refurbishment Process. The Historic Environment 2019 ;Volum 10.(2) s. 224-240
NIKU Untitled
 
12 Berg, Fredrik; Kempton, Hanne Moltubakk; Haugen, Annika; Olstad, Tone Marie.
Saving the stave churches from sudden impacts - Assessing and preventing current and future risks for from a geo-hazard perspective. I: The XXI International NKF Conference: IIC-Nordic Group Cultural heritage facing catastrophe: Prevention and recoveries. September 26-28, 2018 at Harpa Conference Centre Reykjavík, Iceland. Reykjavik: National Museum of Iceland 2019 ISBN 978-9979-790-55-6. s. 66-70
NIKU Untitled
 
13 Boro, Marte; Berg, Fredrik; Haugen, Annika; Hermann, Carsten; Sigurðarson, Guðmundur Stefán; Sonehag, Therese.
Development of an assessment method for the project Adapt Northern Heritage to identify risks to and vulnerabilities of historic places due to climate change. I: The XXI International NKF Conference: IIC-Nordic Group Cultural heritage facing catastrophe: Prevention and recoveries. September 26-28, 2018 at Harpa Conference Centre Reykjavík, Iceland. Reykjavik: National Museum of Iceland 2019 ISBN 978-9979-790-55-6. s. 95-99
NIKU Untitled
 
2018
14 Berg, Fredrik.
Managing mass tourism in stave churches: finding a preventive approach. 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation; 2018-05-31 - 2018-06-01
NIKU Untitled
 
15 Berg, Fredrik.
Prosjektet Hopperstadciboriet før og nå. Resultater fra FoU-finansierte prosjekter (2017); 2018-01-25
NIKU Untitled
 
16 Berg, Fredrik.
Saving the stave churches from sudden impacts: Assessing and preventing current and future risks for from a geo-hazard perspective. The XXI International NKF Congress IIC-Nordic Group Cultural heritage facing catastrophe: Prevention and recoveries; 2018-09-26 - 2018-09-28
NIKU Untitled
 
17 Berg, Fredrik.
Sårbarhetsprosjektet 2018. Stavkyrkjeeigarforum; 2018-04-06
NIKU Untitled
 
18 Berg, Fredrik.
Wear and Tear of World Heritage: Preventive Conservation and Tourism in Norway's Stave Churches. Studies in Conservation 2018 ;Volum 63.(1) Suppl. 1 s. 320-322
NIKU Untitled
 
19 Berg, Fredrik; Fuglseth, Mie Sparby.
Life cycle assessment and historic buildings: energy-efficiency refurbishment versus new construction in Norway. Journal of Architectural Conservation 2018 ;Volum 24.(2) s. 152-167
NIKU Untitled
 
20 Berg, Fredrik; Sandberg-Kristoffersen, Bjørge.
Riktig energisparing: Slik kombinerer du enøk og vern av gamle murgårder. Murbyen Oslo 2018
NIKU Untitled
 
21 Fuglseth, Mie Sparby; Berg, Fredrik; Boro, Marte; Sandberg Kristoffersen, Bjørge.
Life cycle assessment of Villa Dammen - User-driven energy efficiency versus new construction. The 3rd International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings - Conference report (pp. 246-254); 2018-09-26 - 2018-09-27
NIKU Untitled
 
2017
22 Berg, Fredrik.
Klimasikring av stavkirkene. Kulturarv i et forandret klima - Foredrag på CIENS seminar; 2017-08-30 - 2017-08-30
NIKU Untitled
 
23 Berg, Fredrik.
Med klimatförändringar och livscykelanalyser i sikte — en utblick mot Norges byggda kulturarv. Bebyggelseshistorisk tidskrift 2017 (73) s. 104-115
NIKU Untitled
 
24 Berg, Fredrik.
Stavkirker - turisme - slitasje. Årsmøte og fagseminar, Stavkyrkjeeigarforum; 2017-04-26 - 2017-04-26
NIKU Untitled
 
25 Berg, Fredrik; Broström, Tor; Donarelli, Anna.
Per classificare il patrimonio storico e determinare il risparmio energetico / For the categorisation of historic buildings to determine energy saving. AGATHÓN 2017 ;Volum 1. s. 135-142
NIKU Untitled
 
26 Berg, Fredrik; Flyen, Anne Cathrine.
ENØK-tiltak i gamle murgårder. Foredragsrekke for murgårdseiere; 2017-11-09
NIKU Untitled
 
27 Berg, Fredrik; Flyen, Anne Cathrine; Godbolt, Åsne Lund; Broström, Tor.
User-driven energy efficiency in historic buildings: a review. Journal of Cultural Heritage 2017 ;Volum 28. s. 188-195
NIKU SINTEF Untitled
 
28 Lånkan, Kjersti Blehr; Berg, Fredrik; Godbolt, Åsne Lund.
Bevare meg vel - ikke enkelt å energieffektivisere verneverdige bygårder. Aftenposten [Avis] 2017-01-14
NIKU SINTEF Untitled
 
2016
29 Berg, Fredrik.
Using the life cycle analysis approach for decision and policy support concerning built cultural heritage: Norwegian case studies. I: Proceedings. EECHB-2016. Energy Efficiency and Comfort of Historic Buildings. Brussels, Belium 19th-21st October, 2016. : Flanders Heritage Agency 2016 ISBN 0-000-00001-9. s. 68-74
NIKU Untitled
 
30 Berg, Fredrik.
The CulClim Project - Cultural, valuable buildings and Climate Change: responses in a user perspective. Seminario Eficiencia Energetica - na reabilitacao de edificios; 2016-06-07
NIKU Untitled
 
31 Berg, Fredrik.
Using the life cycle analysis approach for decision and policy support concerning built cultural heritage: Norwegian case studies. the International Conference on Energy Efficiency and Comfort of Historic Buildings (EECHB2016); 2016-10-19 - 2016-10-21
NIKU Untitled
 
32 Berg, Fredrik; Donarelli, Anna.
Energy performance certificates and historic buildings: a method to encourage user participation and sustainability in the refurbishment process. the International Conference on Energy Efficiency and Comfort of Historic Buildings (EECHB2016); 2016-10-19 - 2016-10-21
NIKU Untitled
 
33 Berg, Fredrik; Genova, Enrico; Broström, Tor.
Interdisciplinary building categorization - A method to support sustainable energy efficiency strategies in historic buildings. I: CESB16 – Central Europe towards Sustainable Building 2016. Grada Publishing 2016 ISBN 978-80-271-0248-8. s. 29-31
NIKU Untitled
 
34 Berg, Fredrik; Genova, Enrico; Broström, Tor.
Interdisciplinary building categorization - A method to support sustainable energy efficiency strategies in historic buildings. Central Europe towards sustainable building 2016; 2016-06-22 - 2016-06-24
NIKU Untitled
 
35 de Bouw, Michael; Berg, Fredrik; de Bouw, Michael.
Using the life cycle analysis approach for decision and policy support concerning built cultural heritage: Norwegian case studies. In: Energy Efficiency and Comfort of Historic Buildings: Proceedings (pp. 68-74). Brussels, Belgium: Belgian Building Research Institute 2016 327 s.
NIKU Untitled
 
2015
36 Berg, Fredrik.
Energieffektivisering i kulturhistorisk verdifulle bygninger sett fra et brukerperspektiv. Bygningsverndagen 2015; 2015-09-13
NIKU Untitled
 
37 Berg, Fredrik.
Energieffektivt i gamle murgårder. CulClim - et forskningsprosjekt sammen med beboerne.. Bygg og bevar 2015
NIKU Untitled
 
2014
38 Berg, Fredrik.
Categorising a historic building stock – an interdisciplinary approach. : Uppsala Universitet 2014 70 s.
NIKU Untitled
 
2013
39 Berg, Fredrik.
Det norska energideklarationssystemets konsekvenser för äldre byggnaders karaktärsbärande värden. : Uppsala universitet 2013 55 s.
NIKU Untitled