Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-29 av 29

2021
1 Damman, Sigrid; Sandberg, Eli; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Graabak, Ingeborg.
A hybrid perspective on energy transition pathways: Is hydrogen the key for Norway?. Energy Research & Social Science 2021 ;Volum 78.(78) s. 1-15
SINTEF IFE NTNU ENERGISINT Untitled
 
2 Sandberg, Eli.
Hydrogen eller batteri – hva er fremtiden for elektrisk transport?. Forskersonen.no 2021
SINTEF Untitled
 
3 Sandberg, Eli.
Innlegg: Forsikringsselskapene kan gjøre mer for å beskytte bygninger mot være. https://finanswatch.no 2021
SINTEF Untitled
 
4 Sivertsen, Edvard; Sandberg, Eli; Fjellheim, Kristin; Solli, Jøran; Strømø, Ellen-Birgitte; Lilledal, Sandra; Andreassen, Stein-Arne; Time, Berit.
Indikatorer for måling av klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur i kommuner. Anvising og rammeverk. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-536-1708-4) 30 s. Klima 2050 Report(26)
SINTEF Untitled
 
2020
5 Damman, Sigrid; Sandberg, Eli; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Johansen, Ulf.
Largescale hydrogen production in Norway - possible transition pathways towards 2050. Trondheim: SINTEF Digital 2020 (ISBN 978-82-14-06295-3) 100 s. SINTEF Rapport(2020-00179)
IFE NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
6 ; Thon, Lars Henrik Verde.
Trondheim Spektrum under vann – Samfunnsøkonomiske konsekvenser av flom, stormflo og havstigning. Oslo: UiO 2020 79 s.
NTNU SINTEF UiO Untitled
 
7 Sandberg, Eli; Hatling, Morten Arnt; Vik, Lars Harald.
Bioøkonomi i Innlandet - Tiltak og virkemidler. : SINTEF-rapport 2020 (00943) 2020
SINTEF Untitled
 
8 Rosenberg, Eva; Seljom, Pernille Merethe Sire; Espegren, Kari Aamodt; Damman, Sigrid; Sandberg, Eli; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Johansen, Ulf; Pisciella, Paolo; Tomasgard, Asgeir; Schäffer, Linn Emelie; Fodstad, Marte; Graabak, Ingeborg.
Norwegian Energy Road Map. Møte, Enova; 2020-01-15 - 2020-01-15
ENERGISINT IFE OCEAN NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
9 Sandberg, Eli; Bjelle, Eivind Lekve; Kvellheim, Ann Kristin; Ekambaram, Anandasivakumar; Vik, Lars Harald; Hatling, Morten Arnt.
Analyse av Sivas næringshager og inkubatorer i Innlandet. : SINTEF-rapport 2020 (01069) 2020
NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
10 Sandberg, Eli; Halvorsen, Trond; Norberg, Christian Duun; Øyen, Martin; Temmesfeld, Max.
3D-print må inn i sykehusenes beredskapsplan. Dagens medisin 2020
AHUS SINTEF Untitled
 
11 Sandberg, Eli; Zenith, Federico; Richardsen, Kjell.
Innlegg: Norske bedrifter bør få hydrogenfly på radaren. Dagens Næringsliv 2020
SINTEF Untitled
 
12 Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Ebeltoft, Mia.
Innlegg: Må gjøre det lønnsomt å forebygge flomskader. Dagens næringsliv 2020
SINTEF Untitled
 
13 Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Grindvoll, Inger Lise Tyholt; Ebeltoft, Mia.
Kommunene har hovedansvaret for klimatilpasning av bygg og infrastruktur. Byggeindustrien 2020 (5)
SINTEF Untitled
 
14 Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Tyholt, Inger Lise.
Natural perils insurance and compensation arrangements in six countries. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1673-5) 78 s. Klima 2050 Report(21 E)
SINTEF Untitled
 
15 Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Tyholt, Inger Lise.
Naturskadeforsikrings- og erstatningsordninger i seks land. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1660-5) 70 s. Klima 2050 Report(21)
SINTEF Untitled
 
16 Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Tyholt, Inger Lise; Ebeltoft, Mia.
Kommunene har hovedansvaret for klimatilpasning av bygg og infrastruktur. ITB aktuelt 2020
SINTEF Untitled
 
17 Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Tyholt, Inger Lise; Ebeltoft, Mia.
Kommunene har hovedansvaret for klimatilpasning av bygg og infrastruktur. www.sintef.no 2020
SINTEF Untitled
 
18 Schäffer, Linn Emelie; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Damman, Sigrid; Espegren, Kari Aamodt; Fodstad, Marte; Graabak, Ingeborg; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Sandberg, Eli; Johansen, Ulf; Seljom, Pernille Merethe Sire; Tomasgard, Asgeir.
Veikart for energi i Norge mot 2050. Trondheim: SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-06244-1) 80 s. SINTEF Rapport(2019:01467)
ENERGISINT IFE OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
2019
19 Damman, Sigrid; Ruud, Audun; Sandberg, Eli; Halvorsen, Trond; Pisciella, Paolo; Rosenberg, Eva; Graabak, Ingeborg; Johansen, Ulf.
Exploring the transistion potential of H2 production in Norway. International Conference on Hydrogen Production 2019; 2019-05-15 - 2019-05-17
IFE NINA NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
20 Damman, Sigrid; Sandberg, Eli; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Johansen, Ulf; Pisciella, Paolo; Tomasgard, Asgeir; Schäffer, Linn Emelie; Fodstad, Marte; Graabak, Ingeborg; Rosenberg, Eva; Seljom, Pernille Merethe Sire; Espegren, Kari Aamodt.
Norwegian Energy Road Map - Metode modeller og forutsetninger. Møte hos Norges Forskningsråd; 2019-11-15 - 2019-11-15
ENERGISINT IFE OCEAN NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
21 Rosenberg, Eva; Espegren, Kari Aamodt; Seljom, Pernille Merethe Sire; Damman, Sigrid; Sandberg, Eli; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Johansen, Ulf; Pisciella, Paolo; Tomasgard, Asgeir; Schäffer, Linn Emelie; Fodstad, Marte; Graabak, Ingeborg.
Konklusjoner. Møte hos Norges Forskningsråd; 2019-11-15 - 2019-11-15
ENERGISINT IFE OCEAN NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
22 Sandberg, Eli; Hatling, Morten Arnt; Halvorsen, Trond.
Industrialising concrete additive manufacturing. Sim-AM 2019; 2019-09-11 - 2019-09-13
SINTEF NMBU Untitled
 
23 Sandberg, Eli; Kirkerud, Jon Gustav; Trømborg, Erik; Bolkesjø, Torjus Folsland.
Energy system impacts of grid tariff structures for flexible power-to-district heat. Energy 2019 ;Volum 168. s. 772-781
NMBU Untitled
 
24 Werner, Adrian; Johansen, Ulf; Sandberg, Eli.
Beslutningsstøtteverktøy for etablering av en bio-sirkulær industriklynge i Orkdalsregionen. Forberedende prosjekt. : SINTEF Industri 2019 (ISBN 978-82-14-06359-2) 28 s. SINTEF Rapport(2019:00519)
SINTEF Untitled
 
2018
25 Hatling, Morten Arnt; Vik, Lars Harald; Sandberg, Eli.
Gull i grønne skoger? Analyse av muligheter innen bioøkonomi i Innlandet 2050. Oslo: SINTEF Byggforsk 2018 (ISBN 978-82-14-06802-3) 45 s. SINTEF Rapport(2018:01161)
SINTEF Untitled
 
26 Møller Sneum, Daniel; Sandberg, Eli; Koduvere, Hardi; Olsen, Ole Jess; Blumberga, Dagnija.
Policy incentives for flexible district heating in the Baltic countries. Utilities Policy 2018 ;Volum 51. s. 61-72
NMBU Untitled
 
27 Sandberg, Eli; Sneum, Daniel Møller; Trømborg, Erik.
Framework conditions for Nordic district heating - Similarities and differences, and why Norway sticks out. Energy 2018 ;Volum 149. s. 105-119
NMBU Untitled
 
28 Sneum, Daniel Møller; Sandberg, Eli.
Economic incentives for flexible district heating in the nordic countries. International Journal of Sustainable Energy Planning and Management 2018 ;Volum 16. s. 27-44
NMBU Untitled
 
2017
29 Trømborg, Erik; Bolkesjø, Torjus Folsland; Havskjold, Monica; Kirkerud, Jon Gustav; Sandberg, Eli; Kipping, Anna; Tveten, Åsa Grytli.
Styrket energisystem gjennom smart samspill mellom kraft og termisk energi. Sluttrapport fra forskningsprosjektet Flexelterm. : EnergiNorge 2017 (ISBN 978-82-436-1031-6) 49 s.
NMBU Untitled