Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-14 av 14

2019
1 Birkeland, Ina Bakke; Postler, Christoph; Stöger, Elisabeth; Velle, Gaute; Halvorsen, Godtfred A.; Skoglund, Helge.
Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2018. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 31 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(331)
NORCE UiB Untitled
 
2 Birkeland, Ina Bakke; Velle, Gaute; Espedal, Espen Olsen; Haave, Marte; Postler, Christoph; Pulg, Ulrich; Stöger, Elisabeth.
Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn 2018. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 72 s. LFI Uni Miljø(326)
NORCE Untitled
 
3 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge; Birkeland, Ina Bakke.
Bolstadelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II"). Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2019 32 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(342)
NORCE Untitled
 
4 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge; Birkeland, Ina Bakke.
Teigdalselva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II"). Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 28 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(338)
NORCE Untitled
 
5 Jensen, Thomas Correll; Birkeland, Ina Bakke; Bongard, Terje; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne Claudia; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute.
Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget - resultater 2018. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3422-1) 34 s. NINA rapport(1675)
NINA NIVA NORCE Untitled
 
6 Velle, Gaute; Birkeland, Ina Bakke; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Biological intercalibration: Invertebrates 2019. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7168-3) 27 s. NIVA-rapport(7433)
NORCE Untitled
 
2018
7 Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich; Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph; Vollset, Knut Wiik; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven Erik; Helle, Turid Myklebust; Johannessen, Arne; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Hobæk, Anders; Skancke, Liv Bente; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olaf; Vethe, Arne.
Blekeprosjektet 2014-2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 132 s. LFI Uni Miljø(317)
NIVA NORCE UIA UiB Untitled
 
8 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Wiers, Tore; Birkeland, Ina Bakke.
Habitattiltak i Teigdalselva, Hordaland. Bergen: Uni Research Miljø 2018 27 s. LFI Uni Miljø(308)
NORCE Untitled
 
2016
9 Barlaup, Bjørn Torgeir; Normann, Eirik; Skoglund, Helge; Vollset, Knut Wiik; Wiers, Tore; Gabrielsen, Sven Erik; Birkeland, Ina Bakke; Lehmann, Gunnar Bekke; Pulg, Ulrich; Skår, Bjørnar.
Smoltslep som tiltak for å bygge opp gytebestanden av Vossolaks - sammenstilling av fangster fra kile- og sittenotfiske. Sluttrapport for FHF-prosjekt nr. 900608. Bergen: Uni Research AS 2016 34 s. LFI Uni Miljø(269)
NORCE Untitled
 
10 Birkeland, Ina Bakke; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Prøvefiske etter regnbueaure i Herdlefjorden ett år etter rømmingen ved Angelskår. LFI-rapport 277.. Bergen: Uni Research AS 2016 28 s. LFI Uni Miljø(277)
NORCE Untitled
 
11 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge; Birkeland, Ina Bakke.
Vikja - Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002-2015. Utlegging av rogn som alternativ kultiveringsmetode.. Bergen: Uni Research AS 2016 76 s. LFI Uni Miljø(261)
NORCE Untitled
 
12 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Wiers, Tore; Birkeland, Ina Bakke.
Habitattiltak i Teigdalselva, Hordaland. LFI-rapport nr.281.. Bergen: Uni Research AS 2016 17 s. LFI Uni Miljø(281)
NORCE Untitled
 
13 Vollset, Knut Wiik; Birkeland, Ina Bakke; Skår, Bjørnar; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Registrering av lakselus i Sognefjorden 2013-2016 – Samlerapport for prosjektperioden. LFI-rapport nr. 278.. Bergen: Uni Research AS 2016 LFI Uni Miljø(278)
NORCE Untitled
 
2015
14 Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Birkeland, Ina Bakke; Løyland, John; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Velle, Gaute; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik; Skoglund, Helge; Stranzl, Sebastian Franz; Wiers, Tore.
Rømmingen av regnbueaure fra Angelskår i Sørfjorden januar 2015. : LFI Uni Research Miljø 2015 44 s. LFI Uni Miljø(250)
NORCE Untitled