Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-40 av 40

2018
1 Isaksen, Trond Einar; Avlesen, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Skoglund, Helge; Vollset, Knut Wiik.
Effekten av Evanger kraftverk på strømforholda i Evangervatnet under smoltutgangen 2018 – målingar og modeller. Forskingsmøte om Vossolaksen; 2018-12-03 - 2018-12-03
NORCE Untitled
 
2 Isaksen, Trond Einar; Johansen, Per-Otto; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Cornell, Anne S.; Vikingstad, Erik; Rye Jakobsen, Henrik.
Marin miljøtilstand i fjordsystema kring Bergen. Plankonferansen 2018. Planlegging for bærekraft i kystsona - sjøareal og strandsone; 2018-10-23 - 2018-10-24
NORCE Untitled
 
3 Johansen, Per-Otto; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Cornell, Anne S.; Isaksen, Trond Einar.
Har fjordene på Vestlandet blitt mer sårbare?. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2018
NORCE Untitled
 
4 Johansen, Per-Otto; Isaksen, Trond Einar; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Haave, Marte; Dahlgren, Thomas Gunnar; Kvalø, Stian Ervik; Greenacre, Michael; Durand, Dominique Denis F.; Rapp, Hans Tore.
Temporal changes in benthic macrofauna on the west coast of Norway resulting from human activities. Marine Pollution Bulletin 2018 ;Volum 128. s. 483-495
NORCE UiB Untitled
 
5 Paulino, Ana; Larsen, Aud; Bratbak, Gunnar; Evensen, Dale; Erga, Svein Rune; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Egge, Jorun Karin.
Seasonal and annual variability in the phytoplankton community of the Raunefjord, west coast of Norway from 2001-2006. Marine Biology Research 2018 ;Volum 14.(5) s. 421-435
NORCE UiB Untitled
 
6 Pulg, Ulrich; Isaksen, Trond Einar; Velle, Gaute; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Vollset, Knut Wiik; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Gassovermetning i vassdrag - en kunnskapsoppsummering. Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen: NORCE LFI 2018 70 s. LFI Uni Miljø(LFI rapport nr. 312)
NORCE Untitled
 
7 Pulg, Ulrich; Isaksen, Trond Einar; Velle, Gaute; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Vollset, Knut Wiik; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Gassovermetning i vassdrag - en kunnskapsoppsummering. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2018 70 s. LFI Uni Miljø(312)
NORCE Untitled
 
2017
8 Isaksen, Trond Einar; Bye-Ingebrigtsen, Einar.
Marin miljøtilstand i fjordsystema kring Bergen. Forvaltning av naturmangfaldet i sjø; 2017-11-07 - 2017-11-07
NORCE Untitled
 
9 Kvalø, Stian Ervik; Hestetun, Jon Thomassen; Bye-Ingebrigtsen, Einar.
Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2016 - Sammendragsrapport 2011-2016. Bergen: Uni Research AS 2017 34 s. SAM e-Rapporter(6-2017)
NORCE Untitled
 
10 Kvalø, Stian Ervik; Torvanger, Ragni; Alme, Øydis; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johannessen, Per J.
Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2016 - Årsrapport 2016. Bergen: Uni Research AS 2017 204 s. SAM e-Rapporter(1-2017)
NORCE Untitled
 
2016
11 Kvalø, Stian Ervik; Torvanger, Ragni; Hadler-Jacobsen, Silje H.; Alme, Øydis; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johannessen, Per J.
Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015 - Årsrapport 2015. Bergen: Uni Research AS 2016 414 s. SAM e-Rapporter(3-2016)
NORCE Untitled
 
2015
12 Bye-Ingebrigtsen, Einar; Hadler-Jacobsen, Silje H.; Hatlen, Kristin.
Resipientundersøkelse ved Årabrot, 2015. Bergen: Uni Research AS 2015 44 s. SAM e-Rapporter(36-2015)
NORCE Untitled
 
13 Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto.
Marinbiologisk miljøundersøkelse ved Storebø i Austevoll kommune, 2014. Bergen: Uni Research AS 2015 46 s. SAM e-Rapporter(7-2015)
NORCE Untitled
 
14 Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto.
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Fosså i Hjelmeland kommune, 2015. Bergen: Uni Research AS 2015 46 s. SAM e-Rapporter(14-2015)
NORCE Untitled
 
15 Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto.
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Munkholmen i Tysvær kommune, 2015. Bergen: Uni Research AS 2015 47 s. SAM e-Rapporter(13-2015)
NORCE Untitled
 
16 Bye-Ingebrigtsen, Einar; Lode, Torben; Johansen, Per-Otto.
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Bjelkavik i Suldal kommune, 2014. Bergen: Uni Research AS 2015 49 s. SAM e-Rapporter(8-2015)
NORCE Untitled
 
17 Haave, Marte; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Thiem, Øyvind Alexander.
Strømmålinger i Sørfjorden i Hardanger. Bergen: Uni Research AS 2015 126 s. SAM e-Rapporter(15-2015)
NORCE Untitled
 
18 Isaksen, Trond Einar; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto.
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Rongøy i Øygarden kommune, 2015. Bergen: Uni Research AS 2015 49 s. SAM e-Rapporter(10-2015)
NORCE Untitled
 
19 Isaksen, Trond Einar; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto.
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Storoksen i Askøy kommune, 2015. Bergen: Uni Research AS 2015 51 s. SAM e-Rapporter(11-2015)
NORCE Untitled
 
20 Torvanger, Ragni; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis; Alvestad, Tom; Johansen, Per-Otto.
Marin overvåkning Rogaland - Statusrapport april 2015. Bergen: Uni Research AS 2015 177 s. SAM e-Rapporter(6-2015)
NORCE Untitled
 
21 Verdal, Turid; Fagertun Eggereide, Sarah; Andersland, Svein; Solberg, Tor Sverre; Vassdal, Tone; Isaksen, Trond Einar; Mahlum, Shad Kenneth; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar.
Akvakulturanalyse for Sunnhordland og ytre Hardanger, med fokus på laks og regnbogeaure. : Hordaland Fylkeskommune 2015 95 s.
NORCE UiB NMBU Untitled
 
2014
22 Bye-Ingebrigtsen, Einar.
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Skåtholmen i Fusa kommune, 2014. Bergen: Uni Research AS 2014 46 s. SAM e-Rapporter(45-2014)
NORCE Untitled
 
23 Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis; Isaksen, Trond Einar; Johansen, Per-Otto.
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Bastli i Jøsenfjorden, Hjelmeland kommune i 2013. Bergen: Uni Research AS 2014 45 s. SAM e-Rapporter(4-2014)
NORCE Untitled
 
24 Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis; Isaksen, Trond Einar; Johansen, Per-Otto.
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Djupevik i Finnøyfjorden, Finnøy kommune, 2013. Bergen: Uni Research AS 2014 44 s. SAM e-Rapporter(3-2014)
NORCE Untitled
 
25 Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis; Johannessen, Per J.
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Skorpo NV i Kvinnherad kommune, mars 2014. Bergen: Uni Research AS 2014 47 s. SAM e-Rapporter(37-2014)
NORCE Untitled
 
26 Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis; Johansen, Per-Otto.
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Djupevika i Kvinnherad kommune, mars 2014. Bergen: Uni Research AS 2014 46 s. SAM e-Rapporter(36-2014)
NORCE Untitled
 
27 Bye-Ingebrigtsen, Einar; Isaksen, Trond Einar; Alme, Øydis.
MOM-C undersøkelse fra lokalitet Onarøy i Tysnes kommune, mars 2014. Bergen: Uni Research AS 2014 49 s. SAM e-Rapporter(33-2014)
NORCE Untitled
 
28 Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto.
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Langøyna Ø i Tysvær kommune, 2014. Bergen: Uni Research AS 2014 46 s. SAM e-Rapporter(28-2014)
NORCE Untitled
 
29 Bye-Ingebrigtsen, Einar; Lode, Torben; Alme, Øydis; Dahlgren, Thomas Gunnar.
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Ådnøy i Sandnes kommune, 2014. Bergen: Uni Research AS 2014 47 s. SAM e-Rapporter(38-2014)
NORCE UiO Untitled
 
30 Bye-Ingebrigtsen, Einar; Lode, Torben; Johansen, Per-Otto.
Marinbiologisk miljøundersøkelse ved AS Sævareid Fiskeanlegg Fusa kommune, 2014. Bergen: Uni Research AS 2014 60 s. SAM e-Rapporter(51-2014)
NORCE UiO Untitled
 
31 Gorissen, Marnix; Nilsen, Tom Ole; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Handeland, Sigurd O.; Helvik, Jon Vidar; Stefansson, Sigurd Olav; Flik, Gert; Ebbesson, Lars O.E..
EXPLORING PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS OF THE PLEIOTROPHIC MELANOCORTIN ALPHA-MSH IN ATLANTIC SALMON. International Congress on the Biology of Fish; 2014-08-03 - 2014-08-07
NORCE UiB Untitled
 
32 Isaksen, Trond Einar; Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Torvanger, Ragni.
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Sveholmane i Flora kommune, 2013. Bergen: Uni Research AS 2014 48 s. SAM e-Rapporter(16-2014)
NORCE UiO Untitled
 
33 Lode, Torben; Alme, Øydis; Isaksen, Trond Einar; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto.
MOM-C undersøkelse fra lokalitet Langavika i Hjelmeland kommune 2013. Bergen: Uni Research AS 2014 48 s. SAM e-Rapporter(5-2014)
NORCE UiO Untitled
 
34 Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Isaksen, Trond Einar; Johannessen, Per J.
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Sørebø i Høyanger kommune, 2013. Bergen: Uni Research AS 2014 42 s. SAM e-Rapporter(17-2014)
NORCE UiO Untitled
 
35 Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Isaksen, Trond Einar; Johansen, Per-Otto.
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Aldøyna i Askvoll kommune, 2014. Bergen: Uni Research AS 2014 50 s. SAM e-Rapporter(31-2014)
NORCE UiO Untitled
 
36 Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johannessen, Per J; Isaksen, Trond Einar.
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Kalvøya N i Askvoll kommune, 2014. Bergen: Uni Research AS 2014 48 s. SAM e-Rapporter(32-2014)
NORCE UiO Untitled
 
37 Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johannessen, Per J; Isaksen, Trond Einar.
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Ånnaholmane i Askvoll kommune, 2014. Bergen: Uni Research AS 2014 48 s. SAM e-Rapporter(30-2014)
NORCE UiO Untitled
 
38 Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto.
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Kobbavik i Finnøy kommune 2013. Bergen: Uni Research AS 2014 48 s. SAM e-Rapporter(6-2014)
NORCE UiO Untitled
 
2013
39 Bye-Ingebrigtsen, Einar.
Behavioral and endocrine responses on spectral specific light qualities in Atlantic salmon (Salmo salar L.) post-smolts. Bergen: University of Bergen 2013 74 s.
NORCE Untitled
 
40 Bye-Ingebrigtsen, Einar.
LED intensities/colours affect behavior and physiology. CREATEday; 2013-03-05 - 2013-03-06
NORCE Untitled