Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-22 av 22

2021
1 Bauer, Karen.
Bodily learning and language teaching - it's time to move!. Bodily learning; 2021-03-22 - 2021-04-23
NTNU Untitled
 
2 Bauer, Karen.
Kroppslig læring i fremmedspråk. I: Kroppslig læring - perspektiver og praksiser. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04370-8. s. 206-219
NTNU Untitled
 
3 Bauer, Karen; Doetjes, Gerard.
Forskjeller i oppbyggingen av ordforrådet i to begynnerlæreverk for tysk som fremmedspråk. ELE 2021; 2021-06-09 - 2021-06-11
NTNU UiO Untitled
 
2020
4 Otnes, Hildegunn; Opdal, Thea Selle; Bauer, Karen.
Tre fagdidaktikeres responsstiler - og studentenes mottakelse av disse.. Seminar; 2020-09-22 - 2020-09-22
NTNU Untitled
 
2019
5 Bauer, Karen.
Kroppslige og estetiske læringsprosesser. Nye veier i fremmedspråksundervisningen. Ordlæring i bevegelse.. PPU 2020 Konferanse; 2019-03-11 - 2019-03-12
NTNU Untitled
 
2018
6 Bauer, Karen.
Krise i fremmedspråksundervisningen?. Pyskologisk tidskrift [Fagblad] 2018-04-30
NTNU Untitled
 
7 Bauer, Karen.
Muntlige ferdigheter i fremmedspråksundervisningen. Språkdagkonferanse; 2018-09-26
NTNU Untitled
 
2017
8 Bauer, Karen.
Hvordan aktiviserer vi elevene muntlig i fremmespråksundervisningen?. Workshop; 2017-03-24
NTNU Untitled
 
9 Bauer, Karen.
Muntlige aktiviteter i fremmedspråksdidaktikk. Workshop muntlige aktiviteter; 2017-03-19
NTNU Untitled
 
10 Bauer, Karen.
Muntlige aktiviteter i fremmedspråksundervisningen. Fagdag for fremmedspråkslærere i Møre og Romsdal; 2017-08-16
NTNU Untitled
 
11 Bauer, Karen.
Vokabeln lernen- aber wie? Welches sind die besten Lernmethoden? Wie sinnvoll sind Vokabeltests?. Språkdagkonferanse; 2017-09-26 - 2017-09-26
NTNU Untitled
 
12 Bauer, Karen; Sandvik, Lise Vikan.
Digitales Geschichtenerzählen und Geschichte erzählen. Erinnerungsarbeit im Unterricht Deutsch als Fremdsprache.. I: Literaturvermittlung: Texte, Konzepte, Praxen ind Deutsch als Fremdsprache und den Fachdidaktiken Deutsch, English, Französisch. IUDICIUM Verlag GmbH 2017 ISBN 978-3-86205-497-8. s. 121-142
NTNU Untitled
 
2016
13 Bauer, Karen.
Digital Geschichte erzählen im DaF-Unterricht. Språk så in i Norden; 2016-04-18 - 2016-04-19
NTNU Untitled
 
14 Bauer, Karen.
Digitales Erzählen von Geschichte im DaF-Unterricht. Aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen. Vereinsmagazin von TYSKFORUM Norwegischer Deutschlehrerverband 2016 ;Volum 58.(2) s. 27-31
NTNU Untitled
 
15 Bauer, Karen.
Digitales Erzählen von Geschichte im DaF-Unterricht. LMS : Lingua 2016 ;Volum 2. s. 50-56
NTNU Untitled
 
16 Bauer, Karen.
Zeitzeugen - Digitale Geschichte im Unterricht. Fagdag for fremmedspråkslærere i Sør-Trøndelag; 2016-04-13
NTNU Untitled
 
2015
17 Bauer, Karen.
Digitales Geschichtenerzählen: Literaturvermittlung und moderne Medien im Unterricht. Literaturvermittlung. Texte, Konzepte, Praxen in Deutsch als Fremdsprache und den Fachdidaktiken Deutsch, Englisch, Französisch; 2015-10-22 - 2017-10-24
NTNU Untitled
 
18 Bauer, Karen.
Digitales Geschichtenerzählen: Literaturvermittlung und moderne Medien im Unterricht. Konferanse; 2015-10-22 - 2015-10-24
NTNU Untitled
 
2001
19 Bauer, Karen.
Fontanes Frauenfiguren. Zur literarischen Gestaltung weiblicher Charaktere im 19.Jahrhundert.. Peter Lang Publishing Group 2001 (ISBN 3-631-38897-7) 288 s.
NTNU Untitled
 
1997
20 Bauer, Karen.
Anhang, Bearbeitung Theodor Fontane. Große Brandenburger Ausgabe.Irrungen Wirrungen.. Berlin: Aufbau-Verlag 1997 (ISBN 335103122-X) 95 s.
NTNU Untitled
 
1995
21 Bauer, Karen.
Nachwort. I: Irrungen, Wirrungen. : Aufbau Taschenbuch Verlag GmbH 1995 ISBN 3-7466-52-63-4. s. -
NTNU Untitled
 
22 Fontane, Theodor; Bauer, Karen.
Irrungen, Wirrungen. : Aufbau Taschenbuch Verlag GmbH 1995 (ISBN 3-7466-52-63-4) 190 s.
NTNU Untitled