Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-8 av 8

2018
1 Strømsvik, Helene; Morud, John; Grøv, Eivind.
Development of an algorithm to detect hydraulic jacking in high pressure rock mass grouting and introduction of the PF index. Tunnelling and Underground Space Technology 2018 ;Volum 81. s. 16-25
NTNU SINTEF Untitled
 
2017
2 Strømsvik, Helene; Grøv, Eivind.
Interpretation of Pressure and Flow during Pre-Grouting in Hard Rock Tunneling. I: Grouting 2017. Case histories. American Society of Civil Engineers (ASCE) 2017 ISBN 978-0-7844-8078-6. s. 285-294
NTNU SINTEF Untitled
 
3 Strømsvik, Helene; Grøv, Eivind.
Interpretation of Pressure and Flow during Pre-Grouting in Hard Rock Tunneling. Grouting 2017: Grouting, Deep Mixing, and Diaphragm Walls; 2017-07-09 - 2017-07-12
NTNU SINTEF Untitled
 
2016
4 Strømsvik, Helene; Grøv, Eivind; Andersson, Helen.
Pipe umbrella system- Dimensioning and design. Eighth International Symposium on Ground Support in Mining and Underground Construction; 2016-09-12 - 2016-09-14
NTNU SINTEF Untitled
 
5 Tunbridge, Lloyd; Aarset, Arnstein; Tønnessen, Elisabeth; Strømsvik, Helene; Moe, Stine.
IN-SITU MÅLING AV INJEKSJONSTRYKK INNE I BERGMASSEN. I: Fjellsprengningskonferansen 2016. Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk 2016 ISBN 978-82-8208-053-8. s. -
NGI NTNU Untitled
 
6 Tunbridge, Lloyd; Aarset, Arnstein; Tønnessen, Elisabeth; Strømsvik, Helene; Moe, Stine.
Measurement of grout injection pressure in situ and interpretation of in-situ stresses. I: 8th Nordic Grouting Symposium Oslo, Norway, 26.-27. September 2016. : Norwegian Group for Rock Mechanics (NBG) 2016 ISBN 978-82-8208-050-7. s. 111-124
NGI NTNU Untitled
 
2015
7 Holmøy, Kristin Hilde; Strømsvik, Helene; Rise, Torun.
State of the art for sementbasert forinjeksjon. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2015 (ISBN 978-82-14-05810-9) 28 s. SINTEF Rapport(SBF2015F0318)
NTNU SINTEF Untitled
 
8 Strømsvik, Helene; Grøv, Eivind; Andersson, Helena.
Pipe Umbrella – Dimensioning and Design = Rørskjerm – Dimensjonering og Design. I: Fjellsprengningsteknikk, Bergmekanikk, Geoteknikk. Oslo: Tekna 2015 ISBN 978-82-8208-047-7. s. -
NTNU SINTEF Untitled