Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 167 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Øverbye, Einar.
Fødsel og død. I: Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245023572. s. 229-245
OSLOMET Untitled
 
2 Øverbye, Einar.
Norske trygder i et europeisk og globalt perspektiv. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 68-84
OSLOMET Untitled
 
2018
3 Terum, Lars Inge; Torsvik, Gaute; Øverbye, Einar.
Discrimination against ethnic minorities in activation programme? Evidence from a vignette experiment.. Journal of Social Policy 2018 ;Volum 47.(1) s. 39-56
OSLOMET UiO Untitled
 
4 Øverbye, Einar.
Disciplinary perspectives on the welfare state. GPPS seminar; 2018-10-24 - 2018-10-24
OSLOMET Untitled
 
5 Øverbye, Einar.
Er selektivisme bedre enn universalisme i velferdspolitikken?. Norsk sosiologisk tidsskrift 2018 ;Volum 2.(1) s. 41-57
OSLOMET Untitled
 
6 Øverbye, Einar.
Is selectivism preferable to universalism in social and health policy?. Rett, demokrati og velferd seminar, Høgskolen på Vestlandet; 2018-10-25 - 2018-10-25
OSLOMET Untitled
 
7 Øverbye, Einar.
Outside in (Brexit comment). The Economist 2018 s. 18-18
OSLOMET Untitled
 
2017
8 Leibetseder, Bettina; Anttonen, Anneli; Øverbye, Einar; Pace, Charles; Vabo, Signy Irene.
The Horizontal "re-mix" in social care: trends and implications for service provision. I: Social Services Disrupted: Changes, Challenges and Policy Implications for Europe in Times of Austerity. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 978 1 78643 210 0. s. 134-154
HIOA UiO Untitled
 
9 Terum, Lars Inge; Torsvik, Gaute; Øverbye, Einar.
NAV liker alle. Dagen Næringsliv [Avis] 2017-04-11
HIOA UiO Untitled
 
10 Terum, Lars Inge; Torsvik, Gaute; Øverbye, Einar.
Når vilkår og aktivitetskrav brytes. Frontlinjearbeideres tilnærming til sanksjoner. Søkelys på arbeidslivet 2017 ;Volum 34.(3) s. 147-166
OSLOMET UiO Untitled
 
11 Øverbye, Einar.
Câmara resiste em aprovar idade de 65 anos para aposentadoria. Diario do Litoral, Brasil [Avis] 2017-03-05
HIOA Untitled
 
12 Øverbye, Einar.
Cómo hizo Noruega para convertirse en el mejor entre los mejores. Infobae, Argentina [Avis] 2017-03-26
HIOA Untitled
 
13 Øverbye, Einar.
Convergence in welfare ideas? The implementation of ”active requirements” in social assistance schemes – a review of the literature. Norway - Argentina social policy seminar; 2017-05-05 - 2017-05-05
HIOA Untitled
 
14 Øverbye, Einar.
Durkheim som politisk rådgiver. Durkheim 15 november 1917 - 15 november 2017.; 2017-11-15 - 2017-11-15
HIOA Untitled
 
15 Øverbye, Einar.
Er selektivisme likevel å foretrekke framfor universalisme?. Det 42. trygdeforskerseminaret; 2017-11-14 - 2017-11-15
HIOA Untitled
 
16 Øverbye, Einar.
Et forsvar for sosialhjelp. Møte i Den nasjonale programgruppa for retningslinjer for sosionomutdanningen; 2017-11-13 - 2017-11-13
HIOA Untitled
 
17 Øverbye, Einar.
Impact of Reforms on Inequalities in Norway:A Thematic Review 2017. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2017 (ISBN 978-82-8364-055-7) 24 s.
HIOA Untitled
 
18 Øverbye, Einar.
Likhet og ulikhet. Tidsskrift for velferdsforskning 2017 ;Volum 20.(3) s. 251-253
HIOA Untitled
 
19 Øverbye, Einar.
Likhet og ulikhet under Erna Solbergs regjering. Tidsskrift for velferdsforskning 2017 ;Volum 20.(2) s. 164-170
HIOA Untitled
 
20 Øverbye, Einar.
Likhet og ulikhet under Solbergs regjering. Klassekampen [Avis] 2017-06-23
HIOA Untitled
 
21 Øverbye, Einar.
Om velferdsprofesjoner og ambivalens i aktiveringsstaten. 4th Nordic Research Conference: Interdisciplinary focus on the medical profession; 2017-01-23 - 2017-01-24
HIOA Untitled
 
22 Øverbye, Einar.
The Norwegian welfare design. Presentation of Norwegian welfare systems for a delegation from The Republic of Korea; 2017-05-24 - 2017-05-24
HIOA Untitled
 
2016
23 Blaauw-Hval, Andreas; Øverbye, Einar.
Viten+snakkis: Konsekvenser av Brexit. Høgskolen i Oslo og Akeshus [Internett] 2016-06-24
HIOA Untitled
 
24 Hagelund, Anniken; Øverbye, Einar; Hatland, Aksel; Terum, Lars Inge.
Sanksjoner – arbeidslinjas nattside?. Tidsskrift for velferdsforskning 2016 ;Volum 19.(1) s. 24-43
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
25 Øverbye, Einar.
Anmeldelse av Linn Herning: Velferdsprofitørene. Manifest forlag 2015. Tidsskrift for velferdsforskning 2016 ;Volum 19.(01) s. 90-93
HIOA Untitled
 
26 Øverbye, Einar.
Dødslotteriet. VG : Verdens gang 2016 s. 24-24
OSLOMET Untitled
 
27 Øverbye, Einar.
Er mest mulig universalisme alltid det beste?. Velferdsstatens normative spørsmål; 2016-04-29 - 2016-04-29
HIOA Untitled
 
28 Øverbye, Einar.
Family policy in Scandinavia. Gjesteforelesning, Berlin; 2016-05-19 - 2016-05-19
HIOA Untitled
 
29 Øverbye, Einar.
Først av alt,gjør ikke skade. Vitenskapsteori for profesjonsfag. Seminar, senter for profesjonsstudier; 2016-01-14 - 2016-01-14
HIOA Untitled
 
30 Øverbye, Einar.
Kommentar: Hva kan trygdeforskningen lære av atferdsøkonomi?. Trygdeforskningsseminaret 2016; 2016-12-05 - 2016-12-06
HIOA Untitled
 
31 Øverbye, Einar.
Sosialt arbeid - hva kan statsvitenskap bidra med?. Seminar, Institutt for sosialfag; 2016-02-11 - 2016-02-12
HIOA Untitled
 
32 Øverbye, Einar.
Utviklingstrekk i velferdsstaten og trender i velferdsforskningen. Seminar, Fafo; 2016-03-03 - 2016-03-03
HIOA Untitled
 
33 Øverbye, Einar; Gubrium, Erika.
Social Services and Territorial Cohesion: Are Social Services Particularly Vulnerable to Cutbacks during an Economic Crisis?. : COST Action IS1102- Social Services, Welfare State and Places 2016 20 s.
HIOA Untitled
 
34 Øverbye, Einar; Stjernø, Steinar; Halvorsen, Knut.
Innføring i helse- og sosialpolitikk, sjette utgave. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02683-1) 299 s.
HIOA Untitled
 
35 Øverbye, Einar; Terum, Lars Inge; Torsvik, Gaute.
Do welfare bureaucrats discriminate ethnic minorities? Evidence from a vignette experiment. Third International Meeting on Experimental and Behavioral Social Sciences (IMEBESS); 2016-04-14 - 2016-04-15
HIOA Untitled
 
2015
36 Elstad, Jon Ivar; Øverbye, Einar; Dahl, Espen.
Prospective register-based study of the impact of immigration on educational inequalities in mortality in Norway. BMC Public Health 2015 ;Volum 15:364. s. -
HIOA Untitled
 
37 Øverbye, Einar.
Brukerorientering og kommunikativ styring i ledelse. Norsk Forum for Helseledelse, Årskonferanse 2015; 2015-01-09 - 2015-01-10
HIOA Untitled
 
38 Øverbye, Einar.
Der norwegische Weg einer guten Plege. Die Zukunft der Plege. Ein norwegisch-deutscher Dialog; 2015-01-29 - 2015-01-29
HIOA Untitled
 
39 Øverbye, Einar.
Først av alt: Gjør ikke skade (Primum Non Nocere). Fagseminar, Medisinsk fakultet; 2015-11-25 - 2915-11-25
HIOA Untitled
 
40 Øverbye, Einar.
Norwegian child protection in an international context. Seminar with University of Salford, Manchester Metropolitan University and Sheffield Hallam University; 2015-11-05 - 2015-11-06
HIOA Untitled
 
41 Øverbye, Einar.
Styring i velferdsstaten: Hvorfor er myndighetene opptatt av brukermedvirkning og kommunikativ styring?. Samhandlingskonferanse; 2015-12-01 - 2015-12-02
HIOA Untitled
 
42 Øverbye, Einar.
The autonomy of the child and the paternalism of the state. Erasmus lecture; 2015-04-22 - 2015-04-22
HIOA Untitled
 
43 Øverbye, Einar.
The Evolution of Social Welfare Systems in Europe [1883-2013]: From limited to broad coverage, and from fragmented to integrated systems. I: An Analysis for An Equitable and Sustainable Welfare System [in China]. Bejiing: Development Research Center of the State Council of the People's Republic of China 2015 ISBN 978-7-5001-4185-3. s. 44-101
HIOA Untitled
 
2014
44 Øverbye, Einar.
Arie Rimmerman 2013: Social inclusion of people with disabilities. Cambridge: Cambridge University Press.. Nordic Journal of Human Rights 2014 ;Volum 32.(2) s. 188-191
HIOA Untitled
 
45 Øverbye, Einar.
Can ”active” welfare work? A review of implementation problems in welfare programmes tied to active requirements. IPSA World Congress; 2014-07-19 - 2014-07-24
HIOA Untitled
 
46 Øverbye, Einar.
Den aktiverende velferdsstat:Samsvarer den med nye former for rettigheter, og nye typer av skjønn?. Nordisk møte av fagorganisasjoner på sosialfeltet; 2014-10-24 - 2014-10-24
HIOA Untitled
 
47 Øverbye, Einar.
Does the Norwegian welfare state enhance or undermine national competitiveness? A brief review of the debate. Institutt for menneskerettigheter, seminar for vietnamesisk delegasjon; 2014-09-18 - 2014-09-18
HIOA Untitled
 
48 Øverbye, Einar.
European welfare systems: Is «ever-stronger integration» a master narrative?. ARENA seminar; 2014-04-08 - 2014-04-08
HIOA Untitled
 
49 Øverbye, Einar.
N Morel, B Palier and J Palme (eds) 2012. Towards a social investment state? Ideas, policies and challenges. Bristol: Policy Press.. Tidsskrift for velferdsforskning 2014 ;Volum 17.(2) s. 63-64
HIOA Untitled
 
50 Øverbye, Einar.
Shared tendencies in European health and social policy: still a tendency toward deeper European integration?. EPSA Annual Meeting; 2014-06-19 - 2014-06-21
HIOA Untitled
 
    Vis neste liste