Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 56 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Jeno, Lucas Matias.
Mistet motivasjonen? Her er ekspertens beste tips. KK.no [Internett] 2021-02-25
UiB Untitled
 
2 Jeno, Lucas Matias.
Videreutvikling av Studiebarometeret. Workshop om videreutvikling av Studiebarometeret; 2021-10-25 - 2021-10-25
UiB Untitled
 
3 Jeno, Lucas Matias; Diseth, Åge Røssing; Grytnes, John-Arvid.
Testing the METUX Model in Higher Education: Interface and Task Need–Satisfaction Predict Engagement, Learning, and Well-Being. Frontiers in Psychology 2021 ;Volum 12.(631564)
UiB Untitled
 
4 Jeno, Lucas Matias; Nyléhn, Jorun; Hole, Torstein N.; Raaheim, Arild; Velle, Gaute; Vandvik, Vigdis.
Motivational Determinants of Students’ Academic Functioning: The Role of Autonomy-support, Autonomous Motivation, and Perceived Competence. Scandinavian Journal of Educational Research 2021 s. 1-19
UiB HVL Untitled
 
5 Kristensen, Sara Madeleine Eriksen; Danielsen, Anne G; Jeno, Lucas Matias; Larsen, Torill Marie Bogsnes; Urke, Helga Bjørnøy.
The Within-Person Effect of Psychological Distress on Social Self-Efficacy: A Random Intercept Cross-Lagged Panel Model. Journal of Research on Adolescence 2021
UiB Untitled
 
2020
6 Cotner, Sehoya Harris; Jeno, Lucas Matias; Walker, J. D; Jørgensen, Christian; Vandvik, Vigdis.
Gender gaps in the performance of Norwegian biology students: the roles of test anxiety and science confidence. International Journal of STEM Education 2020 ;Volum 7.(55) s. 1-10
UiB Untitled
 
7 Jeno, Lucas Matias.
Studentaktiv læring - hva, hvordan, hvorfor. Undervisningsseminar; 2020-05-25 - 2020-05-26
UiB Untitled
 
8 Jeno, Lucas Matias; Dettweiler, Ulrich; Grytnes, John-Arvid.
The effects of a goal-framing and need-supportive app on undergraduates´ intentions, effort, and achievement in mobile science learning. Computers & Education 2020 ;Volum 159. s. 1-14
UiB UIS Untitled
 
9 Jeno, Lucas Matias; Vandvik, Vigdis.
Webinar om Studiebarometeret – videreutvikling. [Internett] 2020-11-02
UiB Untitled
 
10 Vandvik, Vigdis; Jeno, Lucas Matias; Raaheim, Arild; Hole, Torstein Nielsen; Velle, Gaute.
Vi vil ha full revolusjon: Studiebarometeret 2.0!. Khrono.no 2020
UiB Untitled
 
11 Velle, Gaute; Førland, Oddfrid T. Kårstad; Haave, Marte; Jeno, Lucas Matias; Strømme, Christian Bianchi; Vandvik, Vigdis.
Relevans, lissom?. Khrono.no 2020
UiB Untitled
 
2019
12 Jeno, Lucas Matias; Töpper, Joachim Paul; Vandvik, Vigdis.
Hvis klimakonkurransen skal fungere, er det noen ting man bør tenke på. Khrono.no 2019
UiB Untitled
 
13 Jeno, Lucas Matias; Vandvik, Vigdis; Eliassen, Sigrunn; Grytnes, John-Arvid.
Perceived novelty is not enough: the effect of need-support in m-learning on internalization and achievement. 7th International Self-Determination Theory Conference; 2019-05-21 - 2019-05-24
UiB Untitled
 
14 Yasué, Maï; Jeno, Lucas Matias; Langdon, Jody L..
Are Autonomously Motivated University Instructors More Autonomy-Supportive Teachers?. International Journal for the Scholarship of Teaching & Learning 2019 ;Volum 13.(2) s. 1-14
UiB Untitled
 
2018
15 Jeno, Lucas Matias.
Active learning. Instituttseminar; 2018-04-26 - 2018-04-27
UiB Untitled
 
16 Jeno, Lucas Matias.
Team-Basert Læring. Undervisningsdagen på Psykologisk Fakultet; 2018-05-15 - 2018-05-15
UiB Untitled
 
17 Jeno, Lucas Matias.
The motivational dynamics of Team-Based Learning. International Conference on Motivation 2018; 2018-08-15 - 2018-08-17
UiB Untitled
 
18 Jeno, Lucas Matias; Adachi, Paul J. C.; Grytnes, John-Arvid; Vandvik, Vigdis; Deci, Edward L..
How mobile learning can support student motivation and achievement. ISSOTL18; 2018-10-24 - 2018-10-27
UiB Untitled
 
19 Jeno, Lucas Matias; Adachi, Paul J. C.; Grytnes, John-Arvid; Vandvik, Vigdis; Deci, Edward L..
The effects of m-learning on motivation, achievement and well-being: A Self-Determination Theory approach. British Journal of Educational Technology (BJET) 2018 ;Volum 0.(0) s. 1-15
UiB Untitled
 
20 Jeno, Lucas Matias; Danielsen, Anne G.; Raaheim, Arild.
A prospective investigation of students’ academic achievement and dropout in higher education: a Self-Determination Theory approach. Educational Psychology 2018 ;Volum 38.(9) s. 1163-1184
UiB Untitled
 
21 Jeno, Lucas Matias.
The antecedents and consequences of students´ autonomous motivation. The relation between need-support, motivation, and academic achievement. : University of Bergen 2018 (ISBN 978-82-308-3833-4)
UiB Untitled
 
22 Jeno, Lucas Matias; Raaheim, Arild; Kristensen, Sara Madeleine; Kristensen, Daniel; Haugland, Mildrid Jorunn; Mæland, Silje.
A Self-Determination Theory approach to understanding the motivational dynamics of Team-Based Learning. ISSOTL2018; 2018-10-24 - 2018-10-27
HVL UiB Untitled
 
23 Jeno, Lucas Matias; Vandvik, Vigdis; Eliassen, Sigrunn; Grytnes, John-Arvid.
Testing the novelty effect of an m-learning tool on internalization and achievement: A Self-Determination Theory approach. Computers & Education 2018 ;Volum 128. s. 398-413
UiB Untitled
 
24 Levesque-Bristol, Chantal; Jeno, Lucas Matias; Vandvik, Vigdis.
Using Self-Determination Theory (SDT) to inform professional development, understand why active learning works, and forster the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL). ISSOTL18; 2018-10-24 - 2018-10-27
UiB Untitled
 
2017
25 Jeno, Lucas Matias; Cotner, Sehoya.
Gender gaps in Norwegian students: Confidence, self-efficacy, motivation and participation. NARST 2017; 2017-04-22 - 2017-04-25
UiB Untitled
 
26 Cotner, Sehoya; Jeno, Lucas Matias; Ballen, Cissy.
Strategies for documenting the implementation of active learning in the Department of Biology. MNT konferansen 2017; 2017-03-30 - 2017-03-31
UiB Untitled
 
27 Hole, Torstein Nielsen; Jeno, Lucas Matias.
Developing the bioCEED Survey 2015. CCSE seminar; 2017-06-02
UiB Untitled
 
28 Jeno, Lucas Matias.
Hvordan bruke teknologi i undervisningen for å motivere og lære. Fagdag for lærere; 2017-11-10 - 2017-11-10
UiB Untitled
 
29 Jeno, Lucas Matias.
Hvordan teknologi kan bidra til aktiv læring. Læringsfestivalen 2017; 2017-05-08 - 2017-05-09
UiB Untitled
 
30 Jeno, Lucas Matias.
The effects of technology on learning. NØF 2017; 2017-01-12 - 2017-01-12
UiB Untitled
 
31 Jeno, Lucas Matias; Grytnes, John-Arvid; Vandvik, Vigdis.
Hvordan teknologi bidrar til biologistudenters motivasjon og læring. MNT-konferansen 2017; 2017-03-30 - 2017-03-31
UiB Untitled
 
32 Jeno, Lucas Matias; Grytnes, John-Arvid; Vandvik, Vigdis.
The effect of a mobile-application tool on biology students' motivation and achievement in species identification: A Self- Determination Theory perspective. Computers & Education 2017 ;Volum 107. s. 1-12
UiB Untitled
 
33 Jeno, Lucas Matias; Raaheim, Arild; Kristensen, Sara M.; Kristensen, Kjell Daniel Berg; Hole, Torstein Nielsen; Haugland, Mildrid Jorunn; Mæland, Silje.
The relative effect of team-based learning on motivation and learning: a self-determination theory perspective. CBE - Life Sciences Education 2017 ;Volum 16.(4) s. 1-12
HVL UiB Untitled
 
34 Jeno, Lucas Matias; Raaheim, Arild; Vandvik, Vigdis; Førland, Oddfrid T. Kårstad.
Belønning og økt status kan gi bedre forelesere. Forskning.no 2017
UiB Untitled
 
35 Raaheim, Arild; Vandvik, Vigdis; Førland, Oddfrid T. Kårstad; Jeno, Lucas Matias.
God undervisning kommer ikke fra hjertet. Studvest 2017
UiB Untitled
 
36 Simonelli, Anne-Laure; Vandvik, Vigdis; Førland, Oddfrid T. Kårstad; Jeno, Lucas Matias; Velle, Gaute.
Digital resources in teaching activities. Digital myldredag for Universitetet i Bergen; 2017-10-04 - 2017-10-04
UiB Untitled
 
2016
37 Hole, Torstein Nielsen; Jeno, Lucas Matias; Holtermann, Kristin; Raaheim, Arild; Velle, Gaute; Simonelli, Anne-Laure; Vandvik, Vigdis.
bioCEED Survey 2015. Bergen: Universitetet i Bergen 2016 ;Volum 1.78 s. Bergen Open Research Archive (BORA)(1)
NORCE UiB Untitled
 
38 Jeno, Lucas Matias.
Hvilken effekter har teknologi på studentenes læring og motivasjon?. UiB Læringskonferanse; 2016-10-20 - 2016-10-20
UiB Untitled
 
39 Jeno, Lucas Matias.
Hvordan forberede seg til eksamen. Sunnmøreposten [Avis] 2016-05-13
UiB Untitled
 
40 Jeno, Lucas Matias.
NOKUT-frokostmøte. Rom for mer læring?. NOKUT [Internett] 2016-06-13
UiB Untitled
 
41 Jeno, Lucas Matias.
Søk hjelp så fort du kan. Sunnmøreposten [Avis] 2016-05-23
UiB Untitled
 
42 Jeno, Lucas Matias.
The effect of a mobile-application tool on intrinsic motivation, perceived competence and achievement. The 6th International Conference on Self-Determination Theory; 2016-06-02 - 2016-06-05
UiB Untitled
 
43 Jeno, Lucas Matias.
Utdanningskvalitet i biologikurs - Fra underviserkultur til læringskultur. Åpen forskningsdag; 2016-11-23 - 2016-11-23
UiB Untitled
 
44 Jeno, Lucas Matias; Raaheim, Arild; Vandvik, Vigdis.
Hvordan du faktisk presterer under press. Studvest 2016
UiB Untitled
 
45 Jeno, Lucas Matias; Raaheim, Arild; Vandvik, Vigdis.
Hvordan lese til eksamen?. Klassekampen 2016 s. 18-19
UiB Untitled
 
46 Raaheim, Arild; Fiksen, Øyvind; Jeno, Lucas Matias.
Mer enn forelesninger. Forskerforum 2016 ;Volum 48.(4) s. 39-39
UiB Untitled
 
47 Raaheim, Arild; Fiksen, Øyvind; Jeno, Lucas Matias.
Vi bør gjøre noe med undervisningen. Bergens Tidende 2016
UiB Untitled
 
2015
48 Jeno, Lucas Matias.
Encouraging Active Learning in Higher Education: A Self-Determination Theory Perspective. International Journal of Technology and Inclusive Education (IJTIE) 2015 ;Volum 5.(1) s. 716-721
UiB Untitled
 
49 Jeno, Lucas Matias.
Shift from teacher-centered to student-centered learning. Bottom-up and top-down changes in an institution. EFYE 2015; 2015-06-15 - 2015-06-17
UiB Untitled
 
50 Jeno, Lucas Matias.
Vanskelig å komme i gang? Motivasjonstips til deg som er student. Studvest 2015
UiB Untitled
 
    Vis neste liste