Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-17 av 17

2021
1 Stengrundet, Elin.
Relevant eller avleggs? Humor i Alf Prøysens diktning for barn. Nordisk barnebokkonferanse; 2021-02-01 - 2021-02-03
HVL Untitled
 
2019
2 Stengrundet, Elin.
Det autoritære og sublime Norge i Henrik Wergelands «Paa Havet i Storm» (1834). Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning 2019 ;Volum 4.(1) s. 6-21
HVO UiB Untitled
 
3 Stengrundet, Elin.
Et «Øieblikkets barn» eller aktuell systemkritikk? Wergelands farse De sidste Kloge (1835). Henrik Wergelands skjønnlitterære forfatterskap. Tekst, kontekst og forskningshistorie; 2019-10-10 - 2019-10-11
HVO Untitled
 
4 Stengrundet, Elin.
Olaf Bernick og Ejlif Stockmann. Ungdom i Henrik Ibsens Samfundets støtter (1877) og En folkefiende (1882). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2019 ;Volum 106.(4) s. 264-278
HVO Untitled
 
5 Stengrundet, Elin.
Om Wergelands dystopiske farse "De sidste Kloge. Farce af Siful Sifadda". Foredrag; 2019-05-12 - 2019-05-12
UiB HVO Untitled
 
6 Stengrundet, Elin.
Tenåringsmotivet i Ved neste nymåne. Torborg Nedreaas-seminaret 2019. Politikk, kunst og kjærlighet: Nye perspektiver på Torborg Nedreaas' forfatterskap; 2019-06-13 - 2019-06-14
HVO UiB Untitled
 
7 Stengrundet, Elin.
Wergelands vadmel og vadmels-/vømmølsideologi. Nation som kvalitet: 1800-talets litterära offentligheter och folk i Norden; 2019-11-25 - 2019-11-26
HVO Untitled
 
2018
8 Stengrundet, Elin.
Litteratur og demokrati: Wergelands demokratiske (?) folkeopplysningsprosjekt. Faglig-pedagogisk dag; 2018-02-02 - 2018-02-02
UiB Untitled
 
9 Stengrundet, Elin.
Vis hvordan Ludvig Holbergs komedie Den politiske Kandestøber (1722) fanger inn viktige sider ved opplysningen. Reflekter over om lesningen av stykket kan fungere som innfallsport for forståelse av og kunnskap om opplysningen for en videregående skole-klasse i dag. Prøveforelesning; 2018-11-09 - 2018-11-09
HINN UiB Untitled
 
10 Stengrundet, Elin.
Opprørets variasjoner. Autoritetstematikk i fire dikt av Henrik Wergeland. : Høgskolen i Innlandet 2018 (ISBN 978-82-8380-011-1) 281 s.
HINN Untitled
 
2017
11 Stengrundet, Elin.
"væk fra disse heromkring". Wergelands skildringer av arbeidere i tidsskriftet For Arbeidsklassen. I: Hva er arbeiderlitteratur? Begrepsbruk, kartlegging og forskningstradisjon. Alvheim og Eide akademisk forlag 2017 ISBN 978-82-90359-98-5. s. 171-188
UiB Untitled
 
2016
12 Diesen, Even Igland; Karlsen, Ole; Stengrundet, Elin.
Stempelslag. Lesninger i nordisk politisk litteratur. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-845-6) 287 s.
HINN Untitled
 
13 Stengrundet, Elin.
"- Ha, Cæsars Cæsarhu!" Skalden og despoten i Wergelands "Cæsaris" (1833). I: Stempelslag. Lesninger i nordisk politisk litteratur. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-845-6. s. 65-92
HINN Untitled
 
14 Stengrundet, Elin.
«Den raa Arbeider er et Barn» – Arbeideren i Wergelands For Arbeidsklassen. Nordisk arbeiderlitteratur V: Kartlegging, begrepsbruk, forskningstradisjon; 2016-11-10 - 2016-11-12
UiB Untitled
 
2015
15 Stengrundet, Elin.
”-- Ha, Cæsars Cæsarshu!” Om ambivalensen i Henrik Wergelands politisk radikale diktning. Kontekster for Prøysen: Politikk og litteratur, arbeiderdiktning, littérature engagée; 2015-01-21 - 2015-01-22
HINN Untitled
 
2014
16 Stengrundet, Elin.
Et flerstemt og tvetydig familiebilde.Wergelands Blomsterstykke som svar på og videreføring av Velásquez’ «Las Meninas». IASS; 2014-08-05 - 2014-08-09
HINN Untitled
 
2012
17 Stengrundet, Elin.
Autoritet og avmakt. De romantiske fedrene Adam, Adrian og Johnny i Wergelands forfatterskap. Bergen: UiB 2012 128 s.
UiB Untitled