Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-13 av 13

2018
1 Almenningen, David Moe; Vold, Martin Furru; Buene, Audun Formo; Hoff, Bård Helge; Gautun, Odd Reidar.
Synthesis of Phenothiazine Dyes for Dye-Sensitized Solar Cells (DSSC). Organisk kjemisk vintermøte OKV33; 2018-01-11 - 2018-01-14
NTNU Untitled
 
2 Buene, Audun Formo; Uggerud, Nora; Economopoulos, Solon; Gautun, Odd Reidar; Hoff, Bård Helge.
Effect of π-linkers on phenothiazine sensitizers for dye-sensitized solar cells. Dyes and pigments 2018 ;Volum 151. s. 263-271
NTNU Untitled
 
2017
3 Buene, Audun Formo.
Synthesis of Phenothiazine-based Dyes for Dye-Sensitized Solar Cells. 13th International Symposium on Functional π-Electron Systems (Fπ-13); 2017-06-04 - 2017-06-09
NTNU Untitled
 
4 Buene, Audun Formo; Gautun, Odd Reidar; Economopoulos, Solon; Hoff, Bård Helge.
Synthesis of phenothiazine-based dyes for dye-sensitized solar cells. Organisk Kjemisk Vintermøte OKV32; 2017-01-12 - 2017-01-15
NTNU Untitled
 
5 Ekornhol Ose, Eline; Buene, Audun Formo; Gautun, Odd Reidar; Hoff, Bård Helge.
Evaluation of Donor in Phenothiazine dyes. Organisk Kjemisk Vintermøte OKV32; 2017-01-12 - 2017-01-15
NTNU Untitled
 
6 Vold, Martin Furru.
Syntese og karakterisering av nye fenotiazin-fargestoffer til Dye-Sensitized Solar Cells (DSSC). Trondheim: NTNU, Fakultet for naturvitenskap, Institutt for kjemi 2017 248 s.
NTNU Untitled
 
2016
7 Birkeland, Benedicte; Kringhaug, Henrik Holthe; Aae, Bjørn Erik Sylthe; Buene, Audun Formo; Hoff, Bård Helge; Gautun, Odd Reidar.
Synthesis of phenothiazine dyes for dye-sensitized solar cells (DSSC). 31st Organic Chemistry Winter Meeting OKV2016; 2016-01-07 - 2016-01-10
NTNU Untitled
 
8 Buene, Audun Formo; Hoff, Bård Helge; Gautun, Odd Reidar.
Synthesis of Phenothiazine-based Dyes for Dye-Sensitized Solar Cells. COREM Workshop; 2016-12-07 - 2016-12-08
NTNU Untitled
 
9 Bugge, Steffen; Buene, Audun Formo; Jurisch-Yaksi, Nathalie; Moen, Ingri Ullestad; Skjønsfjell, Ellen Martine; Sundby, Eirik; Hoff, Bård Helge.
Extended structure-activity study of thienopyrimidine-based EGFR inhibitors with evaluation of drug-like properties. European Journal of Medicinal Chemistry 2016 ;Volum 107. s. 255-274
NTNU Untitled
 
10 Uggerud, Nora; Buene, Audun Formo; Gautun, Odd Reidar; Hoff, Bård Helge.
Route selection in preaparation of phenothiazine dye. Organisk Kjemisk vintermøte OKV31; 2016-01-07 - 2016-01-10
NTNU Untitled
 
11 Uggerud, Nora.
Synthesis of 10H-Phenothiazines for Investigation of Π-linker Effect in Dye-Sensitized Solar Cells. : NTNU-IKJ 2016 264 s.
NTNU Untitled
 
2015
12 Buene, Audun Formo; Bugge, Steffen; Sundby, Eirik; Hoff, Bård Helge.
Synthesis of amide containing thienopyrimidines. Organisk kjemisk vintermøte OKV 30; 2015-01-08 - 2015-01-11
NTNU Untitled
 
13 Buene, Audun Formo.
Synthesis of Thieno[2,3-d]pyrimidine-Based EGFR-TK Inhibitors with Improved Solubility and Metabolic Stability. : NTNU, IKJ 2015 300 s.
NTNU Untitled