Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-48 of 48

2021
1 Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Rotabakk, Bjørn Tore; Kristoffersen, Silje; Lorentzen, Grete Elisabeth; Rosnes, Jan Thomas.
Netthandel av sjømat - hvordan kan vi dokumentere at kvaliteten blir ivaretatt gjennom transport og håndtering?. Norsk Sjømat 2021 (4) p. 54-58
NOFIMA Untitled
 
2 Lorentzen, Grete Elisabeth; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Heia, Karsten.
Desalting of dried salt-cured cod (Gadus morhua L.) without water renewal - 3D imaging of volume change. Food Control 2021 ;Volume 121. p. 1-8
NOFIMA Untitled
 
3 Olsen, Stein Harris; Siikavuopio, Sten Ivar; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Heia, Karsten.
Kvalitet på regnbueørret oppdrettet i sjø – holdbarhet (QIM), filetfarge og muskeltekstur. Tromsø: Nofima AS 2021 (ISBN 978-82-8296-671-9) 12 p. Nofima rapportserie(7/2021)
NOFIMA Untitled
 
4 Sogn-Grundvåg, Geir; Ageeva, Tatiana Nikolaevna.
Hvor kaldt skal fisken ha det etter fangst?. Geirs videoblogg om sjømatkvalitet - forskning.no 2021
NOFIMA Untitled
 
5 Sogn-Grundvåg, Geir; Ageeva, Tatiana Nikolaevna.
Hvordan måler vi torskens kvalitet?. Geirs videoblogg om sjømatkvalitet - forskning.no 2021
NOFIMA Untitled
 
2020
6 Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sogn-Grundvåg, Geir; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris.
Fartøyenes fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet hvitfisk. Bedre kvaliteten på landinger av hvitfisk fra kystflåten. Tromsø: Nofima AS 2020 (ISBN 978-82-8296-610-8) 35 p. Nofima rapportserie(19/2020)
NOFIMA Untitled
 
7 Lorentzen, Grete Elisabeth; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Heide, Morten; Esaiassen, Margrethe.
Temperature fluctuations in processing and distribution: Effect on the shelf life of fresh cod fillets (Gadus morhua L.). Food Control 2020 ;Volume 112. p. 1-4
NOFIMA UiT Untitled
 
8 Lorentzen, Grete Elisabeth; Martinsen, Gustav; Heia, Karsten; Ageeva, Tatiana Nikolaevna.
Desalting of tails and loins of dried salt-cured saith by cooking. Tromsø: Nofima AS 2020 (ISBN 978-82-8296-654-2) 18 p. Nofima rapportserie(37/2020)
NOFIMA Untitled
 
9 Nilsen, Heidi; Siikavuopio, Sten Ivar; Joensen, Sjúrður; Martinsen, Gustav; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Hustad, Anette.
Fiske og råstoffhåndtering for god kvalitet - Nofimas forskningsaktivitet under Fiskeridirektoratets tilskudd til fiskeriforskning, for 2019. Tromsø: Nofima AS 2020 (ISBN 978-82-8296-660-3) 18 p. Nofima rapportserie(43/2020)
NOFIMA Untitled
 
10 Voldnes, Gøril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Alm, Siril; Nyrud, Thomas; Rosnes, Jan Thomas.
E-commerce of Seafood – A Review of Existing Research. Journal of International Food & Agribusiness Marketing 2020 p. 1-33
NOFIMA Untitled
 
2019
11 Ageeva, Tatiana Nikolaevna.
Slik lager du din egen luksuskaviar. Fra fjord til bord - Blogg - forskning.no 2019
NOFIMA Untitled
 
12 Altintzoglou, Themistoklis; Blikra, Marthe Jordbrekk; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Cordeiro, Cheryl Marie; Govaerts, Florent; Iversen, Stian Gjerstad; James, Philip; Løvdal, Trond; Noriega Fernández, Estefanía; Rognså, Guro Helgesdotter; Sone, Izumi; Stormo, Svein Kristian; Wang, Xinxin; Skipnes, Dagbjørn.
Sustainable seaweed value creation: The TastyKelp Project. 49th Conference of the West European Fish Technologists Association - WEFTA; 2019-10-14 - 2019-10-18
NOFIMA Untitled
 
13 Bjørvig, Tonje Kristin; Esaiassen, Margrethe; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Otnæs, Carina H.A.; Edvinsen, Guro Kristine; Mæhre, Hanne K.
Sensory attributes and storage stability of organic and conventionally farmed Atlantic salmon. 49th WEFTA Conference; 2019-10-14 - 2019-10-18
UiT Untitled
 
14 Joensen, Sjúrður; Hansen, Anlaug Ådland; Rotabakk, Bjørn Tore; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav; Heia, Karsten; Carlehög, Mats; Rode, Tone Mari.
Holdbarheten på tørrfisk og utvannet tørrfisk. Tørrfiskkonferansen 2019; 2019-05-24
NOFIMA Untitled
 
15 Joensen, Sjúrður; Rotabakk, Bjørn Tore; Hansen, Anlaug Ådland; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Rode, Tone Mari; Martinsen, Gustav.
Holdbarhet på produkter av bløytet-, fryst- og tint tørrfisk. Faglig sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-616-0) 30 p. Nofima rapportserie(38/2019)
NOFIMA Untitled
 
16 Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav.
Live-storage, feeding and quality of Atlantic cod (Gadus morhua L.). 49th Conference of the West European Fish Technologists Association – WEFTA; 2019-10-14 - 2019-10-18
NOFIMA Untitled
 
2018
17 Ageeva, Tatiana Nikolaevna.
Film: Skrei fra torskehotell har høy kvalitet. Foredrag: Produksjon før dødsstivhet – fordeler og ulemper. FoU-samling 2018 Levende sjømat – siste nytt om fangstbasert akvakultur; 2018-11-26 - 2018-11-27
NOFIMA Untitled
 
18 Ageeva, Tatiana Nikolaevna.
Quality aspects of fresh loin, tail and fillet products obtained from feed-deprived Atlantic cod at different times post mortem. 48th Conference of the West European Fish Technologists Association – WEFTA; 2018-10-15 - 2018-10-18
NOFIMA Untitled
 
19 Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjúrður; Olsen, Ragnar Ludvig.
Quality aspects of fresh loin, tail and fillet products obtained from feed-deprived Atlantic cod at different times post mortem. 48th WEFTA Conference; 2018-10-15 - 2018-10-18
UiT NOFIMA Untitled
 
20 Ageeva, Tatiana Nikolaevna.
Live-Storage of Wild mature cod (Gadus morhua L.) without feed supply. Effects on biological and quality Properties. a dissertation for the degree of Philosophiae Doctor. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway, Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics, The Norwegian College of Fishery Science 2018 (ISBN 978-82-8266-158-4) 90 p. PhD thesis(-)
NOFIMA UiT Untitled
 
21 Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Olsen, Ragnar Ludvig; Joensen, Sjurdur; Esaiassen, Margrethe.
Effects of long-term feed deprivation on the development of rigor mortis and aspects of muscle quality in live-stored mature Atlantic cod (Gadus Morhua L.). Journal of Aquatic Food Product Technology 2018 ;Volume 27.(4) p. 477-485
NOFIMA UiT Untitled
 
22 Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Olsen, Ragnar Ludvig; Joensen, Sjurdur; Esaiassen, Margrethe.
Quality aspects of fillet, loin and tail products made from live-stored feed-deprived Atlantic cod (Gadus morhua L.) at different times post mortem. Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie 2018 ;Volume 97. p. 656-661
NOFIMA UiT Untitled
 
23 Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Sogn-Grundvåg, Geir.
Ypperlig torsk fra hotell. Næringsnytte 2018 ;Volume 8. p. 18-19
NOFIMA Untitled
 
24 Bjørkevoll, Ingebrigt; Hellevik, Ann Helen; Stangeland, Janne Kristin; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth.
Fremtidens konsumentprodukter av norsk salt- og klippfisk. Småskala utvanningsforsøk med biter av salt- og klippfisk.. Ålesund: Møreforsking Ålesund 2018 45 p.
NOFIMA MF UiT Untitled
 
25 Bjørkevoll, Ingebrigt; Stangeland, Janne Kristin; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth.
Fremtidens konsumprodukter av norsk salt- og klippfisk. Storskala utvanningsforsøk med lombos og postas. Ålesund: Møreforsking Ålesund 2018 37 p.
NOFIMA MF UiT Untitled
 
26 Tobiassen, Torbjørn; Hustad, Anette; Evensen, Tor Hatten; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Mejdell, Cecilie Marie.
Bedøvelse og bløgging av fisk om bord i fartøy – Faglig sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-566-8) 36 p. Nofima rapportserie(28/2018)
NOFIMA VETINST Untitled
 
27 Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Hustad, Anette; Evensen, Tor Hatten; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur.
Utblødning av torsk på 3 minutter gir topp kvalitet. Torskefiskkonferansen 2018; 2018-10-18
NOFIMA Untitled
 
28 Westavik, Harry; Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Bondø, Morten Steen; Martinsen, Gustav; Salomonsen, Cecilie; Indergård, Erlend.
Pilotprosjekt; Filét i Norge, en videreføring. Evaluering av en "state of the art" hvitfisk filetlinje. Trondheim: SINTEF Ocean AS 2018 (ISBN 978-82-14-06918-1) 31 p. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2018:01034)
OCEAN NOFIMA Untitled
 
2017
29 Ageeva, Tatiana Nikolaevna.
Hvor fort bør fisken prosesseres?. Lofotfishing 2017; 2017-05-01 - 2017-05-02
UiT Untitled
 
30 Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Jobling, Malcolm; Olsen, Ragnar Ludvig; Esaiassen, Margrethe.
Gender-specific responses of mature Atlantic cod (Gadus morhua L.) to feed deprivation. Fisheries Research 2017 ;Volume 188. p. 95-99
NOFIMA UiT Untitled
 
31 Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi.
Industrien oppdatert - men hva med regelverket?. Lofotfishing 2017; 2017-04-01
NOFIMA Untitled
 
32 Kristoffersen, Silje; Henriksen, Edgar; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi.
Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk – fase II 2017. Faglig sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2017 (ISBN 978-82-8296-521-7) 49 p. Nofima rapportserie(23/2017)
NOFIMA Untitled
 
33 Westavik, Harry; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend; Nilsen, Heidi; Kristoffersen, silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna.
Pilotprosjekt; Filét i Norge - OC2017 A-021. Trondheim: SINTEF Ocean AS 2017 (ISBN 978-82-7174-268-3) 14 p.
OCEAN NOFIMA UiT Untitled
 
2016
34 Ageeva, Tatiana Nikolaevna.
Effects of Food deprivation on quality aspects of fillet Products from live stored cod (Gadus morhua L.). 46th WEFTA Conference; 2016-10-12 - 2016-10-14
NOFIMA Untitled
 
35 Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Kristoffersen, Silje.
Levendelagring av torsk – potensial for økt verdiskapning. Skreikonferansen 2016; 2016-02-18
NOFIMA Untitled
 
36 Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi.
Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk. Foredrag for Nærings- og fiskerideparemetnet (NFD); 2016-11-07
NOFIMA Untitled
 
37 Kristoffersen, silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi.
Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk. FHF Hvitfiskkonferanse; 2016-10-20
NOFIMA Untitled
 
38 Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi.
Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk - Registrering for fiskeindustrien og fiskeri. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-426-5) 31 p. Nofima rapportserie(42/2016)
NOFIMA Untitled
 
39 Kristoffersen, silje; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth.
Shelf life of Skrei (Gadus morhua L.) fillets related to different storage conditions. 46th WEFTA meeting; 2016-10-11 - 2016-10-14
NOFIMA Untitled
 
40 Lorentzen, Grete Elisabeth; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna.
Kvalitet på filetprodukter av kvalitetsmerket skrei. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-398-5) 39 p. Nofima rapportserie(28/2016)
NOFIMA Untitled
 
2015
41 Ageeva, Tatiana Nikolaevna.
Levendelagret torsk og filetkvalitet. Forskningsdagene 2015; 2015-09-21
NOFIMA Untitled
 
42 Ageeva, Tatiana Nikolaevna.
Levendelagret torsk og filetkvalitet. Workshop Nofima; 2015-12-02
NOFIMA Untitled
 
43 Ageeva, Tatiana Nikolaevna.
Levendelagret torsk og filetkvalitet. Forskningsdagene 2015; 2015-09-18
NOFIMA Untitled
 
44 Ageeva, Tatiana Nikolaevna.
Levendelagret torsk og filetkvalitet. Forskningsdagene 2015; 2015-09-23
NOFIMA Untitled
 
45 Ageeva, Tatiana Nikolaevna.
Levendelagret torsk og filetkvalitet. Forskningsdagene 2015; 2015-09-22
NOFIMA Untitled
 
46 Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Joensen, Sjurdur; Olsen, Ragnar Ludvig; Esaiassen, Margrethe.
Levendelagret torsk og filetkvalitet. Workshop; 2015-12-02 - 2015-12-02
NOFIMA UiT Untitled
 
47 Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Olsen, Ragnar Ludvig; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Esaiassen, Margrethe.
Live Storage of Atlantic cod (Gadus morhua L.) without feeding – effects on fillet quality. TAFT 2015 5th Trans-Atlantic Fisheries Technology conference; 2015-10-13 - 2015-10-15
NOFIMA UiT Untitled
 
2014
48 Ageeva, Tatiana Nikolaevna.
Sammenlignende in vitro fordøyelse av fiskemuskel og kjøtt. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2014 54 p.
UiT Untitled