Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 58 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Bjerke, Rune; Elvekrok, Ingunn.
Sponsorship-based health care programs and their impact on employees' motivation for physical activity. European Sport Management Quarterly 2020 s. 1-24
HK USN Untitled
 
2 Elvekrok, Ingunn; Engeset, Marit Gundersen; Nilsen, Etty Ragnhild.
Det er naudsynt med eit kritisk blikk på strøyming av undervisning. Forskning.no 2020
USN UiT Untitled
 
2019
3 Elvekrok, Ingunn.
Staging memorable experiences with sensory tools. Odours in experience design.. International Competence Network on Tourism, ICNT 2019; 2019-06-16 - 2019-06-20
USN Untitled
 
4 Elvekrok, Ingunn; Gulbrandsøy, Pia.
Jakten på gode sanseopplevelser : En fortelling i tre akter. I: Eventledelse : En forskningsbasert antologi. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03219-1. s. 160-173
USN Untitled
 
5 Elvekrok, Ingunn; Pia, Gulbrandsøy.
A NIGHT TO REMEMBER: STAGING MEMORABLE EXPERIENCES WITH SENSORY TOOLS. 9th International Conference on Tourism Management & Related Issues; 2019-09-19 - 2019-09-20
USN Untitled
 
6 Halvorsen, Torill Aagot; Jenkins, Andrew; Elvekrok, Ingunn; Zaikina, Veronika.
Motivation, - how to make it,- how to break it. Developing Doctoral Supervision at USN; 2019-05-23 - 2019-05-23
USN Untitled
 
7 Veflen, Nina; Scholderer, Joachim; Elvekrok, Ingunn.
Composition of Collaborative Innovation Networks: An Investigation of Process Characteristics and Outcomes. International Journal on Food System Dynamics 2019 ;Volum 10.(1) s. 1-20
BI USN NMBU Untitled
 
2018
8 Awaleh, Fahad; Engelseth, Per; Elvekrok, Ingunn.
Micro-positioning as purposeful interaction. A conceptual framework for micro-positioning within dyads.. IMP Asia; 2018-12-02 - 2018-12-05
HIM USN Untitled
 
9 Bratholm, Berit; Elvekrok, Ingunn.
En studie av læring hos tillitsvalgte i universitets- og høgskolesektoren. Forskning og Forandring 2018 ;Volum 1.(1) s. 30-50
USN Untitled
 
10 Eide, Hilde; Elvekrok, Ingunn; Dugstad, Janne H.
Helseinnovasjon i Drammensregionen - En forstudie om interesse og grunnlag for samskaping. Drammen: Skriftserien Universitetet i Sørøst-Norge 2018 (ISBN 978-82-7860-338-3) 28 s.
USN Untitled
 
11 Elvekrok, Ingunn.
Kafedialog som verktøy for utvikling. Utvikling av samarbeid i helsesektoren; 2018-11-05 - 2018-11-05
USN Untitled
 
12 Elvekrok, Ingunn.
Kommunikasjon i komplekse organisasjoner. Utfordringer og muligheter i geografisk spredte organisasjoner. Workshop for ledergruppen; 2018-06-21 - 2018-06-21
USN Untitled
 
13 Elvekrok, Ingunn.
Tillit til sjefen er ikke nok. www.forskning.no 2018
USN Untitled
 
14 Elvekrok, Ingunn; Tobiassen, Anita Ellen.
The Value of Accelerator Programs in the Internationalization of Norwegian New Ventures. ECIE13th European Conference on Innovation and Entrepreneurship; 2018-09-20 - 2018-09-21
OSLOMET USN Untitled
 
15 Nilsen, Etty Ragnhild; Elvekrok, Ingunn; Engeset, Marit Gundersen.
The increased use of live streaming in talks and lectures - what do we gain?. FIBE; 2018-01-04 - 2018-01-05
USN Untitled
 
16 Nilsen, Etty Ragnhild; Elvekrok, Ingunn; Samuelsen, Roar.
Proximity Profiles, Networks and Capabilities. Destination Development in Hemsedal, Norway. NEON konferansen 2018; 2018-11-21 - 2018-11-22
FHI NORD USN Untitled
 
17 Tobiassen, Anita Ellen; Elvekrok, Ingunn; Jahnsen, Erlend Listøl; Løtvedt, Alexander Sæbø.
The value of accelerator programmes in the internationalization of Norwegian international new ventures. Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE 2018 ;Volum 2018-September. s. 1064-1072
OSLOMET USN Untitled
 
2017
18 Elvekrok, Ingunn.
Hvordan være ressurser for hverandre i et nettverk. Nettverkssamling Nettverk for norske Glasshytter; 2017-03-24
USN Untitled
 
19 Elvekrok, Ingunn.
Intermediary and ultimate relationship outcomes in a tourism destination. Based on a paper in progress, by professors Nina Veflen, BI and Joachim Scholderer, NMBU and myself.. ICNT - Tourism conference; 2017-11-15 - 2017-11-17
USN Untitled
 
20 Elvekrok, Ingunn.
Kafedialog som pedagogisk verktøy.. Pedagogisk forum; 2017-11-30 - 2017-11-30
USN Untitled
 
21 Elvekrok, Ingunn.
Kommunikasjon i komplekse organisasjoner.. Tillitvalgteseminar Forskerforbundet; 2017-12-05 - 2017-12-06
USN Untitled
 
22 Elvekrok, Ingunn.
Motstander, medspiller, hva nå? Om tillitsvalgtrollen i avtaleverket. Søkelys på arbeidslivet 2017 ;Volum 34.(3) s. 216-228
USN Untitled
 
23 Elvekrok, Ingunn; Veflen, Nina; Nilsen, Etty Ragnhild; Gausdal, Anne Haugen.
Firm innovation benefits from regional triple-helix networks. Regional studies 2017 ;Volum 52.(9) s. 1214-1224
BI USN Untitled
 
2016
24 Bratholm, Berit; Elvekrok, Ingunn.
Employee union representatives: Trajectories of learning and collective knowledge building in challenging times. International Labour and Employment Relations Association; 2016-09-08 - 2016-09-10
OSLOMET USN Untitled
 
25 Bratholm, Berit; Elvekrok, Ingunn.
Tanker om tillitsvalgtopplæring 24.8.2016. Seminar om opplæringsprogrammer for Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet og Forskerforbundet; 2016-08-24 - 2016-08-24
HIOA UIS Untitled
 
26 Bratholm, Berit; Elvekrok, Ingunn.
Tillitsvalgtsrollen - aktuell forskning. Utdanningsforbundets kurs for fylkesledere; 2016-11-30 - 2016-11-30
USN Untitled
 
27 Elvekrok, Ingunn.
Nytten av Nettverk. Nettverkssamling for norske Glasshytter; 2016-04-29
USN Untitled
 
28 Elvekrok, Ingunn.
Tillit og samspill for bedre resultater. Personalsamling NAV; 2016-06-17
USN Untitled
 
2015
29 Bratholm, Berit; Elvekrok, Ingunn.
Omstillingshåndbok - erfaringer fra fusjonsprosessen Buskerud/Vestfold. Seminar for hovedtillitsvalgte i NTNU-fusjonen; 2015-09-01 - 2015-09-02
UIS HIOA Untitled
 
30 Elvekrok, Ingunn.
Kommunikasjon og samspill i boligselskap. Styrekonferanse NBBL; 2015-09-17
USN Untitled
 
31 Engeset, Marit Gundersen; Elvekrok, Ingunn.
Authentic Concepts: Effects on Tourist Satisfaction. Journal of Travel Research 2015 ;Volum 54.(4) s. 456-466
USN Untitled
 
2014
32 Elvekrok, Ingunn.
Hvordan gjør vi det hos oss? Om samspill og kommunikasjon i organisasjoner.. Personalsamling NAV; 2014-10-21
USN Untitled
 
2013
33 Olsen, Nina Veflen; Elvekrok, Ingunn; Gausdal, Anne; Nilsen, Etty Ragnhild; Scholderer, Joachim.
Vertical vs. Horizontal Networks: The implications for innovation. 7th International European Forum (Igls-Forum); 2013-02-18 - 2013-02-22
USN NOFIMA Untitled
 
34 Elvekrok, Ingunn; Gausdal, Anne; Nilsen, Etty Ragnhild; Olsen, Nina Veflen.
What’s in it for the firm? Innovation benefits from participating in constructed regional triple-helix networks. 8th International Seminar on Regional Innovation Policies; 2013-10-10 - 2013-10-11
USN NOFIMA Untitled
 
35 Elvekrok, Ingunn; Smith, Kristin Haugland.
Kafédialog som pedagogisk verktøy. UNIPED 2013 ;Volum 36.(2) s. 25-37
NORD USN Untitled
 
36 Engeset, Marit Gundersen; Elvekrok, Ingunn.
Authentic Concepts: Effects on Tourist Satisfaction. 8th International Competence Network for Tourism Research and Education; 2013-11-06 - 2013-11-09
USN Untitled
 
2012
37 Elvekrok, Ingunn.
Collaborating to innovate: relationship quality in constructed networks. 6th Annual International Competence Network for Tourism Research and Education Conference(ICNT); 2012-11-27 - 2012-12-02
USN Untitled
 
38 Elvekrok, Ingunn.
Hva har vi lært om effekter av nettverk og sammenhengen mellom nettverk og innovasjon. Utvikling av bedriftsnettverk og virkemidler for regional innovasjon; 2012-03-14
USN Untitled
 
39 Elvekrok, Ingunn; Olsen, Nina Veflen.
Critical events in cluster life cycles. The 7th International Seminar on Regional Innovation Policies; 2012-10-11 - 2012-10-13
USN NOFIMA Untitled
 
40 Olsen, Nina Veflen; Elvekrok, Ingunn; Nilsen, Etty Ragnhild.
Drivers of food SMEs network success: 101 tales from Norway. Trends in Food Science & Technology 2012 ;Volum 26.(2) s. 120-128
USN NOFIMA Untitled
 
2011
41 Elvekrok, Ingunn; Huse, Runi Wesetrud; Nilsen, Etty Ragnhild.
Fornuft eller følelser: om estetikk og ytelse på arbeidsplassen. NEON konferansen 2011; 2011-11-16 - 2011-11-18
USN Untitled
 
2010
42 Elvekrok, Ingunn.
Mat og muligheter.. Nettverkssamling Matrike Ringerike; 2010-03-08
USN Untitled
 
43 Elvekrok, Ingunn; Engeset, Marit Gundersen.
Autentiske matopplevelser og gjestens tilfredshet, gjenkjøp og anbefaling : Resultater fra gjesteundersøkelse ved 4 DNT-hytter. Drammen: Høgskolen i Buskreud 2010 (ISBN 9788282610001) 60 s. Rapporter fra Høgskolen i Buskerud(76)
USN Untitled
 
44 Elvekrok, Ingunn; Espelien, Anne.
Lokalmatens rolle i reiselivet i Buskerud . Virkemidler for regional FOU og innovasjon. Drammen: Høgskolen i Buskreud 2010 (ISBN 9788291116990) 43 s. Rapporter fra Høgskolen i Buskerud(75)
USN Untitled
 
45 Engeset, Marit Gundersen; Elvekrok, Ingunn.
The Impact of Attribute Salience on the Relationship Between Attribute Satisfaction, Overall Satisfaction, and Repurchase Intentions. Johan Arndt konferansen; 2010-06-07 - 2010-06-08
USN Untitled
 
46 Olsen, Nina Veflen; Elvekrok, Ingunn.
101 historier om innovasjon i SMB-nettverk. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2010 ;Volum 13.(6) s. 50-59
BI USN NOFIMA Untitled
 
47 Olsen, Nina Veflen; Elvekrok, Ingunn.
101 historier om innovasjon i SMB-nettverk. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2010 s. 36-45
USN NOFIMA Untitled
 
2009
48 Elvekrok, Ingunn.
Planning for the future.. PURE : The PASCAL Universities' Regional Engagement project; 2009-05-20 - 2009-05-22
USN Untitled
 
49 Elvekrok, Ingunn; Gulbrandsøy, Pia.
Reiselivskompetanse i Buskerud : gjennomført i forbindelse med VRI prosjektet. Drammen/Hønefoss: Høgskolen i Buskreud 2009 (ISBN 9788291116945) 17 s. Rapporter fra Høgskolen i Buskerud(71)
USN Untitled
 
2008
50 Elvekrok, Ingunn.
Culture tourism in Norway. International Competence Network of Tourism Management (ICNT); 2008-10-29 - 2008-10-31
USN Untitled
 
    Vis neste liste