Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-27 av 27

2017
1 Hennum, Nicole.
Knowledge and Power. Arguments for an ethical use of theories.. European Social work Research Association - ESWRA; 2017-05-19 - 2017-05-21
HIOA Untitled
 
2 Hennum, Nicole.
The Norwegian child protection services in stormy weather. Critical and radical social work An international journal 2017 ;Volum 5.(3) s. 319-334
OSLOMET Untitled
 
3 Kojan, Bente Heggem; Hennum, Nicole; Havnen, Karen J Skaale; Fauske, Halvor; Christiansen, Øivin.
Social work, decision-making and complexity. Symposium; 2017-04-19 - 2017-04-21
OSLOMET NORCE NTNU Untitled
 
2016
4 Hennum, Nicole.
Barnevernsbarn i ekspertisesamfunn: Tid for refleksjoner. I: Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49269-1. s. 131-151
HIOA Untitled
 
5 Hennum, Nicole.
Kunnskapens makt i beslutninger. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8. s. 48-61
HIOA Untitled
 
2015
6 Hennum, Nicole.
Makten i barnet. Norges Barnevern 2015 ;Volum 92.(2) s. 124-138
HIOA Untitled
 
2014
7 Hennum, Nicole.
Developing Child-Centered Social Policies: When Professionalism Takes Over. Social Sciences 2014 ;Volum 3.(3) s. 441-459
HIOA Untitled
 
8 Hennum, Nicole.
Makten i barnet. Barnekonvensjonen 25 år: Barnevernet og etniske minoriteter; 2014-11-20 - 2014-11-20
HIOA Untitled
 
9 Hennum, Nicole.
Steered objects or steering subjects: Children in child-centered societies. XXth ISPCAN Congress on Child Abuse and Neglect; 2014-09-14 - 2014-09-17
HIOA Untitled
 
10 Hennum, Nicole.
The Aporias of Reflexivity: Standpoint, Position and Non-normative Childhoods. Journal of Progressive Human Services 2014 ;Volum 25.(1) s. 1-17
HIOA Untitled
 
2013
11 Hennum, Nicole.
Barns plass i familier: Nasjonsgitt?. Irene Levins jubileums konferanse; 2013-02-14 - 2013-02-14
HIOA Untitled
 
2012
12 Hennum, Nicole.
Children's confidences, parents' confessions: Child welfare dialogues as technologies of control. Qualitative Social Work 2012 ;Volum 11.(5) s. 535-549
HIOA Untitled
 
2011
13 Hennum, Nicole.
Barnevern som deltaker i samfunnets barneprosjekt. Norsk Barnevern Kongress; 2011-09-14 - 2011-09-16
HIOA Untitled
 
14 Hennum, Nicole.
Barnevernssamtaler som integreringsverktøy. I: Multikulturell Teori og Flerkulturelle Praksiser. Abstrakt forlag 2011 ISBN 978-82-7935-309-6. s. 139-162
HIOA Untitled
 
15 Hennum, Nicole.
Controlling children's lives: covert messages in child protection service reports. Child & Family Social Work 2011 ;Volum 16.(3) s. 336-344
HIOA Untitled
 
16 Lenz, Claudia; Levin, Irene; Wetlesen, Tone Schou; Hennum, Nicole.
Introduction. Journal of Comparative Family Studies 2011 (06)
HIOA NTNU Untitled
 
2010
17 Hennum, Nicole.
Barn og familier med annen etnisk bakgrunn enn norsk i møte med barneverntjenesten. Norsk psykologikongress; 2010-08-30 - 2010-08-31
HIOA Untitled
 
18 Hennum, Nicole.
Barneverntjenesten og forståelser av rusmisbrukende ungdom. Ungdom i risiko; 2010-02-18 - 2010-02-18
HIOA Untitled
 
19 Hennum, Nicole.
Controlling children's lives: covert messages in child protection service reports. Child & Family Social Work 2010
HIOA Untitled
 
20 Hennum, Nicole.
Mot en standardisering av voksenhet? Barn som redskap i statens disiplinering av voksne. Sosiologi i dag 2010 ;Volum 40.(1/2) s. 57-75
HIOA Untitled
 
21 Hennum, Nicole.
Refleksiv forskningspraksis i møte med ikke-normativ barndom. Forum for kvalitativ forskning; 2010-11-30 - 2010-11-30
HIOA Untitled
 
22 Levin, Irene; Hennum, Nicole; Lenz, Claudia; Vetlesen, Schou, Tone.
Families and Memories: Continuity and Social Change Redigert en special issue og skrevet introduksjonskapittelet. Journal of Comparative Family Studies 2010 ;Volum 42.(3) s. -
HIOA NTNU RBUP-ØS Untitled
 
2009
23 Hennum, Nicole.
Ambisiøst om kompetanse. Anmeldelse av Nygren , P. & Thuen, H. (2008) Barn og unges kompetanseutvikling. Universitetsforlaget. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2009 ;Volum 46.(9) s. 882-885
HIOA Untitled
 
24 Hennum, Nicole.
Tilknytningsteori i praksis: Etiske betraktninger. Nordisk barnevernkongress; 2009-09-09 - 2009-09-11
HIOA Untitled
 
2008
25 Dahle, Rannveig; Hennum, Nicole.
Barnevernstjenestens håndtering av saker med vold og seksuelle overgrep. Oslo: NOVA 2008 (ISBN 978-82-7894-280-2) ;Volum 2008.167 s. NOVA Rapport(5)
HIOA Untitled
 
2002
26 Hennum, Nicole.
Kjærlighetens og autoritetens kulturelle koder. Om å være mor og far for norsk ungdom. : NOVA 2002 (ISBN 82-7894-149-1) ;Volum 2002.363 s. NOVA Rapport(19)
HIOA Untitled
 
1997
27 Hennum, Nicole.
Den komplekse virkelighet. Krise- og utredningsinsitusjoners tvetydige verden. : NOVA 1997 (ISBN 82-7894-013-4) ;Volum 1997.99 s. NOVA Rapport(11)
HIOA Untitled