Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 73 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Eimhjellen, Ivar.
Frivillig arbeid i eit klasseperspektiv. Hvem er de frivillige?; 2020-01-15 - 2020-01-15
NORCE Untitled
 
2 Eimhjellen, Ivar.
Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner. Frivillighet og beredskap i lokalsamfunnet; 2020-01-29 - 2020-01-29
NORCE Untitled
 
3 Eimhjellen, Ivar.
Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg. Hvem er de frivillige?; 2020-01-15 - 2020-01-15
NORCE Untitled
 
4 Eimhjellen, Ivar; Bentsen, Henrik Litleré; Wollebæk, Dag.
Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020 (ISBN 978-82-7763-652-8) 75 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2020:2)
ISF NORCE Untitled
 
5 Eimhjellen, Ivar; Fladmoe, Audun.
Frivillighet, klasse og sosial ulikhet: Norsk frivillighet i et klasseperspektiv. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020 (ISBN 978-82-7763-650-4) 71 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2020:1)
ISF NORCE Untitled
 
6 Trætteberg, Håkon Solbu; Eimhjellen, Ivar; Ervik, Rune; Enjolras, Bernard; Skiple, Jon Kåre.
Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020 (ISBN 978-82-7763-654-2) 106 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2020:3)
ISF NORCE Untitled
 
2019
7 Eimhjellen, Ivar.
New forms of civic engagement. Implications of social media on civic engagement and organization in Scandinavia.. I: Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-319-98716-3. s. 135-152
NORCE Untitled
 
8 Eimhjellen, Ivar.
Sosial ulikhet i frivillig engasjement. Toppledermøte NIF, BUFdir, Oslo Kommune, NAV etc.; 2019-10-07
NORCE Untitled
 
9 Eimhjellen, Ivar.
Sosial ulikhet i frivillig engasjement. Innlegg på arrangementet Oppvekst og sosiale ulikheter.. Arendalsuka; 2019-08-14 - 2019-08-14
NORCE Untitled
 
10 Eimhjellen, Ivar.
Voluntary-public sector coproduction in Norway – new public management strategies and forms of collaboration?. In For Care Final Conference; 2019-11-20 - 2019-11-20
NORCE Untitled
 
11 Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar.
Frivillighetens grunnfjell. Ildsjelene er avgjørende for norsk frivillighet. Avisa Vårt land 2019
ISF UiB Untitled
 
12 Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Sveinung.
Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2019 (ISBN 978-82-7763-621-4) 52 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2019:1)
ISF UiB Untitled
 
2018
13 Eimhjellen, Ivar.
Flyktningengasjement i sosiale medier. Et mediepraksisperspektiv på flyktningsituasjonen i 2015. I: Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202590420. s. 189-210
NORCE Untitled
 
14 Eimhjellen, Ivar.
Kollektiv handling i digitale medier – nye digitale skilje?. Fagforbundets medlemskonferanse om digitalt utenforskap; 2018-04-18 - 2018-04-18
NORCE Untitled
 
15 Eimhjellen, Ivar.
Refleksiv institusjonalisering. Nytt frivillig engasjement i brytningen mellom endring og stabilitet. I: Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202590420. s. 211-234
NORCE Untitled
 
16 Eimhjellen, Ivar.
Sivilsamfunn og integrering. Voksenåsen samarbeidssenter - nordisk nettverk; 2018-03-06 - 2018-03-06
NORCE Untitled
 
17 Eimhjellen, Ivar; Arnesen, Sveinung.
Organisasjonsengasjement blant innvandrarar. Oslo/Bergen: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2018 (ISBN 978-82-7763-602-3) ;Volum 2018.55 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(3)
NORCE UiB Untitled
 
18 Eimhjellen, Ivar; Ljunggren, Jørn.
Demokratisering av deltakelse gjennom sosiale medier. Sosial ulikhet i nordmenns digitale samfunnsengasjement. I: Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202590420. s. 63-100
NORCE UiO Untitled
 
19 Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Folkestad, Bjarte; Ødegård, Guro.
Changing patterns of volunteering and participation. I: Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer 2018 ISBN 9783319772639. s. 25-65
OSLOMET ISF NORCE Untitled
 
20 Enjolras, Bernard; Eimhjellen, Ivar.
Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 9788202590420) 302 s.
ISF NORCE Untitled
 
21 Enjolras, Bernard; Eimhjellen, Ivar.
Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling. I: Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202590420. s. 7-30
ISF NORCE Untitled
 
2017
22 Eimhjellen, Ivar.
Deltaking og inkludering i norsk frivilligliv. EIT KULTUR- OG IDRETTSLIV FOR ALLE? Fylkeskulturkonferansen 2017 Kultur- og idrettskonferansen i Hordaland; 2017-11-16
NORCE Untitled
 
23 Eimhjellen, Ivar.
Frivilligliv og integrering - kunnskap frå ferske forskingsprosjekt.. Fagseminar; 2017-05-11
NORCE Untitled
 
24 Eimhjellen, Ivar.
Kollektiv handling i digitale medier - nye digitale skilje?. Ungs medborgerskap: Betingelser og barrierer for unges deltakelse i politikk og foreningsliv; 2017-03-02
NORCE Untitled
 
25 Eimhjellen, Ivar.
Kollektiv handling i digitale medier – nye digitale skilje?. Norsk frivillighet – utviklingstrender og samfunnseffekter; 2017-11-08
NORCE Untitled
 
26 Eimhjellen, Ivar.
Nye former for frivillighet. KS - Frivillighetskonferanse; 2017-05-19
NORCE Untitled
 
27 Eimhjellen, Ivar.
Sosialt entreprenørskap og sektorrelasjonar i Noreg. Sosialt entreprenørskap i Norge: Muligheter og utfordringer; 2017-06-22
NORCE Untitled
 
28 Eimhjellen, Ivar.
Volunteering for refugees in Norway – levels and forms of engagement. Humanitarianism as social movement: (re) framing actions of solidarity; 2017-10-10
NORCE Untitled
 
29 Eimhjellen, Ivar; Ljunggren, Jørn.
Kollektiv handling i digitale medier : Nye digitale skiller?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2017 (ISBN 978-82-7763-555-2) 84 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2017-3)
ISF NORCE Untitled
 
30 Eimhjellen, Ivar; Loga, Jill M.
Nye samarbeidsrelasjoner mellom kommuner og frivillige aktører: Samskaping i nye samarbeidsforhold?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2017 (ISBN 978-82-7763-577-4) 55 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2017-9)
HVL NORCE Untitled
 
31 Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Eimhjellen, Ivar.
Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?. ECPR General Conference 2017; 2017-09-06 - 2017-09-09
ISF NORCE Untitled
 
32 Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Eimhjellen, Ivar.
Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?. XVII Nordic Political Science Congress; 2017-08-08 - 2017-08-11
ISF NORCE Untitled
 
33 Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Eimhjellen, Ivar.
Endringer i frivillig innsats: Norge i et skandinavisk perspektiv. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2017 (ISBN 978-82-7763-585-9) 93 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2017-10)
ISF NORCE Untitled
 
2016
34 Eimhjellen, Ivar.
Forsker: – Grupper på Facebook tilbyr raskere hjelp enn veldedige organisasjoner. NRK Radio [Radio] 2016-12-12
NORCE Untitled
 
35 Eimhjellen, Ivar.
Forsker: – Grupper på Facebook tilbyr raskere hjelp enn veldedige organisasjoner. NRK Hordaland [Internett] 2016-12-12
NORCE Untitled
 
36 Eimhjellen, Ivar.
Innvandrarar si deltaking i norsk frivilligliv : Nye tal og metodiske utfordringar. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2016 (ISBN 978-82-7763-505-7) 60 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2016-3)
NORCE Untitled
 
37 Eimhjellen, Ivar; Loga, Jill.
Utvikling av sosialt entreprenørskap i Norge. Bergen: Uni Research Rokkansenteret 2016 (ISBN 978-82-8095-112-0) 87 s.
NORCE Untitled
 
38 Eimhjellen, Ivar; Ødegård, Guro.
Klima og migrasjon : To casestudier av sivilsamfunnsorganisering i ei ny tid. Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2016 (ISBN 978-82-7763-500-2) 124 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2016-2)
OSLOMET ISF NORCE Untitled
 
39 Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard.
Nordmenn stiller opp når det trengs. NRK Ytring 2016
ISF NORCE Untitled
 
40 Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard.
Nordmenns bidrag i flyktningsituasjonen 2015/2016. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2016 (ISBN 978-82-7763-522-4) 50 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2016-6)
ISF NORCE Untitled
 
41 Loga, Jill; Eimhjellen, Ivar; Eschweiler, Jenny; Ingstad, Eline Synneva Lorentzen; Stokstad, Sigrid; Winsvold, Marte.
Sosiale entreprenører - partnerskap for nye løsninger. Bergen: Uni Research Rokkansenteret 2016 (ISBN 978-82-8095-104-5) ;Volum 2016.128 s. Rapport - Rokkansenteret(1)
OSLOMET NORCE UiO ISF Untitled
 
42 Loga, Jill; Eimhjellen, Ivar; Eschweiler, Jenny; Ingstad, Eline Synneva Lorentzen; Stokstad, Sigrid; Winsvold, Marte Slagsvold.
Hefte: Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger. Oslo: KS 2016
OSLOMET NORCE UiO Untitled
 
2015
43 Loga, Jill; Eimhjellen, Ivar; Lied, Camilla.
Frivillig sektor og boligsosialt arbeid. Bergen: Uni Research Rokkansenteret 2015 103 s.
OSLOMET NORCE Untitled
 
2014
44 Eimhjellen, Ivar.
Det organiserte sivilsamfunn i Noreg. Kunnskapsdepartementets konferanse om opplæring og utdanning i menneskerettigheter og demokrati; 2014-10-13 - 2014-10-13
NORCE Untitled
 
45 Eimhjellen, Ivar.
Doktoravhandling om Facebook og frivilligheit. NRK Sogn og Fjordane [Radio] 2014-11-27
NORCE Untitled
 
46 Eimhjellen, Ivar.
Frivillighet i eit Nettverksamfunn. Regionkonferanse; 2014-09-16 - 2014-09-17
NORCE Untitled
 
47 Eimhjellen, Ivar.
From face-to-face to Facebook? Web technologies in Norwegian civil society. : University of Bergen 2014 (ISBN 978-82-308-2805-2)
NORCE UiB Untitled
 
48 Eimhjellen, Ivar.
Gloppar med doktorgrad i samfunnsengasjement og Facebook. NRK Sogn og Fjordane, Nettavis [Avis] 2014-11-27
NORCE Untitled
 
49 Eimhjellen, Ivar.
Internet communication: does it strengthen local voluntary organizations?. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 2014 ;Volum 43.(5) s. 890-909
NORCE UiB Untitled
 
50 Eimhjellen, Ivar.
Organisasjonssamfunnet og sosial kapital. Forelesing HiB; 2014-02-12 - 2014-02-12
NORCE Untitled
 
    Vis neste liste