Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 108 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Flödl, Peter; Hauer, Christoph.
Sammenligning av estimat av vanndekket areal basert på hydrodynamisk modellering og droneflybilder tatt på forskjellige vannføringer i Vassbygdselva. Villakskonferanse 2019; 2019-01-22 - 2019-01-23
NORCE Untitled
 
2018
2 Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich; Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph; Vollset, Knut Wiik; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven Erik; Helle, Turid Myklebust; Johannessen, Arne; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Hobæk, Anders; Skancke, Liv Bente; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olaf; Vethe, Arne.
Blekeprosjektet 2014-2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 132 s. LFI Uni Miljø(317)
NIVA NORCE UIA UiB Untitled
 
3 Fjeldstad, Hans-Petter; Pulg, Ulrich; Forseth, Torbjørn.
Safe two-way migration for salmonids and eel past hydropower structures in Europe: a review and recommendations for best-practice solutions. Marine and Freshwater Research 2018 ;Volum 69. s. 1834-1847
ENERGISINT NINA NORCE Untitled
 
4 Fjeldstad, Hans-Petter; Pulg, Ulrich; Forseth, Torbjørn.
Sikker toveis fiskevandring forbi vannkraftverk : kunnskapsoppdatering og mønsterpraksis. Trondheim: SINTEF Energi AS 2018 (ISBN 978-82-14-06617-3) 69 s. SINTEF Rapport(2017:00723)
ENERGISINT NINA NORCE Untitled
 
5 Hauer, Christoph; Leitner, Patrick; Unfer, Günther; Pulg, Ulrich; Habersack, Helmut; Graf, Wolfram.
The role of sediment and sediment Dynamics in the aquatic environment. I: Riverine Ecosystems Management. Springer Nature 2018 ISBN 978-3-319-73249-7.
NORCE Untitled
 
6 Hauer, Christoph; Wagner, Beatrice; Aigner, Johann; Holzapfel, Patrick; Flödl, Peter; Liedermann, Marcel Georg; Tritthart, Michael; Sindelar, Christine; Pulg, Ulrich; Klösch, Mario; Haimann, Marlene; Dønnum, Bjørn Otto; Stickler, Morten; Habersack, Helmut.
State of the art, shortcomings and future challenges for a sustainable sediment management in hydropower: A review. Renewable & Sustainable Energy Reviews 2018 ;Volum 98. s. 40-55
USN NORCE Untitled
 
7 Pulg, Ulrich.
Bestanden av sjøaure går tilbake. Sogn Avis [Avis] 2018-12-04
NORCE Untitled
 
8 Pulg, Ulrich.
Vassdrag og landbruk - et elsk-hat-forhold? Hvorfor vi ikke kommer utenom rennende vann og hvordan vi kan håndtere dette. Landbrukskonferansen i Bergen; 2018-02-08
NORCE Untitled
 
9 Pulg, Ulrich; Andersson, Atle; Lexander, Anne Jo.
Forsker frykter mørketall: – Det var bare tilfeldig at fiskedøden ble oppdaget. Bergens Tidende [Avis] 2018-05-15
NORCE Untitled
 
10 Pulg, Ulrich; Bjørkeli, Johs..
Fiskedød kan koste Otra kraft flere hundre millioner kroner. Fædrelandsvennen [Avis] 2018-07-11
NORCE Untitled
 
11 Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph.
Kartlegging av gyte- og oppvekstområder for storaure i Tokkeåi i Telemark 2015-2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 42 s. LFI Uni Miljø(307)
NORCE Untitled
 
12 Pulg, Ulrich; Hauer, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen.
Flom og miljø i et endret klima. Forskermøte om flomsikring i Aurland; 2018-04-13
NORCE Untitled
 
13 Pulg, Ulrich; Isaksen, Trond Einar; Velle, Gaute; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Vollset, Knut Wiik; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Gassovermetning i vassdrag - en kunnskapsoppsummering. Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen: NORCE LFI 2018 70 s. LFI Uni Miljø(LFI rapport nr. 312)
NORCE Untitled
 
14 Pulg, Ulrich; Isaksen, Trond Einar; Velle, Gaute; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Vollset, Knut Wiik; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Gassovermetning i vassdrag - en kunnskapsoppsummering. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2018 70 s. LFI Uni Miljø(312)
NORCE Untitled
 
15 Pulg, Ulrich; Langeland, Knut.
Damarbeid trugar laksebestanden i Flåmselva. Bergens Tidende [Avis] 2018-12-24
NORCE Untitled
 
16 Pulg, Ulrich; Langeland, Knut.
Elvemuslingen er omsider tilbake. Bergens Tidende [Avis] 2018-06-23
NORCE Untitled
 
17 Pulg, Ulrich; Langeland, Knut.
Elvemuslingens lange vei tilbake til Apeltunelva. Bergens Tidende [Avis] 2018-06-22
NORCE Untitled
 
18 Pulg, Ulrich; Langeland, Knut.
"Usynlig" fiskedød skjer i stor omfang. Bergens Tidende [Avis] 2018-12-01
NORCE Untitled
 
19 Pulg, Ulrich; Melhus, Ståle.
Fem utslipp bare siden nyttår. Fanaposten [Avis] 2018-02-06
NORCE Untitled
 
20 Pulg, Ulrich; Melhus, Ståle; Stranzl, Sebastian Franz.
Elvemuslingene klarer seg godt i Apeltunvassdraget. Fanaposten [Avis] 2018-12-04
NORCE Untitled
 
21 Pulg, Ulrich; Nilsen, Terje Bringsvor.
Nå er elvemuslinger tilbake i Apeltunelven. Fanaposten pluss [Avis] 2018-06-26
NORCE Untitled
 
22 Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Barlaup, Bjørn Torgeir; Espedal, Espen Olsen; Hauer, Christoph; Fjeldstad, Hans-Petter.
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø - God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker. Småkraftdagane 2018; 2018-03-20 - 2018-03-20
ENERGISINT NORCE Untitled
 
23 Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Melhus, Ståle.
Apeltunvassdraget kan redde truet art. Fanaposten [Avis] 2018-12-04
NORCE Untitled
 
24 Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Melhus, Ståle.
Her er de! Elvemuslingene har klart seg. Fanaposten pluss [Avis] 2018-12-05
NORCE Untitled
 
25 Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Vollset, Knut Wiik; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen.
Gassovermetning i vassdrag. Fiskesymposiet; 2018-04-06
NORCE Untitled
 
26 Pulg, Ulrich; Vollset, Knut Wiik; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Hauer, Christoph; Flödl, Peter.
Gassmetning i Otra nedenfor Brokke 2016-2017 og muligheter for avbøtende tiltak. Bergen: Uni Research AS 2018 31 s. LFI Uni Miljø(319)
NORCE Untitled
 
27 Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz.
Gytefisktelling av lasks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 33 s. LFI Uni Miljø(310)
NORCE Untitled
 
28 Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar.
A Norwegian Handbook: Mitigation measures for improving the aquatic environment. 3rd FIThydro Regional Stakeholder Workshop for the Scandinavian region; 2018-06-04 - 2018-06-05
NORCE UiB Untitled
 
29 Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Barlaup, Bjørn Torgeir; Hauer, Christoph; Fjeldstad, Hans-Petter.
Tiltakshåndboken - er habitattiltak verdt innsatsen?. Fiskesymposiet; 2018-04-05 - 2018-04-06
ENERGISINT NORCE Untitled
 
30 Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Flödl, Peter; Hauer, Christoph.
A COMPARISON OF CALCULATING WETTED AREA BY HYDRAULIC MODELLING AND IN SITU UAV MEASUREMENTS IN A NORWEGIAN SALMONID STREAM.. ISE Ecohydraulics 2018; 2018-08-19 - 2018-08-24
NORCE Untitled
 
31 Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore.
Erfaringer med tiltaksgjennomføring i vassdrag. Eksempler på miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.. Seminar om fiske- og vassdragsforvaltning; 2018-09-10 - 2018-09-10
NORCE UiB Untitled
 
2017
32 Melhus, Ståle; Pulg, Ulrich.
- Tenk at det svømmer fisk forbi skolen vår!. Fanaposten [Internett] 2017-10-29
NORCE Untitled
 
33 Pulg, Ulrich.
Flaum - sikker? Flaum og vassdragsmiljø i eit endra klima - innovative metodar for restaurering og betre miljøtilstand. Oppstartsseminar for prosjektet "Flaum og miljø"; 2017-02-06
NORCE Untitled
 
34 Pulg, Ulrich.
Flaum og vassdragsmiljø i eit endra klima - innovative metodaer for restaurering og betre miljøtilstand. Nasjonalt seminar for vassdragsrestaurering; 2017-09-27
NORCE Untitled
 
35 Pulg, Ulrich.
Hvordan velge rett - restaurering og habitattiltak. Workshop for Tiltakshånboken; 2017-04-24
NORCE Untitled
 
36 Pulg, Ulrich.
Kunnskapsoppsummering fiskepassasjer. CEDREN SafePass møte; 2017-12-12
NORCE Untitled
 
37 Pulg, Ulrich.
Lessons learned - restaurering av sjøaurevassdrag i Norge.. Sjøørretseminar - hva kan vi lære av hverandre i Danmark, Sverige og Norge?; 2017-03-24
NORCE Untitled
 
38 Pulg, Ulrich.
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø. Sogn og Fjordane vassregionutval 3.-4. oktober 2017; 2017-10-03 - 2017-10-04
NORCE Untitled
 
39 Pulg, Ulrich.
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø - God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.. Samling for Norges Fylkesmenn - miljøavdelinger; 2017-10-18
NORCE Untitled
 
40 Pulg, Ulrich.
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø - god praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.. Nasjonalt seminar for vassdragsrestaurering; 2017-09-27
NORCE Untitled
 
41 Pulg, Ulrich.
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø - hva er det?. Vannkraft og vilkårsrevisjoner; 2017-01-18
NORCE Untitled
 
42 Pulg, Ulrich.
Vannkraft, flom og fisk - plass til alt?. Arbeiderparti Bergen - gruppemøte; 2017-03-15
NORCE Untitled
 
43 Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Fjeldstad, Hans-Petter.
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.. Bergen: Uni Research AS 2017 180 s. LFI Uni Miljø(296)
ENERGISINT NORCE UiB Untitled
 
44 Pulg, Ulrich; Brekke, K.M..
Har enno ikkje klart å lura oteren i fella. Sogn avis [Avis] 2017-12-13
NORCE Untitled
 
45 Pulg, Ulrich; Edvardsen, Siss-May.
FoU-prosjekt skal gje betre flaumsikring og betre miljøtilstand.
NORCE Untitled
 
46 Pulg, Ulrich; Melhus, Ståle.
Fiskeprosjektet i Apeltunelven er en suksess. Fanaposten [Avis] 2017-10-27
NORCE Untitled
 
47 Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz.
Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2016.. Bergen: Uni Research Miljø 2017 33 s. LFI Uni Miljø(292)
NORCE UiB Untitled
 
48 Stranzl, Sebastian Franz; Barlaup, Bjørn Torgeir; Postler, Christoph; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen.
Kanalisert strekning i Audna; bonitering og drivtelling av gytefisk som grunnlag for restaureringstiltak.. Bergen: Uni Research AS 2017 39 s. LFI Uni Miljø(293)
NORCE Untitled
 
49 Velle, Gaute; Halvorsen, Godtfred A.; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen.
Påvirkning fra gassovermetning på bunndyr i Otra nedstrøms Brokke. Bergen: Uni Research Miljø 2017 26 s. LFI Uni Miljø(283)
NORCE Untitled
 
2016
50 Bakken, Tor Haakon; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Alfredsen, Knut; Arnekleiv, Jo Vegard; Berg, Ole Kristian; Casas-Mulet, Roser; Charmasson, Julie; Greimel, Franz; Halley, Duncan John; Hedger, Richard David; Larsen, Bjørn Mejdell; Leo, Florian; Melcher, Andreas; Puffer, Michael; Pulg, Ulrich; Reitan, Ole; Ruther, Nils; Saltveit, Svein Jakob; Sauterleute, Julian Friedrich; Schneider, Matthias; Skoglund, Helge; Sundt, Håkon; Timalsina, Netra Prasad; Ugedal, Ola; van Dijk, Jiska Joanneke; Vollset, Knut Wiik; Zakowsky, Tania; Zinke, Peggy.
Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri. Trondheim, Norway: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 (ISBN 978-82-426-2834-3) 205 s. NINA temahefte(62)
ENERGISINT NINA NORCE NTNU UiO Untitled
 
    Vis neste liste