Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-48 av 48

2021
1 Gjersøe, Heidi Moen.
Insourcing» av SE som arbeidsmarkedstiltak i NAV, hvilke dilemmaer opplever bakkebyråkratiet?. Supported Employment – hva nå?; 2021-10-15 - 2021-10-15
OSLOMET Untitled
 
2 Gjersøe, Heidi Moen.
Magnus Paulsen Hansen (2019), The Moral Economy of Activation: Ideas, Politics and Policies, £75.00, Bristol: Policy Press, pp. 250, hbk. Journal of Social Policy 2021 ;Volum 50.(2) s. 438-439
OSLOMET Untitled
 
3 Gjersøe, Heidi Moen.
Providing help or restrictions? Frontline workers’ understandings of behavioural conditionality for health-related social insurance and social assistance benefit in a joined-up governance context. European Journal of Social Work 2021 s. 1-13
VID OSLOMET Untitled
 
4 Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne.
Erfaringer fra brukernes perspektiv. Aktiveringspolitikken etter koronaen: Blir alt som før?; 2021-04-14 - 2021-04-14
OSLOMET Untitled
 
5 Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne.
Time to work – opposing political rationality with young peoples’ experiences of working in a mandatory activation context in Norway. Journal of Applied Youth Studies (JAYS) 2021 ;Volum 4.(2) s. 153-167
OSLOMET Untitled
 
2020
6 Gjersøe, Heidi Moen.
Frontline provision of integrated welfare and employment services: Organising for activation competency. International Journal of Social Welfare 2020 ;Volum 30.(3) s. 280-290
VID OSLOMET Untitled
 
7 Gjersøe, Heidi Moen.
KAI-kronikken: Betydningen av forvaltningskonteksten i arbeidsinkluderingen.
OSLOMET Untitled
 
8 Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne; Vilhena, Susana.
KAI-kronikken: Aktivitetsplikt for unge – et (innviklet) bytteforhold.
OSLOMET Untitled
 
9 Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne; Vilhena, Susana.
Tåler politikere litt mer «støy»?.
OSLOMET Untitled
 
10 Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne; Vilhena, Susana; fjeldstad, øivind.
Unge på sosialhjelp: «Du bør ikke få penger for å sitte på ræva». Velferd [Fagblad] 2020-09-24
OSLOMET Untitled
 
11 Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne; Vilhena, Susana; Stranden, Anne Lise.
Unge sosialhjelpsmottakere: Aktivitetsplikt er ok, men pengetrekk kan føles urettferdig.
OSLOMET Untitled
 
12 Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne; Vilhena, Susana; Stranden, Anne Lise.
Young social welfare users: Mandatory activities are ok, but benefit sanctions can feel unfair.
OSLOMET Untitled
 
13 Leseth, Anne; Vilhena, Susana; Gjersøe, Heidi Moen.
Aktivitetspliktens innside og utside – Unge mottakere av sosialhjelp og deres erfaringer med aktivitetsplikt. Tidsskrift for velferdsforskning 2020 ;Volum 23.(2) s. 126-139
VID OSLOMET Untitled
 
2019
14 Gjersøe, Heidi Moen.
Et godt bidrag til sosialt arbeid. Anmeldelse av boken Arbeidsinkludering i sosialt arbeid, Hanne Glemmestad og Lise Kleppe (red.). Fontene forskning 2019 ;Volum 12.(2) s. 78-81
OSLOMET Untitled
 
15 Gjersøe, Heidi Moen.
Profesjoner. I: Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-52217-6. s. 41-61
OSLOMET Untitled
 
16 Gjersøe, Heidi Moen.
Welfare Conditionality for young benefit recipients - Towards Individual Problem Explanations in an Encompassing Welfare State?. Towards Resilient Nordic Welfare States - Challenges, Responses and Consequences - The Nordic Welfare Research Conference; 2019-03-14 - 2019-03-15
OSLOMET Untitled
 
17 Gjersøe, Heidi Moen; Heidi, Nicolaisen; Kann, Inger Cathrine.
Frontline implementation of targeted social investment policies in Norway. Trygdeforskningsseminaret; 2019-11-28 - 2019-11-29
OSLOMET Untitled
 
18 Gjersøe, Heidi Moen; Jakobsen, Siw Ellen; Leseth, Anne.
Flere unge blir uføretrygdet når NAV stiller krav.. https://forskning.no/arbeid/flere-unge-blir-uforetrygdet-nar [Internett] 2019-04-13
OSLOMET Untitled
 
19 Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne; Vilhena, Susana.
Frontline implementation of welfare conditionality in Norway: A maternalistic practice. Social Policy & Administration 2019 ;Volum 54.(3) s. 491-504
VID OSLOMET Untitled
 
20 Gjersøe, Heidi Moen; Strand, Anne Hege Henden.
Between employmer needs and client needs – Tackling a new role for the street-level organization.. Street-Level Bureaucracy Research Conference; 2019-06-11 - 2019-06-13
FAFO OSLOMET Untitled
 
21 Leseth, Anne; Gjersøe, Heidi Moen.
"All I want now is to get a job, so that I can prove something" Experiences and conceptualization of work amoung Young social Assistant recipients in Norway. Towards Resilient Welfare States; 2019-03-14 - 2019-03-15
OSLOMET Untitled
 
22 Leseth, Anne; Gjersøe, Heidi Moen; Vilhena, Susana.
KAI-kronikken: Implementering av aktivitetsplikt – en maternalistisk praksis.
OSLOMET Untitled
 
23 Sønneland, Anne Margrethe; Gjersøe, Heidi Moen.
Komplekse vurderinger i førstelinjen: Arbeidsevnevurdering som aktiveringspolitisk virkemiddel, i: Alle skal med? Om likhet, arbeidslinje og alles rett til velferd i et samfunn i endring. : VID vitenskapelige høgskole 2019 35 s. VID Rapport(7)
VID OSLOMET Untitled
 
2018
24 Gjersøe, Heidi Moen.
Bort fra rettighetstenkningen? NAV-veilederes håndtering av aktivitetskrav og sanksjoner overfor trygde- og sosialhjelpsmottakere. Trygdeforskningsseminaret; 2018-11-29 - 2018-11-30
OSLOMET Untitled
 
25 Gjersøe, Heidi Moen.
"I believe that mandatory activation is a tool to help people further" – front line workers’ experiences with mandatory activation in Norway (presentation of working paper co-written with Anne Leseth and Susana Vilhena). Welfare Conditionality: Principles, Practices and Perspectives; 2018-06-26 - 2018-06-28
OSLOMET Untitled
 
26 Gjersøe, Heidi Moen.
Komplekse vurderinger i førstelinjen – arbeidsevnevurdering som aktiveringspolitisk virkemiddel.. 50 år med sosionomutdanning – 50 år i spenning; 2018-10-12 - 2018-10-12
OSLOMET Untitled
 
2017
27 Frøjd, Elise Koppang; Gjersøe, Heidi Moen.
Utfordrende oppgaver for NAVs førstelinjearbeidere. Viten og praksis [Internett] 2017-11-09
OSLOMET Untitled
 
28 Gjersøe, Heidi Moen.
Client participation in activation schemes within a holistic street-level service. Trygdeforskningsseminaret; 2017-12-14 - 2017-12-15
OSLOMET Untitled
 
29 Gjersøe, Heidi Moen.
Client participation in activation schemes within a holistic street-level service. Street-Level Bureaucracy Research Conference; 2017-06-21 - 2017-06-22
OSLOMET Untitled
 
30 Gjersøe, Heidi Moen.
Komplekse vurderinger i førstelinjen – en studie av arbeidsevnevurdering som aktiveringspolitisk virkemiddel.. Høgskolen i Oslo og Akershus 2017 (ISBN 978-82-8364-063-2) 79 s.
OSLOMET Untitled
 
2016
31 Gjersøe, Heidi Moen.
Getting Sick and Disabled People off Temporary Benefit Receipt: Strategies and Dilemmas in the Welfare State’s Frontline. Nordic Journal of Working Life Studies 2016 ;Volum 6.(S1) s. 129-145
OSLOMET Untitled
 
32 Gjersøe, Heidi Moen.
Vurdering av arbeidsevne i NAV: Et spørsmål om kunnskap?. Sosiologi i dag 2016 ;Volum 46.(1) s. 9-31
OSLOMET Untitled
 
33 Gjersøe, Heidi Moen; Lassen, Kjersti.
Dette fant forskeren ut etter å ha gjort feltarbeid i NAV. forskning.no [Internett] 2016-03-10
HIOA Untitled
 
2015
34 Gjersøe, Heidi Moen.
A Comparison of the Work Capability Assessments in the UK and Norway. Blog post. Journal of Social Policy 2015
OSLOMET Untitled
 
35 Gjersøe, Heidi Moen.
Arbeidsevnevurdering. Seminar i Arbeids- og velferdsdirektoratet; 2015-10-19 - 2015-10-19
HIOA Untitled
 
36 Gjersøe, Heidi Moen.
Arbeidsevnevurdering. Lunsjseminar i Arbeids- og sosialdepartementet; 2015-12-01 - 2015-12-01
HIOA Untitled
 
37 Gjersøe, Heidi Moen.
Bakkebyråkratenes møte med arbeidslinja i NAV. VAM konferansen 2015: Arbeid for livet; 2015-10-21 - 2015-10-21
HIOA Untitled
 
38 Gjersøe, Heidi Moen.
Gatekeeping Benefits and Caretaking Income Security. ESPAnet Doctoral Workshop; 2015-05-28 - 2015-05-29
HIOA Untitled
 
39 Gjersøe, Heidi Moen.
Getting Sick and Disabled People off Temporary Benefit Receipt: Strategies and Dilemmas in the Welfare State’s Frontline. Trygdeforskningsseminaret 40 år (2015): Folketrygdens framtid – Hvor går NAV?; 2015-12-07 - 2015-12-08
HIOA Untitled
 
40 Gjersøe, Heidi Moen.
Getting Sick and Disabled People off Temporary Incapacity Benefits: Dilemmas and Strategies in the Welfare State's Frontline. Street Level Bureaucracy Conference; 2015-11-18 - 2015-11-19
HIOA Untitled
 
41 Gjersøe, Heidi Moen.
Hvor ble det av A’en i NAV? NAV-veiledernes syn på arbeidslinja. Boklansering og konferanse: "For mange på trygd?", VAM-prosjektet Trygd i kontekst – Rettferdighet, Effektivitet, Fordeling (TREfF); 2015-10-07 - 2015-10-07
HIOA Untitled
 
42 Gjersøe, Heidi Moen.
Regulating inflow or outflow: a comparison of the work capability assessments in the UK and Norway. Journal of Social Policy 2015 ;Volum 45.(1) s. 141-158
OSLOMET Untitled
 
2014
43 Gjersøe, Heidi Moen.
Decreasing inflow and increasing outflow: Assessing the sick and disabled’s work capacity in the UK and Norway. VAMs forskerseminar, Fornebu, Bærum; 2014-11-26 - 2014-11-27
HIOA Untitled
 
44 Gjersøe, Heidi Moen.
Reducing inflow or increasing outflow: Work Capability Assessment in the UK and Norway. 12th Annual ESPAnet Conference, Oslo; 2014-09-04 - 2014-09-06
HIOA Untitled
 
2012
45 Gjersøe, Heidi Moen.
Arbeidsevnevurdering i Norge og Storbritannia. Trygdeforskningsseminaret 2012, Oslo; 2012-11-26 - 2012-11-27
HIOA Untitled
 
46 Gjersøe, Heidi Moen; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin.
Kontraktsfestet velferd. I: Makt på nye måter. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215021256.
OSLOMET UiO Untitled
 
2009
47 Gjersøe, Heidi Moen.
Den spesielle utfordringen: en diskursanalyse av hvordan kategorien langtidsmottaker av sosialhjelp konstitueres i kvalifiseringsprogrammet i Nav. Masteroppgave. Høgskolen i Oslo og Akershus 2009 70 s.
HIOA Untitled
 
2008
48 Gjersøe, Heidi Moen.
To brukerperspektiv på lange stønadsforløp. I: Oppfølgings- og tiltaksarbeid i NAV. Med case fra sosialtjenesten i NAV Sagene. Kommuneforlaget AS 2008 ISBN 978-82-446-1222-7.
HIOA Untitled