Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 56 << Forrige 1 2    Neste >>

2016
1 Gundersen, Arne; Røgler, Jannicke.
Digital literacy – positioning public libraries through a national programme. IFLA Satellite Meeting: 21st Century Literacies in Public Libraries; 2016-08-10 - 2016-08-11
HIOA Untitled
 
2 Røgler, Jannicke.
Den digitale borger. Seminar i forbindelse med revidering av bibliotekplanen for Troms; 2016-02-18 - 2016-02-18
HIOA Untitled
 
3 Røgler, Jannicke.
Levende bøker og død kapital: omløpstallet som styringsverktøy. 75. Bibliotekmøte i Tromsø; 2016-03-11 - 2016-03-11
HIOA Untitled
 
4 Røgler, Jannicke.
Measuring the impact of websites: an open source, national solution. The Internet Librarian International; 2016-10-17 - 2016-10-19
HIOA Untitled
 
5 Røgler, Jannicke.
Verksted i samlingsutvikling : la de rette slippe ut. Kasseringsverksted for Gjøvik bibliotek og Oppland fylkesbibliotek; 2016-03-18 - 2016-03-18
HIOA Untitled
 
2015
6 Røgler, Jannicke.
La de rette slippe ut - kassering i bibliotek. Gjesteforelesning for 3. års studenter på HIOA, abi; 2015-10-19 - 2015-10-19
HIOA Untitled
 
7 Røgler, Jannicke.
Min erfaring med MOOC. Skriftserien Bibliotheca Nova 2015 (1) s. 20-21
HIOA Untitled
 
8 Røgler, Jannicke.
MOOC - erfaringer, muligheter og utfordringer. Medlemsmøte i NOLUG; 2015-02-11 - 2015-02-11
HIOA Untitled
 
9 Røgler, Jannicke.
Nye tider krever nye løsninger for statistikken. Bob : Bok og bibliotek 2015 ;Volum 82.(4) s. 12-15
OSLOMET Untitled
 
10 Røgler, Jannicke; Høivik, Tord.
Levende bøker og død kapital. Omløpstallet som styringsverktøy. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling 2015 ;Volum 4.(3) s. 53-66
OSLOMET Untitled
 
2014
11 Røgler, Jannicke.
Derfor må vi kaste bøker. Bob : Bok og bibliotek 2014 (5) s. 8-20
OSLOMET Untitled
 
12 Røgler, Jannicke.
eBib.no. Buskerud fylkeskommune Drammen 2014
HIOA Untitled
 
13 Røgler, Jannicke.
La de rette slippe ut - kassering i bibliotek. Gjesteforelesning på HIOA, ABI; 2014-10-30 - 2014-10-30
HIOA Untitled
 
14 Røgler, Jannicke.
The Case for Weeding: The Buskerud Bandits' Contribution to a Knowledge-Based Discarding Practice in Norwegian Public Libraries. Journal of Library Administration 2014 ;Volum 54.(5) s. 382-402
OSLOMET Untitled
 
2013
15 Krogh, Petter von; Røgler, Jannicke.
Double force. Applying indicators and qualitative measuring to the public library learning space. IFLA World Library and Information Congress; 2013-08-17 - 2013-08-23
HIOA Untitled
 
16 Røgler, Jannicke.
Foredrag om e-bøker holdt i Sametingets lokaler. Utfordringer og muligheter for samisk litteratur; 2013-11-26 - 2013-11-26
HIOA Untitled
 
17 Røgler, Jannicke.
Gjesteforelesning på HIOA, ABI om e-bøker i bibliotek. Forelesning på HIOA, ABI; 2013-04-05 - 2013-04-05
HIOA Untitled
 
18 Røgler, Jannicke.
La de rette slippe ut - kassering i bibliotek. Gjesteforelesning 2013 i faget bibliotekutvikling; 2013-10-11 - 2013-10-11
HIOA Untitled
 
19 Røgler, Jannicke.
La deg inspirere til kassering og samlingsutvikling av Buskerudgeriljaen. Mikromarc brukermøte 2013; 2013-10-17 - 2013-10-17
HIOA Untitled
 
20 Røgler, Jannicke.
School librarians as change agents. Pärnu International Educational Conference; 2013-04-25 - 2013-04-25
HIOA Untitled
 
21 Røgler, Jannicke.
Utlån av e-bøker i folkebibliotek - Historien så langt!. Nasjonalt e-bokseminar i Bergen; 2013-04-08 - 2013-04-08
HIOA Untitled
 
2012
22 Kolstad, Anett Kristin; Røgler, Jannicke; Olsen, Heidi Kristin.
Career path for senior librarians. IFLA World Library and Information Congress 2012; 2012-08-11 - 2012-08-17
HIOA Untitled
 
23 Olsen, Heidi Kristin; Røgler, Jannicke; Kolstad, Anett Kristin.
Den viktigste kompetansen i 2015. Bob : Bok og bibliotek 2012 ;Volum 79.(6) s. 8-11
OSLOMET USN Untitled
 
24 Olsen, Heidi Kristin; Røgler, Jannicke; Kolstad, Anett Kristin.
Nye blikk på bibliotekarens roller og praksis. Det norske bibliotekmøtet 2012; 2012-03-21 - 2012-03-23
OSLOMET USN Untitled
 
25 Olsen, Heidi Kristin; Røgler, Jannicke; Kolstad, Anett Kristin.
Practical based qualification program for senior librarianship. 78.th IFLA General Conference and Assembly; 2012-08-11 - 2012-08-17
OSLOMET USN Untitled
 
26 Røgler, Jannicke.
Hvorfor samlingsutvikling er god bibliotekutvikling. 72. Bibliotekmøte i Stavanger; 2012-03-21 - 2012-03-21
HIOA Untitled
 
27 Røgler, Jannicke.
La den rette komme inn? Kassering og samlingsutvikling Mikromarc brukermøte for Skolebibliotek 29 – 30.3. Mikromarc brukermøte for Skolebibliotek; 2012-03-29 - 2012-03-30
HIOA Untitled
 
28 Røgler, Jannicke.
Verksted i samlingsutvikling. Verksted i samlingsutvikling i Bodø; 2012-03-07 - 2012-03-07
HIOA Untitled
 
2011
29 Ericson, Anders; Røgler, Jannicke; Kongshavn, Halvor.
Boka lever, men blir det nok lesere?. Bibliotekforum 2011 (4) s. 24-25
OSLOMET UiO Untitled
 
30 Høivik, Helge; Høivik, Tord; Kolstad, Anett Kristin; Olsen, Heidi Kristin; Røgler, Jannicke; Høivik, Jingru.
Førstebibliotekarer som pådrivere i bibliotekutvikling. Bibliotekaren (Oslo) 2011 ;Volum 1.(1) s. 4-8
OSLOMET Untitled
 
31 Kolstad, Anett Kristin; Olsen, Heidi Kristin; Røgler, Jannicke.
Faren ved å være populær. Bob : Bok og bibliotek 2011 ;Volum 78.(4) s. 14-16
OSLOMET Untitled
 
32 Røgler, Jannicke.
Collection development as a political process: a case from Norway. 9th Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services; 2011-08-22 - 2011-08-26
HIOA Untitled
 
33 Røgler, Jannicke.
CREW - Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. Drammen: Buskerud fylkesbibliotek 2011 (ISBN 978-82-93182-00-9) 78 s.
HIOA Untitled
 
34 Røgler, Jannicke.
Hva kan vi bruke sosiale medier til og hvordan påvirker de våre institusjoner?. Det 5. norske arkivmøtet; 2011-05-02 - 2011-05-04
HIOA Untitled
 
35 Røgler, Jannicke.
Markedsføring med Web 2.0 verktøy. Bibliotekdagene i Nordland; 2011-10-05 - 2011-10-05
HIOA Untitled
 
36 Røgler, Jannicke.
Statistikk i praksis. Bibliotek i forandring - Regional bibliotekkonferanse; 2011-09-14 - 2011-09-14
HIOA Untitled
 
37 Røgler, Jannicke.
Trangt i hylla? Hvordan sosiale media endrer bibliotekarenes arbeidsmåte. Bobcatsss; 2011-01-10 - 2011-01-10
HIOA Untitled
 
38 Røgler, Jannicke.
Utlån av ebøker i folkebibliotek, status og fremtidsutsikter. Litteratursymposiet i Odda; 2011-10-12 - 2011-10-12
HIOA Untitled
 
39 Røgler, Jannicke.
Verksted i samlingsutvikling i Buskerud. Samlingsutvikling i Drammen; 2011-11-07 - 2011-11-07
HIOA Untitled
 
40 Røgler, Jannicke.
Verksted i samlingsutvikling i Nordland. Bibliotekdagene i Nordland; 2011-10-06 - 2011-10-06
HIOA Untitled
 
2010
41 Ericson, Anders; Røgler, Jannicke.
Drammensbiblioteket utfordrar husmannsånda. Bibliotekforum 2010 (4) s. 18-20
HIOA Untitled
 
42 Jensen, Maybritt; Røgler, Jannicke.
Distribuert kunnskapsproduksjon i regionale nettverk. HiO nettside [Internett] 2010-04-12
HIOA Untitled
 
43 Røgler, Jannicke.
En smak av sosiale medier. ABM-utvikling Oslo 2010
HIOA Untitled
 
44 Røgler, Jannicke.
Extreme makeover at Lier upper secondary school. Scandinavian Public Library Quarterly 2010 ;Volum 43.(4) s. 18-20
OSLOMET Untitled
 
45 Røgler, Jannicke.
Poster. 1. bibliotekarprogrammet - Jannicke Røgler. Det 72. norske bibliotekmøtet; 2010-03-16 - 2010-03-19
HIOA Untitled
 
2009
46 Olsson, Anders; Røgler, Jannicke; Wenaas, Lars; Bjørgen, Hildegunn; Pedryc, Petter; Tofte, Hege Hauge; Åsnes, Øystein.
Mobile og sosiale teknologier. Oslo: ABM-utvikling 2009 38 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
47 Røgler, Jannicke.
Distribuert kunnskapsproduksjon i regionale nettverk. Gjetere i kunnskapsallmenningen; 2009-10-15 - 2009-10-15
HIOA Untitled
 
48 Røgler, Jannicke.
Fra monologinstitusjoner til dialoginstitusjoner. KAFF-konferansen; 2009-10-20 - 2009-10-20
HIOA Untitled
 
49 Røgler, Jannicke.
Gi plass til brukerne!. ABM-konferansen; 2009-09-02 - 2009-09-02
HIOA Untitled
 
50 Røgler, Jannicke.
Less is more... : Turnover rates and professional debate in Norway. 8th Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services (PM8); 2009-08-17 - 2009-08-20
HIOA Untitled
 
    Vis neste liste