Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 101 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Kraniotis, Dimitrios; Schild, Peter.
Bærekraftige smarte byer. UngForsk 2019; 2019-09-24 - 2019-09-25
OSLOMET Untitled
 
2 Kvam, Magnus.
Energibruk og inneklima med SvalVent konseptet. : OsloMet 2019
OSLOMET SINTEF Untitled
 
3 Mysen, Mads; Holøs, Sverre Bjørn; Yang, Aileen; Thunshelle, Kari; Schild, Peter.
What should the Minimum Ventilation Rate Be in a Demand-Controlled Ventilation Strategy?. I: Cold Climate HVAC 2018 - Sustainable Buildings in Cold Climates. Springer 2019 ISBN 978-3-030-00662-4. s. 339-349
OSLOMET SINTEF Untitled
 
4 Rabani, Mehrdad; Madessa, Habtamu Bayera; Nord, Natasa; Schild, Peter.
Performance analysis of an active diffuser in mixing ventilation for cell office by using numerical approach. E3S Web of Conferences 2019 ;Volum 111. s. -
OSLOMET NTNU Untitled
 
5 Rabani, Mehrdad; Madessa, Habtamu Bayera; Nord, Natasa; Schild, Peter.
Performance analysis of an active diffuser in mixing ventilation for cell office by using numerical approach. CLIMA conference 2019; 2019-05-26 - 2019-05-29
OSLOMET NTNU Untitled
 
6 Rabani, Mehrdad; Madessa, Habtamu Bayera; Nord, Natasa; Schild, Peter; Mysen, Mads.
Performance assessment of all-air heating in an office cubicle equipped with an active supply diffuser in a cold climate. Building and Environment 2019 ;Volum 156. s. 123-136
OSLOMET NTNU Untitled
 
7 ; Jebsen, Ivar Johan.
Ventilasjonsoppvarming med SvalVent -konseptet. : OsloMet 2019
OSLOMET SINTEF Untitled
 
2018
8 Holøs, Sverre Bjørn; Yang, Aileen; Lind, Merethe; Thunshelle, Kari; Schild, Peter; Mysen, Mads.
VOC emission rates in newly built and renovated buildings, and the influence of ventilation – a review and meta-analysis. The International Journal of Ventilation 2018 s. 1-14
OSLOMET SINTEF Untitled
 
9 Mysen, Mads; Holøs, Sverre Bjørn; Thunshelle, Kari; Yang, Aileen; Vik, Ole-Hugo Sandsnes; Fredriksen, Tore; Schild, Peter.
Control procedure for demand controlled ventilation performance. RoomVent & Ventilation 2018; 2018-06-02 - 2018-06-05
OSLOMET SINTEF Untitled
 
10 Mysen, Mads; Holøs, Sverre Bjørn; Thunshelle, Kari; Yang, Aileen; Vik, Ole-Hugo Sandsnes; Fredriksen, Tore; Schild, Peter.
Control procedure for demand controlled ventilation performance. I: Roomvent&Ventilation 2018: Excellent Indoor Climate and High Performing Ventilation. Proceedings. Helsinki, Finland: SIY Indoor Air Information Oy 2018 ISBN 9789525236484. s. 115-120
OSLOMET SINTEF Untitled
 
11 Mysen, Mads; Holøs, Sverre Bjørn; Yang, Aileen; Thunshelle, Kari; Schild, Peter.
What should the minimum ventilation rate be in a Demand Controlled Ventilation Strategy?. Cold Climate 2018; 2018-03-12 - 2018-03-15
OSLOMET SINTEF Untitled
 
12 Nordberg, Håkon Rikoll.
SvalVent – Biometri og termisk komfort (lukket oppgave 2 år). : Oslo met 2018
SINTEF Untitled
 
13 Nordby, Henrik Slåen.
SvalVent – Hastighetsmålinger og Termisk komfort (Lukket oppgave 2 år). : Oslo met 2018
SINTEF Untitled
 
14 Wegenmeyr, Noah; Shadfar, Sevil; Hijhuis, Rutger Oude; Bachauer, Fabian.
Development of a biometric thermal comfort sensor and its application in development of a lower energy indoor cooling system. : Oslo met 2018
SINTEF Untitled
 
2016
15 Mysen, Mads; Schild, Peter; Wahlstrøm, Åsa.
Functional performance check of Demand Controlled Ventilation - The load tests Max-max-min and Min-min-max. I: CLIMA 2016 - Proceedings of the 12th REHVA World Congress. Aalborg, Denmark: Aalborg University 2016 ISBN 87-91606-27-6. s. -
SINTEF Untitled
 
2015
16 Mysen, Mads; Schild, Peter; Cablé, Axel; Woollett, John.
Commissioning for energy-optimal Demand-Controlled Ventilation. REHVA European HVAC Journal 2015 (March)
SINTEF Untitled
 
17 Schild, Peter.
U-verdier. Vegger over terreng, murt av lettklinkerblokker. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2015 (471.464)
SINTEF Untitled
 
18 Schild, Peter.
U-verdier. Vegger over terreng, murt av lettklinkerblokker med isolasjon. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2015 (471.463)
SINTEF Untitled
 
19 Schild, Peter.
U-verdier. Vegger over terreng, murt av porebetongblokker. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2015 (471.471)
SINTEF Untitled
 
2014
20 Mysen, Mads; Cablé, Axel; Schild, Peter; Thunshelle, Kari.
Requirements and hand-over documentation for energy-optimal demand-controlled ventilation. 35th AIVC Conference, 4th TightVent Conference, 2nd venticool Conference; 2014-09-24 - 2014-09-25
SINTEF Untitled
 
21 Mysen, Mads; Cablé, Axel; Schild, Peter; Thunshelle, Kari.
Requirements and hand-over documentation for energy-optimal demand-controlled ventilation. I: 35th AIVC Conference, 4th TightVent Conference, 2nd venticool Conference", Poznan, Poland 24-25 September 2014. S.l.: AIVC 2014 ISBN 2-930471-44-1. s. 53-60
SINTEF Untitled
 
22 Mysen, Mads; Schild, Peter.
Behossstyret ventilation - indregulering og aflevering. HVAC magasinet 2014 ;Volum 1. s. 28-30
SINTEF Untitled
 
23 Mysen, Mads; Schild, Peter.
Behovsstyrt ventilasjon, DCV – forutsetninger og utforming : Veileder for et energioptimalt og velfungerende anlegg. Oslo: SINTEF Byggforsk 2014 (ISBN 978-82-536-1372-7) 68 s. SINTEF Fag(13)
SINTEF Untitled
 
24 Mysen, Mads; Schild, Peter; Cablé, Axel.
Demand-controlled ventilation – requirements and commissioning : Guidebook on well-functioning and energy-optimal DCV. Oslo: SINTEF akademisk forlag 2014 (ISBN 978-82-536-1414-4) 65 s. SINTEF Fag(24)
SINTEF Untitled
 
25 Schild, Peter.
U-verdier for vegger over terreng. Grunnlag for beregninger. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2014 (471.231)
SINTEF Untitled
 
26 Schild, Peter.
U-verdier. Vegger over terreng – skallmur med vanger av tegl. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2014 (471.481)
SINTEF Untitled
 
27 Schild, Peter.
U-verdier. Vegger over terreng, murt av lettklinkerblokker. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2014 (471.464)
SINTEF Untitled
 
28 Schild, Peter.
471.231 U-verdier for vegger over terreng. Grunnlag for beregninger. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2014 (471.231)
SINTEF Untitled
 
2013
29 Mysen, Mads; Schild G, Peter.
Behovsstyrt ventilasjon, DCV – krav og overlevering : Veileder for et energioptimalt og velfungerende anlegg. SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1369-7) 73 s. SINTEF Fag(11)
SINTEF Untitled
 
30 Mysen, Mads; Schild, Peter.
Behovsstyrt ventilasjon - Innregulering og overlevering. Norsk VVS 2013 ;Volum 12.
SINTEF Untitled
 
31 Mysen, Mads; Schild, Peter.
Energioptimal behovsstyrt ventilasjon - Systemløsninger og regulering. Norsk VVS 2013 ;Volum 11.
SINTEF Untitled
 
32 Mysen, Mads; Schild, Peter.
Indkøb af velfungerende og energioptimal behovstyret ventilation. HVAC magasinet 2013 ;Volum 12. s. 14-16
SINTEF Untitled
 
33 Mysen, Mads; Schild, Peter.
Innkjøp av energioptimal behovsstyrt ventilasjon. Norsk VVS 2013 ;Volum 10.
SINTEF Untitled
 
34 Mysen, Mads; Schild, Peter; Toftum, Jørn.
Energioptimal behovsstyret ventilation - Systemløsninger og regulering. HVAC magasinet 2013 ;Volum 13. s. 38-40
SINTEF Untitled
 
35 Schild, Peter.
Innregulering og overlevering. sluttseminar reDuCeVentilation; 2013-11-19 - 2013-11-19
SINTEF Untitled
 
36 Schild, Peter.
U-verdier for vegger over terreng. Grunnlag for beregninger. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2013 (471.231)
SINTEF Untitled
 
37 Schild, Peter.
U-verdier. Vegger over terreng, murt av lettklinkerblokker med isolasjon. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2013 (471.463)
SINTEF Untitled
 
2012
38 Klinski, Michael; Schild, Peter; Denizou, Karine.
Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo. I: PassivhusNorden 2012. Akademika forlag 2012 ISBN 9788232101733. s. -
SINTEF Untitled
 
39 Klinski, Michael; Schild, Peter; Krog, Bjørn-Roar; Harstad, Pål; Svensson, Anna.
Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag : oppgradering etter passivhusprinsippet med fokus på energieffektiv varmtvannsberedning. Oslo: SINTEF Byggforsk 2012 26 s. SINTEF Rapport(SBF2011A0121)
SINTEF Untitled
 
40 Klinski, Michael; Schild, Peter; Krog, Bjørn-Roar; Harstad, Pål; Svensson, Anna.
English summary: Energy concept for upgrading Nordre Gran housing : cooperative Renovation with Passive House components, focusing on energy‐efficient water heating. Oslo: SINTEF Byggforsk 2012 4 s. SINTEF Rapport(*)
SINTEF Untitled
 
41 Klinski, Michael; Schild, Peter; Krog, Bjørn-Roar; Harstad, Pål; Svensson, Anna.
English summary: Energy concept for upgrading Nordre Gran housing cooperative : Renovation with Passive House components, focusing on energy‐efficient water heating. Oslo: SINTEF 2012 3 s. SINTEF Rapport(*)
SINTEF Untitled
 
42 Krog, Bjørn-Roar; Harstad, Pål; Schild, Peter.
Nordre Gran borettslag: sanitæranlegget : energikonsept for Nordre Gran borettslag: delrapport energieffektivisering av sanitæranlegget. Oslo: SINTEF Byggforsk 2012 15 s. SINTEF Rapport(SBF 2011 A0121)
SINTEF Untitled
 
43 Myhre, Lars Erik; Schild, Peter; Dyrstad Pettersen, Trine; Blom, Peter; Gullbrekken, Lars.
Veileder for prosjektering av passivhus - småhus. Oslo: SINTEF akademisk forlag 2012 (ISBN 978-82-536-1305-5) 70 s. SINTEF Byggforsk Prosjektrapport(105)
NTNU SINTEF Untitled
 
44 Mysen, Mads; Nersveen, Jonny; Schild, Peter.
Kampen School - Retrofitting of an historic school building with energy efficient ventilation and lighting system. I: PassivhusNorden 2012. Akademika forlag 2012 ISBN 9788232101733. s. -
OSLOMET NTNU SINTEF Untitled
 
45 Mysen, Mads; Schild, Peter.
How to purchase Demand Controlled Ventilation with energy optimal functionality?. I: Healthy Buildings 2012 : 10th International Conference 8-12 july 2012 Brisbane, Australia. Queensland: Queensland University of Technology 2012 ISBN 978-1-921897-40-5. s. -
OSLOMET SINTEF Untitled
 
46 Schild, Peter.
Nordre Gran borettslag: energisystemer : energikonsept for Nordre Gran borettslag: delrapport installasjoner for ventilasjon og varme. Oslo: SINTEF Byggforsk 2012 SINTEF Rapport(SBF2011A0121)
SINTEF Untitled
 
47 Wigenstad, Tore; Schild, Peter; Klinski, Michael; Simonsen, Ingeborg.
Ventilasjons- og varmeløsninger i boliger med lavt energibehov. SINTEF akademisk forlag 2012 (ISBN 978-82-536-1317-8) 53 s. SINTEF Byggforsk Prosjektrapport(110)
SINTEF Untitled
 
2011
48 Mysen, Mads; Schild, Peter.
Requirements for well functioning Demand Controlled Ventilation. REHVA European HVAC Journal 2011 ;Volum 48.(5) s. 14-19
OSLOMET SINTEF Untitled
 
49 Mysen, Mads; Schild, Peter; Drangsholt, F.; Larsen, B.T..
Digital behovsstyrt ventilasjon. Norsk VVS 2011 (6)
SINTEF Untitled
 
50 Mysen, Mads; Schild, Peter; Drangsholt, Finn; Larsen, Bjørn Tore.
Digital Demand Controlled Ventilation - An Alternative To Static Pressure Controlled. Indoor Air 2011; 2011-06-05 - 2011-06-10
OSLOMET SINTEF UiT Untitled
 
    Vis neste liste