Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 97 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Haugen, Torgeir.
Hva kan vi lese for barn og unge med særlig behov for tilrettelegging?. Muligheter. Opplevelse, mestring og inkludering; 2019-04-08 - 2019-04-10
OSLOMET Untitled
 
2 Haugen, Torgeir.
Om å skape fordypningen Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. Seminar; 2019-11-27 - 2019-11-27
OSLOMET Untitled
 
3 Haugen, Torgeir.
Overindividuelle kulturformer. Forskningsseminar; 2019-06-04 - 2019-06-04
OSLOMET Untitled
 
4 Haugen, Torgeir.
Skjønnlitteraturens psykiske rom. Forskningsseminar; 2019-11-19 - 2019-11-19
OSLOMET Untitled
 
2018
5 Aamli, Kari; Haugen, Torgeir.
Oppstart for forskergruppelederne ved LUI. Khrono [Internett] 2018-09-03
OSLOMET Untitled
 
6 Aamli, Kari; Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar.
Skrev en bok som ikke fantes. De ønsker fokus på estetikk og barn og unge med spesielle behov. Khrono [Internett] 2018-06-11
OSLOMET Untitled
 
7 Haugen, Torgeir.
Barn og skjønnlitteraturens bruk av det groteske i møtet med mat og måltider. Filosfi, kunst og kultur - forskningsseminar; 2018-11-19 - 2018-11-21
OSLOMET Untitled
 
8 Haugen, Torgeir.
Fantastisk litteratur. Gjesteforelesning; 2018-10-09 - 2018-10-10
OSLOMET Untitled
 
9 Haugen, Torgeir.
Favouring the Different - Oral Fairy Tales. I: Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Vidarforlaget AS 2018 ISBN 978-82-7990-317-8.
OSLOMET Untitled
 
10 Haugen, Torgeir.
Fra ingenting til noe. Eller hvordan den interfakultære fordypningen Children and Young People, Aesthetics and Special Needs ble til.. Instituttseminar; 2018-04-11 - 2018-04-11
HIOA Untitled
 
11 Haugen, Torgeir.
Hvorfor produsere Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. Boklansering; 2018-06-11 - 2018-06-11
OSLOMET Untitled
 
12 Haugen, Torgeir; Meland, Ingmar.
Estetikkens betydning for barn med særlige behov. Frokostseminar; 2018-05-31 - 2018-05-31
OSLOMET AHO Untitled
 
13 Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar.
Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Vidarforlaget AS 2018 (ISBN 978-82-7990-317-8) 546 s.
OSLOMET Untitled
 
14 Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar.
Introduction. I: Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Vidarforlaget AS 2018 ISBN 978-82-7990-317-8. s. 9-21
OSLOMET Untitled
 
15 Tønnesen, Eva; Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar; Dahlsveen, Heidi.
Unikt studietilbud på tvers av tre fakulteter. Khrono [Internett] 2018-03-17
HIOA Untitled
 
2017
16 Haugen, Torgeir.
"Hamsun og det ubevisste som litterær metode". Forskningsseminar; 2017-11-20 - 2017-11-22
OSLOMET Untitled
 
17 Haugen, Torgeir.
Hamsun som populærlitterær forfatter. Forskningsseminar; 2017-09-14 - 2017-09-15
HIOA Untitled
 
18 Haugen, Torgeir.
Overindividual cultural expressions. Nettverksmøte; 2017-01-20 - 2017-01-20
HIOA Untitled
 
19 Haugen, Torgeir.
The grotesque in fantastic literature (including fairy tales) as a mode to handle eating disorder?. Internasjonal konferanse; 2017-04-20 - 2017-04-22
HIOA Untitled
 
20 Haugen, Torgeir; Karlsson, Eivind.
Fra fastlagt livsbane til prosjektets åpne horisont. Mat og dannelse i barnelitteraturen. I: Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027265. s. 155-169
OSLOMET Untitled
 
21 Haugen, Torgeir; Karlsson, Eivind; Aamli, Kari.
Mat og måltider som dannelsesarena. HiOA.no/Aktuelle saker [Internett] 2017-03-03
HIOA Untitled
 
2016
22 Haugen, Torgeir.
Barnelitteratur lest gjennom romantikkens dannelsesmodell. Opplysing/romantikk/modernitet: kultur og individualitet 1750-1850; 2016-04-22 - 2016-04-23
HIOA Untitled
 
23 Haugen, Torgeir.
Det ukjente og tilfeldige. Selvbiografiske møter og studier i Hamsuns tidlige skjønnlitterære prosa. I: Gaden. Æstetisk, sprogligt, kulturelt.. Forlaget Spring 2016 ISBN 978-87-93358-22-5. s. 95-107
HIOA Untitled
 
24 Haugen, Torgeir.
Idealitet og selvmedlidenhet i Vildanden. Hvordan samspill mellom foreldre og barn kan føre til personlighetsforstyrrelse. I: Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. Vidarforlaget AS 2016 ISBN 978-82-7990-315-4. s. 237-267
HIOA Untitled
 
25 Haugen, Torgeir.
Myths, fairy tales and legends. Overindividual cultural expressions. Nettverksmøte; 2016-10-19 - 2016-10-19
HIOA Untitled
 
26 Haugen, Torgeir.
Overindividuelle uttrykksformer. Forskningsseminar; 2016-11-21 - 2016-11-23
HIOA Untitled
 
27 Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie.
Hvordan kan Ibsens tekster i dag være med på å gi et kritisk blikk på profesjonsfag? Ibsen og barndom aktualiserer Ibsens tekster ved å relatere dem til profesjonsfag og tidvis lese dem som levd virkelighet.. Lunsjpåfyll; 2016-10-27 - 2016-10-27
HIOA Untitled
 
28 Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie.
Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. Vidarforlaget AS 2016 (ISBN 978-82-7990-315-4) 344 s.
HIOA Untitled
 
29 Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie.
Innledning. I: Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. Vidarforlaget AS 2016 ISBN 978-82-7990-315-4. s. 11-17
HIOA Untitled
 
30 Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie; Aamli, Kari.
Ibsen og barndom. Ny bok knytter litteraturarven til profesjonsfeltet. HiOA. For tilsatte. Nytt for tilsatte [Internett] 2016-02-11
HIOA Untitled
 
31 Haukenes, Siri; Haugen, Torgeir; Dybvik, Hilde; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Lindboe, Inger Marie.
Ibsen og barndom. Ibsenfestivalen. Foredrag og paneldiskusjon. Foredrag; 2016-04-22 - 2016-04-22
HIOA Untitled
 
2015
32 Grønning, Elisabeth; Haugen, Torgeir; andersson, anders-petter; Andersson, Anders-Petter.
Litteratur og estetiske uttrykk og barn med spesielle behov»: Blir presentert av førstelektor Torgeir Haugen, LUI/GLU, høgskolelektor Elisabeth Grønning, SAM/ISF og førsteamanuensis Anders-Petter Andersson, TKD. Spørsmål/diskusjon.. Barn og Unge På Tvers Konferansen; 2015-01-08
AHO HIOA Untitled
 
33 Haugen, Torgeir.
Aesthetics and children with special needs - an interdisciplinary approach. Konferanse; 2015-04-14 - 2015-04-16
HIOA Untitled
 
34 Haugen, Torgeir.
Fairy Tales. Fairy Tales; 2015-04-27 - 2015-04-28
HIOA Untitled
 
35 Haugen, Torgeir.
The Fairy Tale Method. To Use Folk Tales as a Resource in Including children with Special Needs. Aesthetics and Children with Special Needs - An Interdisciplinary Approach; 2015-04-14 - 2015-04-16
HIOA Untitled
 
36 Haugen, Torgeir.
Using Folk Tales to Include Children with Special Needs in Educational Settings. Textual seminar for a scientific anthology; 2015-12-08 - 2015-12-09
HIOA Untitled
 
2014
37 Haugen, Torgeir.
Children with special needs. Nettverksmøte; 2014-03-06 - 2014-03-06
HIOA Untitled
 
38 Haugen, Torgeir.
Eventyrmetoden. En vei til inkludering av barn med særlige behov. Forskningsseminar; 2014-12-04 - 2014-12-04
HIOA Untitled
 
39 Haugen, Torgeir.
Fantastisk litteratur, heriblant science fiction. Upop-aften; 2014-03-05 - 2014-03-05
HIOA Untitled
 
40 Haugen, Torgeir.
Hvorfor blir Hamsun forfatter?. Konferanse; 2014-08-14
HIOA Untitled
 
41 Haugen, Torgeir.
Hvorfor tar det så lang tid før Hamsun blir del av den litterære eliten?. Konferanse; 2014-08-14 - 2014-08-14
HIOA Untitled
 
42 Haugen, Torgeir; Dahlsveen, Heidi; Aasgaard, Trygve; Aamli, Kari.
Estetiske opplevelser for barn. HiOA [Internett] 2014-11-19
HIOA NMH Untitled
 
2013
43 Haugen, Torgeir.
Hamsuns barne- og ungdomslitteratur. Barndom, identitet og fortelling; 2013-11-25 - 2013-11-26
HIOA Untitled
 
2012
44 Haugen, Torgeir.
Det melodramatiske i det tidlige forfatterskapet til Knut Hamsun. Foredrag; 2012-09-12 - 2012-09-12
HIOA Untitled
 
45 Haugen, Torgeir.
Identification, Narcissism and Idealisation. Relations in The Wild Duck. Ibsen and Childhood. An Interdiciplinary Approach (part 2); 2012-11-30 - 2012-12-05
HIOA Untitled
 
2011
46 Haugen, Torgeir.
Above all. Narcissism and identification in The Wild Duck by Ibsen. Ibsen and childhood. An interdiciplinary approach; 2011-09-17 - 2011-09-21
HIOA Untitled
 
47 Haugen, Torgeir.
Gerd Karin Omdal: Grenseerfaringer. Fantastisk litteratur i Norge og omegn. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2011 (1) s. 66-71
OSLOMET Untitled
 
2010
48 Haugen, Torgeir.
Hvorfor lese for barn?. Seminar om barnehagen og leseåret; 2010-03-17 - 2010-03-17
HIOA Untitled
 
49 Haugen, Torgeir.
Mangfold og flerkulturalisme i eventyr. Religion, eventyr; 2010-05-31 - 2010-05-31
HIOA Untitled
 
2008
50 Haugen, Torgeir.
Fantastisk litteratur. En oversikt over fantastisk litteratur. Seminar; 2008-04-29 - 2008-04-29
HIOA Untitled
 
    Vis neste liste