Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-33 av 33

2020
1 Backe, Stian; Kvellheim, Ann Kristin.
Zero Emission Neighbourhoods. Drivers and barriers towards future development. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1662-9) 80 s. ZEN Report(22)
SINTEF NTNU Untitled
 
2 Kvellheim, Ann Kristin; Bramslev, Katharina.
Betong er en del av klimaløsningen. Teknisk Ukeblad 2020
SINTEF Untitled
 
3 Danielsen, Sunniva Moum; Nuijten, Annemarie; Kvellheim, Ann Kristin.
Innovasjonsrapport 2020. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1680-3) 42 s.
SINTEF NTNU Untitled
 
4 Ekambaram, Anandasivakumar; Kvellheim, Ann Kristin; De Boer, Luitzen.
Public private collaboration and the role of learning in developing zero-emission neighbourhoods. I: 21st European Conference on Knowledge Management, ECKM 2020; Coventry; United Kingdom; 2 December 2020 through 4 December 2020. Academic Conferences and Publishing International Limited 2020 ISBN 978-191276481-5. s. 233-241
NTNU SINTEF Untitled
 
5 Kvellheim, Ann Kristin.
- 75 prosent er villige til å betale mer for materialer med lavere klimafotavtryk. enerwe.no [Internett] 2020-09-25
SINTEF Untitled
 
6 Kvellheim, Ann Kristin.
Slik får man industrien med på karbonfangst. sintef.no [Internett] 2020-09-25
SINTEF Untitled
 
7 Kvellheim, Ann Kristin; Stoknes, Stein.
Fremtidens bygg skal demonteres og ikke rives. Teknisk Ukeblad 2020
SINTEF Untitled
 
8 Nuijten, Annemarie; Gustavsen, Arild; Kvellheim, Ann Kristin; Medbø, Eirik Gjelsvik; Tomasgard, Asgeir; Coldevin, Grete Håkonsen; Kjølle, Gerd Hovin; Bergmann-Paulsen, Jonas; Brende, Hege; Claussen, Ingrid Camilla; Røkke, Petter Egil; Størset, Sigmund Østtveit; Mølnvik, Mona J.; Haug, Halvard; Marstein, Erik Stensrud.
Innovasjonsarbeid i FME-ene, mars 2020. Trondheim: NTNU 2020 20 s.
ENERGISINT NTNU SINTEF UiO Untitled
 
9 Sandberg, Eli; Bjelle, Eivind Lekve; Kvellheim, Ann Kristin; Ekambaram, Anandasivakumar; Vik, Lars Harald; Hatling, Morten Arnt.
Analyse av Sivas næringshager og inkubatorer i Innlandet. : SINTEF-rapport 2020 (01069) 2020
NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
10 Stokke, Raymond Andreas; Kvellheim, Ann Kristin.
Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1663-6) 54 s. ZEN Report(23)
NTNU SINTEF Untitled
 
2019
11 Ekambaram, Anandasivakumar; Kvellheim, Ann Kristin; De Boer, Luitzen.
Public private collaboration in the context of zero emission neighbourhood. I: Volume 2 - 10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization. Emerald Group Publishing Limited 2019 ISBN 978-1-83867-051-1. s. 243-251
NTNU SINTEF Untitled
 
12 Gaitani, Niki; Kvellheim, Ann Kristin.
NTNU skal forske på smarte byer. Teknisk Ukeblad [Fagblad] 2019-09-24
SINTEF NTNU Untitled
 
13 Gaitani, Niki; Kvellheim, Ann Kristin.
NTNU skal lede europeisk bærekraftprosjekt. Byggeindustrien [Fagblad] 2019-09-11
SINTEF NTNU Untitled
 
14 Gaitani, Niki; Kvellheim, Ann Kristin.
NTNU to lead European sustainability project. ScienceBusiness [Fagblad] 2019-09-19
SINTEF NTNU Untitled
 
15 Kvellheim, Ann Kristin.
- Tiltak i byggesektoren har lav klimaeffekt!. byggfakta.no [Internett] 2019-03-14
SINTEF Untitled
 
16 Kvellheim, Ann Kristin.
- Tiltak i byggesektoren har lav klimaeffekt!. vvsaktuelt.no [Internett] 2019-03-14
SINTEF Untitled
 
17 Kvellheim, Ann Kristin.
Byggenæringen mangler overordnede klimamål. NTBinfo [Internett] 2019-03-13
SINTEF Untitled
 
18 Kvellheim, Ann Kristin.
Byggenæringen mangler overordnede klimamål. Fremtidens bygg [Internett] 2019-03-14
SINTEF Untitled
 
19 Kvellheim, Ann Kristin.
Er innovasjon og nye forretningsmodeller svaret på klimautfordringene? Erfaringer fra forskningssenteret ZEN. TEKNA Kursdagene 2019; 2019-01-08 - 2019-01-08
SINTEF Untitled
 
20 Kvellheim, Ann Kristin.
Hvorfor vinner vindkraft når det er store mengder energi å hente i byggene våre?. www.forskning.no 2019
SINTEF Untitled
 
21 Kvellheim, Ann Kristin.
Klarer ikke nullenergi. NemiTek [Internett] 2019-11-26
SINTEF Untitled
 
22 Kvellheim, Ann Kristin.
Strategier og forretningsmodeller for redusert klimafotavtrykk. Materialforum Grønn byggallianse; 2019-11-29 - 2019-11-29
SINTEF Untitled
 
23 Kvellheim, Ann Kristin; Damman, Sigrid; Lien, Anne Gunnarshaug.
Business models for nZEB renovation of small wooden buildings. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 2019 ;Volum 352.(1) s. 1-8
SINTEF Untitled
 
24 Kvellheim, Ann Kristin; Gaitani, Niki.
Skal øke andelen nabolag med overskudd av fornybar energi. Tekniske Nyheter [Fagblad] 2019-10-04
SINTEF NTNU Untitled
 
25 Wolfgang, Ove; Askeland, Magnus; Backe, Stian; Fagerstrøm, Jonathan; Crespo del Granado, Pedro; Hofmann, Matthias; Jaehnert, Stefan; Kvellheim, Ann Kristin; Maranon-Ledesma, Hector; Midthun, Kjetil Trovik.
Prosumers' role in the future energy system. : NTNU/SINTEF 2019 43 s.
SINTEF ENERGISINT NTNU Untitled
 
2018
26 Kvellheim, Ann Kristin.
Hva skjer når bygg blir kraftprodusenter?. NTB Info [Internett] 2018-04-03
SINTEF Untitled
 
27 Kvellheim, Ann Kristin.
Hva skjer når bygg blir kraftprodusenter?. Byggeindustrien [Internett] 2018-04-05
SINTEF Untitled
 
28 Kvellheim, Ann Kristin; Lien, Anne Gunnarshaug.
Virkemidler som virker. Innovasjon, markedsendring og grønt skifte. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1598-1) 35 s. SINTEF Fag(53)
SINTEF Untitled
 
29 Wolfgang, Ove; Askeland, Magnus; Backe, Stian; Fagerstrøm, Jonathan; Crespo del Granado, Pedro; Hofmann, Matthias; Jaehnert, Stefan; Kvellheim, Ann Kristin; Marañon-Ledesma, Hector; Midthun, Kjetil Trovik; Seljom, Pernille Merethe Sire; Skjølsvold, Tomas Moe; Sæle, Hanne; Throndsen, William.
Prosumers’ role in the future energy system. : FME CenSES 2018 (ISBN 978-82-93198-27-7) 44 s.
ENERGISINT IFE NTNU SINTEF Untitled
 
30 Wolfgang, Ove; Askeland, Magnus; Backe, Stian; Fagerstrøm, Jonathan; Del Granado, Pedro Crespo; Hofmann, Matthias; Jaehnert, Stefan; Kvellheim, Ann Kristin; Maranon-Ledesma, Hector; Midthun, Kjetil Trovik; Seljom, Pernille Merethe Sire; Skjølsvold, Tomas Moe; Sæle, Hanne; Throndsen, William.
Prosumers' role in the future energy system. Trondheim: Center for Sustainable Energy Studies (CenSES), NTNU 2018 (ISBN 978-82-93198-27-7) 44 s.
ENERGISINT IFE NTNU SINTEF Untitled
 
2017
31 Berker, Thomas; Kvellheim, Ann Kristin.
Boundary Objects As Facilitators in Sustainable Building Research. Science and Public Policy 2017 s. 1-9
NTNU Untitled
 
32 Kvellheim, Ann Kristin.
The Power of Buildings in Climate Change Mitigation: The Case of Norway. Energy Policy 2017 ;Volum 110. s. 653-661
NTNU Untitled
 
2015
33 Kvellheim, Ann Kristin.
Sustainable innovations in the built environment: concepts and controversies. Nordic Environmental Social Science Conference 2015; 2015-06-09 - 2015-06-11
NTNU Untitled