Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-47 av 47

2020
1 Flataker, Aurora Marie Fosli; Degefa, Merkebu Zenebe; Torsæter, Bendik Nybakk; Berg, Kjersti.
Coordinated voltage control in the distribution grid - Literature and simulation study of possibilities and challenges related to coordinated voltage control in the distribution grid. : Energi Norge Oslo 2020 (ISBN 978-82-436-1072-9) 98 s. Publikasjon (Energi Norge)(453-2020)
ENERGISINT Untitled
 
2 Høiem, Kristian Wang; Santi, Vemund Mehl; Torsæter, Bendik Nybakk; Langseth, Helge; Andresen, Christian Andre; Rosenlund, Gjert Hovland.
Comparative Study of Event Prediction in Power Grids using Supervised Machine Learning Methods. I: 2020 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies - SEST. IEEE 2020 ISBN 978-1-7281-4701-7.
ENERGISINT NTNU Untitled
 
3 Ivarsøy, Eirik; Torsæter, Bendik Nybakk; Korpås, Magnus.
Stochastic Load Modeling of High-Power Electric Vehicle Charging - A Norwegian Case Study. I: 2020 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies - SEST. IEEE 2020 ISBN 978-1-7281-4701-7.
ENERGISINT NTNU Untitled
 
4 Mehammer, Eirill Bachmann; Torsæter, Bendik Nybakk; Berg, Kjersti.
Mikronett for å opprettholde strømforsyning i lokale strømnett.
ENERGISINT Untitled
 
5 Rosenlund, Gjert Hovland; Høiem, Kristian Wang; Torsæter, Bendik Nybakk; Andresen, Christian Andre.
Clustering and Dimensionality-reduction Techniques Applied on Power Quality Measurement Data. I: 2020 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies - SEST. IEEE 2020 ISBN 978-1-7281-4701-7.
ENERGISINT NMBU Untitled
 
6 Torsæter, Bendik Nybakk.
Mikronett sikrer strøm ved avbrudd. Teknisk Ukeblad [Fagblad] 2020-07-17
ENERGISINT Untitled
 
7 Torsæter, Bendik Nybakk.
Plusskunder i strømnettet – Nye anbefalinger i Håndbok Plusskunder.
ENERGISINT Untitled
 
8 Tyvold, Torfinn Skarvatun; Torsæter, Bendik Nybakk; Andresen, Christian Andre; Hoffmann, Volker.
Impact of the Temporal Distribution of Faults on Prediction of Voltage Anomalies in the Power Grid. I: 2020 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies - SEST. IEEE 2020 ISBN 978-1-7281-4701-7.
ENERGISINT SINTEF NTNU Untitled
 
2019
9 Hoffmann, Volker; Michalowska, Katarzyna; Andresen, Christian Andre; Torsæter, Bendik Nybakk.
Incipient Fault Prediction in Power Quality Monitoring. CIRED 2019; 2019-06-06
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
10 Hoffmann, Volker; Michalowska, Katarzyna; Andresen, Christian Andre; Torsæter, Bendik Nybakk.
Incipient Fault Prediction in Power Quality Monitoring. CIRED Conference Proceedings 2019 s. -
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
11 Istad, Maren Kristine; Ingebrigtsen, Karoline; Torsæter, Bendik Nybakk.
Data fra HAN-porten på smarte strømmålere (AMS) kan gi deg verdifull informasjon.
ENERGISINT Untitled
 
12 Istad, Maren Kristine; Ingebrigtsen, Karoline; Torsæter, Bendik Nybakk.
Data from HAN ports fitted to smart meters (AMS) can provide you with valuable information.
ENERGISINT Untitled
 
13 Torsæter, Bendik Nybakk.
Bonde Lars Hoem skal bli sin egen energi-øy. TU [Fagblad] 2019-09-01
ENERGISINT Untitled
 
14 Torsæter, Bendik Nybakk.
Fem spørsmål og svar om mikronett. TU [Fagblad] 2019-12-26
ENERGISINT Untitled
 
15 Torsæter, Bendik Nybakk.
Foreløpige forskningsresultater viser at maskinlæring kan forutse feil og driftsforstyrrelser i kraftsystemet.
ENERGISINT Untitled
 
16 Torsæter, Bendik Nybakk.
Fremtidens nett- og ladeinfrastruktur for elektrisk transport – FuChar er på saken!. Smartgrids.no [Internett] 2019-11-28
ENERGISINT Untitled
 
17 Torsæter, Bendik Nybakk.
Fremtidens nett- og ladeinfrastruktur for elektrisk transport – FuChar er på saken!.
ENERGISINT Untitled
 
18 Torsæter, Bendik Nybakk.
Håndbok Plusskunder - Et svar på uttalte behov. Brukermøte spenningskvalitet; 2019-10-16 - 2019-10-17
ENERGISINT Untitled
 
19 Torsæter, Bendik Nybakk.
Modellering av ladeprofiler og analyse av nettpåvirkning fra høyeffektslading. Brukermøte spenningskvalitet; 2019-10-16 - 2019-10-17
ENERGISINT Untitled
 
20 Torsæter, Bendik Nybakk.
Ny versjon av verktøyet Automatisk Hendelsesanalyse (AHA). Brukermøte spenningskvalitet; 2019-10-16 - 2019-10-17
ENERGISINT Untitled
 
21 Torsæter, Bendik Nybakk.
Preliminary results show that machine learning can predict faults and disturbances in the power system.
ENERGISINT Untitled
 
22 Torsæter, Bendik Nybakk.
The future grid and charging infrastructure for electric transport – FuChar is working on it!.
ENERGISINT Untitled
 
23 Torsæter, Bendik Nybakk.
5 spørsmål om mikronett. TU [Fagblad] 2019-11-19
ENERGISINT Untitled
 
24 Torsæter, Bendik Nybakk; Andersen, Christian A..
Superalgoritmene som forutser feil i kraftsystemet. Euro Power [Fagblad] 2019-05-29
ENERGISINT Untitled
 
25 Torsæter, Bendik Nybakk; Andresen, Christian Andre.
Maskinlæring for å overvåke nettet. Energiteknikk [Fagblad] 2019-03-03
ENERGISINT Untitled
 
26 Torsæter, Bendik Nybakk; Berg, Kjersti; Sæle, Hanne.
Håndbok Plusskunder. Oslo: Energi Norge AS 2019 (ISBN 978-82-436-1057-6) Publikasjon (Energi Norge)(438-2018)
ENERGISINT Untitled
 
2018
27 Andresen, Christian Andre; Torsæter, Bendik Nybakk; Haugdal, Hallvar; Uhlen, Kjetil.
Fault Detection and Prediction in Smart Grids. I: 2018 IEEE 9th International Workshop on Applied Measurements for Power Systems - AMPS. IEEE conference proceedings 2018 ISBN 978-1-5386-5375-3.
ENERGISINT NTNU Untitled
 
28 Sørensen, Åse Lekang; Jiang, Shanshan; Torsæter, Bendik Nybakk; Völler, Steve.
Smart EV charging systems for Zero Emission Neighbourhoods. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1581-3) 72 s. ZEN Report(5)
ENERGISINT NTNU SINTEF Untitled
 
29 Torsæter, Bendik Nybakk.
Alternative teknologier til nettforsterkning - oversikt og prosjektresultater. Brukermøte spenningskvalitet; 2018-10-10 - 2018-10-11
ENERGISINT Untitled
 
30 Torsæter, Bendik Nybakk.
Analyse av spenningsforhold med plusskunder. Brukermøte spenningskvalitet; 2018-10-10 - 2018-10-11
ENERGISINT Untitled
 
31 Torsæter, Bendik Nybakk.
Anbefalt prosess for tilknytning og kommunikasjonsutveksling. Plusskunder - effekt, tilknytnings- og rammevilkår; 2018-10-24
ENERGISINT Untitled
 
32 Torsæter, Bendik Nybakk.
Anbefalte tekniske krav til PV-anlegg. Plusskunder - effekt, tilknytnings- og rammevilkår; 2018-10-24
ENERGISINT Untitled
 
33 Torsæter, Bendik Nybakk.
Nettplanlegging - ulike måter å utnytte nettets kapasitet. Plusskunder - effekt, tilknytnings- og rammevilkår; 2018-10-24
ENERGISINT Untitled
 
34 Torsæter, Bendik Nybakk.
Workshop i CINELDI WP4: Mikronett i fremtidens distribusjonsnett.
ENERGISINT Untitled
 
35 Torsæter, Bendik Nybakk; Garnås, Synne; Høverstad, Boye Annfelt.
Strategi for spenningsregulering i distribusjonsnettet : analyse av spenningens innvirkning på overføringstap i distribusjonsnettet. Oslo: Energi Norge 2018 (ISBN 978-82-436-1047-7) 40 s. Publikasjon (Energi Norge)(428-2018)
ENERGISINT Untitled
 
2017
36 Torsæter, Bendik Nybakk.
Analyse av spenningsforhold i lavspenningsnett med plusskunder. Brukermøte spenningskvalitet; 2017-09-26 - 2017-09-27
ENERGISINT Untitled
 
37 Torsæter, Bendik Nybakk.
Automatisk Hendelsesanalyse - AHA. Brukermøte spenningskvalitet; 2017-09-26 - 2017-09-27
ENERGISINT Untitled
 
38 Torsæter, Bendik Nybakk.
Høyfrekvent støy på spenningen - spesiell målemetode påkrevd. Brukermøte spenningskvalitet; 2017-09-26 - 2017-09-27
ENERGISINT Untitled
 
39 Torsæter, Bendik Nybakk.
Ny versjon av Håndbok spenningskvalitet – en gjennomgang. Brukermøte spenningskvalitet; 2017-09-26 - 2017-09-27
ENERGISINT Untitled
 
40 Torsæter, Bendik Nybakk.
Resultater fra prosjektet VoltageReg. Brukermøte spenningskvalitet; 2017-09-26 - 2017-09-27
ENERGISINT Untitled
 
41 Torsæter, Bendik Nybakk; Kirkeby, Henrik.
Simuleringsstudie av spenningskvalitet i lavspenningsnett med plusskunder. I: Informasjonsteknologi og elektroteknikk - det digitale energiskiftet : NEF teknisk møte 2017, Trondheim 27.-28.april. Trondheim: SINTEF Energi AS 2017 ISBN 978-82-594-3772-3. s. 185-193
ENERGISINT Untitled
 
42 Torsæter, Bendik Nybakk; Kolstad, Magne Lorentzen.
Spenningsregulering i nett med distribuert produksjon. Trondheim: SINTEF Energi AS 2017 (ISBN 978-82-14-06600-5) 65 s. SINTEF Rapport(2017:00882)
ENERGISINT Untitled
 
43 Torsæter, Bendik Nybakk; Sæle, Hanne; Ødegården, Lovinda; Kirkeby, Henrik.
Nettilknytning av plusskunder. Oslo: Energi Norge 2017 (ISBN 978-82-436-1044-6) 90 s. Publikasjon (Energi Norge)(425-2018)
ENERGISINT Untitled
 
2016
44 Torsæter, Bendik Nybakk.
Experimental Evaluation of Switching Characteristics, Switching Losses and Snubber Design for a Full SiC Half-Bridge Power Module. 2016 IEEE 7th International Symposium On Power Electronics for Distributed Generation Systems - PEDG; 2016-06-27 - 2016-06-30
NTNU Untitled
 
45 Torsæter, Bendik Nybakk.
Kost/nytte ved oppgradering fra IT- til TN-nett. Brukermøte spenningskvalitet; 2016-09-21 - 2016-09-22
ENERGISINT Untitled
 
46 Torsæter, Bendik Nybakk.
Evaluation of Switching Characteristics, Switching Losses and Snubber Design for a Full SiC Half-Bridge Power Module. : NTNU 2016 155 s.
NTNU Untitled
 
47 Torsæter, Bendik Nybakk; Tiwari, Subhadra; Lund, Richard; Midtgård, Ole-Morten.
Experimental Evaluation of Switching Characteristics, Switching Losses and Snubber Design for a Full SiC Half-Bridge Power Module. I: 2016 IEEE 7th International Symposium On Power Electronics for Distributed Generation Systems - PEDG. IEEE 2016 ISBN 978-1-4673-8616-6. s. -
NTNU Untitled