Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 208 << Previous 1 2 3 4 5    Next >>

2020
1 Henriksen, Jørn Erik; Jørgensen, Roger; Lind, Keth Elisabeth; Niemi, Anja Roth; Skandfer, Marianne; Sommerseth, Ingrid; Wickler, Stephen.
Faglig program 2020 - 2025. Arkeologiske undersøkelser. Norges arktiske universitetsmuseum. Tromsø: UiT - Norges arktiske universitet 2020 ;Volume 2020.31 p. TROMURA(56)
UiT Untitled
 
2 Sommerseth, Ingrid.
Historisk overblikk - Kapittel 2.1.2: Vannkraftutbyggingene. Kapittel 2.1.5: Samisk kulturminneforvaltning. Kapittel 2.4: Arkeologiske undersøkelser i nordnordske vassdrag 1957-2018.. I: Arkeologiske undersøkelser i vassdrag. Faglig program for Midt- og Nord-Norge. Oslo: Riksantikvaren 2020 ISBN 978-82-7574052-4. p. -
UiT Untitled
 
2019
3 Sommerseth, Ingrid.
Arkeologisk rapport Bergkunst: Isnestoften 6, Alta k. Finnmark fylke.. Universitetsmuseet: Norges arktiske universitetsmuseum, UiT Norges arktiske universitet 2019 6 p.
UiT Untitled
 
4 Sommerseth, Ingrid.
Bergkunst i nord: Fra de mørkeste huler til liv på berg, symboler og figurer fra ei anna tid.. Fagdag for Norges arktiske universitetesmuseum og akademi for kunstfag; 2019-09-12 - 2019-09-12
UiT Untitled
 
5 Sommerseth, Ingrid.
Bergkunst på Kjeøya: Lokker fram to tusen år gammel kunstutstilling med app: Etter en båttur, en rotur og en klatretur er to arkeologer klar til å gi verkene «Elg i berginngang» og «Superhappy lottovinner» en forsiktig liten makeover.. Harstad Tidene [Newspaper] 2019-07-27
UiT Untitled
 
6 Sommerseth, Ingrid.
Bergkunsten i nord; et fersk blikk på veien videre for samarbeid om forvaltning, forskning og formidling.. Vingenseminaret, et samarbeidsmøte og studietur.; 2019-05-13 - 2019-05-16
UiT Untitled
 
7 Sommerseth, Ingrid.
Bjørnegraver og bjørnekult: fra bjørn på berg til bein i huler og ur.. forskningsmøte mellom COASTARK og ArcArc; 2019-10-15 - 2019-10-16
UiT Untitled
 
8 Sommerseth, Ingrid.
Da folk endelig våget å gå i land på øya, oppdaget de inskripsjoner i svaberget.. iTromsø [Newspaper] 2019-09-21
UiT Untitled
 
9 Sommerseth, Ingrid.
Flytter blokk med helleristninger fra toften til museet.. Altaposten [Newspaper] 2019-08-29
UiT Untitled
 
10 Sommerseth, Ingrid.
Flyttet stein med helleristninger. NRK Nordnytt [TV] 2019-09-06
UiT Untitled
 
11 Sommerseth, Ingrid.
Flyttet 6000 år gamle helleristninger.. Altaposten [Newspaper] 2019-09-06
UiT Untitled
 
12 Sommerseth, Ingrid.
Forvaltning av bergkunst i nord; erfaringer fra 2018 og faglige planer i 2019.. Kulturminnevernets samarbeidsmøte i Nord Norge; 2019-04-23
UiT Untitled
 
13 Sommerseth, Ingrid.
Fremtidens arbeidsmarked: Innledning og sesjonsleder for Sesjon 2 på NAM.. Norsk Arkeologisk møte (NAM); 2019-11-07 - 2019-11-09
UiT Untitled
 
14 Sommerseth, Ingrid.
Helle- og hulemalerier i Nord-Norge 3000 år gamle bilder på berg. En billedpresentasjon til Gløttprogrammet; Klang av Oldtid.. GLØTT, en helg med kunst og kunnskap i Tromsø; 2019-11-29 - 2019-12-01
UiT Untitled
 
15 Sommerseth, Ingrid.
Hvorfor er det så mye hærverk på bergkunsten? en gjennomgang av lokalitetene fra Nord-Norge.. Forvaltningsmøte for verdensarven bergkunsten i Alta; 2019-12-10 - 2019-12-10
UiT Untitled
 
16 Sommerseth, Ingrid.
Rapport vedrørende sikring av bergkunst i Nord-Norge 2019.. Norges arktiske universitetsmuseum: Norges arktiske universitetsmuseum 2019 22 p.
UiT Untitled
 
17 Sommerseth, Ingrid.
Sacred Bear grave sites and Place names in Sápmi: Preliminary thoughts from an ongoing study.. Sacred Place names in Sámi Landscapes.; 2019-11-21 - 2019-11-22
UiT Untitled
 
18 Sommerseth, Ingrid.
Skader og hærverk på bergkunsten i Nord Norge: et økende fenomen og et sant mareritt.. Norsk Arkeologisk Møte (NAM); 2019-11-07 - 2019-11-09
UiT Untitled
 
19 Sommerseth, Ingrid.
Slik flyttet arkeologene helleristningssteinen: se bildene fra da arkeologer flyttet 6000 år gamle helleristninger fra Isnestoften til en ny tilværelse på Alta museum. Altaposten [Newspaper] 2019-09-09
UiT Untitled
 
20 Sommerseth, Ingrid.
Tradisjonskunnskap og formidling i Arctandria. Levende tradisjon! Immateriell kultur i frivilligheten.; 2019-10-18 - 2019-10-18
UiT Untitled
 
21 Sommerseth, Ingrid.
Verre enn først antatt: - Kan bli stående i hundrevis av år.Det har blitt funnet nye tilfeller av hærverk ved helleristningene i Tysfjord. – I verste fall vil det vises i hundrevis av år framover.. NRK [TV] 2019-07-19
UiT Untitled
 
22 Sommerseth, Ingrid; Elvebakk, Arve.
Rapport lavkartlegging på Fykanvatn Id.36915, Meløy k. Nordland fylke med fagrapport av Arve Elvebakk "Den problematiske lavvegetasjonen i bergkunstfeltet på Fykan i Nordland". Tromsø: Norges arktiske universitetsmuseum 2019 22 p.
UiT Untitled
 
23 Sommerseth, Ingrid; Kjellman, Erik.
Hulemaleriene i Lofoten: ny dokumentasjon, nye metoder og stadig nye forvaltningsutfordringer.. Forskningsseminar i kulturvitenskap, UM; 2019-10-30
UiT Untitled
 
2018
24 Sommerseth, Ingrid.
Arkeologisk rapport Bergkunst: dokumentasjon og skjøtsel på Gamnes Id. 214096, Sør-Varanger k. Finnmark fylke. Universitetet i Tromsø: Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2018 5 p.
UiT Untitled
 
25 Sommerseth, Ingrid.
Arkeologisk rapport Bergkunst: dokumentasjon og skjøtsel Reinøya 1-3 Id.142887, Karlsøy k. Troms fylke. Universitetet i Tromsø: Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2018 5 p.
UiT Untitled
 
26 Sommerseth, Ingrid.
Arkeologisk rapport Bergkunst:Forskningshistorie, dokumentasjon og skjøtsel på Fykanvatn, Id. 3695, Meløy k. Nordland fylke.. Universitetet i Tromsø: Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2018 14 p.
UiT Untitled
 
27 Sommerseth, Ingrid.
Báktesárgumat – symboler og figurer på berg knyttet til det samiske kulturlandskapet. Kulturminnevernets samarbeidsmøte i Nord Norge; 2018-04-19 - 2018-04-20
UiT Untitled
 
28 Sommerseth, Ingrid.
Bergkunst i nord - feltsesongen 2018 ved Tromsø Museum. Riksantikvarens bergkunstmøte; 2018-11-21 - 2018-11-21
UiT Untitled
 
29 Sommerseth, Ingrid.
Et spennende gjensyn i Altafjorden - Oppdaget ny bergkunst på kaffeplassen som ble brukt under en arkeologisk utgravning for 23 år siden.. Norark.no 2018
UiT Untitled
 
30 Sommerseth, Ingrid.
Fant historisk skatt i fjæra, en 200 år gammel kanonkule under ryddeaksjon.. NRK [Radio] 2018-11-12
UiT Untitled
 
31 Sommerseth, Ingrid.
Holand-anlegg må ta hensyn til kulturminner. Vesterålen online [Newspaper] 2018-12-11
UiT Untitled
 
32 Sommerseth, Ingrid.
Levende tradisjonskunnskap på hav og på land.. Kystens dag - Tromsø kunstforening; 2018-11-17 - 2018-11-17
UiT Untitled
 
33 Sommerseth, Ingrid.
Rapport vedrørende sikring av bergkunst i Nord-Norge 2018. Universitetet i Tromsø: Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2018 16 p.
UiT Untitled
 
34 Sommerseth, Ingrid.
Samiske kulturminner og kulturhistorie langs Hålogalandsveien. Rapport fra Hålogalandsprosjektet 2015 - 2016.. Sametinget: Sametinget 2018 (ISBN 9788291200309) 134 p.
UiT Untitled
 
2017
35 Sommerseth, Ingrid.
Bjørnegraver: arkeologiske spor etter samisk jaktmagi og tradisjon.. Spor 2017 (63) p. 21-25
UiT Untitled
 
36 Sommerseth, Ingrid.
"Med døden til følge" Ei utstilling om de siste års resultater fra arkeologiske utgravninger av graver på Svalbard.. [Artistic or museum-related presentation] Museumsutstilling. Sysselmannen på Svalbard og Svalbard Museum; Svalbard. 2017-11-07 - 2018-02-05
UiT Untitled
 
2016
37 Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne; Cerbing, Mikael; Kjellman, Erik; Sommerseth, Ingrid; Niemi, Anja Roth.
Tønsnes Havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra de arkeologiske undersøkelsene 2014. Tromsø: Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2016 (ISBN 978-82-7142-066-6) 218 p. TROMURA(45)
UiT Untitled
 
38 Sommerseth, Ingrid.
Arkeologiske spor etter jakt og fangst på villrein i nord. I: Fjellviddas nomade. Villreinen. Biologi - historie - Forvaltning.. Arendal: Friluftsforlaget 2016 ISBN 978-82-91-49562-0. p. 130-140
UiT Untitled
 
39 Sommerseth, Ingrid.
Praktisk båtbruk i kystlaget - verdifull kunnskap og trivsel med mening.. Oppstartskonferansen-Tradisjonsbåtbygging som universitetsfag.; 2016-10-17 - 2016-10-19
UiT Untitled
 
2015
40 Sjøgren, Per Johan E; Storm, Dikka; Kirchhefer, Andreas; Sommerseth, Ingrid; Karlsen, Stein Rune; Elvebakk, Arve.
Dividalen - uberørt natur eller eldgammelt kulturlandskap?. I: Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS 2015 ISBN 9788283050189. p. 117-158
NORCE NTNU UiT Untitled
 
41 Sommerseth, Ingrid.
Forskningsdagene 2015. Fjellets kulturlandskap. Dividalens kulturelle mangfold.. Forskningsdagene 2015.; 2015-09-24 - 2015-09-24
UiT Untitled
 
42 Sommerseth, Ingrid.
Forvaltningsundersøkelsene i 2014 på Tromsø Museum med særlig fokus på Tønsnesutgravningene.. Samarbeidsmøte regional forvaltning og Riksantikvaren.; 2015-03-25 - 2015-03-26
UiT Untitled
 
43 Sommerseth, Ingrid.
Norges største arkeologifunn i 2014. forskning.no [Internet] 2015-01-12
UiT Untitled
 
44 Sommerseth, Ingrid.
Reinbeitelandet, kulturminner og jakten på snøfonnene-jassa.. NFR-prosjektet Forskning i fellesskap - Utmark - Villreingruppeseminar; 2015-03-18 - 2015-03-20
UiT Untitled
 
45 Sommerseth, Ingrid.
Tromsø Museums arkeologiske forvaltningsprosjekter i 2014 med Tønsnes som strategisk knutepunkt gjennom 10 000 år.. Forskningsseminar, Tromsø Museum; 2015-02-18 - 2015-02-18
UiT Untitled
 
46 Sommerseth, Ingrid.
Tønsnes havn i yngre steinalder og tidlig metalltid. Resultater fra den arkeologiske utgravningen i 2014.. Forskningsseminar arkeologi; 2015-03-27 - 2015-03-27
UiT Untitled
 
2014
47 Henriksen, Jørn Erik; Sommerseth, Ingrid; Niemi, Anja Roth.
Setermoen skytefelt. Arkeologiske undersøkelser av teltboplasser i Liveltskaret/Garžavággi, Kvernskaret/Erigažčahcka og Lifjellaksla, Bardu k., Troms f. Tromsø: Top.ark. Tromsø Museum 2014 73 p.
UiT Untitled
 
48 Niemi, Anja Roth; Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik; Klokkervoll, Arild; Mikalsen, Rudi Johan Angell.
kV420 Balsfjord-Hammerfest. Arkeologiske undersøkelser 2013. Tromsø: Tromsø Museum 2014 157 p.
UiT Untitled
 
49 Sommerseth, Ingrid.
Árran. Kvernskaret og Lifjellaksla i Bardu. Arkeologiske undersøkelser, Tromsø Museum - Universitetsmuseet. Tromsø Musueum: Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2014 21 p.
UiT Untitled
 
50 Sommerseth, Ingrid.
Eksplosive krigsminner. iTromsø [Newspaper] 2014-07-14
UiT Untitled
 
    Show next list