Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 89 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Bakonyi, Jutta; Chonka, Peter; Stuvøy, Kirsti.
War and City-Making in Somalia: Property, power and disposable lives.. Political Geography 2019 ;Volum 73. s. 82-91
NMBU Untitled
 
2 Gerhardt, Hannes; Kristoffersen, Berit; Stuvøy, Kirsti.
Saving the Arctic: Green Peace or oil riot?. I: The Politics of Sustainability in the Arctic. Routledge 2019 ISBN 9781138491830. s. 149-162
UiT NMBU Untitled
 
3 Stuvøy, Kirsti.
Urban Margins, the Post-Socialist City and Global Transformation: Approaching Monogorods in Russia. Cities in Transitions-conference; 2019-09-25 - 2019-09-27
NMBU Untitled
 
4 Stuvøy, Kirsti; Bakonyi, Jutta; Chonka, Peter.
Violent Site Effects of Urban Precarity: Everyday space and experiences of displaced people in Hargeisa. European International Studies Association Pan-European Conference; 2019-09-11 - 2019-09-14
NMBU Untitled
 
5 Stuvøy, Kirsti; Bakonyi, Jutta; Chonka, Peter.
Violent Site Effects of Urban Precarity: Everyday space and experiences of displaced people in Hargeisa. European Consortium of Political Research General Conference; 2019-09-04 - 2019-09-07
NMBU Untitled
 
2018
6 Stuvøy, Kirsti; Bakonyi, Jutta.
The Political Economy of Urbanisation in War: A perspective from Urban IDPs in Somalia. Pan-European Conference on International Relations EISA; 2018-09-12 - 2018-09-15
NMBU Untitled
 
7 Stuvøy, Kirsti; Bakonyi, Jutta.
The Rhythm of Urbanisation in War: A Perspective from Urban IDPs. General Conference of the European Consortium of Political Research; 2018-08-22 - 2018-08-25
NMBU Untitled
 
8 Stuvøy, Kirsti; Bakonyi, Jutta.
Urban Badlands as Spaces of Exception in the World Society. Academic conference; 2018-06-07 - 2018-06-09
NMBU Untitled
 
9 Stuvøy, Kirsti; Bakonyi, Jutta.
Urban Badlands, Violence and Capitalism: The dark side of global and less global cities. Pan-European Conference on International Relations EISA; 2018-09-12 - 2018-09-15
NMBU Untitled
 
2016
10 Stuvøy, Kirsti.
Russernes drømme. Om det nye Russlands selvforståelse – og Vestens misforståelser. Nordisk Østforum 2016 ;Volum 30.(1)
NMBU Untitled
 
11 Stuvøy, Kirsti.
Seks eksperter: Dette blir de viktigste sakene i verden i 2016. VG [Avis] 2016-01-10
NMBU Untitled
 
12 Von der Lippe, Berit; Stuvøy, Kirsti.
Antimilitarisme som feministisk våpen. Klassekampen 2016
BI NMBU Untitled
 
13 Von der Lippe, Berit; Stuvøy, Kirsti.
Et feministisk krigsalibi.. Klassekampen 2016 s. 17-17
BI NMBU Untitled
 
2015
14 Kristoffersen, Berit; Stuvøy, Kirsti.
Green peace or oil riot? Imaginations and tensions about Arctic futures. Association of American Geographers Annual Meeting; 2015-04-21 - 2015-04-25
UiT NMBU Untitled
 
15 Stuvøy, Kirsti.
Conflicts between states, global power structures and domestic developments: The Russia-Ukraine Conflict. Teaching; 2015-11-23 - 2015-11-23
NMBU Untitled
 
16 Stuvøy, Kirsti.
Dagsnytt atten TV. NRK TV [TV] 2015-11-27
NMBU Untitled
 
17 Stuvøy, Kirsti.
Dagsnytt 18, radio og TV. Om Presidents Putins pressekonferanse og utviklingen i Russland.. https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/NNFA56121715/17-12 [Radio] 2015-12-18
NMBU Untitled
 
18 Stuvøy, Kirsti.
Den usikre sikkerheten. Human Security 1994-2014. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 2015 ;Volum 73.(1) s. 29-49
NMBU Untitled
 
19 Stuvøy, Kirsti.
Møter med mennesker i det russiske sivilsamfunn.. Skjervheimseminaret; 2015-09-18 - 2015-09-20
NMBU Untitled
 
20 Stuvøy, Kirsti.
Russia, NGOs and the post-soviet security context. Popular Culture and World Politic 8.0; 2015-11-20 - 2015-11-21
NMBU Untitled
 
2014
21 Stuvøy, Kirsti.
Debatt om russisk politikk. Dokumentarfilmfestivalen "Human rights human wrongs"; 2014-02-07
HINN Untitled
 
22 Stuvøy, Kirsti.
Human Security and Women's Security Reality in Northwest Russia. I: Environmental and Human Security in the Arctic. Routledge 2014 ISBN 9781844075492. s. 231-249
HINN Untitled
 
23 Stuvøy, Kirsti.
Kampen om Sotsji-OL. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014
HINN Untitled
 
24 Stuvøy, Kirsti.
Krig: For kvinnefrigjøring?. Innledning til Teater innlandets forestilling "Inntrengerne"; 2014-09-26
HINN Untitled
 
25 Stuvøy, Kirsti.
NGOs and international studies - between concepts and practice. Teaching politics and International Relations to the next generation of students. The 1st European Conference on Teaching and Learning Politics, International Relations and European Studies; 2014-06-26 - 2014-06-27
HINN Untitled
 
26 Stuvøy, Kirsti.
Power and Public Chambers in the development of civil society in Russia. Communist and post-communist studies 2014 ;Volum 47.(3-4) s. 409-419
HINN Untitled
 
27 Stuvøy, Kirsti.
Svarer på spørsmål om russisk politisk utvikling og det sivile samfunn på en liveblogg. TV2 Liveblogg [TV] 2014-04-19
HINN Untitled
 
2013
28 Lippe, Berit von der; Stuvøy, Kirsti.
Kvinnefrigjøring og krig – en selvmotsigelse? - FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og kvinners rettigheter i Afghanistan. Nytt Norsk Tidsskrift 2013 ;Volum 30.(1) s. 41-52
BI HINN Untitled
 
29 Stuvøy, Kirsti.
Anmeldelse av "Bourdieu in International Relations Rethinking Key Concepts in IR" (2012) av Rebecca Adler-Nissen. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 2013 ;Volum 71.(1)
HINN Untitled
 
30 Stuvøy, Kirsti.
Intentions, Interactions and Paradoxes in Post-Socialist Spaces. Intentions, Interactions and Paradoxes in Post-Socialist Spaces; 2013-05-24 - 2013-05-25
HINN Untitled
 
31 Stuvøy, Kirsti.
Joy? Gender Politics in Norway. Youth Public Gender Debates for Democracy: Distributing Nordic Values to Russian Civil Society Development; 2013-04-26 - 2013-04-28
HINN Untitled
 
32 Stuvøy, Kirsti.
Likestilling Nå! - Idealer og realiteter i det globale samfunn. Kulturutvalget Lillehammer; 2013-02-20
HINN Untitled
 
33 Stuvøy, Kirsti.
Metodologi og etiske spørsmål i forskning. "Dialogue and learning across the North Caucasian/Russian divide"; 2013-08-21
HINN Untitled
 
34 Stuvøy, Kirsti.
Power and Legitimacy in Russian State-Society Relations: Consultative Bodies and the Case of Public Chambers. Intentions, Interactions and Paradoxes in Post-Socialist Spaces; 2013-05-24 - 2013-05-25
HINN Untitled
 
35 Stuvøy, Kirsti.
Seminaret var en markering av kvinnedagen og tema for seminaret var vold mot kvinner i Afghanistan. Stuvøy snakket med utgangspunkt i artikkelen "Kvinnefrigjøring og krig - en selvmotsigelse? Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og kvinners rettigheter i Afghanistan", som hun har skrevet sammen med Berit von der Lippe og publisert i første nummer av Nytt Norsk Tidsskrift 2013. Samtidig kunne Stuvøy også snakke om forskningen hun har gjort på vold mot kvinner i Russland. Seminar i regi av Afghanske kulturforening på Hedemark.; 2013-03-09
HINN Untitled
 
36 Stuvøy, Kirsti.
Stat og sivilt samfunn i postsovjetisk Russland : Betydningen av utenlandsk støtte og nye samhandlingsformer. Nordisk Østforum 2013 ;Volum 27.(4) s. 377-400
HINN Untitled
 
37 Stuvøy, Kirsti.
Stemmerettskampen i vår tid. I kamp for stemmerett; 2013-05-28
HINN Untitled
 
38 Stuvøy, Kirsti; Kristoffersen, Berit.
En feit og fin og norsk en? - Lofottorsken i internasjonal politikk. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 2013 ;Volum 71.(1) s. 109-119
HINN UiT Untitled
 
2012
39 Stuvøy, Kirsti.
Intervention, Order and Politics: Legitimacy and the Role of Civil Society. From Defeating the Enemy to Creating ‘Good Order’? Exploring Military-Police Assemblages in Western Interventions; 2012-09-25 - 2012-09-26
HINN Untitled
 
40 Stuvøy, Kirsti.
Kvinners situasjon, feminisme og den organiserte kvinnebevegelsen i Russland etter Sovjetunionens fall og i dag. Ekko i P2 [Radio] 2012-10-09
HINN Untitled
 
41 Stuvøy, Kirsti.
Power and the Public Chamber. Modernizing the Russian North – MODNORTH; 2012-09-01 - 2012-09-04
HINN Untitled
 
42 Stuvøy, Kirsti.
Sikkerhet, kvinner og internasjonal. Framleggingen av NOU 2012: 15 ”Politikk for likestilling”; 2012-10-01
HINN Untitled
 
43 Stuvøy, Kirsti.
Sivilsamfunnstøtte. Russlandsgruppas årskonferanse; 2012-12-05
HINN Untitled
 
44 Stuvøy, Kirsti.
Vold mot kvinner i postsovjetisk Russland. Lillehammer Yrkeskvinneklubb (LYKK); 2012-11-22
HINN Untitled
 
45 Stuvøy, Kirsti; Lippe, Bent von der.
Norge i krig for kvinnene. Klassekampen 2012
HINN Untitled
 
46 Stuvøy, Kirsti; Lippe, Berit von der.
Kvinnefrigjøring og krig : en selvmotsigelse? Søkelys på Afghanistan. Forskningsdagene; 2012-09-20
BI HINN Untitled
 
47 Stuvøy, Kirsti; Lippe, Berit von der.
Kvinner, fred og sikkerhet. Dagsavisen 2012
BI HINN Untitled
 
48 Stuvøy, Kirsti; Lippe, Berit von der.
Om Kvinnefrigjøring og krig – en selvmotsigelse? Søkelys på Afghanistan. NRK Østnytt [Radio] 2012-09-20
BI HINN Untitled
 
49 Von der Lippe, Berit; Stuvøy, Kirsti.
Legitimation and present absences in international security politics: Hegemonic war rhetoric and gender awareness. Feminism, Difference, and Beyond: 5th Annual Critical Voices in Swiss IR Conference; 2012-05-10 - 2012-05-11
BI HINN Untitled
 
2011
50 Hoogensen Gjørv, Gunhild; Stuvøy, Kirsti.
Gendering human security : How gender theory is reflected and challenged in civil-military cooperation. I: The International Studies Encyclopedia (online). Wiley-Blackwell 2011 ISBN 9781444336597.
HINN UiT Untitled
 
    Vis neste liste