Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 471 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Neste >>

2020
1 Teräs, Jukka Tapani; Ellingsen, May-Britt; Kårtveit, Bård; Aarsæther, Nils.
En systematisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord. Sluttrapport.. Oslo: Kommunal og moderniserings departementet, KMD 2020 80 s.
NORCE UiT Untitled
 
2019
2 Aarsæther, Nils.
Endeleg kom Stein Rokkan-biografien. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2019 (2) s. 34-35
NORCE Untitled
 
3 Aarsæther, Nils.
Fisk, kyst og planlegging?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2019 ;Volum 3. s. 56-56
NORCE Untitled
 
4 Aarsæther, Nils.
Frå lokalsamfunn til stedsutvikling. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2019 (1) s. 56-56
NORCE Untitled
 
5 Aarsæther, Nils.
Kyst-paradokset: Sterk økonomi, svak tiltrekking. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2019 (3) s. 6-11
NORCE UiT Untitled
 
6 Aarsæther, Nils.
Planlegging for risikosamfunnet. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2019
NORCE Untitled
 
7 Aarsæther, Nils.
Storby, småby, tettsted, spreidd: Kan vi gjenvinne balansen?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2019 (2) s. 56-56
NORCE Untitled
 
8 Grønning, Marius; Aarsæther, Nils.
Hvordan øke utdanningskapasiteten i offentlig planlegging?. Oslo: KS Kommunesektorens organisasjon 2019 (ISBN 978-82-93100-46-1) 80 s.
NORCE NMBU Untitled
 
9 Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege; Aarsæther, Nils.
"Planning as a way of democratic steering: Bridging the spatial-societal divide in Norwegian municipal planning". Panel "Spatial planning and Local Governance Challenges"; 2019-06-21 - 2019-06-22
OSLOMET NMBU UiT Untitled
 
2018
10 Aarsæther, Nils.
Den målrasjonelle planmodellen. I: Plan og samfunn: System, praksis, teori. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338. s. 230-247
NORCE UiT Untitled
 
11 Aarsæther, Nils.
Det offentlege rom - i landet med ei kaldare sol. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2018 (2) s. 56-
UiT Untitled
 
12 Aarsæther, Nils.
Eit konsistent plansystem? Ambisjonar og resultat. I: Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593. s. 367-380
NORCE UiT Untitled
 
13 Aarsæther, Nils.
EVAPLAN og den norske plandiskursen. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2018 (3) s. 56-
NORCE Untitled
 
14 Aarsæther, Nils.
Fortetting - i Tana?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2018 (4) s. 56-
UiT Untitled
 
15 Aarsæther, Nils.
Plan- og bygningsloven 2008 - "i et nøtteskall". I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. s. 37-48
NORCE UiT Untitled
 
16 Aarsæther, Nils.
Regionreform: Svak grunngiving, tvilsamt resultat. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2018 (1) s. 56-
UiT Untitled
 
17 Aarsæther, Nils; Buanes, Arild.
Den komplekse statsmakta - rollemangfald og styringsutfordringar i planfeltet. I: Plan og samfunn: System, praksis, teori. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338. s. 109-128
NORCE UiT Untitled
 
18 Aarsæther, Nils; Falleth, Eva; Nyseth, Torill; Kristiansen, Ronny.
Plan og samfunn: System, praksis, teori. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 9788202587338) 344 s.
NORCE UiT NMBU Untitled
 
19 Aarsæther, Nils; Hanssen, Gro Sandkjær.
Kompetanse og kapasitet: det lokale nivået - er forutsetningene tilstede?. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. s. 185-201
OSLOMET NORCE UiT Untitled
 
20 Aarsæther, Nils; Hofstad, Hege.
Samfunnsdelen - flaggskipet i pbl.-flåten?. I: Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593. s. 157-172
OSLOMET NORCE UiT Untitled
 
21 Aarsæther, Nils; Narud, Ole Gustav; Strand, Mona.
Folkeavstemning - er Finnmark et unntak?. : Lokalsamfunnsforeningen 2018 8 s.
HINN UiT Untitled
 
22 Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill; Buanes, Arild.
Samordning: planlegging som prosedyre for reflektert samfunnsutvikling. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. s. 49-70
NORCE UiT Untitled
 
23 Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill; Falleth, Eva; Kristiansen, Ronny.
Plansystem, praksis og teori. I: Plan og samfunn: System, praksis, teori. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338. s. 15-27
NORCE UiT NMBU Untitled
 
24 Aarsæther, Nils; Ringholm, Toril M.
Planlegging og næringsutvikling: Er lova ein høveleg reiskap?. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. s. 435-450
HINN NORCE UiT Untitled
 
25 Aarsæther, Nils; Strand, Arvid.
Nasjonale forventninger - stive og fleksible?. I: Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593. s. 81-94
NORCE TØI UiT Untitled
 
26 Hagen, Aksel; Aarsæther, Nils.
Planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Gran kommunestyre; 2018-09-18 - 2018-09-18
HINN NORCE Untitled
 
27 Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils.
Behov for en bro mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel: areal-/byutviklingsstrategi. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. s. 123-144
OSLOMET NORCE UiT Untitled
 
28 Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils.
Fungerer plan- og bygningsloven etter intensjonene?. Kommunalteknikk 2018 (4) s. 14-18
OSLOMET NORCE Untitled
 
29 Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils.
Innledning. I: Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593. s. 17-25
NORCE UiT NMBU Untitled
 
30 Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils.
Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-03058-6) 560 s.
OSLOMET UiT Untitled
 
31 Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils.
Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 9788215030593) 416 s.
OSLOMET UiT Untitled
 
32 Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Børrud, Elin; Winge, Nikolai K.
Grunnlaget for vurderingene i evalueringen. I: Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593. s. 41-55
OSLOMET NORCE UiO UiT NMBU Untitled
 
33 Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Hofstad, Hege; Anker, Helle Tegner; Kalbro, Thomas; Buanes, Arild; Børrud, Elin; Grønning, Marius; Holth, Fredrik; Higdem, Ulla; Kvalvik, Karoline Jacobsen; Nordahl, Berit Irene; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M; Riseth, Jan Åge; Strand, Arvid; Winge, Nikolai K.
En operativ lov? Spenningen mellom lovens intensjoner og planpraksis - behov for forbedring?. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. s. 481-519
HINN OSLOMET NORCE TØI UiO UiT NMBU Untitled
 
34 Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Winge, Nikolai K.
Lovens intensjoner. I: Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593. s. 27-38
OSLOMET NORCE UiO UiT NMBU Untitled
 
35 Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege; Aarsæther, Nils.
Bridging the spatial-societal divide in Norwegian municipal planning.. Panel Innovative practices in local and regional planning”, in section: Governance in close proximity to the people? Contemporary local government and politics.; 2018-08-25 - 2018-08-25
OSLOMET UiT Untitled
 
36 Kvalvik, Karoline Jacobsen; Aarsæther, Nils.
Planlegging på kommune-nivå: Rammer og ambisjonar. I: Plan og samfunn: System, praksis, teori. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338. s. 44-68
NORCE UiT Untitled
 
37 Ringholm, Toril M; Hofstad, Hege; Aarsæther, Nils.
En plan for strategisk politisk styring?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2018 (3) s. 18-23
UiT NMBU Untitled
 
38 Svalestuen, Sigbjørn; Bjørnå, Hilde; Aarsæther, Nils.
Ti tusen tommeltotter? Kommunestyrerepresentantenes opplevelse av sin innflytelse. Nordisk Administrativt Tidsskrift 2018 ;Volum 95.(1) s. 37-50
UiT Untitled
 
2017
39 Aarsæther, Nils.
Bruk av tvang framprovoserer ytterligere motstand i kommune-Norge. Dagbladet 2017
UiT Untitled
 
40 Aarsæther, Nils.
Bærekraftig by- og tettstedsutvikling.. Dagskonferanse "Helsefremmende samfunnsplanlegging"; 2017-09-01
UiT Untitled
 
41 Aarsæther, Nils.
Distriktspolitikk = Jobbskaping + mykje meir. Frokostmøte Samfunnsviterne og Samfunnsøkonomene; 2017-04-06
UiT Untitled
 
42 Aarsæther, Nils.
Ei regjering som svekker Nord-Norge. Nordlys 2017
UiT Untitled
 
43 Aarsæther, Nils.
En framtid for Finnmark alene?. Sett Nordfra - et nettmagasin for nord [Internett] 2017-06-07
UiT Untitled
 
44 Aarsæther, Nils.
Finnmark vil klare seg best alene. NRK Finnmark [Radio] 2017-03-22
UiT Untitled
 
45 Aarsæther, Nils.
Formidlingspris til debattglad forsker. Universitetsavisa NTNU [Avis] 2017-06-16
UiT Untitled
 
46 Aarsæther, Nils.
Kommunal planstrategi - vitalisering av lokaldemokrati og planlegging?. Dialogmøte Planavdelinga KMD; 2017-02-17
UiT Untitled
 
47 Aarsæther, Nils.
Kommunen - demokrati og samfunnsutvikling. Lørdagsuniversitetet UiT; 2017-02-18
UiT Untitled
 
48 Aarsæther, Nils.
Ni langs Finnmarkskysten. Nordlys 2017
UiT Untitled
 
49 Aarsæther, Nils.
Nye Fjord kommune - blinkskot eller skivebom?. Ope møte; 2017-12-05
UiT Untitled
 
50 Aarsæther, Nils.
Nye fylkesgrenser i nord endrer Norge. Nationen [Avis] 2017-03-02
UiT Untitled
 
    Vis neste liste