Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 184 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2017
1 Aldvén, David; Davidsen, Jan Grimsrud.
Marine migrations of sea trout (Salmo trutta). I: Sea Trout: Science & Management: Proceedings of the 2nd International Sea Trout Symposium. Troubador Publishing Ltd 2017 ISBN 9781788035354. s. 267-276
NTNU Untitled
 
2 Bailey, Jennifer L.; Liu, Yajie; Davidsen, Jan Grimsrud.
Bridging the gap between fisheries science and society: Exploring fisheries science as a social activity. ICES Journal of Marine Science 2017 ;Volum 74.(2) s. 598-611
NTNU Untitled
 
3 Davidsen, Jan Grimsrud.
Another sea trout tagged in Skjerstadfjorden with good help from Adam Piper, ZSL, and an young local from Valnesfjord, Northern Norway.
NTNU Untitled
 
4 Davidsen, Jan Grimsrud.
Does freshwater pearl mussels survive handling and relocation during the process of river restauration? PIT-tagging can give us the answer..
NTNU Untitled
 
5 Davidsen, Jan Grimsrud.
Elvas betydning for sjøørret og laks. Stjørdalselva – har den ei framtid?; 2017-02-28
NTNU Untitled
 
6 Davidsen, Jan Grimsrud.
Kerguelen del 6 – ut på feltarbeid.
NTNU Untitled
 
7 Davidsen, Jan Grimsrud.
Kerguelen del 7– akustisk telemetri.
NTNU Untitled
 
8 Davidsen, Jan Grimsrud.
Kerguelen del 8 – Det som ikke må skje.
NTNU Untitled
 
9 Davidsen, Jan Grimsrud.
Kerguelen del 9 - vi fortsetter neste vinter.
NTNU Untitled
 
10 Davidsen, Jan Grimsrud.
Konsekvenser av menneskelig påvirkning på sjøørret og økosystemtjenestene den gir. Sjøørretseminar: Hva kan vi lære av hverandre i Danmark, Sverige og Norge; 2017-03-23 - 2017-03-24
NTNU Untitled
 
11 Davidsen, Jan Grimsrud.
Overvåkning av Åbjøra- og Urvoldvassdraget 2016 og sniktitt på resultater fra sjøørretens hemmelige liv i Tosenfjorden. Møte i Åbjøra elveeierlag; 2017-10-28
NTNU Untitled
 
12 Davidsen, Jan Grimsrud.
Politisk floke om sjøørret, gammelelv og stein i Stjørdal: Vigdenes: - Ikke redd for at MDG bryter ut av samarbeidet. http://www.adressa.no/pluss/nyheter/2017/08/24/Vigdenes-Ikke [Internett] 2017-08-24
NTNU Untitled
 
13 Davidsen, Jan Grimsrud.
Preparing the final details for tagging of sea trout at Kerguelen Islands next winter.
NTNU Untitled
 
14 Davidsen, Jan Grimsrud.
Sjøørretens hemmelige liv.
NTNU Untitled
 
15 Davidsen, Jan Grimsrud.
Sjøørretens hemmelige liv i sjøen. I: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab Årbok 2016. : Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 2017 ISBN 9788293175407. s. 71-
NTNU Untitled
 
16 Davidsen, Jan Grimsrud.
Status på sjøørretprosjektet i Skjerstadfjorden. Dialogmøte - Salten Laks- og ørretforum; 2017-03-16
NTNU Untitled
 
17 Davidsen, Jan Grimsrud.
Tracking and monitoring brown trout migrations in Norway. http://oceantrackingnetwork.org [Internett] 2017-05-01
NTNU Untitled
 
18 Davidsen, Jan Grimsrud.
Tracking and monitoring brown trout migrations in Norway.
NTNU Untitled
 
19 Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein.
Sjøørretens hemmelige liv - sjøørretprosjektet i Levanger. Medlemsmøte i Levanger Jeger og Fiskerforening; 2017-08-22
NTNU Untitled
 
20 Davidsen, Jan Grimsrud; Kjærstad, Gaute; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Sauvage, Raymond; Hvam, Eivind Brandsæter; Sandodden, Roar; Arnekleiv, Jo Vegar.
Activity in European crayfish before, under and after a rotenone treatment in a small lake. The 6th International Bio-logging Symposium; 2017-09-25 - 2017-09-29
NTNU VETINST Untitled
 
21 Davidsen, Jan Grimsrud; Knudsen, Rune; Power, Michael; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Hårsaker, Karstein; Næsje, Tor; Arnekleiv, Jo Vegar.
Trophic niche similarity among sea trout Salmo trutta in Central Norway investigated using different time-integrated trophic tracers. Aquatic Biology 2017 ;Volum 26. s. 217-227
NINA NTNU UiT Untitled
 
22 Davidsen, Jan Grimsrud; Lamberg, Anders.
Overvåking av gytefisk i Åbjøra- og Urvoldvassdraget i 2016. : NTNU Vitenskapsmuseet 2017 (ISBN 978-82-8322-109-1) 38 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat(2017-6)
NTNU Untitled
 
23 Davidsen, Jan Grimsrud; Morin-Doré, Flavie.
Arctic char tagging - Rognan 2017. 6SKgsem4Yq4 [Internett] 2017-11-28
NTNU Untitled
 
24 Davidsen, Jan Grimsrud; Morin-Doré, Flavie.
Gunnerus scientific cruise in Tosenfjord. https://youtu.be/3GxuhlTeqVw [Internett] 2017-11-28
NTNU Untitled
 
25 Davidsen, Jan Grimsrud; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Daverdin, Marc.
Kartlegging av sjøørret i habitatområde ved utløpet av Stjørdalselva, Nord-Trøndelag og konsekvensanalyse av tre utfyllingsalternativer. : NTNU Vitenskapsmuseet 2017 27 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(4)
NTNU Untitled
 
26 Dolmen, Dag; Davidsen, Jan Grimsrud; Tilseth, Eva; Ølberg, Rolf-Arne.
Et lite gløtt inn i huggormprosjektet 2016. I: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab Årbok 2016. : Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 2017 ISBN 9788293175407. s. 72-73
NTNU Untitled
 
27 Eldøy, Sindre Håvarstein; Davidsen, Jan Grimsrud; Thorstad, Eva Bonsak; Whoriskey, Frederick G.; Aarestrup, Kim; Næsje, Tor; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Rikardsen, Audun H.; Arnekleiv, Jo Vegar.
Marine depth use of sea trout Salmo trutta in fjord areas of central Norway. Journal of Fish Biology 2017 ;Volum 91.(5) s. 1268-1283
NINA NTNU UiT Untitled
 
28 Höjesjö, Johan; Aldvén, David; Davidsen, Jan Grimsrud; Pedersen, Stig; Degerman, Erik.
Perspectives on sea trout stocks in Sweden, Denmark & Norway: monitoring, threats and management. I: Sea Trout: Science & Management: Proceedings of the 2nd International Sea Trout Symposium. Troubador Publishing Ltd 2017 ISBN 9781788035354. s. 442-457
NTNU Untitled
 
29 Liu, Yajie; Davidsen, Jan Grimsrud; Bailey, Jennifer L..
Ecosystem services of sea trout populations and the values of recreational fishing in Norway. NTNU Sustainability Science Conference; 2017-10-18 - 2017-10-20
NTNU Untitled
 
30 Sandlund, Odd Terje; Brabrand, Åge; Davidsen, Jan Grimsrud; Gjelland, Karl Øystein; Heggberget, Tor Gravråk; Knudsen, Rune; Pettersen, Oskar; Saksgård, Laila M.; Sjursen, Aslak Darre; Aas, Per.
Fiskebiologiske undersøkelser i Limingen, Nord-Trøndelag, 2016. Trondheim: NINA 2017 (ISBN 9788242630377) 37 s. NINA rapport(1334)
NINA NTNU UiO UiT Untitled
 
31 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Davidsen, Jan Grimsrud; Heggberget, Tor Gravråk; Hellen, Bjart Are; Kambestad, Marius; Museth, Jon; Rønning, Lars; Sægrov, Harald.
Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Årsrapport for 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-2975-3) 46 s. NINA rapport(1298)
NINA NTNU Untitled
 
32 Thorstad, Eva Bonsak; Eldøy, Sindre Håvarstein; Davidsen, Jan Grimsrud.
Forskare följer havsöringar på djupet. www.fiskejournalen.se [Internett] 2017-12-01
NINA NTNU Untitled
 
2016
33 Arnekleiv, Jo Vegar; Sjursen, Aslak Darre; Daverdin, Marc; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Davidsen, Jan Grimsrud.
Fiskebiologiske undersøkelser i Kobbelv-vassdraget 2013-2015 – gytefisk, habitatkartlegging og forslag til tiltaksplan. : NTNU Vitenskapsmuseet 2016 64 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(5)
NTNU Untitled
 
34 Arnekleiv, Jo Vegar; Sjursen, Aslak Darre; Davidsen, Jan Grimsrud; Koksvik, Jan Ivar; Rønning, Lars.
Fiskebiologiske undersøkelser i lakseførende del av Nidelva, Trondheim. Årsrapport 2015. : NTNU Vitenskapsmuseet 2016 53 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat(6)
NTNU Untitled
 
35 Bailey, Jennifer L.; Liu, Yajie; Davidsen, Jan Grimsrud.
Bridging gab between fisheries scientists and the rest of us. IIFET 18th Biennial Conference; 2016-07-11 - 2016-07-15
NTNU Untitled
 
36 Davidsen, Jan Grimsrud.
Arealbruk til sjøørret og sjøørretprosjekt Skjerstadfjorden. Dialogmøte: Kartlegging og konkrete tiltak for å øke ville bestander av laks og ørret i Salten; 2016-03-10
NTNU Untitled
 
37 Davidsen, Jan Grimsrud.
Arealbruk til sjøørret og sjøørretprosjekt Skjerstadfjorden. Informasjonsmøte for Bodø kommune; 2016-06-02
NTNU Untitled
 
38 Davidsen, Jan Grimsrud.
Denne karen overlevde rotenonbehandlingen. Adressa.no [Internett] 2016-10-30
NTNU Untitled
 
39 Davidsen, Jan Grimsrud.
Fester sendere med superlim på kreps i Kyvannet. Adressa TV [Internett] 2016-08-23
NTNU Untitled
 
40 Davidsen, Jan Grimsrud.
Fiskesøndag. Familiedag ved NTNU Vitenskapsmuseet; 2016-04-03
NTNU Untitled
 
41 Davidsen, Jan Grimsrud.
Forsker på sjø-ørret. Saltenposten [Avis] 2016-01-26
NTNU Untitled
 
42 Davidsen, Jan Grimsrud.
Forskere ønsker å overvåke sjøørreten i Salten. NRK Nordland [Radio] 2016-01-22
NTNU Untitled
 
43 Davidsen, Jan Grimsrud.
Kerguelen del 1.
NTNU Untitled
 
44 Davidsen, Jan Grimsrud.
Kerguelen del 2.
NTNU Untitled
 
45 Davidsen, Jan Grimsrud.
Kerguelen del 3.
NTNU Untitled
 
46 Davidsen, Jan Grimsrud.
Kerguelen del 4 – Livet på Crozet.
NTNU Untitled
 
47 Davidsen, Jan Grimsrud.
Kerguelen del 5 – endelig framme.
NTNU Untitled
 
48 Davidsen, Jan Grimsrud.
Sjøørret og laks i Åbjøra- og Urvollvassdraget. En statusoversikt. Medlemsmøte; 2016-05-24
NTNU Untitled
 
49 Davidsen, Jan Grimsrud.
Sjøørretens hemmelig liv i Skjerstadfjorden. Åpent informasjonsmøte; 2016-06-02
NTNU Untitled
 
50 Davidsen, Jan Grimsrud.
Sjøørretens hemmelige liv. Medlemsmøte; 2016-04-18
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste