Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 312 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7    Neste >>

2020
1 Bårdsen, Marthe Tangvold; Davidsen, Jan Grimsrud.
Interaksjon mellom sjøørret og oppdrettslaks: risiko for virussmitte med spesielt fokus å Piscine orthoreovirus (PRV). Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NTNU Untitled
 
2 Davidsen, Jan Grimsrud.
Following sea trout minute by minute. norwegianscitechnews [Fagblad] 2020-02-20
NTNU Untitled
 
3 Davidsen, Jan Grimsrud.
Following sea trout minute by minute. Phys.org [Internett] 2020-02-20
NTNU Untitled
 
4 Davidsen, Jan Grimsrud.
Forskarar har kartlagt livet til sjøauren. Nationen [Avis] 2020-02-07
NTNU Untitled
 
5 Davidsen, Jan Grimsrud.
Forsker på Sjøørreten. Opdalingen [Avis] 2020-01-17
NTNU Untitled
 
6 Davidsen, Jan Grimsrud.
Følger sjøørreten minutt for minutt. Gemini [Fagblad] 2020-02-05
NTNU Untitled
 
7 Davidsen, Jan Grimsrud.
Her forsker de på sjøørreten. Trønderbladet pluss [Internett] 2020-01-19
NTNU Untitled
 
8 Davidsen, Jan Grimsrud.
Her forskes det på sjøørreten - Gaulosen. Trønderbladet [Avis] 2020-01-17
NTNU Untitled
 
9 Davidsen, Jan Grimsrud.
Noen funn fra undersøkelser i Skjerstadfjorden. Villaksnytt 2020 s. 13-
NTNU Untitled
 
10 Davidsen, Jan Grimsrud.
Researchers Examine the Complex Life of the Sea Trout. The Maritime Executive [Fagblad] 2020-02-23
NTNU Untitled
 
11 Davidsen, Jan Grimsrud.
Vil kartlegge fiskens gyteområder. Helgelendingen [Avis] 2020-02-13
NTNU Untitled
 
12 Davidsen, Jan Grimsrud.
Vil kartlegge fiskens gyteområder: – Betydelige arealer er tilslammet etter E6-bygging i Vefsn. Helgelendingen [Internett] 2020-02-15
NTNU Untitled
 
13 Davidsen, Jan Grimsrud; Eikaas, Linda; Hedger, Richard David; Thorstad, Eva Bonsak; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Karlsson, Sten; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Migration and habitat use of the landlocked riverine Atlantic salmon Salmo salar småblank. Hydrobiologia 2020 ;Volum 847. s. 2295-2306
NINA NTNU Untitled
 
14 Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein.
Sjøørretens hemmelige liv. Villaksnytt 2020 s. 10-12
NTNU Untitled
 
15 Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein; Bordeleau, Xavier; Thorstad, Eva Bonsak; Crossin, Glenn T; Cooke, Steven J.; Aarestrup, Kim; Flaten, Anne Cathrine; Meyer, Ingegjerd; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Whoriskey, Frederick G..
Marine vandringer til sjøørret og sjørøye – hva har ni år med sporing av atferd i sjøen lært oss?. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NINA NTNU Untitled
 
16 Davidsen, Jan Grimsrud; Power, Michael; Knudsen, Rune; Sjursen, Aslak Darre; Kjærstad, Gaute; Rønning, Lars; Arnekleiv, Jo Vegar.
Marine trophic niche use and life history diversity among Arctic charr Salvelinus alpinus in southwestern Greenland. Journal of Fish Biology 2020 ;Volum 96.(3) s. 681-692
NTNU UiT Untitled
 
17 Eldøy, Sindre Håvarstein; Ryan, Diarmuid; Roche, William; Thorstad, Eva Bonsak; Næsje, Tor; Sjursen, Aslak Darre; Davidsen, Jan Grimsrud.
Har ørretens sjøvekst endret seg ? - Analyser av historisk og nyere skjellmateriale fra bestander i Midt-Norge og Irland. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NINA NTNU Untitled
 
18 Finstad, Bengt; Sandvik, Anne Dagrun; Ugedal, Ola; Vollset, Knut; Karlsen, Ørjan; Davidsen, Jan Grimsrud; Sægrov, Harald.
Hvordan skal sjøørret inn i trafikklyssystemet?. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NINA HAVFORSK NORCE NTNU Untitled
 
19 Lamberg, Anders; Davidsen, Jan Grimsrud.
Overvåkning av laks, sjøørret og sjørøye i Åbjøra- og Urvoldvassdraget 2018. Trondheim: NTNU vitenskapsmuseet 2020 (ISBN 978-82-8322-233-3) 37 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(2020-7)
NTNU Untitled
 
20 Lennox, Robert J.; Eldøy, Sindre Håvarstein; Vollset, Knut; Miller, Kristi M.; Li, Shaorong; Kaukinen, Karia H.; Isaksen, Trond Einar; Davidsen, Jan Grimsrud.
Effekter fra sykdomsframkallende patogener på marin vandringsatferd til sjøørret i to nordnorske fjordsystemer. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NORCE NTNU Untitled
 
21 Lennox, Robert J.; Eldøy, Sindre Håvarstein; Vollset, Knut Wiik; Miller, Kristi M.; Li, Shaorong; Kaukinen, Karia H.; Isaksen, Trond Einar; Davidsen, Jan Grimsrud.
How pathogens affect the marine habitat use and migration of sea trout (Salmo trutta) in two Norwegian fjord systems. Journal of Fish Diseases 2020
NORCE NTNU Untitled
 
22 Liu, Yajie; Bailey, Jennifer L.; Davidsen, Jan Grimsrud.
Verdien av sjøørret som sportsfisk. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NTNU UiT Untitled
 
23 Nilsen, Håvard Vedeler; Steinkjer, Enghild; Thorstad, Eva Bonsak; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Davidsen, Jan Grimsrud.
Migrasjon hos veteraner av sjøørret (Salmo trutta) og laks (Salmo salar) – gode følgesvenner eller arge konkurrenter?. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NTNU NINA Untitled
 
24 Ofstad, Endre Grüner; Davidsen, Jan Grimsrud.
Utvikling av kartverktøy som dokumentere hvor og når sjøørret er i ulike kystnære områder. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NTNU Untitled
 
25 Omholt, Vilde; Brunkhorst, Sascha; Hvam, Eivind Brandsæter; Eldøy, Sindre Håvarstein; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Davidsen, Jan Grimsrud.
Estuarier som viktige habitat for sjøørreten. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NTNU Untitled
 
26 Schmidt, Simon Nordblad; Bhat, Shripathi; Davidsen, Jan Grimsrud; Bitz-Thorsen, Julie; Præbel, Kim.
Genetisk bestandsbestemmelse av sjøørret i Skjerstadfjorden. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NTNU UiT Untitled
 
27 Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Davidsen, Jan Grimsrud.
Overvåkning av anadrome laksefisk i Drevja, Nordland. Resultater fra videoovervåkning 2019. : NTNU vitenskapsmuseet 2020 (ISBN 978-82-8322-225-8) 22 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(2020-2)
NTNU Untitled
 
28 Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Davidsen, Jan Grimsrud.
Overvåkning av anadrome laksefisk i Fjærevassdraget, Nordland. Resultater fra videoovervåkning 2019. : NTNU vitenskapsmuseet 2020 (ISBN 978-82-8322-234-0) 26 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(2020-8)
NTNU Untitled
 
29 Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Eldøy, Sindre Håvarstein; Davidsen, Jan Grimsrud.
Videoovervåkning av sjøørret og sjørøye populasjoner i kombinasjon med andre metoder gir nye og spennenes kunnskap. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NTNU Untitled
 
30 Steinkjer, Enghild; Nilsen, Håvard Vedeler; Thorstad, Eva Bonsak; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Davidsen, Jan Grimsrud.
Nasjonale laksefjorder – beskytter de også sjøørreten? Vandringer og habitatbruk til sjøørret i Beiarfjorden. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NTNU NINA Untitled
 
2019
31 Arnekleiv, Jo Vegar; Davidsen, Jan Grimsrud; Sheehan, T. F.; Lehnert, S. J.; Bradbury, I.R.; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Kjærstad, Gaute; Lubinski, B. A.; Nilssen, Kjell J..
Demographic and genetic description of Greenland´s only indigenous Atlantic salmon Salmo salar population. Journal of Fish Biology 2019 ;Volum 94. s. 154-164
NTNU Untitled
 
32 Bårdsen, Marthe Tangvold.
Interactions Between Sea Trout and Farmed Salmonids. Risk of pathogen exchange with special emphasis on Piscine orthoreovirus (PRV). : NTNU Vitenskapsmuseet 2019 69 s.
NTNU Untitled
 
33 Bårdsen, Marthe Tangvold; Davidsen, Jan Grimsrud.
Interactions Between Sea Trout and Farmed Salmonids: Risk of pathogen exchange with special emphasis on Piscine Orthoreovirus (PRV). 5th international conference on fish telemetry; 2019-06-23 - 2019-06-30
NTNU Untitled
 
34 Davidsen, Jan Grimsrud.
Bærekraft i Akvakultur - Livestreamet paneldebat. Saltenposten [Internett] 2019-04-04
NTNU Untitled
 
35 Davidsen, Jan Grimsrud.
Forskning: Lakselus kan også skade sjøørret. NRK Nordland [TV] 2019-12-17
NTNU Untitled
 
36 Davidsen, Jan Grimsrud.
Har avslørt ørretens hemmeligheter. Namdalsavisa [Avis] 2019-12-13
NTNU Untitled
 
37 Davidsen, Jan Grimsrud.
Kortstokk med fiskequiz. Kortstokk med 52 spørsmål om sjøørret og andre laksefisk.
NTNU Untitled
 
38 Davidsen, Jan Grimsrud.
Merkeprosjekter gir svar om fiskeliv. Helgelands Blad [Avis] 2019-04-08
NTNU Untitled
 
39 Davidsen, Jan Grimsrud.
Sjøørret - marine vandringer og områdebruk. Trøndelakskonferansen; 2019-10-23 - 2019-10-24
NTNU Untitled
 
40 Davidsen, Jan Grimsrud.
Sjøørret i kystnære områder i Trøndelag. Kunnskapsbehov. Fylkesmannen i Trøndelag - Lunsjseminar; 2019-01-15
NTNU Untitled
 
41 Davidsen, Jan Grimsrud.
Sjøørret i Skjerstadfjorden. NRK Nordland [Radio] 2019-12-17
NTNU Untitled
 
42 Davidsen, Jan Grimsrud.
Sjøørretens fjordliv avsløres. Jakt og Fiske [Fagblad] 2019-08-01
NTNU Untitled
 
43 Davidsen, Jan Grimsrud.
Sjøørretens fjordliv avsløres. jaktogfiske.njff.no [Internett] 2019-07-01
NTNU Untitled
 
44 Davidsen, Jan Grimsrud.
Sjøørretens hemmelige liv - Konsekvenser av menneskelig påvirkning på sjøørret og økosystemtjenestene den gir. Fylkessamling NJFF Møre og Romsdal; 2019-02-01 - 2019-02-03
NTNU Untitled
 
45 Davidsen, Jan Grimsrud; Arnekleiv, Jo Vegar; Sheehan, Timothy F.; Lehnert, s.j.; Bradbury, Ian R.; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Kjærstad, Gaute; Lubinski, B. A.; Nilssen, Kjell J..
Livshistorie og populasjonsgenetikk til Grønlands eneste reproduserende laksestamme. Villakskonferansen 2019; 2019-01-22 - 2019-01-23
NTNU Untitled
 
46 ; Bordeleau, Xavier.
The Post-Spawning Ecology of Iteroparous Salmonids: Basis of Variability in Migratory Behaviour and Survival, Ecological Importance and Conservation Implications. Halifax: Dalhousie University 2019 182 s.
NTNU Untitled
 
47 Davidsen, Jan Grimsrud; Dong, Hefeng; Linne, Markus; Andersson, Mathias H.; Piper, Adam; Prystay, Tanya S.; Hvam, Eivind B.; Thorstad, Eva Bonsak; Whoriskey, Frederick G.; Cooke, Steven J.; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Netland, Tim Cato; Hawkins, Anthony D..
Effects of sound exposure from a seismic airgun on heart rate, acceleration and depth use in free-swimming Atlantic cod and saithe. Conservation Physiology 2019 ;Volum 7. s. -
NINA NTNU Untitled
 
48 Davidsen, Jan Grimsrud; Dong, Hefeng; Linne, Markus; Andersson, Mathias H.; Piper, Adam; Prystay, Tanya S.; Hvam, Eivind B.; Thorstad, Eva Bonsak; Whoriskey, Frederick G.; Cooke, Steven J.; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Netland, Tim Cato; Hawkins, Anthony D..
Effekt av seismisk skyting på stress og atferd hos torsk og sei. Fisk og seismikk 2019; 2019-04-24 - 2019-04-25
NTNU UiT Untitled
 
49 Davidsen, Jan Grimsrud; Dong, Hefeng; Linne, Markus; Andersson, Mathias H.; Piper, Adam; Prystay, Tanya S.; Hvam, Eivind Brandsæter; Thorstad, Eva Bonsak; Whoriskey, Frederick G.; Cooke, Steven J.; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Netland, Tim Cato; Hawkins, Anthony D..
Effects of seismic airgun on Atlantic fishes. 5th international conference and exhibition on Underwater Acoustics; 2019-06-30 - 2019-07-05
NINA NTNU Untitled
 
50 Davidsen, Jan Grimsrud; Dong, Hefeng; Linne, Markus; Andersson, Mathias H.; Piper, Adam; Prystay, Tanya S.; Hvam, Eivind Brandsæter; Thorstad, Eva Bonsak; Whoriskey, Frederick G.; Cooke, Steven J.; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Netland, Tim Cato; Hawkins, Anthony D..
Effects of sound exposure from a seismic airgun on heart rate, acceleration and depth use in free-swimming Atlantic cod and saithe. 5th international conference on fish telemetry; 2019-06-23 - 2019-06-30
NINA NTNU Untitled
 
    Vis neste liste