Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 355 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8    Neste >>

2021
1 Davidsen, Jan Grimsrud.
Miljøkartlegging E6. NRK [TV] 2021-02-05
NTNU Untitled
 
2 Davidsen, Jan Grimsrud.
Skal finne ut om fisken tåler E6 utbyggingen. Stjørdalsnytt [Avis] 2021-04-26
NTNU Untitled
 
3 Davidsen, Jan Grimsrud; Kjærstad, Gaute; Risanger, Hanne.
Lager rapporten Nye Veier trenger for å bygge ny E6. Stjørdalens blad [Avis] 2021-04-03
NTNU Untitled
 
4 Davidsen, Jan Grimsrud; Larsen, Eiliv.
Cut Off From the Ocean by a Volcanic Eruption, These Fish Had to Learn to Live in a Lake. Hakaimagazine [Internett] 2021-05-03
NTNU Untitled
 
5 Davidsen, Jan Grimsrud; Larsen, Eiliv.
Røya på kannibaløya. Klassekampen [Avis] 2021-03-20
NTNU Untitled
 
6 Eldøy, Sindre Håvarstein; Bordeleau, Xavier; Lawrence, M. J.; Thorstad, Eva B.; Finstad, Anders Gravbrøt; Whoriskey, Frederick G.; Crossin, Glenn T; Cooke, Steven J.; Aarestrup, Kim; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Davidsen, Jan Grimsrud.
The effects of nutritional state, sex and body size on the marine migration behaviour of sea trout. Marine Ecology Progress Series 2021 ;Volum 665. s. 185-200
NINA NTNU Untitled
 
7 Finstad, Bengt; Sandvik, Anne D.; Ugedal, Ola; Vollset, Knut Wiik; Karlsen, Ørjan; Davidsen, Jan Grimsrud; Sægrov, Harald; Lennox, Robert J..
Development of a risk assessment for sea trout in coastal areas exploited for aquaculture. Aquaculture Environment Interactions 2021
HAVFORSK NINA NORCE NTNU Untitled
 
8 Larsen, Eiliv; Lyså, Astrid; Höskuldsson, Ármann; Davidsen, Jan Grimsrud; Nadeau, Marie-Josée; Power, Michael; Tassis, Georgios; Wastegård, Stefan.
A dated volcano-tectonic deformation event in Jan Mayen causing landlocking of Arctic charr. Journal of Quaternary Science 2021 ;Volum 36. s. 180-190
NGU NTNU Untitled
 
9 Sjursen, Aslak Darre; Friis, Mikkel Emil Lange; Rønning, Lars; Davidsen, Jan Grimsrud.
Overvåkning av anadrome laksefisk i Fjærevassdraget, Nordland. Resultater fra videoovervåkningen i 2020. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2021 28 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(2021-3)
NTNU Untitled
 
10 Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Davidsen, Jan Grimsrud.
Overvåkning av anadrome laksefisk i Botnvassdraget i Nordland 2018-2020. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2021 (ISBN 978-82-8322-265-4) 29 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(2021-2)
NTNU Untitled
 
11 Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Davidsen, Jan Grimsrud.
Overvåkning av anadrome laksefisk i Drevja, Nordland. Resultater fra videoovervåkningen i 2020. : NTNU Vitenskapsmuseet 2021 18 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat(2021-3)
NTNU Untitled
 
2020
12 Schmidt, Simon Nordblad; Bhat, Shripathi; Davidsen, Jan Grimsrud; Bitz-Thorsen, Julie; Præbel, Kim.
Genetisk bestandsbestemmelse av sjøørret i Skjerstadfjorden. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NTNU UiT Untitled
 
13 Bårdsen, Marthe Tangvold; Davidsen, Jan Grimsrud.
Interaksjon mellom sjøørret og oppdrettslaks: risiko for virussmitte med spesielt fokus å Piscine orthoreovirus (PRV). Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NTNU Untitled
 
14 Davidsen, Jan Grimsrud.
Aldri sett før. Dagbladet [Internett] 2020-07-29
NTNU Untitled
 
15 Davidsen, Jan Grimsrud.
Following sea trout minute by minute. norwegianscitechnews [Fagblad] 2020-02-20
NTNU Untitled
 
16 Davidsen, Jan Grimsrud.
Following sea trout minute by minute. Phys.org [Internett] 2020-02-20
NTNU Untitled
 
17 Davidsen, Jan Grimsrud.
Forskarar har kartlagt livet til sjøauren. Nationen [Avis] 2020-02-07
NTNU Untitled
 
18 Davidsen, Jan Grimsrud.
Forsker for en formiddag. Formiddag i Fjære, Gaulosen; 2020-06-09
NTNU Untitled
 
19 Davidsen, Jan Grimsrud.
Forsker på Sjøørreten. Opdalingen [Avis] 2020-01-17
NTNU Untitled
 
20 Davidsen, Jan Grimsrud.
Fustavassdraget: – Fisken har jo ikke vært over trappa på flere tiår. Helgelendingen [Internett] 2020-08-12
NTNU Untitled
 
21 Davidsen, Jan Grimsrud.
Følger sjøørreten minutt for minutt. Gemini [Fagblad] 2020-02-05
NTNU Untitled
 
22 Davidsen, Jan Grimsrud.
Her forsker de på sjøørreten. Trønderbladet pluss [Internett] 2020-01-19
NTNU Untitled
 
23 Davidsen, Jan Grimsrud.
Her forskes det på sjøørreten - Gaulosen. Trønderbladet [Avis] 2020-01-17
NTNU Untitled
 
24 Davidsen, Jan Grimsrud.
Hva vet vi om sjøørretens oppholdstid og atferd i sjøen?. Trafikklyssystemet arbeidsgruppemøte 2020; 2020-06-24
NTNU Untitled
 
25 Davidsen, Jan Grimsrud.
Livet i havet- forskerne vet ikke helt hvorfor sjøørreten ikke trives lengere. NRK [Radio] 2020-07-16
NTNU Untitled
 
26 Davidsen, Jan Grimsrud.
Noen funn fra undersøkelser i Skjerstadfjorden. Villaksnytt 2020 s. 13-
NTNU Untitled
 
27 Davidsen, Jan Grimsrud.
Nye Veier - E6 Ranheim-Værnes. NRK Midtnytt [TV] 2020-09-01
NTNU Untitled
 
28 Davidsen, Jan Grimsrud.
Oppdrett av laksefisk i åpne anlegg i Skjerstadfjorden. Konsekvenser for villaks, sjøørret og sjørøye. Fagdag Havbruk Saltdal kommune; 2020-06-10
NTNU Untitled
 
29 Davidsen, Jan Grimsrud.
Researchers Examine the Complex Life of the Sea Trout. The Maritime Executive [Fagblad] 2020-02-23
NTNU Untitled
 
30 Davidsen, Jan Grimsrud.
Sea trout in Norway and the Kerguelen Islands. I: The SAMARCH Project International Salmonid Coastal and Marine Telemetry Workshop. Perth, Scotland: Atlantic Salmon Trust 2020 s. 18-
NTNU Untitled
 
31 Davidsen, Jan Grimsrud.
Skal lytte etter hemmeligheter ved Hellstranda. StjørdalensBlad [Avis] 2020-08-05
NTNU Untitled
 
32 Davidsen, Jan Grimsrud.
Skal lytte etter hemmeligheter ved Hellstranda -Setter ut lyttestasjoner. bladet [Avis] 2020-08-04
NTNU Untitled
 
33 Davidsen, Jan Grimsrud.
The Mysterious Decline of Sea Trout in the North Sea. The Maritime Executive [Internett] 2020-08-14
NTNU Untitled
 
34 Davidsen, Jan Grimsrud.
Vil kartlegge fiskens gyteområder. Helgelendingen [Avis] 2020-02-13
NTNU Untitled
 
35 Davidsen, Jan Grimsrud.
Vil kartlegge fiskens gyteområder: – Betydelige arealer er tilslammet etter E6-bygging i Vefsn. Helgelendingen [Internett] 2020-02-15
NTNU Untitled
 
36 Davidsen, Jan Grimsrud; Eikaas, Linda; Hedger, Richard David; Thorstad, Eva Bonsak; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Karlsson, Sten; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Migration and habitat use of the landlocked riverine Atlantic salmon Salmo salar småblank. Hydrobiologia 2020 ;Volum 847. s. 2295-2306
NINA NTNU Untitled
 
37 Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein.
Hvorfor trives ikke sjøørreten lenger?. Gemini [Internett] 2020-07-15
NTNU Untitled
 
38 Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein.
Sjøørretens hemmelige liv. Villaksnytt 2020 s. 10-12
NTNU Untitled
 
39 Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein.
Why aren't sea trout thriving anymore?. eurekalert [Internett] 2020-08-17
NTNU Untitled
 
40 Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein.
Why aren't sea trout thriving anymore?. Phys.org [Internett] 2020-08-04
NTNU Untitled
 
41 Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein.
Why aren’t sea trout thriving anymore?. norwegian scitech news [Internett] 2020-08-04
NTNU Untitled
 
42 Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein; Bordeleau, Xavier; Thorstad, Eva Bonsak; Crossin, Glenn T; Cooke, Steven J.; Aarestrup, Kim; Flaten, Anne Cathrine; Meyer, Ingegjerd; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Whoriskey, Frederick G..
Marine vandringer til sjøørret og sjørøye – hva har ni år med sporing av atferd i sjøen lært oss?. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NINA NTNU Untitled
 
43 Davidsen, Jan Grimsrud; Hanssen, Øyvind Kanstad; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars.
Fiskebiologiske undersøkelser i Beiarelva 2017-19. : NTNU vitenskapsmuseet 2020 63 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(2020-6)
NTNU Untitled
 
44 Davidsen, Jan Grimsrud; Husby, Magne; Foldvik, Anders.
Konsekvenser for sjøørret, villaks og fugl ved utfylling av deler av elveosen til Stjørdalselva. Kunnskapsoppsummering og foreløpige forslag til avbøtende og kompenserende tiltak. : NTNU vitenskapsmuseet 2020 36 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat(2020-11)
NINA NTNU Untitled
 
45 Davidsen, Jan Grimsrud; Kjærstad, Gaute.
Konsekvensutredning - NTNU-forskere fraråder mer oppdrett i Skjerstadfjorden. Saltenposten [Internett] 2020-05-28
NTNU Untitled
 
46 Davidsen, Jan Grimsrud; Kjærstad, Gaute.
Oppdrett av laksefisk i åpne anlegg i Skjerstadfjorden. Konsekvenser for villaks, sjøørret og sjørøye. : NTNU vitenskapsmuseet 2020 18 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat(2020-6)
NTNU Untitled
 
47 Davidsen, Jan Grimsrud; Omholt, Vilde; Eldøy, Sindre Håvarstein; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Daverdin, Marc; Koksvik, Jan Ivar; Arnekleiv, Jo Vegar; Kjærstad, Gaute.
Sjøørretens vandringer og områdebruk i Gaulosen, Nidelva og Klefstadbekken, Trøndelag. : NTNU vitenskapsmuseet 2020 36 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(2020-11)
NTNU Untitled
 
48 Davidsen, Jan Grimsrud; Power, Michael; Knudsen, Rune; Sjursen, Aslak Darre; Kjærstad, Gaute; Rønning, Lars; Arnekleiv, Jo Vegar.
Marine trophic niche use and life history diversity among Arctic charr Salvelinus alpinus in southwestern Greenland. Journal of Fish Biology 2020 ;Volum 96.(3) s. 681-692
NTNU UiT Untitled
 
49 Eldøy, Sindre Håvarstein.
The influence of physiology, life history and environmental conditions on the marine migration patterns of sea trout. Trondheim: NTNU 2020 (ISBN 978-82-326-4756-9) 146 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(2020:204)
NINA NTNU Untitled
 
50 Eldøy, Sindre Håvarstein; Davidsen, Jan Grimsrud; Vignon, Matthias; Power, Michael.
The Biology and feeding Ecology of Arctic charr in the Kerguelen Islands. Journal of Fish Biology 2020 ;Volum 98.(2) s. 526-536
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste