Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 323 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7    Neste >>

2020
1 Schmidt, Simon Nordblad; Bhat, Shripathi; Davidsen, Jan Grimsrud; Bitz-Thorsen, Julie; Præbel, Kim.
Genetisk bestandsbestemmelse av sjøørret i Skjerstadfjorden. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NTNU UiT Untitled
 
2 Bårdsen, Marthe Tangvold; Davidsen, Jan Grimsrud.
Interaksjon mellom sjøørret og oppdrettslaks: risiko for virussmitte med spesielt fokus å Piscine orthoreovirus (PRV). Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NTNU Untitled
 
3 Davidsen, Jan Grimsrud.
Following sea trout minute by minute. norwegianscitechnews [Fagblad] 2020-02-20
NTNU Untitled
 
4 Davidsen, Jan Grimsrud.
Following sea trout minute by minute. Phys.org [Internett] 2020-02-20
NTNU Untitled
 
5 Davidsen, Jan Grimsrud.
Forskarar har kartlagt livet til sjøauren. Nationen [Avis] 2020-02-07
NTNU Untitled
 
6 Davidsen, Jan Grimsrud.
Forsker for en formiddag. Formiddag i Fjære, Gaulosen; 2020-06-09
NTNU Untitled
 
7 Davidsen, Jan Grimsrud.
Forsker på Sjøørreten. Opdalingen [Avis] 2020-01-17
NTNU Untitled
 
8 Davidsen, Jan Grimsrud.
Følger sjøørreten minutt for minutt. Gemini [Fagblad] 2020-02-05
NTNU Untitled
 
9 Davidsen, Jan Grimsrud.
Her forsker de på sjøørreten. Trønderbladet pluss [Internett] 2020-01-19
NTNU Untitled
 
10 Davidsen, Jan Grimsrud.
Her forskes det på sjøørreten - Gaulosen. Trønderbladet [Avis] 2020-01-17
NTNU Untitled
 
11 Davidsen, Jan Grimsrud.
Hva vet vi om sjøørretens oppholdstid og atferd i sjøen?. Trafikklyssystemet arbeidsgruppemøte 2020; 2020-06-24
NTNU Untitled
 
12 Davidsen, Jan Grimsrud.
Noen funn fra undersøkelser i Skjerstadfjorden. Villaksnytt 2020 s. 13-
NTNU Untitled
 
13 Davidsen, Jan Grimsrud.
Oppdrett av laksefisk i åpne anlegg i Skjerstadfjorden. Konsekvenser for villaks, sjøørret og sjørøye. Fagdag Havbruk Saltdal kommune; 2020-06-10
NTNU Untitled
 
14 Davidsen, Jan Grimsrud.
Researchers Examine the Complex Life of the Sea Trout. The Maritime Executive [Fagblad] 2020-02-23
NTNU Untitled
 
15 Davidsen, Jan Grimsrud.
Sea trout in Norway and the Kerguelen Islands. I: The SAMARCH Project International Salmonid Coastal and Marine Telemetry Workshop. Perth, Scotland: Atlantic Salmon Trust 2020 s. 18-
NTNU Untitled
 
16 Davidsen, Jan Grimsrud.
Vil kartlegge fiskens gyteområder. Helgelendingen [Avis] 2020-02-13
NTNU Untitled
 
17 Davidsen, Jan Grimsrud.
Vil kartlegge fiskens gyteområder: – Betydelige arealer er tilslammet etter E6-bygging i Vefsn. Helgelendingen [Internett] 2020-02-15
NTNU Untitled
 
18 Davidsen, Jan Grimsrud; Eikaas, Linda; Hedger, Richard David; Thorstad, Eva Bonsak; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Karlsson, Sten; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Migration and habitat use of the landlocked riverine Atlantic salmon Salmo salar småblank. Hydrobiologia 2020 ;Volum 847. s. 2295-2306
NINA NTNU Untitled
 
19 Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein.
Sjøørretens hemmelige liv. Villaksnytt 2020 s. 10-12
NTNU Untitled
 
20 Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein; Bordeleau, Xavier; Thorstad, Eva Bonsak; Crossin, Glenn T; Cooke, Steven J.; Aarestrup, Kim; Flaten, Anne Cathrine; Meyer, Ingegjerd; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Whoriskey, Frederick G..
Marine vandringer til sjøørret og sjørøye – hva har ni år med sporing av atferd i sjøen lært oss?. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NINA NTNU Untitled
 
21 Davidsen, Jan Grimsrud; Hanssen, Øyvind Kanstad; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars.
Fiskebiologiske undersøkelser i Beiarelva 2017-19. : NTNU vitenskapsmuseet 2020 63 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(2020-6)
NTNU Untitled
 
22 Davidsen, Jan Grimsrud; Kjærstad, Gaute.
Oppdrett av laksefisk i åpne anlegg i Skjerstadfjorden. Konsekvenser for villaks, sjøørret og sjørøye. : NTNU vitenskapsmuseet 2020 18 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat(2020-6)
NTNU Untitled
 
23 Davidsen, Jan Grimsrud; Power, Michael; Knudsen, Rune; Sjursen, Aslak Darre; Kjærstad, Gaute; Rønning, Lars; Arnekleiv, Jo Vegar.
Marine trophic niche use and life history diversity among Arctic charr Salvelinus alpinus in southwestern Greenland. Journal of Fish Biology 2020 ;Volum 96.(3) s. 681-692
NTNU UiT Untitled
 
24 Eldøy, Sindre Håvarstein.
The influence of physiology, life history and environmental conditions on the marine migration patterns of sea trout. Trondheim: NTNU 2020 (ISBN 978-82-326-4756-9) 146 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(2020:204)
NINA NTNU Untitled
 
25 Eldøy, Sindre Håvarstein; Ryan, Diarmuid; Roche, William; Thorstad, Eva Bonsak; Næsje, Tor; Sjursen, Aslak Darre; Davidsen, Jan Grimsrud.
Har ørretens sjøvekst endret seg ? - Analyser av historisk og nyere skjellmateriale fra bestander i Midt-Norge og Irland. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NINA NTNU Untitled
 
26 Eldøy, Sindre Håvarstein; Ryan, Diarmuid; Roche, William; Thorstad, Eva Bonsak; Næsje, Tor; Sjursen, Aslak Darre; Gargan, Paddy; Davidsen, Jan Grimsrud.
Changes in growth and migration patterns of sea trout before and after the introduction of Atlantic salmon farming. ICES Journal of Marine Science 2020
NINA NTNU Untitled
 
27 Finstad, Bengt; Sandvik, Anne Dagrun; Ugedal, Ola; Vollset, Knut; Karlsen, Ørjan; Davidsen, Jan Grimsrud; Sægrov, Harald.
Hvordan skal sjøørret inn i trafikklyssystemet?. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NINA HAVFORSK NORCE NTNU Untitled
 
28 Lamberg, Anders; Davidsen, Jan Grimsrud.
Overvåkning av laks, sjøørret og sjørøye i Åbjøra- og Urvoldvassdraget 2018. Trondheim: NTNU vitenskapsmuseet 2020 (ISBN 978-82-8322-233-3) 37 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(2020-7)
NTNU Untitled
 
29 Lennox, Robert J.; Eldøy, Sindre Håvarstein; Vollset, Knut; Miller, Kristi M.; Li, Shaorong; Kaukinen, Karia H.; Isaksen, Trond Einar; Davidsen, Jan Grimsrud.
Effekter fra sykdomsframkallende patogener på marin vandringsatferd til sjøørret i to nordnorske fjordsystemer. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NORCE NTNU Untitled
 
30 Lennox, Robert J.; Eldøy, Sindre Håvarstein; Vollset, Knut Wiik; Miller, Kristi M.; Li, Shaorong; Kaukinen, Karia H.; Isaksen, Trond Einar; Davidsen, Jan Grimsrud.
How pathogens affect the marine habitat use and migration of sea trout (Salmo trutta) in two Norwegian fjord systems. Journal of Fish Diseases 2020
NORCE NTNU Untitled
 
31 Liu, Yajie; Bailey, Jennifer L.; Davidsen, Jan Grimsrud.
Verdien av sjøørret som sportsfisk. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NTNU UiT Untitled
 
32 Nilsen, Håvard Vedeler; Steinkjer, Enghild; Thorstad, Eva Bonsak; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Davidsen, Jan Grimsrud.
Migrasjon hos veteraner av sjøørret (Salmo trutta) og laks (Salmo salar) – gode følgesvenner eller arge konkurrenter?. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NTNU NINA Untitled
 
33 Ofstad, Endre Grüner; Davidsen, Jan Grimsrud.
Utvikling av kartverktøy som dokumentere hvor og når sjøørret er i ulike kystnære områder. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NTNU Untitled
 
34 Omholt, Vilde; Brunkhorst, Sascha; Hvam, Eivind Brandsæter; Eldøy, Sindre Håvarstein; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Davidsen, Jan Grimsrud.
Estuarier som viktige habitat for sjøørreten. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NTNU Untitled
 
35 Omholt, Vilde.
Habitat use and depth preferences of sea trout (Salmo trutta) in a Norwegian estuary. : NTNU 2020 40 s.
NTNU Untitled
 
36 Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Davidsen, Jan Grimsrud.
Overvåkning av anadrome laksefisk i Drevja, Nordland. Resultater fra videoovervåkning 2019. : NTNU vitenskapsmuseet 2020 (ISBN 978-82-8322-225-8) 22 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(2020-2)
NTNU Untitled
 
37 Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Davidsen, Jan Grimsrud.
Overvåkning av anadrome laksefisk i Fjærevassdraget, Nordland. Resultater fra videoovervåkning 2019. : NTNU vitenskapsmuseet 2020 (ISBN 978-82-8322-234-0) 26 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(2020-8)
NTNU Untitled
 
38 Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Eldøy, Sindre Håvarstein; Davidsen, Jan Grimsrud.
Videoovervåkning av sjøørret og sjørøye populasjoner i kombinasjon med andre metoder gir nye og spennenes kunnskap. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NTNU Untitled
 
39 Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Friis, Mikkel Emil Lange; Davidsen, Jan Grimsrud.
Overvåkning av anadrome laksefisk i Botnvassdraget,Nordland. Resultater fra overvåkningen i 2019. Trondheim: NTNU vitenskapsmuseet 2020 24 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat(2020-5)
NTNU Untitled
 
40 Steinkjer, Enghild; Nilsen, Håvard Vedeler; Thorstad, Eva Bonsak; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Davidsen, Jan Grimsrud.
Nasjonale laksefjorder – beskytter de også sjøørreten? Vandringer og habitatbruk til sjøørret i Beiarfjorden. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NTNU NINA Untitled
 
41 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Berg, Ole Kristian; Davidsen, Jan Grimsrud; Eikås, Linda; Heggberget, Tor Gravråk; Hellen, Bjart Are; Kambestad, Marius; Karlsson, Sten; Rønning, Lars; Sægrov, Harald; Ulvan, Eva Marita.
Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Samlerapport fra undersøkelser i perioden 2014-2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3289-0) 147 s. NINA rapport(1551)
NINA NTNU Untitled
 
2019
42 Arnekleiv, Jo Vegar; Davidsen, Jan Grimsrud; Sheehan, T. F.; Lehnert, S. J.; Bradbury, I.R.; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Kjærstad, Gaute; Lubinski, B. A.; Nilssen, Kjell J..
Demographic and genetic description of Greenland´s only indigenous Atlantic salmon Salmo salar population. Journal of Fish Biology 2019 ;Volum 94. s. 154-164
NTNU Untitled
 
43 Bårdsen, Marthe Tangvold.
Interactions Between Sea Trout and Farmed Salmonids. Risk of pathogen exchange with special emphasis on Piscine orthoreovirus (PRV). : NTNU Vitenskapsmuseet 2019 69 s.
NTNU Untitled
 
44 Bårdsen, Marthe Tangvold; Davidsen, Jan Grimsrud.
Interactions Between Sea Trout and Farmed Salmonids: Risk of pathogen exchange with special emphasis on Piscine Orthoreovirus (PRV). 5th international conference on fish telemetry; 2019-06-23 - 2019-06-30
NTNU Untitled
 
45 Davidsen, Jan Grimsrud.
Bærekraft i Akvakultur - Livestreamet paneldebat. Saltenposten [Internett] 2019-04-04
NTNU Untitled
 
46 Davidsen, Jan Grimsrud.
Forskning: Lakselus kan også skade sjøørret. NRK Nordland [TV] 2019-12-17
NTNU Untitled
 
47 Davidsen, Jan Grimsrud.
Har avslørt ørretens hemmeligheter. Namdalsavisa [Avis] 2019-12-13
NTNU Untitled
 
48 Davidsen, Jan Grimsrud.
Kortstokk med fiskequiz. Kortstokk med 52 spørsmål om sjøørret og andre laksefisk.
NTNU Untitled
 
49 Davidsen, Jan Grimsrud.
Merkeprosjekter gir svar om fiskeliv. Helgelands Blad [Avis] 2019-04-08
NTNU Untitled
 
50 Davidsen, Jan Grimsrud.
Sjøørret - marine vandringer og områdebruk. Trøndelakskonferansen; 2019-10-23 - 2019-10-24
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste