Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 203 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2018
1 Bordeleau, Xavier; Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein; Sjursen, Aslak Darre; Whoriskey, Frederick G.; Crossin, Glenn T.
Nutritional correlates of spatio-temporal variations in the marine habitat use of brown trout, Salmo trutta, veteran migrants. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2018
NTNU Untitled
 
2 Davidsen, Jan Grimsrud.
Avliver myten om null lakselus. Saltenposten [Avis] 2018-03-06
NTNU Untitled
 
3 Davidsen, Jan Grimsrud.
Forsker med fluestang. Sjøørret fanget på Smøla forteller forskerne hva fisken spiser. Tidens Krav [Avis] 2018-01-09
NTNU Untitled
 
4 Davidsen, Jan Grimsrud.
Great news this morning from one of the most remote islands in the world: "Beautiful morning on La Curieuse, 4 am start and already 14 receivers in. 39 to go!.
NTNU Untitled
 
5 Davidsen, Jan Grimsrud.
Kunnskapsstatus sjøørret- med spesiell fokus på konsekvenser av menneskelig påvirkning på sjøørret og økosystemtjenestene den gir. Trønderlaks; 2018-01-09
NTNU Untitled
 
6 Davidsen, Jan Grimsrud.
Our findings support the idea of condition-dependent migration in brown trout veteran migrants, with individual variation in nutritional state influencing the spatio-temporal aspects of marine habitat use.
NTNU Untitled
 
7 Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein.
Marine migrations of sea trout Salmo trutta and Arctic charr Salvelinus alpinus in Central and Northern Norway. Sea trout seminar for PhD students; 2018-02-14 - 2018-02-16
NTNU Untitled
 
8 Eldøy, Sindre Håvarstein; Davidsen, Jan Grimsrud.
CHASES - Consequences of land-use change and human activity on anadromous salmonids and the ecosystem services that they provide.. Sea trout seminar for PhD Students; 2018-02-14 - 2018-02-16
NTNU Untitled
 
2017
9 Aldvén, David; Davidsen, Jan Grimsrud.
Marine migrations of sea trout (Salmo trutta). I: Sea Trout: Science & Management: Proceedings of the 2nd International Sea Trout Symposium. Troubador Publishing Ltd 2017 ISBN 9781788035354. s. 267-276
NTNU Untitled
 
10 Arnekleiv, Jo Vegar; Davidsen, Jan Grimsrud.
Resultater fra de fiskebiologiske undersøkelsene i Nidelva 2011-2016. Prosjektmøte om Nidelva; 2017-06-22 - 2017-06-22
NTNU Untitled
 
11 Bailey, Jennifer L.; Liu, Yajie; Davidsen, Jan Grimsrud.
Bridging the gap between fisheries science and society: Exploring fisheries science as a social activity. ICES Journal of Marine Science 2017 ;Volum 74.(2) s. 598-611
NTNU Untitled
 
12 Davidsen, Jan Grimsrud.
Another sea trout tagged in Skjerstadfjorden with good help from Adam Piper, ZSL, and an young local from Valnesfjord, Northern Norway.
NTNU Untitled
 
13 Davidsen, Jan Grimsrud.
Brown trout and acostic telemetry at Kerguelen islands. We try again.
NTNU Untitled
 
14 Davidsen, Jan Grimsrud.
Does freshwater pearl mussels survive handling and relocation during the process of river restauration? PIT-tagging can give us the answer..
NTNU Untitled
 
15 Davidsen, Jan Grimsrud.
Elvas betydning for sjøørret og laks. Stjørdalselva – har den ei framtid?; 2017-02-28
NTNU Untitled
 
16 Davidsen, Jan Grimsrud.
Join our master students during fieldwork in Northern Norway Recovery of acoustic receivers.
NTNU Untitled
 
17 Davidsen, Jan Grimsrud.
Join our master students during fieldwork in Northern Norway Tagging of Arctic charr.
NTNU Untitled
 
18 Davidsen, Jan Grimsrud.
Kerguelen del 10.
NTNU Untitled
 
19 Davidsen, Jan Grimsrud.
Kerguelen del 6 – ut på feltarbeid.
NTNU Untitled
 
20 Davidsen, Jan Grimsrud.
Kerguelen del 7– akustisk telemetri.
NTNU Untitled
 
21 Davidsen, Jan Grimsrud.
Kerguelen del 8 – Det som ikke må skje.
NTNU Untitled
 
22 Davidsen, Jan Grimsrud.
Kerguelen del 9 - vi fortsetter neste vinter.
NTNU Untitled
 
23 Davidsen, Jan Grimsrud.
Konsekvenser av menneskelig påvirkning på sjøørret og økosystemtjenestene den gir. Sjøørretseminar: Hva kan vi lære av hverandre i Danmark, Sverige og Norge; 2017-03-23 - 2017-03-24
NTNU Untitled
 
24 Davidsen, Jan Grimsrud.
New paper on marine depth use of sea trout.
NTNU Untitled
 
25 Davidsen, Jan Grimsrud.
Overvåkning av Åbjøra- og Urvoldvassdraget 2016 og sniktitt på resultater fra sjøørretens hemmelige liv i Tosenfjorden. Møte i Åbjøra elveeierlag; 2017-10-28
NTNU Untitled
 
26 Davidsen, Jan Grimsrud.
Politisk floke om sjøørret, gammelelv og stein i Stjørdal: Vigdenes: - Ikke redd for at MDG bryter ut av samarbeidet. http://www.adressa.no/pluss/nyheter/2017/08/24/Vigdenes-Ikke [Internett] 2017-08-24
NTNU Untitled
 
27 Davidsen, Jan Grimsrud.
Preparing the final details for tagging of sea trout at Kerguelen Islands next winter.
NTNU Untitled
 
28 Davidsen, Jan Grimsrud.
Similarities in anadromous brown trout feeding and time-integrated trophic tracers (stable isotopes and parasites) across the seven localities supports the general view that brown trout feed within similar marine trophic niches..
NTNU Untitled
 
29 Davidsen, Jan Grimsrud.
Sjøørretens hemmelige liv.
NTNU Untitled
 
30 Davidsen, Jan Grimsrud.
Sjøørretens hemmelige liv i sjøen. I: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab Årbok 2016. : Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 2017 ISBN 9788293175407. s. 71-
NTNU Untitled
 
31 Davidsen, Jan Grimsrud.
Status på sjøørretprosjektet i Skjerstadfjorden. Dialogmøte - Salten Laks- og ørretforum; 2017-03-16
NTNU Untitled
 
32 Davidsen, Jan Grimsrud.
Tracking and monitoring brown trout migrations in Norway. http://oceantrackingnetwork.org [Internett] 2017-05-01
NTNU Untitled
 
33 Davidsen, Jan Grimsrud.
Tracking and monitoring brown trout migrations in Norway.
NTNU Untitled
 
34 Davidsen, Jan Grimsrud; Eivindsen, Tove.
Gunnerus scientific cruise in Tosenfjord.
NTNU Untitled
 
35 Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein.
Sjøørretens hemmelige liv - sjøørretprosjektet i Levanger. Medlemsmøte i Levanger Jeger og Fiskerforening; 2017-08-22
NTNU Untitled
 
36 Davidsen, Jan Grimsrud; Kjærstad, Gaute.
Acoustic receivers and hydrophones are now deployed. Within few days, cod and saithe tagged with electronic tags that measure heart rate or activity and swimming depth will be exposed to the noise that comes with seismic shooting. We cross our fingers for a successful project..
NTNU Untitled
 
37 Davidsen, Jan Grimsrud; Kjærstad, Gaute; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Sauvage, Raymond; Hvam, Eivind Brandsæter; Sandodden, Roar; Arnekleiv, Jo Vegar.
Activity in European crayfish before, under and after a rotenone treatment in a small lake. The 6th International Bio-logging Symposium; 2017-09-25 - 2017-09-29
NTNU VETINST Untitled
 
38 Davidsen, Jan Grimsrud; Knudsen, Rune; Power, Michael; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Hårsaker, Karstein; Næsje, Tor; Arnekleiv, Jo Vegar.
Trophic niche similarity among sea trout Salmo trutta in Central Norway investigated using different time-integrated trophic tracers. Aquatic Biology 2017 ;Volum 26. s. 217-227
NINA NTNU UiT Untitled
 
39 Davidsen, Jan Grimsrud; Lamberg, Anders.
Overvåking av gytefisk i Åbjøra- og Urvoldvassdraget i 2016. : NTNU Vitenskapsmuseet 2017 (ISBN 978-82-8322-109-1) 38 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat(2017-6)
NTNU Untitled
 
40 Davidsen, Jan Grimsrud; Liu, Yajie.
Vi vil gjerne høre fra deg om dine fiskeopplevelser og dine preferanser av forskjellige fiskeplasser og....
NTNU Untitled
 
41 Davidsen, Jan Grimsrud; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Daverdin, Marc.
Kartlegging av sjøørret i habitatområde ved utløpet av Stjørdalselva, Nord-Trøndelag og konsekvensanalyse av tre utfyllingsalternativer. : NTNU Vitenskapsmuseet 2017 27 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(4)
NTNU Untitled
 
42 Dolmen, Dag; Davidsen, Jan Grimsrud; Tilseth, Eva; Ølberg, Rolf-Arne.
Et lite gløtt inn i huggormprosjektet 2016. I: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab Årbok 2016. : Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 2017 ISBN 9788293175407. s. 72-73
NTNU Untitled
 
43 Dolmen, Dag; Tilseth, Eva; Davidsen, Jan Grimsrud; Ølberg, Rolf-Arne.
Hoggormen Vipera berus i Bymarka, Trondheim – rapport underveis i Hoggormprosjektet 2017.. NTNU VM, Trondheim: Intern rapport (unntatt offentlighet) 2017 14 s.
NTNU Untitled
 
44 Eivindsen, Tove; Davidsen, Jan Grimsrud.
Arctic char tagging - Rognan 2017.
NTNU Untitled
 
45 Eldøy, Sindre Håvarstein; Davidsen, Jan Grimsrud; Thorstad, Eva Bonsak; Whoriskey, Frederick G.; Aarestrup, Kim; Næsje, Tor; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Rikardsen, Audun H.; Arnekleiv, Jo Vegar.
Marine depth use of sea trout Salmo trutta in fjord areas of central Norway. Journal of Fish Biology 2017 ;Volum 91.(5) s. 1268-1283
NINA NTNU UiT Untitled
 
46 Höjesjö, Johan; Aldvén, David; Davidsen, Jan Grimsrud; Pedersen, Stig; Degerman, Erik.
Perspectives on sea trout stocks in Sweden, Denmark & Norway: monitoring, threats and management. I: Sea Trout: Science & Management: Proceedings of the 2nd International Sea Trout Symposium. Troubador Publishing Ltd 2017 ISBN 9781788035354. s. 442-457
NTNU Untitled
 
47 Hårsaker, Karstein; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge; Davidsen, Jan Grimsrud.
Planktonundersøkelser i Jonsvatnet. Årsrapport 2016. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2017 27 s.
NTNU Untitled
 
48 Liu, Yajie; Davidsen, Jan Grimsrud; Bailey, Jennifer L..
Ecosystem services of sea trout populations and the values of recreational fishing in Norway. NTNU Sustainability Science Conference; 2017-10-18 - 2017-10-20
NTNU Untitled
 
49 Sandlund, Odd Terje; Brabrand, Åge; Davidsen, Jan Grimsrud; Gjelland, Karl Øystein; Heggberget, Tor Gravråk; Knudsen, Rune; Pettersen, Oskar; Saksgård, Laila M.; Sjursen, Aslak Darre; Aas, Per.
Fiskebiologiske undersøkelser i Limingen, Nord-Trøndelag, 2016. Trondheim: NINA 2017 (ISBN 9788242630377) 37 s. NINA rapport(1334)
NINA NTNU UiO UiT Untitled
 
50 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Davidsen, Jan Grimsrud; Heggberget, Tor Gravråk; Hellen, Bjart Are; Kambestad, Marius; Museth, Jon; Rønning, Lars; Sægrov, Harald.
Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Årsrapport for 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-2975-3) 46 s. NINA rapport(1298)
NINA NTNU Untitled
 
    Vis neste liste