Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 73 << Forrige 1 2    Neste >>

2015
1 Bjerkli, Bjørn.
Boklansering: Samepolitikkens utvikling. Boklansering; 2015-05-28 - 2015-05-28
UiT Untitled
 
2 Bjerkli, Bjørn.
"Tradisjonell kunnskap" i rettssalen. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2015 ;Volum 26.(2) s. 129-146
UiT Untitled
 
3 Bjerkli, Bjørn; Selle, Per.
Forord. I: Samepolitikkens utvikling. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48262-3. s. 5-8
UiB UiT Untitled
 
4 Bjerkli, Bjørn; Selle, Per.
Samepolitikkens utvikling. Gyldendal Akademisk 2015 (ISBN 978-82-05-48262-3) 422 s.
UiB UiT Untitled
 
5 Bjerkli, Bjørn; Selle, Per.
Samepolitikkens utvikling etter århundreskiftet.. I: Samepolitikkens utvikling. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48262-3. s. 15-39
NORUT UiB UiT Untitled
 
2014
6 Bjerkli, Bjørn.
Dokumentasjon av tradisjonell bruk i Svartskogen. Dokumentasjon av tradisjonell kunnskap; 2014-10-28 - 2014-10-29
UiT Untitled
 
7 Bjerkli, Bjørn.
The Black Forest Case. Ekskursjon til Manndalen for internasjonale studenter; 2014-09-10 - 2014-09-12
UiT Untitled
 
8 Bjerkli, Bjørn.
The Black Forest case and its relevance for the Finnmark legal clarification process. Legal and political approaches to indigenous peoples' rights - the case of the Samis.; 2014-06-02 - 2014-06-04
UiT Untitled
 
9 Bjerkli, Bjørn; Hood, Bryan.
Obituary Trond Thuen 1943-2013. Acta Borealia 2014 ;Volum 31.(1) s. 108-110
UiT Untitled
 
10 Hood, Bryan; Bjerkli, Bjørn.
Trond Thuen 1943–2013. Acta Borealia 2014 ;Volum 31.(1) s. 108-110
UiT Untitled
 
2013
11 Bjerkli, Bjørn.
Representation as a continuous challenge to social anthropology. Introduction to plenary session. Norsk antropologisk forenings årskonferanse; 2013-05-03 - 2013-05-05
UiT Untitled
 
2012
12 Bjerkli, Bjørn.
Den samepolitiske utviklingen på 2000-tallet. Arbeidsseminar: "Den samepolitiske utviklingen på 2000-tallet".; 2012-04-12 - 2012-04-13
UiT Untitled
 
13 Bjerkli, Bjørn.
Kommentar til det samiske demokratiets numeriske framvekst. Fagseminar: Sametingsvalg: Velgere, partier, medier.; 2012-02-14 - 2112-02-15
UiT Untitled
 
14 Bjerkli, Bjørn.
Lokale reaksjoner på Finnmarkskommisjonens arbeid. SANT-NAF konferens: Mediering.; 2012-05-04 - 2012-05-06
UiT Untitled
 
15 Bjerkli, Bjørn.
Lokale reaksjoner relatert til Finnmarkskommisjonens arbeid. Forskningsseminar; 2012-10-26 - 2012-10-26
UiT Untitled
 
16 Bjerkli, Bjørn.
Program for samisk forskning II (2007 - 2017). Programstyrets egenevaluering av programmets første periode. Program for samisk forskning II - Midtveis.; 2012-11-27 - 2012-11-28
UiT Untitled
 
17 Bjerkli, Bjørn.
The Svartskogen case. Master in indigenous studies/Master in visual cultural studies: Excursion to Manndalen.; 2012-09-06 - 2012-09-08
UiT Untitled
 
18 Eythorsson, Einar; Bjerkli, Bjørn.
Bruk og rettsoppfatninger knyttet til grunn og naturressurser på Sørøya. Rettslig høring for Finnmarkskommisjonen; 2012-08-29 - 2012-08-29
NIKU UiT Untitled
 
2011
19 Bjerkli, Bjørn.
Bruk og rettsoppfatninger blant fastboende. I: Felt 1 Stierdna/Stjernøya og Sievju/Seiland. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. Tromsø: Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) 2011 s. 92-156
UiT Untitled
 
20 Bjerkli, Bjørn.
Sakkyndig uttalelse: Bruk og rettsoppfatninger blant fastboende på Stjernøya og Seiland. Åpent høringsmøte om felt 1. Stjernøya/Seiland; 2011-06-06 - 2011-06-08
UiT Untitled
 
21 Bjerkli, Bjørn; Eythorsson, Einar.
Bruk og rettsoppfatninger blant fastboende. I: Felt 3 Sállan/Sørøya Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. Tromsø: Norsk institutt for kulturminneforskning 2011 s. 101-178
NIKU UiT Untitled
 
22 Eythórsson, Einar; Bjerkli, Bjørn; Evjen, Bjørg; Joks, Solveig; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma; Ravna, Øyvind.
Felt 1 Stierdna/Stjernøya og Sievju/Seiland. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. Tromsø: Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) 2011 170 s. NIKU Oppdragsrapport(42/2011)
NIKU SA/SH UiT Untitled
 
23 Eythorsson, Einar; Bjerkli, Bjørn; Evjen, Bjørg; Joks, Solveig; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma; Ravna, Øyvind.
Felt 2 Unjargga gielda/Nesseby kommune. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. Tromsø: Norsk Institutt for Kulturminneforskning 2011 168 s. NIKU Oppdragsrapport(43/2011)
NIKU SA/SH UiT Untitled
 
24 Eythórsson, Einar; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma; Bjerkli, Bjørn; Evjen, Bjørg; Joks, Solveig; Ravna, Øyvind.
Felt 1. Stierdná/Stjernøya og Sievju/Seiland. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. Tromsø: NIKU 2011 159 s. NIKU Oppdragsrapport(42/2011)
NIKU UiT Untitled
 
25 Myrvoll, Marit; Eythorsson, Einar; Thuestad, Alma; Bjerkli, Bjørn; Dalsbø, Elisabeth T; Eira, Ravdna Biret Marja; Evjen, Bjørg; Ravna, Øyvind.
Felt 3 Sállan/Sørøya Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. Tromsø: Norsk institutt for kulturminneforskning 2011 178 s. NIKU Oppdragsrapport(241/2011)
NIKU UiT Untitled
 
2010
26 Bjerkli, Bjørn.
Landscape and Resistance. The Transformation of Common Land from Dwelling Landscape to Political Landscape. Acta Borealia 2010 ;Volum 27.(2) s. 221-236
UiT Untitled
 
27 Bjerkli, Bjørn.
Tradisjonell kunnskap i rettssalen. Trond Thuen seminaret; 2010-10-22 - 2010-10-22
UiT Untitled
 
2009
28 Bjerkli, Bjørn.
Fortolkning og bruk av tradisjonell kunnskap i rettssystemet: Svartskogsaken. Samiske rettsspørsmål i kystlandskap og kystvannskap.; 2009-04-22 - 2009-04-24
UiT Untitled
 
29 Bjerkli, Bjørn.
Metodiske utfordringer ved dokumentasjon av bruks- og eierretter i utmark. Erfaringer fra Svartskog-saken. Seminar i Finnmarkskommisjonen; 2009-03-09 - 2009-03-09
UiT Untitled
 
30 Bjerkli, Bjørn.
Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk. Samisk forskning i nye spor. Program for samisk forskning II.; 2009-11-26 - 2009-11-27
UiT Untitled
 
31 Bjerkli, Bjørn.
Utmarka i Nord-Troms. Siida, gods eller statsgrunn?. Seminar om Hålogalandsallmenningen.; 2009-02-05 - 2009-02-05
UiT Untitled
 
32 Bjerkli, Bjørn; Sande, Allan.
Laponia och Finnmarkslagen – politisk förvaltning av naturresurserna. I: Är vi inte alla minoriteter i världen? Rättigheter för urfolk, nationella minoriteter och invandrare. Ordfront förlag 2009 ISBN 978-91-7037-516-3. s. 223-241
NORD UiT Untitled
 
33 Sande, Allan; Bjerkli, Bjørn.
Laponia og Finnmarkslagen - politisk förvaltning av naturresurserna. I: Elenius, Lars (red) 2009: Är vi inte alla minoriteter i världen?. Ordfront förlag 2009 s. 223-241
NORD UiT Untitled
 
2008
34 Bjerkli, Bjørn.
Sirkumpolare folk og tilpasninger. Seminar; 2008-10-07 - 2008-10-07
UiT Untitled
 
35 Bjerkli, Bjørn.
Sørsamisk forskning innenfor forskningsrådets program for samisk forskning. Sørsamisk opplæringskonferanse; 2008-03-10 - 2008-03-11
UiT Untitled
 
2007
36 Bjerkli, Bjørn.
Anvendelse av antropologisk kunnskap i det offentlige: Erfaringer fra rettssalen og byråkratiet. Antronettkonferansen 2007; 2007-10-10 - 2007-10-11
UiT Untitled
 
37 Bjerkli, Bjørn.
Bokomtale: Garth Cant, Anake Goodall og Justine Inns (red.): Discources and silences. Indigenous peoples, risks and resistance. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2007 ;Volum 18.(1) s. 64-66
UiT Untitled
 
38 Bjerkli, Bjørn.
Erfaringer med samisk kulturkunnskap - hvorfor viktig for Kunnskapsløftet?. Kunnskapsløftet - samisk innhold.; 2007-05-08 - 2007-05-08
UiT Untitled
 
39 Bjerkli, Bjørn.
Innledning. I: Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms. Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget. Oslo: Departementenes servicesenter. Informasjonsforvaltning. 2007 ISBN 978-82-583-0940-3. s. 17-24
UiT Untitled
 
40 Bjerkli, Bjørn.
Innledning til plenumssesjon om "Tid, sted og rom". Norsk antropologisk forenings årskonferanse 2007; 2007-05-04 - 2007-05-06
UiT Untitled
 
41 Bjerkli, Bjørn.
Landskap og motstand. Om transformasjon av landskapets meningsinnhold i et samisk område. Norsk antropologisk forenings årskonferanse 2007; 2007-05-04 - 2007-05-06
UiT Untitled
 
42 Bjerkli, Bjørn.
Presentasjon av NOU 2007:14 Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms. Samerettsutvalgets forslag fra Troms og sørover.; 2007-12-10 - 2007-12-11
UiT Untitled
 
43 Bjerkli, Bjørn.
Samisk befolkning, bruk av naturen og rettighetsforhold i Nord-Troms. I: Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms. Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget. Oslo: Departementenes servicesenter. Informasjonsforvaltning. 2007 ISBN 978-82-583-0940-3. s. 371-409
UiT Untitled
 
44 Bjerkli, Bjørn.
Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms. Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget. Oslo: Departementenes servicesenter. Informasjonsforvaltning. 2007 (ISBN 978-82-583-0940-3) ;Volum 2007.743 s. NOU - Norges offentlige utredninger(14)
UiT Untitled
 
2006
45 Bjerkli, Bjørn.
Landscape and resistance: transformation of Saami common land from dwelling to political landscape. 9th EASA Biennial Conference: Europe and the World.; 2006-09-18 - 2006-09-21
UiT Untitled
 
2005
46 Bjerkli, Bjørn.
Eiendomshistorie og bosettingsutvikling i Nord-Troms. Lokalhistorisk aften; 2005-10-01 - 2005-10-01
UiT Untitled
 
47 Bjerkli, Bjørn.
"Sivil ulydighet" mot statlig forvaltning av utmark som rettsdannende prosess. Årskonferanse i Norsk Antropologisk Forening. Tema: Antropologien og staten; 2005-05-20 - 2005-05-22
UiT Untitled
 
2004
48 Bjerkli, Bjørn.
Manndalingenes bruk av Svartskogen. Samiske rettigheter, saka om Cahput og forslag til Finnmarkslov.; 2004-02-05 - 2004-02-06
UiT Untitled
 
49 Bjerkli, Bjørn.
Place-time relations and customary land use. Diedut / Sámi instituhtta 2004 (3) s. 64-74
UiT Untitled
 
50 Bjerkli, Bjørn.
Samisk befolkning, rettighetsforhold og bruk av naturen i Troms, Nordland, midt- og sør-Norge. Rettighetsseminar; 2004-04-29 - 2004-04-29
UiT Untitled
 
    Vis neste liste