Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-35 av 35

2018
1 Aalen, Peter; Iversen, Endre Kildal; Jakobsen, Erik w..
Exchange rate fluctuations and demand for hotel accommodation: panel data evidence from Norway. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2018
Untitled
 
2 Jakobsen, Erik w.; Kolltveit, Erling; Fjose, Sveinung; Skålvik, Astrid Marie; Seeberg, Aase Rangnes; Helseth, Anders Merckoll.
Spesifikasjons- og dokumentasjonskrav som kostnadsdriver på norsk sokkel. Praktisk økonomi & finans 2018 ;Volum 34.(1) s. 64-74
USN NORCE Untitled
 
2017
3 Iversen, Endre Kildal; Aalen, Peter; Jakobsen, Erik W..
Innvandrerarbeidskraftens innvirkning på produktivitet, lønnsnivå og lønnsomhet. Søkelys på arbeidslivet 2017 ;Volum 34.(1/2) s. 63-79
USN Untitled
 
2015
4 Lien, Lasse B.; Jakobsen, Erik W..
Ekspansjon og konsernstrategi. Gyldendal Akademisk 2015 (ISBN 9788205455917) 238 s.
USN NHH Untitled
 
5 Sandvik, Kåre; Jakobsen, Erik w..
Organisering av internasjonal profilering og markedsføring av norsk reiseliv. HØNEFOSS: HBV 2015 42 s.
USN Untitled
 
6 Sandvik, Kåre; Jakobsen, Erik w.; Iversen, Endre Kildal; Løge, Tori Haukland.
Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge – utvikling og fremtidspotensial. Oslo: Menon og HBV 2015 121 s.
USN Untitled
 
2014
7 Enger, Anniken; Sandvik, Kåre; Jakobsen, Erik W.; Iversen, Endre Kildal; Loe, Julia.
Norsk reiselivsnæring 2025. En scenarioanalyse. Oslo: MENON-Publikasjon nr 20/2014 2014
USN Untitled
 
2012
8 Jakobsen, Erik w.; Idsø, Johannes; Skogseid, Ingjerd.
Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport - versjon 2. Sogndal: Vestlandsforsking 2012 (ISBN 978-82-428-0319-1) 127 s.
HVL USN VF Untitled
 
2011
9 Normann, Steinar; Espelien, Anne; Jakobsen, Erik Werner; Rubach, Synnøve; Johansen, Frode Ramstad; Andersson, Gunnar.
OR.14.11. Et kunnskapsbasert Østfold Fase I: Statusanalyse for befolkningsutvikling og næringsstruktur. : Østfoldforskning 2011 (ISBN 978-82-7520-646-4) 123 s.
HIOF ØSTFOLDFOR Untitled
 
10 Eide, Lars Emil; Idsø, Johannes; Jakobsen, Erik w.; Skogseid, Ingjerd; Simonsen, Morten.
Befolknings- og næringsutvikling – kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sogndal: Vestlandsforskning 2011 (ISBN 978-82-428-0306-1) 67 s.
HVL USN VF Untitled
 
11 Grünfeld, Leo A.; Jakobsen, Erik w.; Eide, Lars E.; Mellbye, Christian S..
En kunnskapsbasert finansnæring. : Handelshøyskolen BI 2011 116 s.
USN Untitled
 
12 Olsen, Dorothy Sutherland; Kaloudis, Aris; Skogli, Erland; Grünfeld, Leo A.; Jakobsen, Erik w..
Key innovation indicators - learning from principles and practices applied by professional industrial players and investors. Oslo: Menon 2011 64 s.
USN NIFU Untitled
 
2010
13 Olsson, Nils; Frydenberg, Stein; Jakobsen, Erik W.; Jessen, Svein Arne.
In search of project substance: how do private investors evaluate projects?. International Journal of Managing Projects in Business 2010 ;Volum 3.(2) s. 257-274
BI USN NTNU Untitled
 
2009
14 Solvoll, Mona K..
Televised sport - exploring the structuration of producing change and stability in a public service institution. Handelshøyskolen BI 2009 (ISBN 9788270429448) 296 s. Series of Dissertations(1/2009)
BI Untitled
 
2007
15 Jakobsen, Erik W.; Reve, Torger.
Norsk næringspolitikk: Næringsnøytralitet eller klyngepolitikk?. I: Kunnskap, næringsutvikling og innovasjonspolitikk. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0549-3. s. 197-214
BI USN Untitled
 
2005
16 Fjeldstad, Øystein; Fjeldstad, Øystein; Jakobsen, Erik W..
Transaction organizations and transaction cost analysis a theoretical investigation of the domain-expansion decisions of firms employing a mediating technology. Scandinavian Journal of Management 2005 (Vol. 21, no. 1) s. 77-100
BI USN Untitled
 
17 Jakobsen, Erik W..
Eierskap i verktøykassa - betraktninger om norsk næringspolitikk. Økonomisk forum 2005 ;Volum 59.(Årg. 59, nr 9) s. 35-46
NHH Untitled
 
2003
18 Jakobsen, Erik Werner.
Næringsdynamikk. I: Reve og Roland (red.): Energi Norges fremtid. Høsting eller kompetansebasert vekst?. Universitetsforlaget 2003 s. 37-56
BI Untitled
 
19 Jakobsen, Erik Werner; Mortensen, Ari; Vikesland, Martin; Cappelen, Alexander W..
Attracting the Winners. The competitiveness of five European maritime industries. Oslo: Handelshøyskolen BI 2003 344 s.
BI Untitled
 
2002
20 Bakkevig, Martha Kold; Salter, Cato; Jakobsen, Erik Werner.
Now Boarding! Utfordringer i utviklingen av et høyteknologisk kunnskapsmiljø på Fornebu. Sandvika: Handelshøyskolen BI 2002 (13)
BI Untitled
 
21 Jakobsen, Erik Werner; Dirdal, Tore; Fossum, Anne; Gautesen, Kristian.
Kurs for Norge. En verdiskapende reiselivsnæring. Sandvika: Handelshøyskolen BI 2002 (10)
BI Untitled
 
22 Jakobsen, Erik Werner; Golde, Eskil le Bruyn; Lien, Lasse B..
Effekter av FoU- en studie av maritimt næringsliv i Norge. Sandvika: Handelshøyskolen BI 2002 (7)
BI NHH Untitled
 
23 Jakobsen, Erik w.; Goldeng, Eskil le Bruyn; Lien, Lasse B..
Effekter av FoU : en studie av maritimt næringsliv i Norge. Sandvika: Handelshøyskolen BI, Institutt for Strategi, Senter for Verdiskaping 2002 37 s.
USN NHH Untitled
 
2001
24 Jakobsen, Erik Werner; Vikesland, Martin; Holst, Lars Kristen.
En verdiskapende skog- og trenæring. Sandvika: Handelshøyskolen BI 2001 197 s. (6)
BI Untitled
 
25 Salter, Cato; Vikesland, Martin; Jakobsen, Erik Werner.
Den maritime næring i Oslo og Akershus - en rapport til prosjektet "Det Regionale Maritime Norge". Sandvika: Handelshøyskolen BI 2001 123 s. (7)
BI Untitled
 
26 Vikesland, Martin; Jakobsen, Erik Werner.
En verdiskapende matnæring. Sandvika: Handelshøyskolen BI 2001 163 s. (12)
BI Untitled
 
27 Hervik, Arild; Jakobsen, Erik W..
Det regionale maritime Norge : en vital nasjonal næring med regionale særpreg. Sandvika: Handelshøyskolen BI 2001 167 s. Forskningsrapport, BI(8/2001)
BI HIM MF Untitled
 
28 Jakobsen, Erik w.; Goldeng, Eskil le Bruyn; Reve, Torger.
Eierskap - spiller det noen rolle?. I: Rikdommens problem : oljeformue, eierskap og fremtidens pensjoner. Universitetsforlaget 2001 ISBN 8215001548. s. 120-146
BI USN Untitled
 
29 Jakobsen, Erik w.; Goldeng, Eskil le Bruyn; Reve, Torger.
Eierskapets betydning for verdiskapingen. I: Rikdommens problem : oljeformue, eierskap og fremtidens pensjoner. Universitetsforlaget 2001 ISBN 8215001548. s. 147-171
BI USN Untitled
 
2000
30 Jakobsen, Erik W.; Vikesland, Martin; Moen, Espen.
Den norske olje- og gassklyngen – internasjonalisering, omstilling eller forvitring?. Sandvika: Handelshøyskolen BI 2000 135 s. (9)
BI Untitled
 
31 Kopp, Hermann; Jakobsen, Erik W.; Vikesland, Martin.
Verdiskaping og internasjonal konkurransedyktighet i den norske sjømatnæringen. Sandvika: Handelshøyskolen BI 2000 85 s. (17)
BI Untitled
 
1998
32 Christensen, Carl C.; Døving, Erik; Elvekrok, Ingunn; Jakobsen, Erik W.; Johnsen, Åge; Schei, Vidar; Tobiassen, Anita.
Organisasjonsteori på norsk. En sammenliknende bokanmeldelse av syv nyere lærebøker. Tidsskrift for samfunnsforskning 1998 ;Volum 39.(1) s. 108-128
NHH Untitled
 
33 Jakobsen, Erik W..
Finansiering og styring av fellesgodeprodusenter: Områdeorganisasjoner i reiselivsnæringen som empirisk arena. Bergen: Norges handelshøyskole 1998 181 s.
NHH Untitled
 
1997
34 Colbjørnsen, Tom; De Paoli, Donatella; Jakobsen, Erik W..
Processforbedring, organisering og medvirkning i Pripps Ringnes (Process improvement, organizational design and participation in Pripps Ringnes). : Administrativt Forskningsfond ved NHH 1997 (4)
NHH Untitled
 
1994
35 Jakobsen, Erik w.; Goldeng, Eskil le Bruyn.
Markedsorientert reiseliv i Sogn og Fjordane. Bergen: Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning 1994 (ISBN 8272964686) 79 s.
USN Untitled