Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-34 av 34

2020
1 Hjorth, Line Norman.
Dømmekraft og drømmekraft. Prosa - tidsskrift for skribenter 2020
UiB Untitled
 
2 Hjorth, Line Norman.
Kvinnelige forbrytere i norsk strafferettshistorie. Nasjonalbiblioteket [Internett] 2020-05-28
UiB Untitled
 
3 Hjorth, Line Norman.
MAMMA!. Altså 2020
UiB Untitled
 
4 Hjorth, Line Norman.
Sakene som vekker etterforskeren i oss. Dagsavisen - Nye Meninger 2020
UiB Untitled
 
5 Hjorth, Line Norman.
Se hva jeg har!. Morgenbladet 2020
UiB Untitled
 
6 Hjorth, Line Norman.
Why Language games can be a fruitful term when analyzing the lingual exchange in court. Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society 2020 ;Volum 42. s. 105-107
UiB Untitled
 
2019
7 Hjorth, Line Norman.
Gendered narrative and characterization in judicial opinions.. Nordic Law and Gender Conference; 2019-09-23 - 2019-09-24
UiB Untitled
 
8 Hjorth, Line Norman.
Hva er det med mor. I: Fem kvinner, tre menn og en datter skriver om Vigdis Hjorth. Cappelen Damm AS 2019 ISBN 9788202624286.
UiB Untitled
 
9 Hjorth, Line Norman.
Hva innebærer det å være tiltalt i rettssalen?. Spør Doktoren; 2019-11-13 - 2019-11-13
UiB Untitled
 
10 Hjorth, Line Norman.
Indirect Characterizations in Judicial Opinion: how to prepare the ground for certain kinds of interpretations. Språk och Rätt; 2019-10-16 - 2019-10-17
UiB Untitled
 
11 Hjorth, Line Norman.
Intervju i Studio 2, NRK, om Orderud-saken og troverdighet.. https://radio.nrk.no/serie/studio-2-p2/MKRD04018319 [Radio] 2019-09-12
UiB Untitled
 
12 Hjorth, Line Norman.
Kvinnelige forbrytere. Virkelighetslitteratur og dagligspråkfilosofi; 2019-12-06 - 2019-12-06
UiB Untitled
 
13 Hjorth, Line Norman.
Rettens tilbakeholdne språk?. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur 2019
UiB Untitled
 
14 Hjorth, Line Norman.
Språk, spill og fortellinger i rettssalen. En studie av Orderud-saken. Bergen: Universitetet i Bergen 2019 (ISBN 9788230843031) 396 s.
UiB Untitled
 
15 Hjorth, Line Norman.
Vinne sak, eller vinne innsikt?. Klassekampen 2019
UiB Untitled
 
16 Hjorth, Line Norman.
Why Language games can be a fruitful term when analyzing the lingual exchange in court. 42. International Wittgenstein Symposium; 2019-08-04 - 2019-08-10
UiB Untitled
 
2018
17 Hjorth, Line Norman.
Deltakelse i panelsamtale om True Crime. Prosasalong om True Crime; 2018-09-27 - 2018-09-27
UiB Untitled
 
18 Hjorth, Line Norman.
Deltakelse i panelsamtale; Tankegods, om Ludwig Wittgensteins filosofi. Litteratur på Blå; 2018-11-13 - 2018-11-13
UiB Untitled
 
2017
19 Hjorth, Line Norman.
Litteratur kan forandre liv, eller?. Morgenbladet 2017
UiB Untitled
 
20 Hjorth, Line Norman.
Tilstandsrapport. Prosopopeia 2017 (3-4)
UiB Untitled
 
2016
21 Hjorth, Line Norman.
Exclusionary Images - Framing the female in Court. WEST OF EVERYTHING - New Media, Visual Culture and Law; 2016-08-28 - 2016-08-29
UiB Untitled
 
22 Hjorth, Line Norman.
Forestillinger om kvinner - i retten og kulturen. Rett og retorikk fra antikken til i dag (VI): retorikk og realitet; 2016-09-29 - 2016-09-30
UiB Untitled
 
23 Hjorth, Line Norman.
Intervjuet i Dagsnytt 18. [Radio] 2016-02-02
UiB Untitled
 
24 Hjorth, Line Norman.
Judging stories or women? About language and appearance in court. Transformations of Psychoanalysis; 2016-08-22 - 2016-08-24
UiB Untitled
 
2015
25 Hjorth, Line Norman.
A Dolls House and the Orderud-case: on the Ethical Dimensions of taking Choices. Juridical and Literary Rhetoric from Ancient Times until Present (V): New Philosophical Aspects of Rhetoric and Law; 2015-09-24 - 2015-09-25
UiB Untitled
 
26 Hjorth, Line Norman.
Female Rhetoric in the Orderud-case. Law and the Humanities: A Cross-Disciplinary Exchange; 2015-03-20 - 2015-03-20
UiB Untitled
 
27 Hjorth, Line Norman.
Intervjuet i Kulturhuset , NRK P2. [Radio] 2015-02-24
UiB Untitled
 
28 Hjorth, Line Norman.
Kjønn og Språk i rettens historiefortelling. PhD-Relay; 2015-12-09 - 2015-12-09
UiB Untitled
 
29 Hjorth, Line Norman.
Kronikk i Klassekampen. [Avis] 2015-02-12
UiB Untitled
 
30 Hjorth, Line Norman.
The Ethics of Female Rhetoric: Storytelling and Language in Court. Kjønnsforskning NÅ!; 2015-11-24 - 2015-11-25
UiB Untitled
 
31 Hjorth, Line Norman.
The Significance of Archetypes in Courtroom Proceedings. Law's Pluralities - International Conferance in Giessen; 2015-05-06 - 2015-05-09
UiB Untitled
 
2014
32 Hjorth, Line Norman.
Gender and Language in the Courtroom. NORA Conference; 2014-11-05 - 2014-11-07
UiB Untitled
 
33 Hjorth, Line Norman.
Konnotasjonens kjønnede potensiale - Kjønn i den juridiske retorikk. Juridisk og Litterær Retorikk fra Antikken til i dag; 2014-09-26 - 2014-09-27
UiB Untitled
 
2010
34 Hjorth, Line Norman.
Den Verbale Dominans - en afdækning af Woddy Allens filosofi ved hjælp af kategorierne sprog og køn. København K: Københavns Universitet 2010 108 s.
UiB Untitled