Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 136 << Previous 1 2 3    Next >>

2021
1 Fylling-Jensen, Øyvind.
Fremtidens mat. Nordlys 2021 p. 38-
NOFIMA Untitled
 
2020
2 Fylling-Jensen, Øyvind.
Bringing Agriculture RD&T* to Market. Agrifood Innovation Webinar (AIW); 2020-09-22
NOFIMA Untitled
 
3 Fylling-Jensen, Øyvind.
Derfor bør det nå etableres et "landslag" av norske forskere. Aftenposten.no 2020
NOFIMA Untitled
 
4 Fylling-Jensen, Øyvind.
Det er nå det må satses på forskning. Nordlys 2020
NOFIMA Untitled
 
5 Fylling-Jensen, Øyvind.
Fremtidens matproduksjon. Møte i Norges Vel; 2020-11-05
NOFIMA Untitled
 
6 Fylling-Jensen, Øyvind.
Fremtidens matproduksjon. Besøk av fiskeriminister; 2020-09-07
NOFIMA Untitled
 
7 Fylling-Jensen, Øyvind.
Fremtidens matproduksjon. Møte i Bærum Rotary; 2020-10-19
NOFIMA Untitled
 
8 Fylling-Jensen, Øyvind.
Fremtidens matproduksjon. Styremøte i Nofima; 2020-11-27
NOFIMA Untitled
 
9 Fylling-Jensen, Øyvind.
Fremtidens matproduksjon. Møti i Norsk veterinærhistorisk selskap; 2020-09-23
NOFIMA Untitled
 
10 Fylling-Jensen, Øyvind.
Ni trender som vil påvirke fremtidens matproduksjon.. Matindustrien 2020
NOFIMA Untitled
 
11 Fylling-Jensen, Øyvind.
Ni trender som vil påvirke fremtidens matproduksjon.. Nationen 2020
NOFIMA Untitled
 
12 Fylling-Jensen, Øyvind.
Ni trender som vil påvirke fremtidens matproduksjon.. Dagligvarehandelen 2020
NOFIMA Untitled
 
13 Fylling-Jensen, Øyvind.
Omstilling i et forskningsinstitutt ved kanten av stupet. Omstillingskonferansen; 2020-03-04
NOFIMA Untitled
 
14 Fylling-Jensen, Øyvind.
Oppgaver, styresammensetning og honorarmuligheter. Møte i Styrenettverksgruppen; 2020-11-02
NOFIMA Untitled
 
15 Fylling-Jensen, Øyvind.
Presentasjon av Nofima. Besøk ved instituttet; 2020-08-23
NOFIMA Untitled
 
16 Fylling-Jensen, Øyvind.
Presentasjon av Nofima. Møte med ordfører i Tromsø kommune; 2020-01-06
NOFIMA Untitled
 
17 Fylling-Jensen, Øyvind.
Sett inn "landslaget" i et forskningsløft. Nordlys 2020
NOFIMA Untitled
 
18 Fylling-Jensen, Øyvind.
Sustainable food for everybody. Besøk av The ambassador of UK; 2020-01-27
NOFIMA Untitled
 
19 Fylling-Jensen, Øyvind.
The Future of Food Production. Carnegie conference; 2020-01-24
NOFIMA Untitled
 
20 Fylling-Jensen, Øyvind.
The Future of Food Production. Konferansen Hav og Land; 2020-09-08
NOFIMA Untitled
 
21 Fylling-Jensen, Øyvind.
The Future of Food Production. Møte NMBU, Veterinærhøgskolen; 2020-02-21
NOFIMA Untitled
 
22 Fylling-Jensen, Øyvind.
The Future of Food Production. NRK Rogaland [Radio] 2020-01-29
NOFIMA Untitled
 
23 Fylling-Jensen, Øyvind.
Veksten i det plantebaserte markedet. Future foods konferansen; 2020-09-22
NOFIMA Untitled
 
24 Fylling-Jensen, Øyvind; Bollestad, Olaug; Mageli, Håkon.
Matindustrien møter tøff konkurranse. Matnyttig forskning - En podkast fra Nofima [Internet] 2020-11-09
NOFIMA Untitled
 
25 Fylling-Jensen, Øyvind; Dahlgren, Hanne-Lene; Rønning, Sissel Beate.
Fremtidens mat - er det bare science fiction?. Matnyttig forskning - En podkast fra Nofima [Internet] 2020-11-16
NOFIMA Untitled
 
26 Fylling-Jensen, Øyvind; Hedstein, Alvhild; Knutsen, Svein Halvor.
Matindustriens grønne omstilling. Matnyttig forskning - En podkast fra Nofima [Internet] 2020-12-14
NOFIMA Untitled
 
27 Fylling-Jensen, Øyvind; Ingebrigtsen, Odd Emil; Dragøy, Ragnhild.
Nasjonal verdiskaping i sjømatnæringen. Matnyttig forskning - En podkast fra Nofima [Internet] 2020-11-23
NOFIMA Untitled
 
28 Fylling-Jensen, Øyvind; Pollestad, Geir; Hersleth, Stine Therese Alm.
Næringsmiddelforskning viktig for distriktene. Matnyttig forskning - En podkast fra Nofima [Internet] 2020-12-07
NOFIMA Untitled
 
29 Fylling-Jensen, Øyvind; Skipnes, Dagbjørn; Johannessen, Tom Chr..
Pølsemesteren og seniorforskeren diskuterer julemat. Matnyttig forskning - En podkast fra Nofima [Internet] 2020-12-21
NOFIMA Untitled
 
30 Fylling-Jensen, Øyvind; Stormo, Svein Kristian; Moren, Mari.
Er bærekraft og kvalitet to sider av samme sak?. Matnyttig forskning - En podkast fra Nofima [Internet] 2020-11-30
NOFIMA Untitled
 
31 Fylling-Jensen, Øyvind; Torstensen, Bente Elisabeth.
Kunnskap er avgjørende på veien fra råvarer til oppdrettsfôr. www.nationen.no 2020
NOFIMA Untitled
 
32 Fylling-Jensen, Øyvind; Wold, Jens Petter; Dragøy, Ragnhild; Dreyer, Bent.
Storsatsing på digitalisering i matproduksjon. nyteknikk.no [Internet] 2020-09-29
NOFIMA Untitled
 
2019
33 Fylling-Jensen, Øyvind.
Applied research - interaction between the industry and the research community. Sustainable aquaculture developments; 2019-03-28
NOFIMA Untitled
 
34 Fylling-Jensen, Øyvind.
Bioøkonomi - Hvordan utnytte ressurser og skape verdi?. BAMA FIV Dag; 2019-03-20
NOFIMA Untitled
 
35 Fylling-Jensen, Øyvind.
Circular Economy – Possibilities in the Seafood Industry. NCE Seafood Exective Forum; 2019-09-12
NOFIMA Untitled
 
36 Fylling-Jensen, Øyvind.
Fire mulige trender for lakseoppdrett på 2020-tallet. Nordlys 2019 Suppl. Nordnorsk debatt
NOFIMA Untitled
 
37 Fylling-Jensen, Øyvind.
Fremtidens lakseoppdrett - Full fart med bremsene på. Næringslivsdagen i Tromsø; 2019-10-22
NOFIMA Untitled
 
38 Fylling-Jensen, Øyvind.
Fremtidens matproduksjon. Møte med Carnegie; 2019-12-05
NOFIMA Untitled
 
39 Fylling-Jensen, Øyvind.
Fremtidens matproduksjon. Divisjonssamling; 2019-09-27
NOFIMA Untitled
 
40 Fylling-Jensen, Øyvind.
Fremtidens matproduksjon. Fellesskjøpet Fôrutvikling; 2019-09-11
NOFIMA Untitled
 
41 Fylling-Jensen, Øyvind.
Lakseoppdrett det neste tiåret. Kyst.no 2019
NOFIMA Untitled
 
42 Fylling-Jensen, Øyvind.
Lakseoppdrett det neste tiåret. Altaposten 2019
NOFIMA Untitled
 
43 Fylling-Jensen, Øyvind.
Making a reality of the big Blue Biotech and Pharma potential. The international Cooperation and development forum on marine Economy; 2019-10-14
NOFIMA Untitled
 
44 Fylling-Jensen, Øyvind.
Nofima presentasjon til Forskningsrådet. Besøk; 2019-06-04
NOFIMA Untitled
 
45 Fylling-Jensen, Øyvind.
Nofima AS Introduction Meeting with Earto. Besøk; 2019-04-24
NOFIMA Untitled
 
46 Fylling-Jensen, Øyvind.
Nofima AS Introduction Meeting with NOAA. Besøk; 2019-05-09
NOFIMA Untitled
 
47 Fylling-Jensen, Øyvind.
Norge og de marine ressurser, Circular Marine Bioeconomy. Norsk-dansk samarbied om marine ressurer og life science; 2019-11-18
NOFIMA Untitled
 
48 Fylling-Jensen, Øyvind.
Presentation visit to Luke. Møte; 2019-09-03
NOFIMA Untitled
 
49 Fylling-Jensen, Øyvind.
Research, Development and Innovation in Agri-Food. Møte Nofima- OECD; 2019-11-27
NOFIMA Untitled
 
50 Fylling-Jensen, Øyvind.
Sustainability Challenges for the Agri-Food Industry – How can Research help?. Agriculture Sustainable Technologies; 2019-03-28
NOFIMA Untitled
 
    Show next list