Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 214 << Previous 1 2 3 4 5    Next >>

2019
1 Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent.
Is the Norwegian cod industry locked into a value-destructive volume logic?. Marine Policy 2019 ;Volume 103. p. 113-120
NOFIMA UiT Untitled
 
2 Dreyer, Bent.
Bærekraftige fiskerier. Fiskerikandidaten 2019 ;Volume 18. p. 5-
NOFIMA Untitled
 
3 Dreyer, Bent.
Det vanskelige tredjetrinnet. Norsk fiskerinæring 2019 (1) p. 25-29
NOFIMA Untitled
 
4 Dreyer, Bent.
Dreyer TAR ORDET: Klare for flere ressurskonflikter?. Norsk fiskerinæring 2019 (5) p. 25-28
NOFIMA Untitled
 
5 Dreyer, Bent.
Strukturering i fiskeflåten - Drivkrefter og konsekvenser. Årsmøte i Sjømatbedriftene; 2019-05-13
NOFIMA Untitled
 
6 Dreyer, Bent.
Strukturering og bærekraftige fiskerier. Nofima-seminaret på Lofotfishing 2019; 2019-03-30
NOFIMA Untitled
 
7 Dreyer, Bent; Boge, Lidunn Mosaker.
Fredsskapende algoritmer for fiskepriser. nofima.no [Internet] 2019-01-31
NOFIMA Untitled
 
8 Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald.
Økte drivstoffkostnader – konsekvenser for landindustrien. Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-598-9) 12 p. Nofima rapportserie(19/2019)
NOFIMA Untitled
 
9 Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent.
Utviklingen i kystflåten med dagens kvotesystem – effekter av strukturpolitikken. Presentasjon for Norges Råfisklag og Fiskeridirektoratets reguleringsseksjon; 2019-01-22
NOFIMA Untitled
 
10 Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Dreyer, Bent.
Auksjon eller kontrakt? Råfisklagets omsetning av fryst hvitfisk. Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-599-6) 15 p. Nofima rapportserie(20/2019)
NOFIMA UIS Untitled
 
11 Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Dreyer, Bent.
Auksjon eller kontrakt? Råfisklagets omsetning av ombordfryst hvitfisk. Norsk Sjømat 2019 (5) p. 24-29
NOFIMA UIS Untitled
 
2018
12 Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent; Jensen, Helene Skjønhals.
Are the Norwegian cod fisheries locked-in in a value destructive volume logic?. IIFET 2018; 2018-07-16 - 2018-07-20
NOFIMA UiT Untitled
 
13 Dreyer, Bent.
Brennpunkt og Morgenbladet – noe å lære?. Etikkseminar; 2018-03-22
NOFIMA Untitled
 
14 Dreyer, Bent.
Drivkrefter for strukturering. Kyst, fisk og framtid; 2018-11-22
NOFIMA Untitled
 
15 Dreyer, Bent.
Forskningsetikk og lederskap?. Ledersamling i Nofima; 2018-04-17
NOFIMA Untitled
 
16 Dreyer, Bent.
Godt nytt kvalitetsår?. Fiskeribladet 2018 p. 2-
NOFIMA Untitled
 
17 Dreyer, Bent.
Hva menes med bærekraftig sjømat?. Nofima-seminaret "Verdens beste" - er det godt nok?, Nor-fishing 2018; 2018-08-21
NOFIMA Untitled
 
18 Dreyer, Bent.
Jakta på ressursrenten. Norsk fiskerinæring 2018 (8) p. 23-27
NOFIMA Untitled
 
19 Dreyer, Bent.
Kart og terreng?. Norsk fiskerinæring 2018 (2) p. 27-30
NOFIMA Untitled
 
20 Dreyer, Bent.
Norsk sjømatindustri: Utviklingstrekk, muligheter og utfordringer. Medlemsmøte på Sjømat Norges Årskonferanse; 2018-03-21
NOFIMA Untitled
 
21 Dreyer, Bent.
Ressursrentebeskatning og fiskeindustri. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-554-5) 11 p. Nofima rapportserie(17/2018)
NOFIMA Untitled
 
22 Dreyer, Bent.
Ressursrentebeskatning og fiskeindustrien. Mottakelse ifb med Nor Fishing 2018; 2018-08-21
NOFIMA Untitled
 
23 Dreyer, Bent.
Sjømatindustri: Hvor står næringen, hva er muligheter og hindringer for bruk av digital teknologi som konkurransefaktor?. Innspillskonferansen til Digital21; 2018-02-06
NOFIMA Untitled
 
24 Dreyer, Bent.
Status WP 6. Site visit; 2018-09-27
NOFIMA Untitled
 
25 Dreyer, Bent.
Strategisk næringsøkonomisk analyse i marin sektor. Forelesningsserie ved Norges Fiskerihøgskole, UiT Norges Arktiske Universitet; 2018-04-15
NOFIMA Untitled
 
26 Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas.
Strukturering i fiskeflåten. Forum Marinum, Kystens hus; 2018-11-01
NOFIMA Untitled
 
27 Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent.
Førstehåndsmarkedet for hvitfisk og råstoffkvalitet. Foredrag holdt for Nærings- og fiskeridepartementet (NFD); 2018-02-22
NOFIMA Untitled
 
28 Hermansen, Øystein; Sogn-Grundvåg, Geir; Dreyer, Bent.
Hvordan går det med fangstbasert akvakultur av torsk?. Norsk Sjømat 2018 (1) p. 32-36
NOFIMA Untitled
 
29 Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent.
Small is beautiful, or… Structural measures for the smallest Norwegian vessels. IIFET-2018 (The International Institute of Fisheries Economics & Trade); 2018-07-16 - 2018-07-20
NOFIMA Untitled
 
30 Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent.
Utviklingen i kystflåten med dagens kvotesystem – effekter av strukturpolitikken. Kyst, fisk og framtid; 2018-11-22
NOFIMA Untitled
 
31 Iversen, Audun; Dreyer, Bent.
Effekter av strukturering på sjø og land. Næringsnytte 2018 ;Volume 8. p. 12-
NOFIMA Untitled
 
32 Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent.
Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land – Faglig sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-560-6) 27 p. Nofima rapportserie(22/2018)
NOFIMA Untitled
 
33 Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent.
Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-553-8) 54 p. Nofima rapportserie(16/2018)
NOFIMA Untitled
 
34 Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas.
Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn. Kyst, fisk og framtid; 2018-11-22
NOFIMA Untitled
 
35 Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas.
Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn. Foredrag for Nordea Tromsø/Ålesund; 2018-11-28
NOFIMA Untitled
 
36 Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas.
Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn. Forum Marinum, Kystens Hus; 2018-11-01
NOFIMA Untitled
 
37 Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas.
Struktur og sånn: hvem er vinneren?. Torskefiskkonferansen 2018; 2018-10-18
NOFIMA Untitled
 
38 Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent.
Strukturering i fiskeflåten - Drivkrefter og konsekvenser. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-542-2) 77 p. Nofima rapportserie(8/2018)
NOFIMA Untitled
 
39 Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent.
Hva er bærekraftig torsk?. Fra fjord til bord - Blogg - forskning.no 2018
NOFIMA Untitled
 
40 Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent; Olsen, Petter.
Bærekraft i fiskeri- og havbruk. Bærekraftig og optimal matverdikjede i Norge; 2018-09-19
NOFIMA Untitled
 
41 Misund, Bård; Martens, Søren; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent.
Kontraktsmarked i førstehåndsomsetningen av fisk. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-543-9) 45 p. Nofima rapportserie(9/2018)
NOFIMA UIS Untitled
 
42 Nilsen, Heidi; Dreyer, Bent.
Har kunnskap - mangler insentiver. Næringsnytte 2018 ;Volume 8. p. 30-31
NOFIMA Untitled
 
43 Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; Misund, Bård.
Establishing future contracts in the Norwegian fish trade. IIFET 2018; 2018-07-16 - 2018-07-20
NOFIMA UIS Untitled
 
44 Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; Misund, Bård.
Kontraktsmarked i førstehåndsomsetningen av villfisk – Muligheter og barrierer. Seminar om førstehåndsmarkedet for Sjømatseksjonen i Nærings- og Fiskeridepartementet; 2018-02-22
NOFIMA UIS Untitled
 
45 Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Dreyer, Bent.
Auksjon eller kontrakt? En vitenskapelig analyse av Råfisklagets omsetning av ombordfryst fisk. Norges råfisklags årsmøte; 2018-05-30
NOFIMA Untitled
 
2017
46 Dreyer, Bent.
Capacity-reducing instruments and fleet structure. Forskersamling i CRISP; 2017-09-05 - 2017-09-06
NOFIMA Untitled
 
47 Dreyer, Bent.
Capture-based aquaculture of Arctic cod - State of the art. Presentation and seminar at FAO; 2017-06-14
NOFIMA Untitled
 
48 Dreyer, Bent.
Dårlig fiskekvalitet er sløsing. Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2017 ;Volume 27.(1) p. 14-22
NOFIMA Untitled
 
49 Dreyer, Bent.
Havrom - for hvem?. FiskeribladetFiskaren 2017 p. 2-
NOFIMA Untitled
 
50 Dreyer, Bent.
Industrien som tannhjul for aktivitet langs kysten. Kampen om råstoffet; 2017-03-14
NOFIMA Untitled
 
    Show next list