Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-25 av 25

2017
1 Andreassen, Svein-Erik; Christensen, Agnar; Stemshaug, Berit; Spilleth, Eva; Brenden, Lars; Kleppe, Una; Thunberg, Odd Arne.
Læringsutbyttebeskrivelser i ny brannfagskole. Hvordan tolke og lese NKR?. Yrke 2017 ;Volum 61.(2) s. 61-62
UiT Untitled
 
2 Thunberg, Odd Arne; Andreassen, Svein-Erik.
Brann i teori og praksis. Klassekampen 2017 s. 16-17
UiT Untitled
 
3 Thunberg, Odd Arne; Andreassen, Svein-Erik.
Elevskap mot frafall i videregående skole. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 2017 ;Volum 2. s. 1-26
UiT Untitled
 
4 Thunberg, Odd Arne; Andreassen, Svein-Erik.
Å splitte eller samle læringsarenaer i ny "brannfagskole"?. NordNorsk debatt 2017
UiT Untitled
 
2013
5 Thunberg, Odd Arne.
Læringskafè som metode. I: Læreren som forsker. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3. s. 221-232
UiT Untitled
 
2011
6 Antonsen, yngve; Thunberg, Odd Arne; Tiller, Tom.
Bank advisors working withcontradiction: meeting the demands ofcontrol through reflective learning. Reflective Practice 2011 ;Volum 12.(5) s. 629-644
UiT Untitled
 
7 Thunberg, Odd Arne.
Aksjonsforskning møter bank - En studie av vilkår for refleksiv læring i to organisasjoner. Tromsø: Universitetet i Tromsø 2011 160 s.
UiT Untitled
 
8 Thunberg, Odd Arne.
World cafes and dialog seminars as processes for reflective learning in organisations. Reflective Practice 2011 ;Volum 12.(3) s. 319-333
UiT Untitled
 
9 Thunberg, Odd Arne; Antonsen, yngve; Tiller, Tom.
Styring, strategier og dialoger for læring. Læring møter bank; 2011-10-19 - 2011-10-19
UiT Untitled
 
2010
10 Antonsen, Yngve; Thunberg, Odd Arne; Tiller, Tom.
Adaptive learning and reduced cognitive uncertainty in a financial organization. Journal of Workplace Learning 2010 ;Volum 22.(8) s. 475-488
UiT Untitled
 
11 Tiller, Tom; Antonsen, yngve; Thunberg, Odd Arne.
Adaptive learning and cognitive uncertainty in a financial organization. Journal of Workplace Learning 2010 ;Volum 22.(8) s. 475-488
UiT Untitled
 
2009
12 Thunberg, odd arne.
Emosjoner på konto. Eureka forskningsserie 2009 s. 197-220
UiT Untitled
 
2008
13 Thunberg, Odd Arne.
Skolematdebatten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2008
UiT Untitled
 
2007
14 Thunberg, Odd Arne.
The Diver. I: Action Research. A Nordic Perspective. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-718-0. s. 153-168
UiT Untitled
 
2006
15 Thunberg, Odd Arne.
Ikke legg ned Rå videregående skole. Dagavisen Nordlys 2006
UiT Untitled
 
16 Thunberg, Odd Arne.
Lærerstudenter som medforskere og skoleutviklingsagenter. IPLU: Universitetet i Tromsø 2006 40 s.
UiT Untitled
 
17 Thunberg, Odd Arne.
Styrking av Rå videregående skole. Harstad Tidende 2006
UiT Untitled
 
2005
18 Thunberg, Odd Arne.
Merkelige avisoppslag om dårlig helsetilstand for norske elever på yrkesfag. Dagavisen Nordlys 2005
UiT Untitled
 
2003
19 Thunberg, Odd Arne.
Hovedfagsoppgave i yrkespedagogikk: Yrkesfag 2020. Oslo: Høgskolen i Akershus 2003 184 s.
UiT Untitled
 
2002
20 Thunberg, Odd Arne.
Amolinja i Harstadbotn legges ned. Harstad Tidende 2002
UiT Untitled
 
21 Thunberg, Odd Arne.
Arbeiderpartiet blir en vinner. Dagavisen Nordlys 2002
UiT Untitled
 
22 Thunberg, Odd Arne.
Rapport fra studieopphold i Frankrike Rå videregående skole. Vest Agder: Statens Utdanningskontor 2002 28 s.
UiT Untitled
 
2001
23 Thunberg, Odd Arne.
Kulturattraksjon på Sandtorgholmen Hotel. Harstad: Sandtorgholmen Hotel 2001 52 s.
UiT Untitled
 
2000
24 Thunberg, Odd Arne.
Differensieringsprosjekt. Troms Fylkeskommune: Rå videregående skole 2000 69 s.
UiT Untitled
 
1998
25 Thunberg, Odd Arne.
Evaluering av ny kjøkkenordning i Harstad kommune. Harstad: Høgskolen 1998 38 s. Høgskolen i Harstad skriftserie
UiT Untitled