Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 57 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Nilsen, Trond.
Global Production Networks and strategic coupling in value chains entering peripheral regions. The Extractive Industries and Society 2019
HINN Untitled
 
2 Nilsen, Trond.
The Dynamics Between Agency and Regional Industry Path Development in Peripheral Regions. A multi-actor approach to sustainable firm innovation.. American Association of Geographers; 2019-04-06 - 2019-04-06
HINN Untitled
 
3 Nilsen, Trond; Karlstad, Stig.
Sluttrapport fra forskningsprosjektet om regionale ringvirkninger fra utbyggings- og driftsfase av Goliat (6-2019). : NORCE 2019 (ISBN 978-82-8408-016-1) 142 s.
NORUT Untitled
 
2018
4 Fløysand, Arnt; Nilsen, Trond; Njøs, Rune; Nygaard, Vigdis.
Foreign Direct Investment and regional renewal. I: Path dependence and regional economic renewal. Routledge 2018 ISBN 9781138576988.
HVL NORUT UiB Untitled
 
5 Nilsen, Heidi Rapp; Nilsen, Trond.
With license to pollute: Stakeholders suggestions of environmental improvements regarding drilling waste in the Barents Sea. Barents Studies 2018 ;Volum 5.(1) s. 58-81
NORUT Untitled
 
6 Nilsen, Trond.
Sources to firm innovation in peripheral regions. A multi-scalar approach.. NEON konferanse; 2018-11-22 - 2018-11-23
NORUT Untitled
 
7 Nilsen, Trond; Karlstad, Stig.
Innovasjon, organisering og rammebetingelser i nordnorsk beredskap. (1/2018). Tromsø: Norut 2018 98 s.
NORUT Untitled
 
8 Nilsen, Trond; Lauvås, Thomas Andre.
The Role of Proximity Dimensions in Facilitating University-Industry Collaboration in Peripheral Regions: Insights from a Comparative Case Study in Northern Norway. Arctic Review on Law and Politics 2018 ;Volum 9. s. 312-331
NORD NORUT Untitled
 
2017
9 Nilsen, Trond.
Firm-driven path creation in arctic peripheries. Local Economy 2017 ;Volum 32.(2) s. 77-94
NORUT Untitled
 
10 Nilsen, Trond.
Innovation from the inside out: Contrasting fossil and renewable energy pathways at Statoil. Energy Research & Social Science 2017 ;Volum 28. s. 50-57
NORUT Untitled
 
11 Nilsen, Trond.
Oljevernberedskap i Nord-Norge. Marked, rammebetingelser og innovasjon. Seminar; 2017-08-10 - 2017-08-10
NORUT Untitled
 
12 Nilsen, Trond; Eikeland, Sveinung.
Allocation, interaction or negotiation? Developing models in marginal northern economies.. Konferanse; 2017-03-03 - 2017-03-03
NORUT UiT Untitled
 
13 Nilsen, Trond; Johannesson, Hjalti.
Assessment of the Firm-Region Coupling in the Arctic. Local content and innovative institutional regulations. Barents Studies 2017 ;Volum 3.(1) s. 67-93
NORUT Untitled
 
14 Nilsen, Trond; Nygaard, Vigdis.
INNOVASJON OG POLITIKK FOR ET GLOBALISERT NÆRINGSLIV Resultater fra VRI-forskerprosjektet i Finnmark 2014-2016. N1/2017. Tromsø: Norut 2017 (ISBN 978-82-7492-350-8) 29 s.
NORUT Untitled
 
2016
15 Eikeland, Sveinung; Nilsen, Trond.
Local content in emerging growth poles: Local effects of multinational corporations' use of contract strategies. Norsk Geografisk Tidsskrift 2016 ;Volum 70.(1) s. 13-23
NORUT UiT Untitled
 
16 Eikeland, Sveinung; Nilsen, Trond; Taylor, Andrew.
Re-evolution of growth pole settlements in northern peripheries? reflecting the emergence of an LNG hub in Northern Australia with experience from Northern Norway. I: Settlements at the Edge. Remote Human Settlements in developed Nations. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 9781784711962. s. 220-245
NORUT UiT Untitled
 
17 Fløysand, Arnt; Njøs, Rune; Nilsen, Trond; Nygaard, Vigdis.
Foreign direct investment and renewal of industries: framing the reciprocity between materiality and discourse. European Planning Studies 2016 ;Volum 25.(3) s. 462-480
HVL NORUT UiB Untitled
 
18 Nilsen, Trond.
Samiske interesser i skyggen av en gryende petroleumsregion.. I: Nordområdene i endring - Urfolkspolitikk og utvikling. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689. s. 284-300
NORUT Untitled
 
19 Nilsen, Trond.
Why Arctic policies matter: The role of exogenous actions in oil and gas industry development in the Norwegian High North. Energy Research & Social Science 2016 ;Volum 16. s. 45-53
NORUT Untitled
 
20 Nilsen, Trond; Karlstad, Stig.
Connecting to Global Production Networks: Challenges for Regional Actors in Northern Norway.. Arctic Review on Law and Politics 2016 ;Volum 7.(1) s. 42-59
NORUT Untitled
 
21 Nilsen, Trond; Karlstad, Stig.
Regionale ringvirkninger av Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Leveranser og sysselsetting i Nord-Norge av utbyggingsfase Goliat. (4/2016). : Norut 2016 (ISBN 978-82-7492-326-3) 26 s.
NORUT Untitled
 
22 Nygaard, Vigdis; Nilsen, Trond.
Challenges to new path development in green Arctic wind. RSA conference; 2016-04-03 - 2016-04-06
NORUT Untitled
 
2014
23 Nilsen, Trond; Braadland, Marie.
EPC som kontraktstrategi i offshore-prosjekter.. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2014 ;Volum 4.(04) s. 47-51
NORUT Untitled
 
24 Nilsen, Trond; Karlstad, Stig Halgeir; Nylund, Ingvild.
Hete markeder - kalde regioner. Operasjonelle utfordringer for næringsaktivitet i nordområdene.. Kart og Plan 2014
NORUT Untitled
 
25 Petrich, Christian; Mustafa, Mohamad; Sand, Bjørnar; Virk, Muhammad Shakeel; Bård, Arntsen; Nilsen, Trond.
ColdTech - Sustainable Cold Climate Technology. International Conference on Cold Climate Technology 2014, ICCCT 2014; 2014-05-26 - 2014-05-28
HIN NORUT NORUTNA Untitled
 
26 Ringholm, Toril; Nilsen, Trond.
Lokal samfunnsutvikling i kjølvannet av Goliatprosjektet.Møter mellom influenskommuner og Eni Norge under utbygging av Goliatfeltet. : Norut Alta 2014
NORUT Untitled
 
2013
27 Nilsen, Trond; Kielland, Ingrid Marie.
Stedet rundt på tre dager. Hva kan man lære om stedsforskning gjennom feltkurs». I: Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5. s. 193-205
NORUT UiT Untitled
 
28 Nilsen, Trond; Nilssen, Inge; Karlstad, Stig Halgeir.
Norsk leverandørindustri sin konkurranseevne i en global offshorenæring. Leveranser til Goliat prosjektet i Barentshavet. : Norut Alta 2013
NORUT Untitled
 
2012
29 Aure, Marit; Abelsen, Birgit; Nilsen, Trond.
Ungdom og Goliat. Ungdommers holdninger til framtidig arbeid i Vest-Finnmark. : Norut Alta 2012
NORUT UiT Untitled
 
30 Nilssen, Inge Berg; Angell, Elisabeth; Bergem, Bjørn Greger; Bræin, Lasse; Hervik, Arild; Nilsen, Trond; Karlstad, Stig Halgeir.
Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig. Alta: Norut Alta 2012 (ISBN 978-82-7571-220-0) 112 s. Norut Alta Rapport(2012:08)
MF NORUT Untitled
 
2011
31 Arnesen, Tor; Nilsen, Trond.
Politisk organisering i Elverum kommune. Erfaringer og justeringer. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2011 (ISBN 978-82-7356-685-0)
NORUT ØF Untitled
 
32 Ringholm, Toril; Nilsen, Trond.
Finnmarkskart i endring? Samhandling mellom kommuner i Finnmark og Eni Norges Goliatprosjekt. : Norut Alta 2011
NORUT Untitled
 
2010
33 Eikeland, Sveinung; Nilsen, trond; Karlstad, Stig Halgeir.
Åpningen av Barentshavet: Skapes en ny nordlig vekstpol i den norske oljeøkonomiens nordlige periferi?. I: Oljevirksomhetens inntog i nord. Næringsutvikling, politikk og samfunn. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40380-2. s. 147-168
NORUT Untitled
 
34 Nilsen, Trond.
Regionale forventninger om ringvirkninger av utbygging og drift av Goliat-feltet. : Norut Alta 2010
NORUT Untitled
 
35 Nilsen, trond.
Tredjepartsstrategien. En global aktørs strategier i nord. I: Nordområdepolitikken sett fra nord. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-1050-3. s. 164-179
NORUT Untitled
 
36 Nilsen, Trond; Skålholt, Asgeir.
Klynger i krise: om tilpasningsstrategier hos utvalgte bedrifter i Raufoss industripark etter finanskrisen. : Østlandsforskning 2010
ØF Untitled
 
2009
37 Nilsen, Trond.
Innlandets posisjon og rolle i norsk petroleumsvirksomhet. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2009 (ISBN 978-82-7356-657-7) 52 s.
NORUT Untitled
 
38 Nilsen, Trond; Eikeland, Sveinung.
Megaprojects and regional reform. Journal of Nordregio 2009
NORUT UiT Untitled
 
2008
39 Nilsen, trond.
Når konklusjonene ikke passer: Hvordan politikk og forskning kommuniserer om olje og gass. Tidsskrift for samfunnsforskning 2008 ;Volum 49.(2) s. 233-241
UiT Untitled
 
40 Nilsen, Trond.
Selskapsstrategier teller, forhandlinger avgjør. Regionale interesser i Snøhvit og Ormen Lange prosjektet. : Universitetet i Tromsø 2008 189 s.
NORUT Untitled
 
41 Nilsen, Trond; bergsgaard, nils asle.
Viktige interessenter synspunkter og posisjon i debatten om oljevernberedskap i Barentshavet og Lofoten/Vesterålen. : IRIS Stavanger 2008
NORUT Untitled
 
42 Nilsen, Trond; Eikeland, Sveinung.
A state companies` regional dilemmas. Journal of Nordregio 2008
NORUT UiT Untitled
 
43 Nilsen, Trond; Eikeland, Sveinung; Karlstad, Stig Halgeir; Nilssen, Inge; Ness, Christen.
Dette er Snøhvit. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet Regionale ringvirkninger av Snøhvit.. : Norut Alta 2008
NORUT UiT Untitled
 
44 Nilsen, Trond; Nilssen, Inge; Karlstad, Stig Halgeir; Ness, Christen.
Energiscenarioer for nordområdene. : Norut Alta 2008
NORUT Untitled
 
2007
45 Nilsen, Trond; Eikeland, Sveinung.
Nord i petroleumsnæringens hender?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2007
NORUT UiT Untitled
 
2006
46 Nilsen, Trond.
Vest-Finnmark som økonomisk region?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2006
NORUT Untitled
 
2005
47 Kielland, Ingrid Marie; Nilsen, Trond.
Arctic Olympic Magic and Liquid Natural Gas – New Representations of Nature in the North. ‘Globalization from Below? Localized Transformations in a Northern Perspective’; 2005-04-25 - 2005-04-29
UiT Untitled
 
48 Nilsen, Trond.
Kontraksform - Ormen Lange. Hydro internmøte; 2005-10-28 - 2005-10-28
UiT Untitled
 
49 Nilsen, Trond.
Kontraktsfilosofi på landanlegg - Snøhvit og Ormen Lange. For Statoil; 2005-05-24 - 2005-05-24
UiT Untitled
 
50 Nilsen, Trond.
Operatørstragegier i nordområdene - petroleum og næringsutvikling. Unge Høyre konferanse; 2005-06-10 - 2005-06-10
UiT Untitled
 
    Vis neste liste