Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-8 av 8

2017
1 Kielland, Øystein Nordeide.
Sources of variation in metabolism of an aquatic ectotherm. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology 2017 (ISBN 978-82-326-2811-7) ;Volum 2017.128 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(370)
NTNU Untitled
 
2 Kielland, Øystein Nordeide; Bech, Claus; Einum, Sigurd.
Is there plasticity in developmental instability? The effect of daily thermal fluctuations in an ectotherm. Ecology and Evolution 2017 ;Volum 7.(24) s. 10567-10574
NTNU Untitled
 
3 Kielland, Øystein Nordeide; Bech, Claus; Einum, Sigurd.
No evidence for thermal transgenerational plasticity in metabolism when minimizing the potential for confounding effects. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences 2017 ;Volum 284.(1846) s. -
NTNU Untitled
 
4 Kielland, Øystein Nordeide; Bech, Claus; Einum, Sigurd.
Thermal transgenerational plasticity in Daphnia pulex.. 11th Symposium on Cladocera; 2017-09-25 - 2017-09-29
NTNU Untitled
 
2016
5 Kielland, Øystein Nordeide; Bech, Claus; Einum, Sigurd.
No evidence for adaptive thermal transgenerational plasticity in metabolism of an ectotherm (Daphnia pulex), when minimizing the potential for confounding effects. Nordic Oikos; 2016-02-02 - 2016-02-04
NTNU Untitled
 
6 Yashchenko, Varvara; Fossen, Erlend Ignacio Fleck; Kielland, Øystein Nordeide; Einum, Sigurd.
Negative relationships between population density and metabolic rates are not general. Journal of Animal Ecology 2016 ;Volum 85.(4) s. 1070-1077
NTNU Untitled
 
2015
7 Kjøsnes, Arne Jørgen; Kalvå, Per Olav Fremo; Kielland, Øystein Nordeide; Sveen, Christian; Johnsen, Mads Petter.
Vandringshinder ved elveforbygninger langs Gaula, Namsen og Stjørdalselva : kartlegging av vandringshinder forårsaket av tiltak utført av NVE. : Norges vassdrags­ og energidirektorat 2015 ;Volum 2015.182 s. Rapport (Norges vassdrags- og energidirektorat)(22)
NTNU Untitled
 
2014
8 Stensli, John Håkon; Bardal, Helge; Adolfsen, Pål; Aune, Svein; Bjørnå, Thomas; Florø-Larsen, Bjørn; Hokseggen, Torunn; Holthe, Espen; Kielland, Øystein Nordeide; Lo, Håvard; Moen, Asle; Sandodden, Roar; Sandvik, Morten; Skjøstad, Mari Berger; Wist, Anveig Nordtug; Waaler, Thor Arnulf.
Bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Vefsnaregionen. Oslo: Veterinærinstituttet 2014 ;Volum 2014.160 s. Veterinærinstituttets rapportserie(2)
NTNU UIA VETINST Untitled