Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-5 av 5

2017
1 Kielland, Øystein Nordeide; Bech, Claus; Einum, Sigurd.
No evidence for thermal transgenerational plasticity in metabolism when minimizing the potential for confounding effects. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences 2017 ;Volum 284.(1846)
NTNU Untitled
 
2016
2 Kielland, Øystein Nordeide; Bech, Claus; Einum, Sigurd.
No evidence for adaptive thermal transgenerational plasticity in metabolism of an ectotherm (Daphnia pulex), when minimizing the potential for confounding effects. Nordic Oikos; 2016-02-02 - 2016-02-04
NTNU Untitled
 
3 Yashchenko, Varvara; Fossen, Erlend Ignacio Fleck; Kielland, Øystein Nordeide; Einum, Sigurd.
Negative relationships between population density and metabolic rates are not general. Journal of Animal Ecology 2016 ;Volum 85.(4) s. 1070-1077
NTNU Untitled
 
2015
4 Kjøsnes, Arne Jørgen; Kalvå, Per Olav Fremo; Kielland, Øystein Nordeide; Sveen, Christian; Johnsen, Mads Petter.
Vandringshinder ved elveforbygninger langs Gaula, Namsen og Stjørdalselva : kartlegging av vandringshinder forårsaket av tiltak utført av NVE. : Norges vassdrags­ og energidirektorat 2015 ;Volum 2015.182 s. Rapport (Norges vassdrags- og energidirektorat)(22)
NTNU Untitled
 
2014
5 Stensli, John Håkon; Bardal, Helge; Adolfsen, Pål; Aune, Svein; Bjørnå, Thomas; Florø-Larsen, Bjørn; Hokseggen, Torunn; Holthe, Espen; Kielland, Øystein Nordeide; Lo, Håvard; Moen, Asle; Sandodden, Roar; Sandvik, Morten; Skjøstad, Mari Berger; Wist, Anveig Nordtug; Waaler, Thor Arnulf.
Bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Vefsnaregionen. Oslo: Veterinærinstituttet 2014 ;Volum 2014.160 s. Veterinærinstituttets rapportserie(2)
NTNU UIA VETINST Untitled