Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 67 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Åhren, Mattias.
Recognition of indigenous peoples’ rights to lands, territories and resource. United Nations publication 2021 ;Volum 5. s. 1-28
UiT Untitled
 
2020
2 Åhren, Mattias.
The Girjas Case. NORSIL; 2020-01-09
UiT Untitled
 
2019
3 Åhren, Mattias.
Skäl att bruka samisk traditionell kunskap om rovdjur och bruk av sådan kunskap i vetenskapliga sammanhang. Seminar om tradisjonell samisk kunnskap om reindrift og rovvilt; 2019-03-19 - 2019-03-20
UiT Untitled
 
4 Åhren, Mattias.
The Sustainability in viewing lands and resources in the Sami traditional areas as a Collective Sami Commmons (as distinct from Sami community rights). NORSIL Workshop on the Rights of the Sami People and Sustainable Development; 2019-05-27 - 2019-05-28
UiT Untitled
 
2018
5 Åhren, Jon Matthias.
Australia's international legal obligation's towards First Nations. First Nations Governance Forum; 2018-07-02 - 2018-07-04
UiT Untitled
 
6 Åhren, Jon Matthias.
Folkretten og dens relevans for reindriftens rettigheter i Norge. Reindriftskonferensen 2018; 2018-05-31 - 2018-06-01
UiT Untitled
 
7 Åhren, Jon Matthias.
Legal Relevance of Constitution Recognition of the Aboriginal Peoples of Australia. Testimony before Joint Committee on Constitutional Recognition Relating to Aboriginal and Torres Strait Islanders Peoples; 2018-07-03 - 2018-07-03
UiT Untitled
 
8 Åhren, Jon Matthias.
Parameters within which to find agreement on international legal instrument(s) protecting TK and TCEs. World Intellectual Property Organisation Intergovernmental Committee on GR, TK and TCEs; 2018-08-27
UiT Untitled
 
9 Åhren, Jon Matthias.
Reindriftslovens förenlighet med folkrätten. Reindriftslovens förenlighet med folkrätten; 2018-02-13 - 2018-02-13
UiT Untitled
 
10 Åhren, Jon Matthias.
Rättvisa och spöken i samiska kulturlandskap. Lars Thomasson - banbrytare ledare och forskare; 2018-03-07 - 2018-03-07
UiT Untitled
 
11 Åhren, Jon Matthias; Scheinin, Martin.
Relationship to Human Rights, and Related International Instruments. I: The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. A Commentary. Oxford University Press 2018 ISBN 978-0-19-967322-3. s. 63-86
UiT Untitled
 
12 Åhren, Mattias.
Rättigheternas renässans och samiska markanvändares egendomsrättigheter till land. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2018 ;Volum 41.(2/160) s. 19-31
UiT Untitled
 
2017
13 Åhren, Jon Matthias.
Folkrättens betydelse för ingrepp i samiska områden - en guide till domaren. Jubileumsseminar om samerätt; 2017-02-08 - 2017-02-08
UiT Untitled
 
14 Åhren, Jon Matthias.
Hur kan samiskt självbestämmande stärkas genom samarbete över landsgränserna?. Temadag 100 års jubileums Samekonferensen; 2017-02-09 - 2017-02-09
UiT Untitled
 
15 Åhren, Jon Matthias.
Indigenous Creativity and the Public Domain - Terra Nullius Revisited. I: Indigenous Peoples' Cultural Heritage: Rights Debates, Challenges. Brill|Nijhoff 2017 ISBN 978-90-04-34218-7. s. 130-148
UiT Untitled
 
16 Åhren, Jon Matthias.
Rättslig analys av förslaget till Nordisk Samekonvention. Seminarium om förslag till Nordisk Samekonvenion; 2017-02-08 - 2017-02-08
UiT Untitled
 
17 Åhren, Jon Matthias.
Samiska rättigheter som mänskliga rättigheter. Hvordan er Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter relevant for samene?; 2017-02-09 - 2017-02-09
UiT Untitled
 
18 Åhren, Jon Matthias; Lawrence, Rebecca.
Mining as colonisation: the need for restorative justice and restitution of traditional Sami lands. I: Nature, temporality and environmental management. Scandinavian and Australian perspectives on peoples and landscapes. Routledge 2017 ISBN 978-1-47-246465-1. s. 133-148
UiT Untitled
 
2016
19 Åhren, Jon Matthias.
Det materielle innehållet i eiendoms- og bruksrettsbegreppet i urfolksretten. Workshop - Relevansen av folkrätten för Finnmarkskommisjonens arbete; 2016-04-19 - 2016-04-19
UiT Untitled
 
20 Åhren, Jon Matthias.
Endring av reindriftsloven. NRL tillitsvalgtskonferense; 2016-05-11 - 2016-05-11
UiT Untitled
 
21 Åhren, Jon Matthias.
Girjasdomen - det samiska genombrottet?. Girjasdomen - det samiska genombrottet?; 2016-02-06 - 2016-02-06
UiT Untitled
 
22 Åhren, Jon Matthias.
Indigenous Peoples' Status in the International Legal System. Oxford University Press 2016 (ISBN 9780198778196) 288 s.
UiT Untitled
 
23 Åhren, Jon Matthias.
Laponiaförvaltningen som en historisk folkrättslig händelse - uttryck för genuint samiskt självbestämmande. Laponia 20 år; 2016-11-01 - 2016-11-02
UiT Untitled
 
24 Åhren, Jon Matthias.
New Working Methods and the Way Forward. UN Expert Meeting on the Review of the Mandate of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples; 2016-04-04 - 2016-04-04
UiT Untitled
 
25 Åhren, Jon Matthias.
Samisk reindrift och norsk gruvdrift - fallet Nussir. Samisk reindrift och norsk gruvdrift - fallet Nussir; 2016-03-18
UiT Untitled
 
26 Åhren, Jon Matthias.
The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: Background and Significance. Anniversary of the Adoption of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples; 2016-09-13 - 2016-09-13
UiT Untitled
 
2015
27 Åhren, Jon Matthias.
A New Mandate For the UN Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples. UN Expert Meeting on an Optional Protocol to the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples; 2015-01-27 - 2015-01-29
UiT Untitled
 
28 Åhren, Jon Matthias.
Folkrättsliga aspekter på reintalsreduktionen i Finnmark. Seminar om reintalstillpassningen i Norge; 2015-01-16
UiT Untitled
 
29 Åhren, Jon Matthias.
To What Extent Can Indigenous Territories Be Expropriated?. I: Indigenous Rights in Scandinavia: Autonomous Sami Law. Ashgate 2015 ISBN 9781472425416. s. 173-188
UiT Untitled
 
2014
30 Åhren, Jon Matthias.
International Human Rights Law Relevant to Natural Resource Extraction in Indigenous Territories - an Overview. Nordisk miljörättslig tidskrift 2014 ;Volum 2014:1. s. 21-38
UiT Untitled
 
31 Åhren, Jon Matthias.
The Proposed Nordic Saami Convention: National and International Dimensions of Indigenous Property Rights. Nordic Journal of Human Rights 2014 ;Volum 32.(3) s. 283-286
UiT Untitled
 
32 Åhren, Jon Matthias; Aikio, Antti.
A reply to calls for an extension of the definitoin of Sami in Finland. Arctic Review on Law and Politics 2014 ;Volum 5.(1) s. 123-143
UiT Untitled
 
2013
33 Åhren, Jon Matthias.
Commentary to OECD Guidelines. OECD Global Forum on Responsible Business Conduct; 2013-05-26 - 2013-05-27
UiT Untitled
 
34 Åhren, Jon Matthias.
Contested landscapes. Arctic Frontiers; 2013-01-24 - 2013-01-25
UiT Untitled
 
35 Åhren, Jon Matthias.
Direktdebatt om samisk identitet Sveriges Radio, "Nya vågen". [Radio] 2013-04-23
UiT Untitled
 
36 Åhren, Jon Matthias.
Extractive industries in the North. Barents Council Ministerial Meeting; 2013-10-29 - 2013-10-29
UiT Untitled
 
37 Åhren, Jon Matthias.
Indigenous Peoples' Rights. Undervisning Högskolan i Nordland; 2013-11-22 - 2013-11-22
UiT Untitled
 
38 Åhren, Jon Matthias.
Indigenous Peoples' Rights. Lecture at Uppsala Univ "Indigenous Peoples' Rights"; 2013-03-01 - 2013-03-01
UiT Untitled
 
39 Åhren, Jon Matthias.
Indigenous Peoples' Rights to lands and self-determination. Lecture series, Columbia University; 2013-05-03 - 2013-05-05
UiT Untitled
 
40 Åhren, Jon Matthias.
Indigenous Peoples' Rights to Marine Natural Resources. UN Permanent Forum; 2013-05-20 - 2013-05-31
UiT Untitled
 
41 Åhren, Jon Matthias.
International legal framework for the protection of indigenous peoples' rights. Extractive Industries in the North; 2013-11-17 - 2013-11-19
UiT Untitled
 
42 Åhren, Jon Matthias.
Människorättsaspekter på Sveriges Mineralpolitik i Renskötselområdet. Seminarium Sveriges Riksdag; 2013-10-24 - 2013-10-24
UiT Untitled
 
43 Åhren, Jon Matthias.
Några folkrättsliga aspekter på Finnmarksloven läst i ljuset av Finnmarkskommissionens första rapport. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2013 (4/143) s. 3-20
UiT Untitled
 
44 Åhren, Jon Matthias.
Några folkrättsliga aspekter på Sveriges rovdjurspolitik i renskötselområdet. Juridisk Tidskrift 2013 ;Volum 3. s. 620-651
UiT Untitled
 
45 Åhren, Jon Matthias.
Olika syn på landskap - extraktiva industrier i de samiska områdena. Seminarium i samband med Arkitskt Råds Ministermöte; 2013-05-14 - 2013-05-14
UiT Untitled
 
46 Åhren, Jon Matthias.
Samerna och gruvindustrin; olika syn på samma landskap. Arktiskt Råd; 2013-05-15 - 2013-05-16
UiT Untitled
 
47 Åhren, Jon Matthias.
The ILO Convention No. 169 - A Comparison between Norway and Finland. Equality Conference - Moving forward together; 2013-08-14 - 2013-08-15
UiT Untitled
 
48 Åhren, Jon Matthias.
The Sami identity. Sami Conference; 2013-05-02 - 2013-05-04
UiT Untitled
 
49 Åhren, Jon Matthias.
The Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples Final Report on Extractive Industries and Indigenous Peoples' Human Rights. Extractive Industries in the North; 2013-11-17 - 2013-11-19
UiT Untitled
 
50 Åhren, Jon Matthias; Aikio, Antti.
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. Lakimies 2013 ;Volum 6/2013. s. 155-159
UiT Untitled
 
    Vis neste liste