Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 67 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Ukjent vikingeskatt på Vang gjenfunnet i Oslo. Opdalingen [Avis] 2018-02-09
NTNU Untitled
 
2 Pettersen, Aina Margrethe Heen; Murray, Griffin.
An Insular Reliquary from Melhus: The Significance of Insular Ecclesiastical Material in Early Viking- Age Norway. Medieval Archaeology 2018 ;Volum 62.(1) s. 53-80
NTNU Untitled
 
3 Pettersen, Aina Margrethe Heen; Murray, Griffin.
The significance of ecclesiastical material in early Viking-Age Norway. Faglig foredrag, seminar i regi av forskergruppen Nexus Nidaros; 2018-05-02
NTNU Untitled
 
2017
4 Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Arkeologiske funn fra vikingtidens langreiser. Foredrag, Vikingfestivalen på Egge, Steinkjer; 2017-07-08
NTNU Untitled
 
2016
5 Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Bronsealdergården på Gjemble. Levanger Historielag. Årbok 2016
NTNU Untitled
 
6 Pettersen, Aina Margrethe Heen.
How did a fitting from an Irish horse’s harness end up as a brooch for a Norwegian Viking woman?. Heritagedaily.com [Internett] 2016-12-19
NTNU Untitled
 
7 Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Storgården på Vik. Spor 2016
NTNU Untitled
 
8 Pettersen, Aina Margrethe Heen; Theodorsen, Siri W..
Fortsetter de arkeologiske undersøkelsene ved kampflybasen: - Dette er den klart største utgravingen i Midt-Norge i år. Fosna-Folket [Avis] 2016-05-13
NTNU Untitled
 
9 Pettersen, Aina Margrethe Heen; Wolden, Grete.
Pyntet seg med tjuvgods fra vikingenes plyndringer. Gemini.no [Fagblad] 2016-10-19
NTNU Untitled
 
10 Ystgaard, Ingrid; Gran, Magnar Mojaren; Fransson, Ulf; Mokkelbost, Marte; Pettersen, Aina Margrethe Heen; Randerz, Ellen L.Wijgård.
Årsrapport 2015. De arkeologiske undersøkelsene ved Ørland kampflybase. Vik 70/1, Ørland, Sør-Trøndelag. : NTNU Vitenskapsmuseet 2016 51 s.
NTNU Untitled
 
11 Ystgaard, Ingrid; Pettersen, Aina Margrethe Heen; Fransson, Ulf; Mokkelbost, Marte; Gran, Magnar Mojaren.
Arkeologiske utgravninger ved Ørland kampflybase i 2015. Årbok for Fosen 2016 s. 159-174
NTNU Untitled
 
2015
12 Eivindsen, Tove; Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Trønderske vikinger hadde tidlig kontakt med britene. Forskning.no [Internett] 2015-01-03
NTNU Untitled
 
13 Grønnesby, Geir; Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Gården i yngre jernalder - et spørsmål om erkjennelse? Belyst ved utgravningen av et yngre jernalders gårdstun på Ranheim. Viking 2015 s. 169-188
NTNU Untitled
 
14 Grønnesby, Geir; Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Vik - en forlatt vikingtidsgård på Ranheim. Årbok - Ranheim Bydels Museums Historielag 2015
NTNU Untitled
 
15 Pettersen, Aina Margrethe Heen.
В Норвегии нашли следы первых контактов викингов и англосаксов. Nkj.ru [Internett] 2015-01-12
NTNU Untitled
 
16 Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Britiske gjenstander fra nordtrønderske vikingtidsgraver. Kulturforedrag ved Egge Museum; 2015-03-10
NTNU Untitled
 
17 Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Gravfund afslører: Norske vikinger var blandt de første i Storbritannien. Videnskab.dk [Internett] 2015-02-02
NTNU Untitled
 
18 Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Insulære beslag fra vikingtidsgraver i Trøndelag: En undersøkelse av gjenstandenes bruk og betydning. Primitive tider 2015 ;Volum 17. s. 1-14
NTNU Untitled
 
19 Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Norvégiából jöttek az első vikingek a Brit-szigetekre. Mult-kor.hu [Internett] 2015-01-08
NTNU Untitled
 
20 Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Snart oppstart for tiårets største utgravningsprosjekt i Trøndelag! Norark.no 19.05.2015.
NTNU Untitled
 
21 Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Spennende funn av et høystatus gårdstun fra folkevandringstid (400-550 e.Kr.) på Ørlandet! Norark.no 20.08.2015.
NTNU Untitled
 
22 Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Trønderske vikinger på langferder. Familieforedrag, NTNU Vitenskapsmuseet; 2015-10-12
NTNU Untitled
 
23 Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Ørland Kampflybase: Avfallslag fra yngre romertid/folkevandringstid. Norark.no 30.06.2015.
NTNU Untitled
 
24 Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Ørland Kampflybase: Langhus med flotte ildsteder og fine keramikkfunn fra yngre romertid/folkevandringstid! Norark.no 21.09.2015.
NTNU Untitled
 
25 Pettersen, Aina Margrethe Heen; Haug, Anne; Ellingsen, Ellen J. Grav.
NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2015/7. Arkeologisk undersøkelse av veifar/kavleveianlegg fra bronsealderen, Toven, Nesset, Møre og Romsdal. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2015 (ISBN 978-82-8322-028-5) 64 s. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport(2015/7)
NTNU Untitled
 
26 Pettersen, Aina Margrethe Heen; Wood, Philip.
Forgotten Treasures: Insular metalwork from Viking burials in Norway. British Archaeology Magazine 2015 (144)
NTNU Untitled
 
27 Pettersen, Aina Margrethe Heen; Ystgaard, Ingrid.
Fant Levangers eldste bosetning. Levangeravisa [Avis] 2015-03-31
NTNU Untitled
 
28 Pettersen, Aina Margrethe Heen; Ystgaard, Ingrid; Ellingsen, Ellen J. Grav.
NNTU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2015/16. Arkeologisk undersøkelse av bosetningsspor, Gjemble lille, Levanger, Nord-Trøndelag. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2015 (ISBN 978-82-8322-039-1) 90 s. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport(2015/16)
NTNU Untitled
 
29 Ystgaard, Ingrid; Bjerkan, Eline; Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Trøndelags største utgravning på ti år avdekker staselige gårder. Adresseavisen [Avis] 2015-08-06
NTNU Untitled
 
30 Ystgaard, Ingrid; Fransson, Ulf; Gran, Magnar Mojaren; Normann, Staale; Mokkelbost, Marte; Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Arkeologiske utgravninger på Ørland kampflybase. Foredragskveld; 2015-10-14 - 2015-10-14
NTNU Untitled
 
31 Ystgaard, Ingrid; Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Historiske utgravninger på Ørlandet. NRK Trøndelag: God ettermiddag Trøndelag [Radio] 2015-08-05
NTNU Untitled
 
32 Ystgaard, Ingrid; Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Trøndelags største utgravning på 10 år avdekker staselige gårder. Adresseavisen [Avis] 2015-08-07
NTNU Untitled
 
33 Ystgaard, Ingrid; Pettersen, Aina Margrethe Heen; Mokkelbost, Marte; Fransson, Ulf; Gran, Magnar Mojaren; Henriksen, Merete Moe; Sauvage, Raymond.
Vitenskapsmuseets utgravninger, med fokus på Ørland-prosjektet. Det norske arkeologmøtet; 2015-11-05 - 2015-11-07
NTNU Untitled
 
34 Ystgaard, Ingrid; Pettersen, Aina Margrethe Heen; Okstad, Magnus.
Dette karet kan ha blitt brukt til mjød-drikking for 1600 år siden. Fosna-folket [Avis] 2015-09-21
NTNU Untitled
 
2014
35 Aldra, Simon; Ystgaard, Ingrid; Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Her lå det en gård for minst 1000 år siden. Trønder-Avisa [Avis] 2014-09-03
NTNU Untitled
 
36 Eivindsen, Tove; Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Mid-Norway Vikings among the first to sail to British Isles. Sciencenordic.com [Internett] 2014-12-30
NTNU Untitled
 
37 Eivindsen, Tove; Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Trønderske vikinger tidlig på langferd. Gemini.no [Internett] 2014-12-18
NTNU Untitled
 
38 Grønnesby, Geir; Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Vik - forlatt vikingtidsgård. Spor 2014 (2)
NTNU Untitled
 
39 Haug, Anne; Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Historien må omskrives. Ferdselsåre trolig i bruk alt for 4000 år siden. Romsdals Budstikke [Avis] 2014-07-24
NTNU Untitled
 
40 Haug, Anne; Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Ny tidsregning for kavlevegen i Nesset: Trolig 3000 år gammel. Driva [Avis] 2014-07-25
NTNU Untitled
 
41 Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Avdekker spor fra jernalderen på Levanger. Levangeravisa [Avis] 2014-08-28
NTNU Untitled
 
42 Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Fragmenter av fortiden: Arkeologiske funn og utgravninger på Ranheim, Trondheim. Foredrag; 2014-04-01
NTNU Untitled
 
43 Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Fragmenter fra fortiden: Arkeologiske funn og utgravninger på Ranheim. Foredrag; 2014-02-20
NTNU Untitled
 
44 Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Funn av langhus på Gjemble lille, Levanger Norark.no 01.09.2014.
NTNU Untitled
 
45 Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Graver frem Levangers eldste åker. Trønderavisa [Avis] 2014-08-16
NTNU Untitled
 
46 Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Resultater fra fjorårets arkeologiske undersøkelse på Ranheim, Trondheim. FANT Forum; 2014-03-14
NTNU Untitled
 
47 Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Undersøkelse av kavleveianlegget på Tiltereidet, Nesset - Et av Norges eldste? Norark.no 13.08.2014.
NTNU Untitled
 
48 Pettersen, Aina Margrethe Heen; Grønnesby, Geir.
Nå kartlegges funnene fra vikingetiden på Ranheim. Bydelsavisa Strinda [Avis] 2014-03-26
NTNU Untitled
 
49 Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Arkeologisk funn fra Ranheim. Foredrag i fobindelse med "Ranheimsdagan 2014". Ranheim i går, i dag og i morgen; 2014-09-13
NTNU Untitled
 
50 Pettersen, Aina Margrethe Heen.
En vikingtids husfruegrav fra Nygården, Frosta. Frosta - før og no. Frosta Historielags Årbok 2014 2014
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste