Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 53 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Rostad, Hanne Marie; Skinner, Marianne Sundlisæter; Hellesø, Ragnhild; Sogstad, Maren Kristine Raknes.
Towards specialised and differentiated long-term care services: a cross-sectional study. BMC Health Services Research 2020 ;Volum 20. s. -
NTNU Untitled
 
2 Skinner, Marianne Sundlisæter; Lorentzen, Håkon Wergeland; Tingvold, Laila; Sortland, Oddrunn; Andfossen, Nina Beate; Jegermalm, Magnus.
Volunteers and informal carers’ contributions and collaboration with staff in Norwegian long-term care. Journal of Aging & Social Policy 2020
HVL NTNU Untitled
 
3 Sogstad, Maren Kristine Raknes; Hellesø, Ragnhild; Skinner, Marianne Sundlisæter.
The Development of a New Care Service Landscape in Norway. Health Services Insights (HSI Journal) 2020 ;Volum 13. s. -
NTNU Untitled
 
4 Sogstad, Maren Kristine Raknes; Hellesø, Ragnhild; Skinner, Marianne Sundlisæter.
The Development of a New Care Service Landscape in Norway. Health Services Insights (HSI Journal) 2020 ;Volum 13. s. -
NTNU Untitled
 
5 Sogstad, Maren Kristine Raknes; Skinner, Marianne Sundlisæter.
Samhandling og informasjonsflyt når eldre flytter mellom ulike helse- og omsorgstilbud i kommunen. Tidsskrift for omsorgsforskning 2020 ;Volum 6.(2)
NTNU Untitled
 
6 Vatnøy, Torunn Kitty; Skinner, Marianne Sundlisæter; Karlsen, Tor-Ivar; Dale, Bjørg.
Nursing competence in municipal in-patient acute care in Norway: a cross-sectional study. BMC Nursing 2020
NTNU UIA Untitled
 
7 Veenstra, Marijke; Skinner, Marianne Sundlisæter; Sogstad, Maren Kristine Raknes.
A nation-wide cross-sectional study of variations in homecare nurses’ assessments of informational continuity – the importance of horizontal collaboration and municipal context.. BMC Health Services Research 2020 ;Volum 20.(464) s. -
OSLOMET NTNU Untitled
 
2019
8 Kongsnes, Arne; Skinner, Marianne Sundlisæter.
Kommunalomsorgen hilser frivillige velkommen. velferd.no [Internett] 2019-03-19
NTNU Untitled
 
9 Lorentzen, Håkon Wergeland; Skinner, Marianne Sundlisæter.
Frivillige i omsorgssektoren – muligheter og barrierer. Tidsskrift for velferdsforskning 2019 ;Volum 22.(1) s. 4-24
NTNU Untitled
 
10 Rostad, Hanne Marie; Sogstad, Maren Kristine Raknes; Skinner, Marianne Sundlisæter; Hellesø, Ragnhild.
Friskliv, forebygging og aktivitet – hva tilbys i kommunene?. Den sjuende norske kongress i aldersforskning; 2019-10-24 - 2019-10-25
NTNU UiO Untitled
 
11 Skinner, Marianne Sundlisæter; Andfossen, Nina Beate.
En balansegang mellom ulike behov: Frivilliges erfaringer med fleksibel avlastning og aktivitet for personer med demens og deres pårørende. Gjøvik: Senter for omsorgsforskning 2019 (ISBN 978-82-8340-086-1) 54 s.
NTNU Untitled
 
12 Tingvold, Laila; Skinner, Marianne Sundlisæter.
Challenges in the coordination of volunteer activities in long-term care services. International Journal of Care and Caring 2019 ;Volum 3.(3) s. 339-358
NTNU Untitled
 
13 Veenstra, Marijke; Skinner, Marianne Sundlisæter; Sogstad, Maren Kristine Raknes.
Hjemmesykepleiernes vurderinger av tilgang til pasientinformasjon – betydning av horisontal samhandling og kommune kontekst. Brukerseminar CrossCare Old; 2019-12-03 - 2019-12-03
OSLOMET NTNU Untitled
 
2018
14 Lorentzen, Håkon Wergeland; Skinner, Marianne Sundlisæter.
Sektorisering av frivillig innsats og avgrensning av omsorgsbegrepet. Tidsskrift for omsorgsforskning 2018 ;Volum 4.(2) s. 117-119
NTNU Untitled
 
15 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Et prosjekt om frivillig innsats i omsorgstjenestene: Forekomst, aktiviteter, samarbeid og potensiale. Gneistanker; 2018-02-20 - 2018-02-20
NTNU Untitled
 
16 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Frivillige aktiviteter i omsorgstjenestene: Omfang, typer og organisering. Tidsskrift for omsorgsforskning 2018 ;Volum 4.(2) s. 184-185
NTNU Untitled
 
17 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Få frivillige i omsorgssektoren. NRK radio (lokal, nasjonal) [Radio] 2018-04-09
NTNU Untitled
 
18 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Ny forskningsrapport om frivillig innsats i omsorgssektoren. NRK Hedmark og Oppland [TV] 2018-04-09
NTNU Untitled
 
19 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Organiseringen av KAD: Resultater fra Prosessevaluering av Samhandlingsreformen. Workshop om forskning på kommunale akutte døgnenheter (KAD) og tilgrensende pasienttilbud; 2018-03-12 - 2018-03-12
NTNU Untitled
 
20 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Potensialet for å løse morgendagens omsorgsutfordringer med ubetalt arbeidskraft. Avslutningsseminar for prosjekt om om frivillig innsats i de kommunale omsorgstjenestene; 2018-04-10 - 2018-04-10
NTNU Untitled
 
21 Skinner, Marianne Sundlisæter.
The scope of voluntary and informal care contributions in Norwegian long-term care. The 24th Nordic Congress of Gerontology «Lessons of a lifetime»; 2018-05-02 - 2018-05-04
NTNU Untitled
 
22 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Wanted and welcomed? Norwegian healthcare professionals’ attitudes towards using unpaid volunteers in long-term care services. The BSA's 50th Anniversary Medical Sociology Conference; 2018-09-12 - 2018-09-14
NTNU Untitled
 
23 Skinner, Marianne Sundlisæter; Hellesø, Ragnhild; Sogstad, Maren Kristine Raknes.
Uformell omsorg i prioriteringsdebatten: ulike typer oppgaver og omsorgsgivere. Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning; 2018-10-24 - 2018-10-25
NTNU UiO Untitled
 
24 Skinner, Marianne Sundlisæter; Sogstad, Maren Kristine Raknes; Tingvold, Laila.
Voluntary Work in the Norwegian long-term Care Sector: Complementing or substituting formal Services?. European Journal of Social Work 2018 ;Volum 22.(6) s. 999-1011
NTNU Untitled
 
25 Sogstad, Maren Kristine Raknes; Skinner, Marianne Sundlisæter; Hellesø, Ragnhild.
Patient records in long-term care: An invaluable source of information?. Nordisk gerontologi kongress NKG; 2018-05-02 - 2018-05-04
NTNU UiO Untitled
 
2017
26 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Fire større forskningsprosjekter ved Senter for omsorgsforskning, øst. Seminar med Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC); 2017-10-04 - 2017-10-04
NTNU Untitled
 
27 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Frivillig arbeid i de kommunale omsorgstjenestene: forekomst, volum og samarbeid. Regional samling for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste (USHT); 2017-10-10 - 2017-10-11
NTNU Untitled
 
28 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Frivillig arbeid i de kommunale omsorgstjenestene: forekomst, volum og samarbeid. Innlandets Helseforskningskonferanse; 2017-09-28 - 2017-09-28
NTNU Untitled
 
29 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Frivillige gir mer jobb for ansatte. Dagens Næringsliv [Avis] 2017-08-19
NTNU Untitled
 
2016
30 Andfossen, Nina Beate; Skinner, Marianne Sundlisæter.
Frivillig innsats i omsorgssektoren. Tidsskrift for omsorgsforskning 2016 ;Volum 2.(1) s. 59-59
NTNU Untitled
 
31 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Kalde senger, varme mål: Erfaringer fra de første fire årene med kommunalt akutt døgntilbud. eHelsekonferansen 2016; 2016-04-26 - 2016-04-27
NTNU Untitled
 
32 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Mapping the content, volume and organisation of voluntary work in long-term care in Norway. The 12th International conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR); 2016-06-28 - 2016-07-01
NTNU Untitled
 
33 Tjerbo, Trond; Skinner, Marianne Sundlisæter.
Interkommunalt samarbeid om døgnåpne kommunale akuttenheter og legevakt: Tar helsekommunen form?. Tidsskrift for omsorgsforskning 2016 ;Volum 2.(2) s. 117-124
NTNU UiO Untitled
 
2015
34 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Cooperative work practices in the Norwegian health service: The case of municipal emergency bed units. EFPC Annual Conference: Integrated Primary Care: Research, Policy & Practice; 2015-08-31 - 2015-09-01
NTNU Untitled
 
35 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Døgnåpne kommunale akuttenheter: En helsetjenestemodell med rom for lokale organisasjonstilpasninger. Tidsskrift for omsorgsforskning 2015 ;Volum 1.(2) s. 131-144
NTNU Untitled
 
36 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Enveiskjørt samarbeid? En studie av kommunale ledere og legers erfaringer fra samarbeid med helseforetak om kommunale akutte døgnenheter. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2015 ;Volum 11.(2) s. 97-112
NTNU Untitled
 
37 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Hvordan utforme spørreskjemaer. Samling for USHT; 2015-11-16
NTNU Untitled
 
38 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Oppsummering av kunnskap og erfaringer fra de første fire årene med kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Gjøvik: Senter for omsorgsforskning 2015 45 s. Senter for omsorgsforskning – Rapportserie(2015/13)
NTNU Untitled
 
39 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Organiseringen av kommunalt akutt døgnopphold. Gjøvik: Arbeidsnotat, Senter for omsorgsforskning Øst 2015 13 s.
NTNU Untitled
 
40 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Samarbeid mellom kommunale akutte døgnenheter og helseforetak. Seminar for Prosessevalueringen av Samhandlingsreformen; 2015-03-03
NTNU Untitled
 
41 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Samarbeid på tvers: KAD og helseforetak. Nasjonal sentersamling for Senter for omsorgsforskning; 2015-03-10 - 2015-03-12
NTNU Untitled
 
42 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Skeptiske leger og tomme senger? Bruken av de kommunale akutte døgnplassene. Gjøvik: Senter for omsorgsforskning 2015 56 s. Senter for omsorgsforskning – Rapportserie(2015/10)
NTNU Untitled
 
43 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Spørreundersøkelser: Innføring i spørreskjemametodikk. Forelesning på Master Gerontologi; 2015-11-03
NTNU Untitled
 
44 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Øyeblikkelig hjelp døgntilbud - erfaringer, vurderinger og anbefalinger. Nasjonal erfaringskonferanse om kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud; 2015-11-24
NTNU Untitled
 
2014
45 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Etablering av kommunale øyeblikkelig hjelp-plasser: Gjøvikregionen mot strømmen. Oppland arbeiderblad 2014
NTNU Untitled
 
46 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Kommunenes planer for øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Frokostseminar; 2014-11-20
NTNU Untitled
 
47 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Kommunenes planer for øyeblikkelig hjelp døgntilbud: status per 2012/2013. Gjøvik: Høgskolen i Gjøvik 2014 (ISBN 978-82-93269-70-0) 32 s. Senter for omsorgsforskning, rapportserie(5/2014)
NTNU Untitled
 
48 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Samhandlingsreformen og øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Master i gerontologi, HiG; 2014-11-10
NTNU Untitled
 
2013
49 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Different Varieties of Euroscepticism? Conceptualizing and Explaining Euroscepticism in Western European Non-Member States. Journal of Common Market Studies 2013 ;Volum 51.(1) s. 122-139
Untitled
 
2012
50 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Norwegian Euroscepticism: Values, Identity or Interest?. Journal of Common Market Studies 2012 ;Volum 50.(3) s. 422-440
Untitled
 
    Vis neste liste